Rubira

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rubira 3+0,02 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 3+0,02 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rubira 3+0,02 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42866
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rubira 3 mg/0,02 mg filmovertrukne tabletter

drospirenon/ethinylestradiol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen.

Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen

ordineret

dette

lægemiddel

til dig personligt.

Lad derfor

være

at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Vigtig information om kombinerede hormonelle præventionsmidler:

Det er en af de mest pålidelige præventionsmetoder, hvis de anvendes korrekt.

De øger risikoen for at få en blodprop i venerne og arterierne en smule, især i det første år

eller når du begynder at tage præventionsmidlet igen efter en pause på 4 uger eller mere.

Du skal være opmærksom på blodpropper og søge læge, hvis du tror, at du muligvis har

symptomer på en blodprop (se pkt. 2 ”Blodpropper”).

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Rubira

Sådan skal du tage Rubira

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Rubira er et præventionsmiddel, som bruges til at forhindre graviditet.

De lyserøde tabletter indeholder en lille mængde af to forskellige kvindelige hormoner, som kaldes

drospirenon og ethinylestradiol.

De hvide tabletter indeholder ikke nogen aktive stoffer og kaldes placebotabletter.

Præventionsmidler, der indeholder to hormoner, kaldes kombinations-p-piller.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Rubira

Generelle oplysninger

Inden du begynder at bruge Rubira, skal du læse oplysningerne om blodpropper i punkt 2. Det er

især vigtigt at læse om symptomerne på en blodprop – se punkt 2 “Blodpropper”.

Før du begynder at tage Rubira, stiller din læge dig forskellige spørgsmål om din egen og familiens

sygehistorie.

Lægen måler også dit blodtryk og kan, alt efter dit nuværende helbred, udføre andre

undersøgelser.

Denne indlægsseddel beskriver forskellige situationer, hvor du skal holde op med at tage Rubira,

eller hvor virkningen af Rubira kan være nedsat.

I de situationer bør du ikke have samleje, eller du bør bruge ekstra ikke-hormonel prævention,

f.eks. kondom eller en anden barrieremetode.

Brug ikke rytme- eller temperaturmetoden.

Disse metoder kan være usikre, fordi Rubira ændrer de

månedlige ændringer i kropstemperaturen og i slimhinden i livmoderhalsen.

Rubira beskytter som andre hormonelle præventionsmidler ikke mod hiv (aids) eller andre

seksuelt overførte sygdomme.

Du må ikke tage Rubira

Du må ikke bruge Rubira, hvis du har nogle af nedenstående tilstande. Fortæl det til din læge, hvis

du har nogle af nedenstående tilstande. Din læge vil drøfte med dig, hvilken anden form for

prævention der kan være bedre for dig.

Tag ikke Rubira

hvis du har (eller har haft) en blodprop i et blodkar i dine ben (dyb venetrombose, DVT), dine

lunger (lungeemboli, PE) eller andre organer;

hvis du ved, at du har en sygdom, der påvirker størkningen af dit blod – f.eks. protein

C-mangel,

protein

S-mangel,

antitrombin-III-mangel,

faktor V

Leiden

eller

antifosfolipid-antistoffer;

hvis

skal

opereres,

eller

hvis

sidder

eller

ligger

længere

punktet

‘Blodpropper’);

hvis du har (eller tidligere har haft) et hjerteanfald eller slagtilfælde;

hvis du har (eller tidligere har haft) angina pectoris (en tilstand, der giver svære brystsmerter, og

som kan være det første tegn på et hjerteanfald) eller forbigående iltmangel i hjernen på grund

af en blodprop (transitorisk iskæmisk anfald);

hvis du har nogle af følgende sygdomme, der kan øge din risiko for en blodprop i arterierne:

svær sukkersyge (diabetes) med beskadigelse af blodkar

meget højt blodtryk

et meget højt indhold af fedt i blodet (kolesterol eller triglycerider)

en tilstand kendt som hyperhomocysteinæmi

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

hvis du har (eller tidligere har haft) en form for migræne kaldet ‘migræne med aura’;

hvis du har eller har haft en leversygdom, og leverfunktionen endnu ikke er normal;

hvis dine nyrer ikke fungerer godt (nyreinsufficiens);

hvis du har eller har haft en svulst i leveren;

hvis du har (eller har haft), eller du har mistanke om, at du har, brystkræft eller kræft i

kønsorganerne;

hvis du har blødning fra skeden, og årsagen er ukendt;

hvis

allergisk

over

ethinylestradiol

eller

drospirenon

eller

øvrige

indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Det kan give kløe, udslæt eller hævelse.

hvis du har hepatitis C, og du tager lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

og dasabuvir (se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Rubira”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Rubira.

