Selo-zok

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Selo-zok 200 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Selo-zok 200 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12265
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Body text size

11.0 pt

Smallest text size

6.0 pt

458088-A02

28-01-15

PS05354

AZL4004/A

6265

Selo-Zok 25mg, 50mg, 100mg

Leaflet: Patient DK

Black

Technical Info

Profile

Indlægsseddel: Information til brugeren

Selo-Zok

depottabletter 25 mg, 50 mg,

100 mg og 200 mg

Metoprololsuccinat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Selo-Zok til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver

værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Selo-Zok

3. Sådan skal du tage Selo-Zok

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Selo-Zok tilhører lægemiddelgruppen kaldet beta

-selektive-

betablokkere.

Det sænker forhøjet blodtryk, og får hjertet til at arbejde roligere og

mere stabilt.

Selo-Zok bruges til voksne for at behandle forhøjet blodtryk,

brystsmerter (angina pectoris) og svækket hjerte (kronisk

hjerteinsufficiens). Du vil da få anden medicin samtidig med

Selo-Zok. Forstyrrelser i hjerterytmen med hurtig uregelmæssig puls,

for højt stofskifte med hjertebanken og forebyggelse af migræne.

Hvis du har haft en blodprop i hjertet, bruges Selo-Zok til at nedsætte

risikoen for, at du får en ny blodprop.

Selo-Zok bruges til behandling af forhøjet blodtryk hos børn i

aldren 6-18 år.

Selo-Zok 25 mg depottabletter er hvide til off-white, ovale med en

størrelse på 5,5 mm x 10,5 mm med delekærv på begge sider og

mærket A/β på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Selo-Zok 50 mg depottabletter er hvide til off-white, runde med

en diameter på 9 mm med delekærv på den ene side og mærket

A/mO på den anden side. Tabletten har kun delekærv for at

muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge.

Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.

Selo-Zok 100 mg depottabletter er hvide til off-white, runde

med en diameter på 10 mm med delekærv på den ene side og

mærket A/mS på den anden side. Tabletten har kun delekærv

for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge.

Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.

Selo-Zok 200 mg depottabletter er hvide til off-white, ovale med en

størrelse på 8,5 mm x 17 mm med delekærv og mærket A/mY på

den ene side. Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af

tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan ikke deles i to

lige store doser.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Selo-Zok

Tag ikke Selo-Zok:

hvis overledningen af hjertets impulser er hæmmet (hjerteblok,

syg sinus-syndrom eller AV-blok)

hvis du har ubehandlet hjertesvigt

hvis du har for langsom puls

hvis du har meget dårlig blodcirkulation

hvis du har meget lavt blodtryk

ved pludselig opstået hjertetilfælde (akut myokardieinfarkt)

hvis du har astma eller besværet vejrtrækning som f.eks.

rygerlunger

hvis du er overfølsom over for metoprololsuccinat eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Selo-Zok (angivet i punkt 6).

hvis du er overfølsom overfor andre beta-blokkere.

hvis du har alvorlig akut sygdom med for meget syre i blodet

(metabolisk acidose)

hvis du har en ubehandlet tumor i binyremarven (fæokromocytom)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Selo-Zok.

Du må ikke stoppe behandlingen uden først at tale med din læge.

Hvis behandlingen stoppes, skal det ske gradvist over 1-2 uger.

Tal med din læge, hvis du oplever, at din hjerterytme bliver

langsommere og langsommere. Dosis skal måske ændres.

Tal med din læge, hvis du har fæokromocytom

(en hormonproducerende knude).

Hvis du skal indlægges eller opereres, skal du fortælle lægen,

at du tager Selo-Zok.

Brug af anden medicin sammen med Selo-Zok

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig.

Visse andre lægemidler påvirker eller påvirkes af behandling med

Selo-Zok.

Nogle lægemidler forstærker virkningen af Selo-Zok:

Lægemidler til hjerte- og kredsløbssygdomme (f.eks. verapamil,

chinidin og amiodaron, hydralazin og andre lægemidler mod

forhøjet blodtryk eller rytmeforstyrrelser i hjertet).

Cimetidin (mod mavesår/mavesyre).

Seretonin-genoptagelses-hæmmere (mod depression).

Alkohol.

Nogle lægemidler formindsker Selo-Zoks virkning:

Rifampicin (antibiotika).

Indomethacin (mod gigt).

Rådfør dig også med lægen hvis du får MAO-hæmmere mod

depression (isocarbazid, moclobemid), andre beta-blokkere

(f.eks. visse øjendråber), clonidin (mod migræne), eller hvis du har

sukkersyge (måske skal dosis ændres).

