Seretide

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Seretide 50+500 mikrog/dosis inhalationspulver, afdelt
 • Dosering:
 • 50+500 mikrog/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver, afdelt
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Seretide 50+500 mikrog/dosis inhalationspulver, afdelt
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30388
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Seretide

50 mikrogram/100 mikrogram/dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt

50 mikrogram/250 mikrogram/dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt

50 mikrogram/500 mikrogram/dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt

salmeterol/fluticasonpropionat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den inde-

holder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medici-

nen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Seretide

Sådan skal du tage Seretide

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Seretide indeholder to slags medicin, salmeterol og fluticasonpropionat.

Salmeterol tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes langtidsvirkende bronkodilatatorer.

De holder luftvejene i lungerne åbne, hvilket gør det lettere for luften at komme ind og ud af

lungerne. Virkningen holder i mindst 12 timer.

Fluticasonpropionat tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes kortikosteroider, der mind-

sker hævelse og irritation i lungerne.

Lægen har ordineret denne medicin for at forebygge vejrtrækningsproblemer. Det kan være:

Astma.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Seretide 50/500 mikrogram inhalationspulver i

Diskos nedsætter risikoen for forværringer af symptomerne på KOL.

Du skal bruge Seretide hver dag som anvist af lægen, for at være sikker på, at din astma eller KOL

kommer under kontrol.

Seretide forebygger åndenød og hvæsende vejrtrækning, men må ikke bruges til lindring af

pludselige anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning. Hvis det sker, skal du bruge en

hurtigtvirkende behovsinhalator, f.eks. salbutamol. Du bør altid have din behovsinhalator på

dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Seretide

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Seretide:

hvis du er allergisk over for salmeterol, fluticasonpropionat eller det øvrige indholdsstof

lactosemonohydrat (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Seretide, hvis du har:

en hjertesygdom, herunder uregelmæssig eller hurtig hjertebanken

forøget hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen (forhøjet stofskifte)

forhøjet blodtryk

sukkersyge (Seretide kan forhøje dit blodsukker)

lavt indhold af kalium i blodet

har eller har haft tuberkulose eller andre infektioner i lungerne.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Seretide

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for ny-

lig, herunder anden medicin mod astma og medicin, som ikke er købt på recept. I nogle tilfælde er

det måske ikke hensigtsmæssigt at tage Seretide sammen med andre former for medicin.

Kontakt lægen, før du begynder at tage Seretide, hvis du tager følgende medicin:

β-blokkere (f.eks. atenolol, propranolol og sotalol). β-blokkere bruges primært mod forhøjet

blodtryk eller andre hjertesygdomme

medicin til behandling af infektioner (såsom ketoconazol, itraconazol og erythromycin)

herunder noget medicin til behandling af hiv (såsom produkter, der indeholder ritonavir eller

cobicistat). Nogle af disse typer af medicin kan øge mængden af fluticasonpropionat eller

salmeterol i kroppen. Dette kan øge risikoen for bivirkninger ved Seretide, herunder

uregelmæssig hjerterytme, eller det kan forværre bivirkninger. Din læge kan vælge at følge

dig tæt, hvis du tager disse lægemidler

binyrebarkhormoner (tabletter eller injektion). Hvis du for nylig har fået

binyrebarkhormoner, kan det øge risikoen for, at dette lægemiddel kan påvirke din egen

hormonproduktion

vanddrivende medicin, til behandling af forhøjet blodtryk

andre bronkodilatatorer (f.eks. salbutamol)

medicin, der indeholder xanthiner. Disse bruges ofte til at behandle astma.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Seretide påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Seretide indeholder lactose

Seretide inhalationspulver i Diskos indeholder op til 12,5 mg lactose pr. dosis. Denne mængde

lactose giver dog normalt ikke problemer hos patienter med lactose-intolerans.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Seretide

Tag altid lægemidlet nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apoteks-

personalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekekspersonalet.