Hvornår skal du kontakte læge?

Søg akut lægehjælp

hvis du bemærker mulige tegn på en blodprop, der kan betyde, at du har fået en blodprop i

benet (dvs. dyb venetrombose), en blodprop i lungen (dvs. lungeemboli), et hjerteanfald

eller et slagtilfælde (se punktet ‘Blodpropper‘ nedenfor).

Yderligere oplysninger om symptomerne på disse alvorlige bivirkninger findes i ”Sådan opdager

du en blodprop”.

Fortæl det til din læge, hvis en af følgende tilstande gælder for dig.

I visse situationer skal du være forsigtig, når du tager Rubira eller en anden kombinations-p-pille,

og det kan være nødvendigt, at lægen regelmæssigt undersøger dig. Du skal også fortælle det til din

læge, hvis en af følgende tilstande udvikles eller forværres, mens du bruger Rubira.

hvis et nærtstående familiemedlem har eller har haft brystkræft;

hvis du har en sygdom i lever eller galdeblære;

hvis du har sukkersyge;

hvis du har depression;

hvis du har Crohns sygdom eller ulcerativ colitis (kronisk inflammatorisk tarmsygdom);

hvis du har systemisk lupus erythematosus (SLE – en sygdom, der påvirker dit naturlige

forsvarssystem);

hvis du har hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS – en sygdom med blodpropdannelse, der

forårsager nyresvigt);

hvis du har seglcelleanæmi (en arvelig sygdom i de røde blodlegemer);

hvis du har forhøjet indhold af fedt i blodet (hypertriglyceridæmi), eller hvis nogen i din familie

har denne tilstand. Hypertriglyceridæmi er blevet forbundet med en øget risiko for at udvikle

pankreatit (betændelse i bugspytkirtlen);

hvis du skal opereres, eller hvis du sidder eller ligger ned i længere tid (se punkt 2

‘Blodpropper’);

hvis du lige har født, har du også en øget risiko for blodpropper. Du skal spørge din læge, hvor

hurtigt efter fødslen, du kan begynde at tage Rubira;

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

hvis du har en betændelseslignende reaktion (inflammation) i venerne under huden (superficiel

tromboflebitis);

hvis du har åreknuder;

hvis du har epilepsi (se "Brug af anden medicin sammen med Rubira");

hvis du har en sygdom, der har vist sig for første gang under graviditet eller under tidligere brug

af kønshormoner, f.eks. høretab, porfyri (en blodsygdom), svangerskabsherpes (hududslæt med

blærer under graviditet), Sydenhams chorea (en sygdom, der påvirker nerverne og giver

ufrivillige bevægelser);

hvis du har eller har haft chloasma (skjolder med brun misfarvning af huden, også kaldet

"graviditetsmaske", især i ansigtet eller på halsen).

Hvis du oplever det, skal du undgå direkte

sollys og ultraviolette stråler;

hvis du har arveligt angioødem, kan midler med østrogen fremkalde eller forværre symptomer

på angioødem. Du skal straks gå til læge, hvis du oplever symptomer på angioødem som

hævelser

ansigt,

tunge

og/eller

hals

og/eller

problemer

synke

eller

udbrud

nældefeber kombineret med vejrtrækningsbesvær.

BLODPROPPER

Hvis du tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel som f.eks. Rubira, har du en større risiko

for at udvikle en blodprop sammenlignet med, hvis du ikke tager et sådant middel. En blodprop kan

i sjældne tilfælde blokere blodkar og give alvorlige problemer.

Blodpropper kan dannes

i vener (kaldet en ‘venetrombose’, ‘venøs tromboemboli’ eller VTE)

i arterier (kaldet en ‘arteriel trombose’, ‘arteriel tromboemboli’ eller ATE).

Det er ikke altid muligt at komme sig fuldstændigt efter en blodprop. Der kan i sjældne tilfælde

være alvorlige varige bivirkninger, og blodpropper kan i meget sjældne tilfælde være dødelige.

Det er vigtigt at huske på, at den samlede risiko for en skadelig blodprop på grund af Rubira

er lille.

SÅDAN OPDAGER DU EN BLODPROP

Søg akut lægehjælp, hvis du bemærker en eller flere af følgende tegn eller symptomer.

Har du nogle af disse tegn?