Brug af Selo-Zok sammen med mad og drikke

Du kan tage Selo-Zok sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for

medicin.

Graviditet: Du må kun tage Selo-Zok efter lægens anvisning.

Beta-blokkere, herunder metoprolol kan skade fosteret og

forårsage for tidlig fødsel.

Amning: Du kan amme, selvom du tager Selo-Zok.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Selo-Zok kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Selo-Zok

Tag altid Selo-Zok nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

PS05354

Body text size

11.0 pt

Smallest text size

6.0 pt

458088-A02

28-01-15

PS05354

AZL4004/A

6265

Selo-Zok 25mg, 50mg, 100mg

Leaflet: Patient DK

Black

Technical Info

Profile

Tabletterne tages én gang dagligt med mindst et halvt glas væske –

helst sammen med morgenmaden. Tabletterne skal sluges hele -

må ikke tygges eller knuses. Se information i punktet ”Virkning og

anvendelse”. Tabletten på 25 mg kan deles, hvis din dosis er 12½ mg.

De øvrige styrker har ligeledes delekærv, men delekærven er kun

beregnet til at dele tabletten i to dele for at lette indtagelsen, hvis

du har vanskeligt ved at sluge en hel tablet.

Den sædvanlige dosis er:

Brug til børn og unge

Børn fra 6 år:

Forhøjet blodtryk: 1 mg pr. kg kropsvægt, dog højst 50 mg dagligt.

Dosis kan dog øges til højst 2 mg pr. kg kropsvægt.

Børn under 6 år:

Selo-Zok anbefales ikke til børn under 6 år.

Voksne:

Forhøjet blodtryk: 50-200 mg én gang dagligt.

Brystsmerter: 100-200 mg én gang dagligt.

Svækket hjerte (hjerteinsufficiens): Individuelt fra 12,5 mg –

200 mg dagligt, sammen med anden behandling.

Rytmeforstyrrelser: 100-200 mg én gang dagligt.

Efter blodprop i hjertet: Individuel, sædvanligvis 200 mg dagligt.

Hjertebanken: 100 mg én gang dagligt om morgenen.

Forebyggelse af migræne: 100-200 mg én gang dagligt om morgenen.

Hvis du har taget for mange Selo-Zok depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Selo-Zok, end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer ved overdosis er langsom puls, for lavt blodtryk,

sammentrækning af bronkierne. Du kan evt. gå i shock.

Hvis du har glemt at tage Selo-Zok

Hvis du har glemt at tage en tablet, og der er mere end 12 timer til

din næste normale dosis, bør du tage tabletten med det samme. Hvis

der er mindre end 12 timer til din næste normale dosis, skal du tage

en halv dosis. Fortsæt med næste dosis på det normale tidspunkt.

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud

af 10 behandlede):

Træthed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 100 behandlede): Langsom hjerterytme, lavt blodtryk, kolde

hænder og fødder, hjertebanken, svimmelhed, hovedpine, kvalme,

mavesmerter, diarré, forstoppelse, åndenød ved fysisk aktivitet.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 1.000 behandlede): Forbigående forværring af de

symptomer man har, hvis man lider af nedsat hjertefunktion,

lettere rytmeforstyrrelser i hjertet (AV-blok I), væskeansamlinger,

brystsmerter, føleforstyrrelser (brændende, prikkende eller

følelsesløs fornemmelse), muskelkrampe, opkastning, vægtøgning,

depression, nedsat koncentrationsevne, søvnforstyrrelser, mareridt,

sammentrækninger i bronkierne, udslæt, øget svedtendens.

Under et hjerteanfald kan der komme et kraftigt fald i blodtrykket

(kardiogent shock) .

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 10.000 behandlede): Overledningsforstyrrelser i hjertet og

uregelmæssig hjerterytme, mundtørhed, afvigelse i levertal,

nervøsitet, angst, impotens, høfeber, synsforstyrrelser, tørre

og/eller irriterede øjne, øjenbetændelse, hårtab.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 behandlede):

Koldbrand (hos personer med alvorlige kredsløbsforstyrrelser),

blodbilledforandringer, hukommelsestab/nedsat hukommelse,

konfusion, hallucinationer, ringen for ørerne (tinnitus),

smagsforstyrrelser, lysoverfølsomhed, forværring af psoriasis,

ledsmerter og leverbetændelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke

er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via

mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Selo-Zok utilgængeligt for børn.