Brug Seretide hver dag og hold kun op efter aftale med lægen. Du må ikke bruge mere end

den anbefalede dosis. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du må ikke stoppe med at tage Seretide eller tage en mindre dosis af Seretide uden først at

have talt med lægen.

Seretide skal indåndes ned i lungerne gennem munden.

Den anbefalede dosis er:

Dosering ved astma

Voksne og unge fra 12 år

Seretide 50/100 inhalationspulver i Diskos - 1 inhalation 2 gange daglig

Seretide 50/250 inhalationspulver i Diskos - 1 inhalation 2 gange daglig

Seretide 50/500 inhalationspulver i Diskos - 1 inhalation 2 gange daglig.

Børn 4-12 år

Seretide 50/100 inhalationspulver i Diskos - 1 inhalation 2 gange daglig

Seretide anbefales ikke til børn under 4 år.

Dosering ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Voksne

Seretide 50/500 inhalationspulver i Diskos – 1 inhalation 2 gange daglig.

Hvis dine symptomer er velkontrollerede ved brug af Seretide 2 gange daglig, kan lægen forsøge at

sætte din dosis ned til 1 gang daglig. Dosis kan ændres til:

1 gang ved sengetid - hvis du har symptomer

om natten

1 gang om morgenen - hvis du har symptomer

om dagen.

Det er meget vigtigt at følge lægens anvisning om antallet af inhalationer, og hvor ofte du skal tage

din medicin.

Lægen vil regelmæssigt kontrollere dine symptomer, hvis du tager Seretide mod astma.

Kontakt straks lægen, hvis din astma forværres eller din vejrtrækning bliver dårligere.

Hvis

din vejrtrækning er blevet mere hvæsende, du oftere får en fornemmelse af, at din brystkasse

snævrer sig sammen, eller du har brug for mere af din hurtigtvirkende behovsmedicin, skal du

fortsætte med Seretide, men uden at øge antallet af inhalationer, da det kan føre til en forværring af

din tilstand og du kan blive alvorlig syg. Kontakt lægen, da du måske har brug for yderligere

behandling.

Brugervejledning

Få lægen, sygeplejersken eller apoteket til at vise dig, hvordan du skal bruge Diskos. De bør

jævnligt tjekke, at du bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger Seretide inhalationspulver i

Diskos rigtigt, eller ikke følger lægens anvisning, kan det måske betyde, at den ikke hjælper

mod din astma eller KOL, som den skal.

Diskos indeholder et folieblisterbånd med Seretide inhalationspulver.

Der er en dosistæller på Diskos, der viser, hvor mange doser, der er tilbage. Den tæller ned

til 0. Når der er 5 doser tilbage, bliver tallene røde for at advare dig om, at der kun er nogle

få doser tilbage. Når dosistælleren viser 0, er Diskos tom.

Sådan bruger du Diskos

Sådan åbner du Diskos: Hold med den ene hånd og sæt tommelfingeren på

fingergrebet. Skub fingergrebet helt i bund indtil du hører et klik. Mundstykket er nu

åbent.

Hold Diskos med mundstykket ind imod dig. Du kan holde den i enten højre eller

venstre hånd. Skub dosisknappen helt i bund, indtil du hører et klik.

Nu er der klargjort en dosis i mundstykket.

Hver gang dosisknappen trykkes i bund, bliver der åbnet en blister, og der frigøres pulver til

inhalation. Dosisknappen må kun trykkes ned, når du skal have en dosis. Den åbner blistre-

ne, og medicinen kan gå tabt.

Hold Diskos væk fra munden og foretag den dybeste udånding, du finder behagelig.

Ånd ikke ud i Diskos.

Placér mundstykket mellem læberne. Foretag en lang, jævn, dyb indånding gennem

Diskos - ikke gennem næsen.

Fjern Diskos fra munden.

Hold vejret i ca. 10 sekunder eller så længe som muligt.

Pust stille og roligt ud.

Skyl munden med vand og spyt ud, og/eller børst dine tænder. Dette er med til at

modvirke svamp og hæshed.

Sådan lukker du Diskos: Skub fingergrebet tilbage mod dig selv, så langt som muligt

indtil det siger klik. Dosisknappen går automatisk tilbage til startpositionen.

Diskos er nu klar til brug igen.

Det er vigtigt, at omsorgspersoner til børn, der får udskrevet Seretide inhalationspulver i Diskos,

sikrer at barnet anvender en korrekt inhalationsteknik, som beskrevet ovenfor. Dette er vigtigt for

alle typer af inhalatorer.

Rengøring af Diskos

Tør mundstykket af med en tør serviet.

Hvis du har taget for meget Seretide

Det er vigtigt at bruge Diskos som anvist. Kontakt lægen, skadestue eller apoteket, hvis du har taget

mere Seretide, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler

dig utilpas. Du kan opleve, at dit hjerte slår hurtigere end normalt, og du kan føle dig urolig. Du kan

også blive svimmel, få hovedpine eller føle dig svag i musklerne og få ømme led.

Hvis du har taget en for høj dosis i en længere periode, skal du tale med lægen eller apoteket, da

større doser Seretide kan nedsætte din produktion af binyrebarkhormoner.

Hvis du har glemt at tage Seretide

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du skal bare tage din næste

dosis på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage Seretide

Det er meget vigtigt, at du tager Seretide hver dag som ordineret.

Du må kun holde pause eller

stoppe med behandlingen efter aftale med lægen. Du må ikke stoppe med at tage Seretide el-

ler nedsætte dosis pludseligt

, da dette kan forværre din vejrtrækning. Hvis du stopper med at tage

Seretide pludseligt eller sætter din dosis ned, kan det desuden (meget sjældent) give dig problemer

med din skjoldbruskkirtel (binyrebarkinsufficiens), som kan give bivirkninger.

Disse bivirkninger kan omfatte en eller flere af følgende:

mavesmerter

træthed og appetitløshed, utilpashed

kvalme og diarré

vægttab

hovedpine eller døsighed

nedsat sukkerindhold i blodet

nedsat blodtryk og krampeanfald.

Hvis din krop udsættes for en stresstilstand, f.eks. ved feber, traume (f.eks. efter en bilulykke),

infektion eller efter operation, kan forværring af binyrebarkinsufficiens forekomme og du kan

opleve nogle af bivirkningerne nævnt ovenfor.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever nogle af disse bivirkninger. For at undgå

dette kan lægen ordinere supplerende behandling med binyrebarkhormoner som tabletter (f.eks.

prednisolon).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For

at reducere risikoen for bivirkninger, vil lægen ordinere den laveste dosis af Seretide, som kan

holde din astma eller KOL under kontrol.

Overfølsomhedsreaktioner: Du kan mærke, at du pludseligt får svært ved at trække vejret

umiddelbart efter at have taget Seretide.

Din vejrtrækning kan blive hvæsende, du hoster eller du

bliver stakåndet. Du kan muligvis også mærke, at det klør, at du får udslæt (nældefeber) og du hæ-

ver op (sædvanligvis i ansigtet, på læberne, tungen eller i svælget) eller du kan muligvis opleve, at

dit hjerte slår meget hurtigt eller du føler dig svimmel og ør (kan føre til kollaps eller besvimelse).

Hvis du oplever dette, eller hvis symptomerne opstår pludseligt, efter du har taget Seretide,

skal du stoppe med at tage Seretide og straks kontakte lægen.

Allergiske reaktioner over for

Seretide er ikke almindelige (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer).

Lungebetændelse (pneumoni) hos KOL-patienter (almindelig bivirkning)

Kontakt lægen

, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du tager Seretide. Det kan

være tegn på lungebetændelse:

• feber eller kulderystelser

• øget slimproduktion, ændring i slimens farve

• tiltagende hoste eller tiltagende vejrtrækningsproblemer

Andre bivirkninger er angivet herunder:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

hovedpine - aftager som regel ved fortsat behandling

forkølelse - er set mere hyppigt hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10 personer):

svamp (ømme, hvidgullige, hævede pletter) i mund og svælg, ømhed i tunge, hæshed og irritati-

on i svælget. Dette kan afhjælpes ved straks at skylle munden med vand og spytte ud og/eller

børste dine tænder lige efter hver dosis medicin. Lægen kan ordinere medicin til behandling af

svamp

ømme, hævede led og muskelsmerter

muskelkramper.

Følgende bivirkninger er også set hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL):

blå mærker og knoglebrud

bihulebetændelse (følelse af tilstoppethed eller trykken i næsen, kinderne og bag øjnene - af og

til med en dunkende fornemmelse)

nedsat kaliumindhold i blodet (kan give uregelmæssig hjertebanken, muskelsvaghed, krampe).

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer):

forhøjet blodsukker. Hvis du har sukkersyge, kan det være nødvendigt med mere hyppig må-

ling af dit blodsukker og eventuelt justering af behandlingen af din sukkersyge

grå stær (sløret syn)

meget hurtig puls (takykardi)

rysten (tremor) og hurtig og uregelmæssig hjertebanken. Disse bivirkninger er som regel uska-

delige og aftager ved fortsat behandling

brystsmerter

angst (forekommer især hos børn)

søvnforstyrrelser

allergisk udslæt.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 personer):

vejrtrækningsproblemer eller hvæsende åndedræt, der forværres umiddelbart efter inha-

lation af Seretide.

Hvis dette sker,

skal du stoppe med at tage Seretide

. Brug din hurtigtvir-

kende behovsmedicin og

kontakt straks lægen.

Seretide kan påvirke den naturlige produktion af binyrebarkhormon i kroppen, især efter indta-

gelse af høje doser i længere perioder. Det kan føre til:

nedsat vækst hos børn og unge

svækkelse af knoglerne

grøn stær (øget tryk i øjet)

vægtforøgelse

rundt ansigt (”måneansigt”) (Cushings syndrom).

Lægen vil jævnligt tjekke dig for disse bivirkninger og sikre, at du får Seretide i den laveste

dosis, der kan holde din astma under kontrol

ændret adfærd, herunder hyperaktivitet og irritabilitet (især hos børn)

uregelmæssig hjerterytme, eller hjertet slår et ekstra slag (arytmier). Tal med lægen, men stop

ikke med at tage Seretide, medmindre lægen siger det

svampeinfektion i spiserøret, der kan medføre synkebesvær.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt, men som kan forekomme:

depression eller aggression. Dette forekommer med større sandsynlighed hos børn

sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Seretide indeholder:

Hver afdelt dosis indeholder 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 100

mikrogram, 250 mikrogram eller 500 mikrogram fluticasonpropionat.

Øvrigt indholdsstof: lactosemonohydrat (indeholder mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelser

Seretide inhalationspulver i Diskos indeholder et folieblisterbånd. Folien beskytter inhalations-

pulveret mod luftpåvirkning.

Hver dosis er afdelt.

Medicinen leveres i pakninger med:

1 Diskos med 28 doser

Eller 1, 2, 3 eller 10 Diskos med hver 60 doser

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

DK-2605 Brøndby

Telefon: 3635 9100

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Glaxo Wellcome Production, Evreux, Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne

Belgien

Seretide Diskus

Cypern

Seretide Diskus

Danmark

Seretide

Estland

Seretide Diskus

Finland

Seretide Diskus

Frankrig

Seretide Diskus

Grækenland

Seretide Diskus

Holland

Seretide Diskus

Irland

Seretide Diskus

Island

Seretide Diskus

Italien

Seretide Diskus

Kroatien

Seretide Diskus

Luxembourg

Seretide Diskus

Malta

Seretide Diskus

Portugal

Seretaide Diskus

Rumænien

Seretide Diskus

Slovakiet

Seretide Diskus

Spanien

Seretide Accuhaler

Storbritannien

Seretide Accuhaler

Sverige

Seretide Diskus

Tjekkiet

Seretide Diskus

Tyskland

atmadisc Diskus

Ungarn

Seretide Diskus

Østrig

Seretide Diskus

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2018