Hvilken tilstand kan det

være?

hævelse i et ben eller langs en vene i benet eller foden, især

når det ledsages af:

smerte eller ømhed i benet, som muligvis kun mærkes,

når du står eller går

øget varme i det pågældende ben

ændring i benets hudfarve, som f.eks. bliver bleg, rød

eller blå

Dyb venetrombose

pludseligt opstået uforklaret åndenød eller hurtig

Lungeemboli

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

vejrtrækning

pludselig opstået hoste uden en tydelig årsag, eventuelt med

opspyt af blod

pludselig stærk smerte i brystet, som kan øges ved dyb

vejrtrækning

svær ørhed eller svimmelhed

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag (puls)

svære mavesmerter

Tal med en læge, hvis du er i tvivl, da nogle af disse

symptomer, f.eks. hoste eller åndenød, kan forveksles med en

ikke alvorlig tilstand som f.eks. en luftvejsinfektion (dvs. en

‘almindelig forkølelse’).

Symptomer, som oftest kun forekommer i det ene øje:

øjeblikkeligt synstab eller

uklart syn uden smerter. Det kan udvikle sig til synstab.

Retinal venetrombose

(blodprop i øjet)

brystsmerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse

en knugende fornemmelse eller oppustethed i brystet,

armen eller under brystbenet

oppustethed, fordøjelsesbesvær eller

kvælningsfornemmelse

ubehag i overkroppen, der stråler ud til ryggen, kæben,

halsen, armen og maven

sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed

ekstrem svækkelse, angst eller åndenød

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag (puls)

Hjerteanfald

pludseligt opstået svækkelse eller følelsesløshed i ansigtet,

armen eller benet, især i den ene side af kroppen

pludseligt opstået forvirring, tale- og forståelsesbesvær;

pludselig opstået synsbesvær på et eller begge øjne

pludseligt opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance

eller koordination

pludseligt opstået, svær eller langvarig hovedpine uden

kendt årsag

bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden

krampeanfald.

Symptomerne på et slagtilfælde kan nogle gange være

kortvarige med en næsten øjeblikkelig og fuldstændig bedring,

men du skal alligevel søge akut lægehjælp, da du kan have

risiko for at få endnu et slagtilfælde.

Slagtilfælde

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

hævelse og blålig misfarvning af en arm eller et ben;

svær smerte i maven (akut abdomen)

Blodpropper i andre blodkar

BLODPROPPER I EN VENE

Hvad kan der ske, hvis der dannes en blodprop i en vene?

Anvendelse af kombinerede hormonelle præventionsmidler er blevet forbundet med en øget

risiko for blodpropper i en vene (venetrombose). Disse bivirkninger er dog sjældne. De

forekommer hyppigst i det første år, man tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Hvis en blodprop dannes i en vene i benet eller foden, kan det forårsage en dyb venetrombose

(DVT).

Hvis en blodprop vandrer fra benet og sætter sig i lungen, kan det forårsage en lungeemboli.

En prop kan meget sjældent dannes i en vene i et andet organ, f.eks. øjet (retinal venetrombose).

Hvornår er risikoen for at udvikle en blodprop i en vene størst?

Risikoen for at udvikle en blodprop i en vene er størst i løbet af det første år, hvor et kombineret

hormonelt præventionsmiddel tages for første gang. Risikoen kan også være større, hvis du

begynder at tage et kombineret hormonelt præventionsmiddel (det samme præparat eller et andet

præparat) efter en pause på 4 uger eller mere.

Efter det første år bliver risikoen mindre, men den er altid en smule større, end hvis du ikke brugte

et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Når du stopper med Rubira, går der få uger, hvorefter din risiko for at få en blodprop ikke længere

er forhøjet.

Hvad er risikoen for at udvikle en blodprop?

Risikoen afhænger af din naturlige risiko for VTE, og hvilken type kombineret hormonelt

præventionsmiddel, som du tager.

Den samlede risiko for at få en blodprop i benet eller lungen (DVT eller PE) med Rubira er lille.

Ud af 10.000 kvinder, der ikke bruger et kombineret hormonelt præventionsmiddel, og som

ikke er gravide, vil ca. 2 kvinder udvikle en blodprop i løbet af ét år.

Ud af 10.000 kvinder, der bruger et kombineret hormonelt præventionsmiddel, der

indeholder levonorgestrel, norethisteron eller norgestimat, vil ca. 5-7 kvinder udvikle en

blodprop i løbet af ét år.

Ud af 10.000 kvinder, der bruger et kombineret hormonelt præventionsmiddel, der

indeholder drospirenon som f.eks. Rubira, vil mellem ca. 9-12 kvinder udvikle en blodprop

i løbet af ét år.

Risikoen for at få en blodprop varierer afhængigt af din sygehistorie (se ”Faktorer, der kan

øge din risiko for at få en blodprop” nedenfor).

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Risiko for at udvikle en

blodprop i løbet af ét år

Kvinder, der

ikke bruger

et kombineret hormonelt

middel som pille/plaster/ring, og som ikke er gravide

Ca. 2 ud af 10.000 kvinder

Kvinder, der bruger en kombineret p-pille, der indeholder

levonorgestrel, norethisteron eller norgestimat

Ca. 5-7 ud af 10.000 kvinder

Kvinder, der bruger Rubira

Ca. 9-12 ud af 10.000 kvinder

Faktorer, der øger din risiko for at få en blodprop i en vene

Risikoen for at få en blodprop med Rubira er lille, men nogle tilstande øger risikoen. Din risiko er

højere:

hvis du er meget overvægtig (

body mass index

eller BMI på over 30 kg/m

hvis en person i din nærmeste familie har haft en blodprop i benet, lungen eller et andet organ i

en ung alder (f.eks. under 50 år). I dette tilfælde kan du muligvis have en arvelig fejl i blodets

størkning.

hvis du skal opereres, eller hvis du sidder eller ligger ned i længere tid på grund af en skade

eller sygdom, eller hvis du har benet i gips. Det kan være nødvendigt at stoppe med at tage

Rubira flere uger før en operation, eller mens du er mindre mobil. Hvis du har brug for at

stoppe med Rubira, skal du spørge din læge om, hvornår du kan begynde at bruge det igen.

efterhånden som du bliver ældre (især over ca. 35 år).

hvis du har født for mindre end et par uger siden.

Risikoen for at udvikle en blodprop stiger jo flere risikofaktorer, du har.

Flyrejse (>4 timer) kan midlertidigt øge din risiko for en blodprop, især hvis du har nogle af de

andre anførte tilstande.

Det er vigtigt at fortælle din læge, hvis nogle af disse tilstande gælder for dig, også selv om du ikke

er sikker. Din læge kan beslutte, at du skal stoppe med Rubira.

Det er vigtigt at fortælle din læge, hvis nogle af ovenstående tilstande ændres, mens du bruger

Rubira, f.eks. hvis et nært familiemedlem får en blodprop uden kendt årsag, eller hvis du tager

meget på i vægt.

BLODPROPPER I EN ARTERIE

Hvad kan der ske, hvis der dannes en blodprop i en arterie?

På samme måde som ved en blodprop i en vene kan en blodprop i en arterie give alvorlige

problemer. Det kan f.eks. forårsage et hjerteanfald eller et slagtilfælde.

Faktorer, der øger din risiko for at få en blodprop i en arterie

Det er vigtigt at lægge mærke til, at risikoen for at få et hjerteanfald eller et slagtilfælde pga. brugen

af Rubira er meget lille, men den kan øges:

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

med stigende alder (efter ca. 35 år)

hvis du ryger.

Du rådes til at holde op med at ryge, når du bruger et kombineret hormonelt

præventionsmiddel som Rubira. Hvis du ikke kan holde op med at ryge, og du er ældre end

35 år, vil din læge muligvis råde dig til at bruge en anden form for prævention.

hvis du er overvægtig

hvis du har højt blodtryk

hvis et medlem af din nærmeste familie har haft et hjerteanfald eller et slagtilfælde i en ung

alder (under ca. 50 år). I dette tilfælde kan du også have en større risiko for at få et

hjerteanfald eller et slagtilfælde.

hvis du eller nogen i din nærmeste familie har et højt indhold af fedt i blodet (kolesterol

eller triglycerider)

hvis du får migræneanfald, især anfald med aura

hvis du har et problem med dit hjerte (fejl i en hjerteklap, forstyrrelse i hjerterytmen kaldet

atrieflimren)

hvis du har sukkersyge (diabetes).

Hvis du har mere end én af disse tilstande, eller hvis én af tilstandene er særligt alvorlig, kan

risikoen for at udvikle en blodprop være endnu større.

Fortæl det til din læge, hvis nogle af ovenstående tilstande ændres, mens du bruger Rubira, f.eks.

hvis du begynder at ryge, et nært familiemedlem får en blodprop uden kendt årsag, eller hvis du

tager meget på i vægt.

Rubira og kræft

Livmoderhalskræft

hyppigere

kvinder,

tager

kombinerede

hormonelle

præventionspræparater. Dette kan dog også skyldes andre årsager, herunder seksuelt overførte

sygdomme.

Kvinder,

tager

kombinationspræparater

prævention,

forhøjet

risiko

brystkræft, men det vides ikke, om det skyldes medicinen.

Det er f.eks. muligt, at der opdages flere

svulster hos kvinder, som tager prævention af denne type, fordi de bliver undersøgt oftere hos deres

læge.

Brystkræfthyppigheden falder gradvist, når du holder op med at tage de kombinerede

hormonelle præventionspræparater.

Det er vigtigt, at du undersøger dine bryster med jævne mellemrum, og at du går til læge, hvis du

finder en knude.

sjældne

tilfælde

fundet

godartede

leversvulster

kvinder,

bruger

kombinationspræparater, og ondartede svulster er endnu sjældnere. Gå til læge, hvis du pludselig

oplever kraftige smerter i maven.

Blødning mellem menstruationer

I de første få måneder, hvor du tager Rubira, kan du få uventet blødning (blødning mellem placebo-

ugerne). Hvis denne form for blødning forekommer i mere end nogle få måneder, eller hvis den

opstår efter nogle måneder, er det nødvendigt, at lægen finder ud af, hvad der er galt.

Hvad du skal gøre, hvis blødningen udebliver i placebo-ugen

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hvis du har taget alle tabletterne korrekt og ikke har kastet op eller haft voldsom diarré, og du ikke

har taget anden medicin, er det meget usandsynligt, at du er gravid.

Hvis den forventede blødning udebliver to gange i træk, kan du være gravid. Kontakt omgående

lægen. Begynd ikke på det næste blisterkort, før du er sikker på, at du ikke er gravid.

Brug af anden medicin sammen med Rubira

Nogle lægemidler og urtepræparater kan påvirke niveauerne af Rubira i blodet og kan bevirke, at

den svangerskabsforebyggende virkning af Rubira bliver nedsat

, eller at du får uventet

blødning. Disse omfatter:

lægemidler, der anvendes til behandling af

epilepsi (f.eks. primidon, phenytoin, barbiturater, carbamazepin, oxcarbazepin,

felbamat eller topiramat)

tuberkulose (f.eks. rifampicin)

hiv- og hepatitis-C-virus-infektioner (såkaldte protease-hæmmere og non-nucleosid

revers transcriptasehæmmere som f.eks. ritonavir, nevirapin, efavirenz)

svampeinfektioner (f.eks. griseofulvin eller ketoconazol

leddegigt og slidgigt (etoricoxib)

forhøjet blodtryk i lungernes blodkar (bosentan).

urtepræparatet prikbladet perikum.

Rubira kan have indflydelse på virkningen af andre lægemidler, f.eks.

lægemidler, der indeholder ciclosporin

epilepsimidlet lamotrigin (der kan komme flere anfald)

theophyllin (anvendes til behandling af vejrtrækningsproblemer)

tizanidin (anvendes til behandling af muskelsmerter og/eller muskelkramper).

Brug

ikke

Rubira,

hvis

hepatitis

tager

lægemidler,

indeholder

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir, da det kan forårsage forhøjede levertal (stigning i

leverenzymet ALAT), hvilket ses i en blodprøve.

Lægen vil ordinere en anden type prævention, inden du starter på behandling med sådanne

lægemidler.

Du kan genoptage brugen af Rubira cirka 2 uger efter afslutning af denne type behandling. Se

afsnittet ”Brug ikke Rubira”.

Brug af Rubira sammen med mad og drikke

Du kan tage Rubira med eller uden mad, og hvis det er nødvendigt med lidt vand.

Laboratorieanalyser

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Fortæl også enhver anden læge

eller tandlæge, der ordinerer en anden medicin (eller fortæl det på apoteket), at du bruger Rubira.

De kan fortælle dig, om du skal bruge ekstra prævention (f.eks. kondomer), og i givet fald hvor

længe, eller om du skal have ændret behandlingen med andre lægemidler, som du har brug for.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hvis du har brug for blodprøver, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, at du tager et

præventionspræparat, da det kan påvirke resultatet af visse undersøgelser.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du ikke tage Rubira.

Hvis du bliver gravid, mens du tager Rubira, skal du

holde op med at tage det med det samme og kontakte din læge. Hvis du ønsker at blive gravid, kan

du stoppe med at tage Rubira på et hvilket som helst tidspunkt (se også "Hvis du holder op med at

tage Rubira").

Amning

Det anbefales generelt ikke at tage Rubira, når du ammer.

Hvis du vil anvende præventionen, mens

du ammer, skal du spørge din læge til råds først.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen oplysninger, som tyder på, at brug af Rubira påvirker arbejdssikkerheden eller evnen

til at færdes sikkert i trafikken.

Rubira indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Rubira

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Hvert blisterkort indeholder 21 aktive, lyserøde tabletter og 7 hvide placebotabletter.

De to forskellige slags farvede Rubira-tabletter er placeret i rækkefølge. Et blisterkort indeholder 28

tabletter.

Tag en Rubira-tablet hver dag, med vand, hvis der er behov for det. Du kan tage tabletterne med

eller uden mad, men du skal tage dem på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Du må ikke forveksle tabletterne

: Tag en lyserød tablet en gang om dagen i de første 21 dage, og

tag derefter en hvid tablet hver dag i de sidste 7 dage.

Derefter starter du på et nyt blisterkort (21

lyserøde

tabletter

hvide

tabletter).

derfor

ikke

nogen

tabletfri

periode

mellem

blisterkortene.

På grund af tabletternes forskellige sammensætning skal din første tablet være tabletten i det øverste

venstre hjørne, og du skal fortsætte med at tage en tablet hver dag.

Følg pilenes retning på

blisterkortet for at tage tabletterne i den rigtige rækkefølge.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Forberedelse af blisterkortet

sikre

tager

præventionsmidlet,

alle

blisterkort

Rubira-tabletter

selvklæbende strimler med ugedagene påtrykt. Du skal vide, hvilken ugedag du begynder at tage

tabletterne.

efter

hvilken

ugedag

begynder

tage

tabletterne,

skal

vælge

tilsvarende

selvklæbende strimmel. Hvis du f.eks. starter onsdag, skal du bruge den strimmel, hvor der står

"ONS".

Klæb strimlen på det øverste venstre hjørne af blisterkortet på "Start"-positionen. Nu har du en

ugedag over alle tabletter, og du kan se, om du har taget en tablet. Pilene viser, hvilken rækkefølge

du skal tage tabletterne i.

I de 7 dage, du tager de hvide placebotabletter (placebo-ugen), vil du normalt få menstruation

(kaldes også en ophørsblødning).

Normalt begynder menstruationen 2-3 dage efter, at du har taget

den sidste lyserøde aktive Rubira-tablet.

Når du har taget den sidste hvide tablet, skal du begynde

på det næste blisterkort, også selvom du ikke er holdt op med at bløde.

Det betyder, at du skal starte

på det næste blisterkort

præcis samme ugedag

, og menstruationen skulle komme på samme

tidspunkt hver måned.

Hvis du tager Rubira-tabletter som angivet, er du også beskyttet mod graviditet i de 7 dage, hvor du

tager placebotabletterne.

Hvornår kan du starte på det første blisterkort

Hvis du ikke har taget noget hormonelt præventionsmiddel den foregående måned

Begynd at tage Rubira på den første dag i din cyklus (dvs. den første dag du har menstruation).

Hvis du starter med at tage Rubira på den første dag i din menstruation, er du straks beskyttet

mod graviditet.

Du kan også starte på den anden til den femte dag i din cyklus, men så skal du

bruge ekstra prævention (f.eks. kondom) i de første 7 dage.

Skift fra andet hormonelt kombinationsmiddel, kombineret vaginalring eller plaster

Du kan og bør helst starte med Rubira på dagen efter indtagelse af den sidste aktive tablet (den

sidste tablet, der indeholder de aktive stoffer) af dine tidligere p-piller, men senest på dagen

efter den sædvanlige periode uden tabletter med dine tidligere p-piller (eller efter indtagelse af

den sidste inaktive tablet af dine tidligere p-piller). Når du skifter fra en kombineret vaginalring

eller plaster, skal du følge lægens anvisninger.

Skift fra en metode, som udelukkende er baseret på progestogener (ren progestogentablet,

indsprøjtning, implantat eller spiral, der frigiver progestogen)

Du kan skifte fra en tablet, der kun indeholder progestogen, når du vil (hvis du har et implantat

eller en spiral, skal du bruge den nye tablet den dag, du fjerner implantatet eller spiralen. Hvis

du får indsprøjtninger, skal du bruge den nye tablet den dag, hvor du skulle have haft en ny

indsprøjtning), men det anbefales i alle tilfælde, at du bruger ekstra prævention (f.eks. kondom)

de første 7 dage, du tager tabletterne.

Efter en abort

Følg lægens anvisninger.

Når du har fået barn

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Du kan begynde at tage Rubira 21-28 dage efter fødslen.

Hvis du starter senere, skal du bruge

barriereprævention (f.eks. kondom) i de første 7 dage, du tager Rubira.

Hvis du efter fødslen har samleje, før du begynder at tage Rubira (igen), skal du være sikker på,

at du ikke er gravid, eller vente på din næste menstruation.

Hvis du ammer, og du vil begynde at tage Rubira (igen) efter fødslen

Læs afsnittet "Amning".

Tal med din læge, hvis du ikke er sikker på, hvornår du skal starte.

Hvis du har taget for meget Rubira

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Rubira-tabletter, end der står her,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas, eller du opdager, at et barn har taget

dem. Tag pakningen med.

Der er ingen rapporter om, at overdosering af Rubira-tabletter giver alvorlige skader.

Du kan dog opleve kvalme og opkastning, hvis du tager flere tabletter på en gang.

Unge kvinder

kan opleve blødning fra skeden.

Hvis du har glemt at tage Rubira

Tabletterne i den

fjerde

række i blisterkortet er placebotabletter.

Hvis du glemmer at tage en af

dem, betyder det ikke noget for Rubiras virkning.

Du skal kassere den glemte placebotablet.

Hvis du glemmer en tablet i den

første, anden eller tredje

række, skal du følge denne anvisning:

Hvis du er

mindre end 12 timer

forsinket i at tage en tablet, nedsættes beskyttelsen mod

graviditet ikke.

Tag tabletten, så snart du opdager det, og tag de næste tabletter til sædvanlig tid.

Hvis du er

mere end 12 timer

forsinket i at tage en tablet, kan beskyttelsen mod graviditet

være nedsat.

Jo flere tabletter du har glemt at tage, jo større er risikoen for at mindske

beskyttelsen mod graviditet.

Risikoen for nedsat beskyttelse mod graviditet er størst, hvis du glemmer at tage en lyserød tablet i

starten af første række eller i slutningen af uge 3 – tredje række i blisterkortet.

Derfor skal du gøre

følgende (se også nedenstående diagram):

Hvis du har glemt at tage mere end en tablet i pakken

Kontakt lægen.

Hvis du har glemt at tage en tablet i uge 1

Tag den glemte tablet, så snart du opdager det, også selvom det betyder, at du skal tage 2

tabletter samtidig.

Fortsæt med at tage de næste tabletter til sædvanlig tid, og brug

ekstra

beskyttelse

, f.eks. kondom, i de næste 7 dage.

Hvis du har haft samleje ugen før, du glemte at

tage tabletten, er der risiko for, at du kan være gravid.

Kontakt da lægen.

Hvis du har glemt at tage en tablet i uge 2

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Tag den glemte tablet, så snart du opdager det, også selvom det betyder, at du skal tage 2

tabletter

samtidig.

Fortsæt

tage

næste

tabletter

sædvanlige

tidspunkt.

Beskyttelsen mod graviditet er ikke nedsat, og du behøver ikke at bruge ekstra beskyttelse.

Hvis du har glemt at tage en tablet i uge 3

Du kan vælge en af to muligheder:

Tag den glemte tablet, så snart du opdager det, også selvom det betyder, at du skal tage 2

tabletter samtidig.

Fortsæt med at tage de næste tabletter på det sædvanlige tidspunkt.

stedet for at tage de 7 hvide placebotabletter skal du kassere dem og begynde at tage det

næste blisterkort.

får

sandsynligvis

menstruation

(ophørsblødning)

afslutningen

andet

blisterkort, men du kan også få pletblødninger eller menstruationslignende blødning, når du

tager det andet blisterkort.

Du kan også holde op med at tage de aktive, lyserøde tabletter og tage de 7 hvide

placebotabletter

(noter

den

dag,

du

glemte

at

tage

tabletten,

før

du

tager

placebotabletterne

Hvis du vil starte et nyt blisterkort på din faste startdato, skal du tage

placebotabletterne

i mindre end 7 dage

Hvis du følger en af disse to anbefalinger, er du beskyttet mod graviditet.

Hvis du har glemt at tage en tablet, og du ikke har menstruation i placebo-ugen, kan det betyde,

at du er gravid.

Hvis det er tilfældet, skal du søge læge, før du fortsætter med det næste

blisterkort.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Olvido de varios

comprimidos del

mismo blister

Pida consejo a su médico

Olvido de 1 sólo

comprimido

(tomado más de

12 horas tarde)

En la

semana 2

En la

semana 3

- Tome el comprimido olvidado y

- Finalice el blister

- Tome el comprimido olvidado

- Utilice un método de barrera (preservativo) durante

los 7 días siguientes

- Y finalice el blister

- Tome el comprimido olvidado y

- Finalice el blister

- En lugar de la semana de descanso comience de

forma seguida con el siguiente blister

- Pare de tomar los comprimidos del blister

inmediatamente

- Inicie la semana de descanso (no más de 7 días,

incluyendo el comprimido olvidado)

- Después, continúe con el siguiente blister

En la

semana 1

¿Mantuvo relaciones sexuales la semana anterior?