Brug ikke Selo-Zok efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Selo-Zok skal opbevares tørt og ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Selo-Zok indeholder:

Aktivt stof: metoprolol som metoprololsuccinat.

Øvrige indholdsstoffer: Silica kolloid, ethylcellulose,

hydroxypropylcellulose, mikrokrystallinsk cellulose,

natriumstearylfumarat, hypromellose, macrogol 6000,

syntetisk paraffin, og titandioxid E 171.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Selo-Zok 25 mg depottablet er hvid til offwhite, oval med en

størrelse på 5,5 mm x 10,5 mm med delekærv på begge sider

og mærket A/β på den ene side.

Selo-Zok 50 mg depottablet er hvid til offwhite, rund med en

diameter på 9 mm med delekærv på den ene side og mærket

A/mO på den anden side.

Selo-Zok 100 mg depottablet er hvid til offwhite, rund med en

diameter på 10 mm med delekærv på den ene side og mærket

A/mS på den anden side.

Selo-Zok 200 mg depottablet er hvid til offwhite, oval med en

størrelse på 8,5 mm x 17 mm med delekærv og mærket A/mY

på samme side.

Pakningsstørrelser

Selo-Zok 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg findes i pakninger af

28 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca A/S

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

Fremstiller:

AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige

Denne indlægsseddel blev senest revideret 14. januar 2015

© AstraZeneca 2015

6-3-2018

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals, Inc. today announced the voluntary nationwide recall of ten lots of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g. A detailed listing of products and lots is listed below. These products were manufactured by Gland Pharma Ltd. and distributed by Sagent Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

An elevated impurity has the potential to decrease effectiveness of the product in patients. Posted: 03/06/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-4-2018

FROVA (Frovatriptan Succinate) Tablet, Film Coated [Endo Pharmaceuticals, Inc.]

FROVA (Frovatriptan Succinate) Tablet, Film Coated [Endo Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

FROVATRIPTAN SUCCINATE Tablet, Film Coated [Par Pharmaceutical]

FROVATRIPTAN SUCCINATE Tablet, Film Coated [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

TANOVEA-CA1 (Rabacfosadine Succinate) Injection, Powder, For Solution [VetDC, Inc.]

TANOVEA-CA1 (Rabacfosadine Succinate) Injection, Powder, For Solution [VetDC, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

SUMATRIPTAN SUCCINATE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

SUMATRIPTAN SUCCINATE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METOPROLOL TARTRATE (Metoprolol) Tablet [Proficient Rx LP]

METOPROLOL TARTRATE (Metoprolol) Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Medical Purchasin Solutions, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Medical Purchasin Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

CARE ONE SLEEP AID (Doxylamine Succinate) Tablet [American Sales Company]

CARE ONE SLEEP AID (Doxylamine Succinate) Tablet [American Sales Company]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

NIGHTTIME SLEEP AID (Doxylamine Succinate) Tablet [CVS Pharmacy]

NIGHTTIME SLEEP AID (Doxylamine Succinate) Tablet [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

TOPROL XL (Metoprolol Succinate) Tablet, Extended Release [Cardinal Health]

TOPROL XL (Metoprolol Succinate) Tablet, Extended Release [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

DESVENLAFAXINE SUCCINATE Tablet, Extended Release [Greenstone LLC]

DESVENLAFAXINE SUCCINATE Tablet, Extended Release [Greenstone LLC]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE SLEEP AID (Doxylamine Succinate) Tablet [L. Perrigo Company]

BASIC CARE SLEEP AID (Doxylamine Succinate) Tablet [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Extended Release [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

SUMATRIPTAN SUCCINATE Tablet, Film Coated [GSMS, Incorporated]

SUMATRIPTAN SUCCINATE Tablet, Film Coated [GSMS, Incorporated]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Film Coated, Extended Release [McKesson Corporation]

METOPROLOL SUCCINATE Tablet, Film Coated, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

SLEEP AID NIGHTTIME (Doxylamine Succinate) Tablet [McKesson (Health Mart)]

SLEEP AID NIGHTTIME (Doxylamine Succinate) Tablet [McKesson (Health Mart)]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

SUMATRIPTAN SUCCINATE Injection [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

SUMATRIPTAN SUCCINATE Injection [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

SLEEP AID (Doxylamine Succinate) Tablet [McKesson (Sunmark)]

SLEEP AID (Doxylamine Succinate) Tablet [McKesson (Sunmark)]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

TOPROL XL (Metoprolol Succinate) Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

TOPROL XL (Metoprolol Succinate) Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed