Sandostatin Lar

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sandostatin Lar 10 mg pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sandostatin Lar 10 mg pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 17059
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sandostatin LAR, pulver og solvens til injektionsvæske, suspension,

10 mg, 20 mg og 30 mg

octreotid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

bruge dette lægemiddel

, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Sandostatin LAR

Sådan skal du bruge Sandostatin LAR

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Sandostatin LAR er et syntetisk stof, som er udviklet fra somatostatin. Somatostatin er naturligt

forekommende hormon hos mennesker, hvor det hæmmer frigivelse af visse hormoner, som fx

væksthormon. Fordelene ved Sandostatin LAR frem for somatostatin er, at det virker stærkere og

virkningen varer længere.

Sandostatin LAR bruges:

til behandling af akromegali

Akromegali er en sygdom, hvor kroppen producerer for meget væksthormon. Normalt kontrollerer

væksthormon væksten af væv, organer og knogler. For meget væksthormon fører til forstørrede

knogler og væv, især i hænder og fødder. Sandostatin LAR nedsætter markant symptomerne på

akromegali, som indbefatter hovedpine, voldsom svedproduktion, følelsesløshed i hænder og fødder,

træthed og ledsmerter. I de fleste tilfælde skyldes overproduktion af væksthormon en tumor (svulst) i

hypofysen (et hypofyseadenom). Behandling med Sandostatin LAR kan muligvis mindske størrelsen

af adenomet.

Sandostatin LAR bruges til behandling af patienter med akromegali:

når andre typer af behandling af akromegali (operation eller strålebehandling) ikke er velegnet

eller ikke har virket.

efter strålebehandling for at dække den midlertidige periode, indtil strålebehandlingen bliver

fuldt effektiv.

til at lindre symptomer, som er forbundet med overproduktion af visse specifikke hormoner og

andre relaterede stoffer i mave-tarmkanalen eller bugspytkirtlen.

Overproduktion af specifikke hormoner og andre relaterede naturlige stoffer kan skyldes sjældne

sygdomme i mave-tarmkanalen eller bugspytkirtlen. Overproduktion forstyrrer kroppens naturlige

hormonbalance og resulterer i forskellige symptomer, som fx ansigtsrødme, diarré, lavt blodtryk,

udslæt og vægttab. Behandling med Sandostatin LAR hjælper med at kontrollere disse symptomer.

til behandling af neuroendokrine tumorer i mave-tarmkanalen (fx blindtarmen, tyndtarmen eller

tyktarmen).

Neuroendokrine tumorer er sjældne tumorer, der kan findes forskellige steder i kroppen. Sandostatin

LAR bruges til at kontrollere væksten af disse tumorer, når de findes i mave-tarmkanalen

(blindtarmen, tyndtarmen eller tyktarmen).

til behandling af hypofysetumorer, der producerer for meget thyroidea-stimulerende hormon

(TSH).

For meget thyroidea-stimulerende hormon fører til hypertyroidisme. Sandostatin LAR bruges til at

behandle personer med hypofysetumorer, der producerer for meget thyroidea-stimulerende hormon

(TSH):

når anden behandling (operation eller strålebehandling) ikke er egnet eller ikke har virket;

efter strålebehandling for at dække overgangsperioden, indtil strålebehandlingen bliver fuldt

effektiv.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Sandostatin LAR

Følg altid lægens anvisninger nøje, selv om de eventuelt afviger fra de oplysninger, der står i denne

indlægsseddel.

Læs følgende før du bruger Sandostatin LAR.

Brug ikke Sandostatin LAR:

hvis du er allergisk over for octreotid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sandostatin LAR

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Sandostatin LAR:

hvis du har eller har haft galdesten, skal du fortælle det til din læge, da langvarig brug af

Sandostatin LAR kan øge risikoen for at få galdesten. Din læge vil muligvis kontrollere din

galdeblære regelmæssigt.

hvis du har diabetes (sukkersyge). Sandostatin LAR kan påvirke dit blodsukker. Hvis du har

diabetes, skal dit blodsukker kontrolleres regelmæssigt.

hvis du har eller har haft B

-vitamin mangel, vil din læge muligvis kontrollere dit B

-niveau

regelmæssigt.

Kontroller og undersøgelser

Hvis du er i behandling med Sandostatin LAR i lang tid kan det være nødvendigt regelmæssigt at

kontrollere, hvordan din skjoldbruskkirtelfunktion fungerer.

Din læge vil kontrollere din leverfunktion.

Børn

Der er begrænset erfaring med Sandostatin LAR til børn.

Brug af anden medicin sammen med Sandostatin LAR

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Du kan normalt fortsætte med at tage anden medicin, mens du får Sandostatin LAR. Dog kan

Sandostatin LAR påvirke nogle bestemte typer medicin, som fx cimetidin, ciclosporin, bromocriptin,

quinidin og terfenadin.

Hvis du tager blodtryksmedicin (fx en betablokker eller calciumantagonist) eller et lægemiddel, der

kontrollerer væske- og elektrolytbalancen, vil din læge muligvis justere dosis.

Hvis du er diabetiker, vil din læge muligvis justere din insulin-dosis.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Sandostatin LAR må kun bruges under graviditet, hvis der er et klart behov.

Kvinder i den fødedygtige alder skal bruge effektiv prævention, så længe de er i behandling.

Du må ikke bruge Sandostatin LAR, hvis du ammer. Det vides ikke, om Sandostatin LAR bliver

udskilt i mælken hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sandostatin LAR påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at færdes sikkert i trafikken og

arbejde sikkert med maskiner. Nogle af de bivirkningerne, som du kan opleve under behandling med

Sandostatin LAR, fx hovedpine og træthed, kan dog forringe din evne til at færdes sikkert i trafikken

eller arbejde sikkert med maskiner.

Sandostatin LAR indeholder natrium

Sandostatin LAR indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den i det væsentligste

er natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge Sandostatin LAR

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Hvis du har brugt for meget Sandostatin LAR

Der er ikke rapporteret nogen livstruende reaktioner efter overdosering med Sandostatin LAR.

Symptomer på overdosering er:

hedeture, hyppigere vandladning, træthed, depression, angst og

koncentrationsbesvær.

Hvis du tror, du har fået en overdosis, og du oplever sådanne symptomer, skal du straks kontakte

lægen.

Hvis du har glemt at bruge Sandostatin LAR

Hvis du har glemt en injektion, anbefales det, at du får en dosis så hurtigt som muligt og derefter

fortsætter som sædvanlig. Der vil ikke ske noget, hvis du glemmer en dosis i nogle få dage, men nogle

symptomer kan vende tilbage midlertidigt, indtil du er tilbage i det sædvanlige behandlingsskema.

Hvis du holder op med at bruge Sandostatin LAR

Hvis du afbryder behandlingen med Sandostatin LAR, kan dine symptomer vende tilbage. Derfor må

du ikke stoppe med at bruge Sandostatin LAR, medmindre din læge siger det.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Fortæl straks din læge, hvis du oplever nogen af

følgende:

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Galdesten, giver pludselige smerter i ryggen.

For højt blodsukker.

Almindelige

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen

(hypotyroidisme), som forårsager ændringer i puls,

appetit eller vægt;

træthed, kuldskærhed

eller hævelse foran på halsen.

Ændringer i prøver for skjoldbruskkirtelfunktionen.

Betændelse i galdeblæren (cholecystitis)

; symptomerne kan være smerter i den øverste

højre del af maven, feber, kvalme, gulfarvning af hud og øjne (gulsot)

For lavt blodsukker.

Nedsat glucosetolerance.

Langsomme hjerteslag (puls).

Ikke almindelige

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Tørst, lav urinproduktion, mørkfarvet urin, tør rød hud.

Hurtige hjerteslag (puls).

Andre alvorlige bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner (allergi), herunder hududslæt.

En type allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), som forårsager

åndedrætsbesvær

eller

svimmelhed

Betændelse i bugspytkirtlen

; symptomerne kan være pludselige smerter i den øvre del af

maven, kvalme, opkastning, diarré

Leverbetændelse (hepatitis); symptomerne kan være gulfarvning af hud og øjne (gulsot),

kvalme, opkastning, appetitløshed, generel følelse af ubehag, kløe, lys urin.

Uregelmæssige hjerteslag

Hvis du oplever nogen af ovenstående bivirkninger, skal du straks kontakte din læge.

Andre bivirkninger:

Fortæl lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får nogen af nedenstående bivirkninger.

De er normalt lette og forsvinder sædvanligvis under behandlingen.

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Diarré.

Mavesmerter.

Kvalme.

Forstoppelse.

Luft i maven.

Hovedpine.

Smerter ved

indsprøjtningsstedet

Almindelige

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Ubehag i maven efter et måltid (dyspepsi).

Opkastning.

Mæthedsfornemmelse.

Fedtet afføring.

Løs afføring.

Misfarvet afføring.

Svimmelhed.

Appetitløshed.

Ændring i prøver for leverfunktionen.

Hårtab.

Åndenød.

Kraftesløshed

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Opbevares i køleskab (2

C til 8

C). Må ikke nedfryses.

Sandostatin LAR kan på injektionsdagen opbevares ved temperaturer op til 25 °C. Opbevar ikke

Sandostatin LAR efter rekonstitution (det skal bruges straks).

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter ”Udløbsdato”

og “EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker partikler eller farveændring.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sandostatin LAR indeholder:

Aktivt stof: Octreotid

Et hætteglas indeholder 10 mg, 20 mg eller 30 mg octreotid (som octreotidacetat)

Øvrige indholdsstoffer:

I pulver (hætteglas): Poly (DL-lactid-co-glycolid); mannitol (E421).

I solvens (fyldt glassprøjte): Carmellosenatrium; mannitol (E421); poloxamer 188; vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Enkeltpakninger, der indeholder et 6 ml hætteglas med gummiprop (brombutyl gummi), forseglet med

en beskyttelseskapsel af aluminium og indeholder pulver til injektionsvæske, suspension, samt en 3 ml

farveløs fyldt glassprøjte lukket med to gummistoppere (chlorbutyl gummi) og indeholder 2 ml

solvens, pakket sammen i en forseglet blisterbakke med en hætteglasadapter og en sikkerhedskanyle.

Multipakninger med tre pakninger, hvoraf hver enkeltpakning indeholder: et 6 ml hætteglas med

gummi prop (brombutyl gummi), forseglet med en beskyttelseskapsel af aluminium og indeholder

pulver til injektionsvæske, suspension, samt en 3 ml farveløs fyldt glassprøjte lukket med to

gummistoppere (chlorbutyl gummi) og indeholder 2 ml solvens, pakket sammen i en forseglet

blisterbakke med en hætteglasadapter og en sikkerhedskanyle.

Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

E-mail:

skriv.til@novartis.com

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØSs medlemslande under følgende navne:

Østrig, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland,

Finland, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Letland,

Litauen, Malta, Norge, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien,

Spanien, Sverige, Storbritannien

Sandostatin LAR

Belgien, Luxembourg, Holland

Sandostatine LAR

Italien, Portugal

Sandostatina LAR

Frankrig

Sandostatine L.P.

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2016

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Hvor meget Sandostatin LAR skal der bruges

Akromegali

Det anbefales at starte behandling af 20 mg Sandostatin LAR indgivet hver 4. uge i 3 måneder.

Patienter i behandling med subkutan Sandostatin kan påbegynde behandling med Sandostatin LAR

dagen efter sidste behandling med subkutan Sandostatin. Efterfølgende dosisjusteringer skal baseres

på niveauet af serumvæksthormon og insulinlignende vækstfaktor 1/somatomedin C (IGF 1)-

koncentrationer og kliniske symptomer.

Hos patienter, hvor kliniske symptomer og biokemiske parametre (væksthormon; IGF-1) ikke er

tilstrækkeligt kontrolleret (væksthormonkoncentrationer stadig over 2,5 mikrogram pr. liter) inden for

denne 3 måneders periode, kan dosis øges til 30 mg hver 4. uge. Hvis væksthormon, IGF-1 og/eller

symptomer ikke er tilstrækkeligt kontrolleret efter 3 måneder ved en dosis på 30 mg, kan dosis øges til

40 mg hver 4. uge.

Hos patienter med væksthormonkoncentrationer, der konsekvent er mindre end 1 mikrogram pr. liter,

hvis IGF-1serum-koncentrationer er normaliserede og hvor de fleste reversible symptomer på

akromegali er forsvundet efter 3 måneders behandling med 20 mg, kan 10 mg Sandostatin LAR gives

hver 4.uge. Dog anbefales tæt monitorering af væksthormon, IGF-1-koncentrationer og kliniske

symptomer ved denne lave dosis af Sandostatin LAR.

Hos patienter i stabil dosering med Sandostatin LAR, bør væksthormon og IGF-1 vurderes hver

6. måned.

Gastro-entero-pankreatiske endokrine tumorer

Behandling af patienter med symptomer associeret med funktionelle gastro-entero-pankreatiske

neuroendokrine tumorer

Det anbefales at starte behandling med 20 mg Sandostatin LAR indgivet hver 4. uge. Patienter i

behandling med subkutan Sandostatin bør fortsætte med den før anvendte effektive dosis i 2 uger efter

den første Sandostatin LAR injektion.

Hos patienter, hvis symptomer og biologiske markører er velkontrollerede efter 3 måneders

behandling, kan dosis reduceres til 10 mg Sandostatin LAR hver 4. uge.

Hos patienter, hvis symptomer kun er delvist kontrollerede efter 3 måneders behandling, kan dosis

øges til 30 mg Sandostatin LAR hver 4. uge.

På dage hvor symptomerne forbundet med gastro-entero-pankreas-tumorer evt. stiger under

behandling med Sandostatin LAR anbefales det, i tillæg at administrere subkutan Sandostatin med en

dosis svarende til den, der blev anvendt, før Sandostatin LAR behandlingen blev påbegyndt. Dette kan

forekomme i de første 2 måneder indtil terapeutiske koncentrationer af octreotid er nået.

Behandling af patienter med fremskredne neuroendokrine tumorer (NET) i mavetarmkanalen

eller ukendt lokalisering af primær tumor, hvor lokaliseringer uden for mave-tarmkanalen kan

udelukkes.

Den anbefalede dosis af Sandostatin LAR er 30 mg indgivet hver 4. uge. Behandling med Sandostatin

LAR bør fortsættes selv i fravær af tumorprogression.

Behandling af TSH-secernerende hypofyseadenomer

Behandling med Sandostatin LAR bør starte med en dosis på 20 mg indgivet hver 4. uge i 3 måneder

før dosisjustering overvejes. Dosis kan herefter justeres baseret på TSH- og thyroideahormon-respons.

Vejledning i tilberedning og intramuskulær injektion af Sandostatin LAR

KUN TIL DYB INTRAGLUTEAL INJEKTION

Indhold

a

Et hætteglas med Sandostatin LAR pulver

b

En fyldt sprøjte med solvens til rekonstitution

c

En hætteglasadapter til rekonstitution af lægemidlet

d

En sikkerhedskanyle

Følg nedenstående vejledning nøje for at sikre en fuldstændig rekonstitution af Sandostatin LAR inden

dyb intragluteal injektion.

Der er 3 kritiske trin i rekonstitutionen af Sandostatin LAR.

Hvis de ikke følges, kan det resultere i,

at medicinen ikke gives korrekt.

Injektionskittet skal opnå stuetemperatur.

Tag injektionskittet ud af køleskabet og lad det

stå ved stuetemperatur i minimum 30 minutter før rekonstitution, men overskrid ikke 24 timer.

Lad hætteglasset stå i 5 min. efter at have overført solvens for

at sikre, at pulveret er helt

gennemvædet.

Efter gennemvædning:

Ryst hætteglasset

moderat

i vandret retning i minimum 30 sekunder

indtil der er dannet en ensartet suspension.

Sandostatin LAR suspension skal først

tilberedes

umiddelbart

inden administration.

Sandostatin LAR bør kun administreres af dertil uddannet personale.

Trin 1

Tag pakningen med Sandostatin LAR (injektionskittet)

ud af køleskabet.

BEMÆRK: Det er vigtigt først at starte rekonstitutions-

proceduren når injektionskittet

opnår stuetemperatur

Lad injektionskittet stå ved stuetemperatur i minimum

30 minutter

før rekonstitution,

men overskrid ikke

24 timer.

Bemærk: Injektionskittet kan om nødvendigt køles ned

igen.

Trin 2

Fjern plastikhætten fra hætteglasset og

rens

gummiproppen på hætteglasset med en spritserviet.

Fjern filmlåget fra pakningen med hætteglasadapteren,

men fjern IKKE hætteglasadapteren fra dens pakning.

Hold i pakningen

med hætteglasadapteren

, mens du

placerer hætteglasadapteren på toppen af hætteglasset og

skubber den helt ned, så den klikker på plads med et

hørligt ”klik”.

Løft pakningen af hætteglasadapteren med en lodret

bevægelse

Trin 3

Fjern

hætten fra sprøjten

, der er fyldt

med solvens og

skru sprøjten på hætteglasadapteren.

Skub langsomt stemplet helt i bund for at overføre al

solvensen til hætteglasset.

Trin 4

BEMÆRK: Det er vigtigt at lade

hætteglasset stå

i 5

minutter

for at sikre, at

solvensen har

gennemvædet

pulveret

fuldstændigt

Bemærk: Det er normalt, hvis stemplet bevæger sig opad, da der

kan være et let overtryk i hætteglasset.

På dette tidspunkt skal patienten forberedes til

injektionen.

Trin 5

Efter gennem

vædningen

sikres det, at

stemplet

presses helt i bund i sprøjten.

BEMÆRK:

Hold stemplet i bund og ryst hætteglasset

moderat

i vandret retning i

minimum

30 sekunder

så pulveret

er fuldstændigt opslæmmet ( mælkeagtig, ensartet suspension).

Gentag

den moderate

omrystning i endnu 30 sekunder, hvis

pulveret ikke er fuldstændigt opslæmmet.

Trin 6

Vend sprøjte og hætteglas med bunden i vejret, træk

langsomt

stemplet tilbage og træk hele indholdet fra

hætteglasset ind i sprøjten.

Skru sprøjten af hætteglasadapteren.

Trin 7

Skru sikkerhedskanylen på sprøjten.

Hvis umiddelbar administration bliver forsinket, så ryst

igen

forsigtigt

sprøjten

opnå

mælkeagtig,

ensartet suspension.

Klargør

injektionsstedet med en spritserviet.

Træk beskyttelseshætten af kanylen med en lige

bevægelse.

Bank forsigtigt på sprøjten for at fjerne synlige

luftbobler og pres dem ud af sprøjten.

med det samme

til Trin 8 for omgående

administration til patienten. Enhver forsinkelse kan

resultere i bundfældning..

Trin 8

Sandostatin LAR må kun gives ved dyb intragluteal

injektion,

ALDRIG

intravenøst.

Stik kanylen helt ind i den

venstre eller

højre

sædemuskel

i en 90º vinkel ud fra huden

Træk langsomt stemplet tilbage for at tjekke, at ingen

blodårer er perforerede

(positionen skal ændres, hvis

en blodåre er penetreret)

Pres stemplet langsomt i bund

indtil sprøjten er tom

kanylen

injektionsstedet,

aktivér

sikkerhedsbeskyttelsen (som vist i

Trin 9

Trin 9

Aktiver kanylens sikkerhedsbeskyttelse ved hjælp af en

af de to viste metoder

Enten: Tryk det hængslede stykke af

sikkerhedsbeskyttelsen ned mod en hård

overflade (figur A)

Eller: Skub hængslet fremover med din finger

(figur B).

Når du hører et ”klik”, betyder det korrekt aktivering.

Smid straks sprøjten ud (i en kanyleboks beregnet til

skarpe genstande).

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

17-4-2018

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1751 of Thu, 22 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Active substance: Rusalatide acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1252 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/221/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Active substance: Zinc acetate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1132 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

Octreotide

Octreotide

Octreotide is used to treat severe watery diarrhea and sudden reddening of the face and neck caused by certain types of tumors (e.g., carcinoid tumors, vasoactive intestinal peptide tumors) that are found usually in the intestines and pancreas. The symptoms occur when these tumors make too much of certain natural substances (hormones). This medication works by blocking the production of these hormones. By decreasing watery diarrhea, octreotide helps to reduce the loss of body fluids and minerals.

US - RxList