Olvido de varios

comprimidos del

mismo blister

Pida consejo a su médico

Olvido de 1 sólo

comprimido

(tomado más de

12 horas tarde)

En la

semana 2

En la

semana 3

- Tome el comprimido olvidado y

- Finalice el blister

- Tome el comprimido olvidado

- Utilice un método de barrera (preservativo) durante

los 7 días siguientes

- Y finalice el blister

- Tome el comprimido olvidado y

- Finalice el blister

- En lugar de la semana de descanso comience de

forma seguida con el siguiente blister

- Pare de tomar los comprimidos del blister

inmediatamente

- Inicie la semana de descanso (no más de 7 días,

incluyendo el comprimido olvidado)

- Después, continúe con el siguiente blister

En la

semana 1

¿Mantuvo relaciones sexuales la semana anterior?

Glemt at tage

mere end en

lyserød tablet i et

blisterkort

Kontakt lægen

Glemt at tage én

lyserød tablet

(taget mere end

12 timer senere)

I uge 1

I uge 2

I uge 3

eller

Har du haft samleje i den foregående uge?

- Tag den glemte tablet

- Brug en barrieremetode (kondom) i de næste 7

dage

Brug blisterkortet op

- Tag den glemte tablet og

Brug blisterkortet op

- Tag den glemte tablet, og

Fortsæt med at tage resten af de lyserøde

tabletter

Smid de 7 hvide tabletter væk

Start på det næste blisterkort

- Hold straks op med at tage de lyserøde tabletter i

dette blisterkort

Tag de 7 hvide tabletter

Fortsæt derefter med det næste blisterkort

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hvad du skal gøre, hvis du kaster op eller har kraftig diarré

Hvis du kaster op 3-4 timer efter, at du har taget en aktiv, lyserød tablet, eller du har kraftig diarré,

er der risiko for, at de aktive stoffer ikke er helt optaget i kroppen.

Det svarer til det, der sker, når du

glemmer at tage en tablet.

Når du har kastet op eller haft diarré, skal du tage en tablet fra en

reservepakke så hurtigt som muligt.

Hvis det er muligt, skal du tage den

inden for 12 timer

efter det

tidspunkt, hvor du plejer at tage tabletten.

Hvis det ikke er muligt, eller der er gået mere end 12

timer, skal du følge anvisningerne under "Hvis du har glemt at tage Rubira".

Udskydelse af menstruation: Hvad skal du vide?

Selvom det ikke anbefales, kan du udskyde din menstruation (ophørsblødning) ved at springe

placebotabletterne over og fortsætte direkte med et nyt blisterkort med Rubira og bruge det helt op.

Du kan opleve pletblødninger (dråber eller pletter af blod) eller menstruationslignende blødning,

når du tager det andet blisterkort.

Start på det næste blisterkort efter det sædvanlige placebointerval,

hvor du tager 7 hvide tabletter.

Spørg din læge til råds, før du beslutter dig for at udskyde din menstruation.

Ændring af den første dag i din menstruation: Hvad skal du vide?

Hvis du tager tabletterne som anvist, vil din blødning starte i

placebo-ugen

. Hvis du ønsker at ændre

denne dag, skal du nedsætte antallet af placebodage (

men aldrig sætte antallet op – 7 er det højeste

antal dage!

). Hvis dine placebodage eksempelvis normalt starter på en fredag, og du ønsker at

ændre denne dag til en tirsdag (3 dage før), skal du starte på et nyt blisterkort 3 dage tidligere end

normalt. Hvis du gør placeboperioden meget kort (f.eks. 3 dage eller derunder), kan det ske, at du

ikke får nogen blødning i disse dage. Du kan i stedet opleve let eller menstruationslignende

blødning.

Tal med lægen, hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre.

Hvis du holder op med at tage Rubira

Du kan holde op med at tage Rubira, når du vil.

Hvis du ikke vil være gravid, skal du kontakte

lægen for at få vejledning om andre effektive præventionsmetoder.

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du stoppe med at tage Rubira og afvente en menstruation, før du

prøver at blive gravid. På denne måde vil du lettere kunne regne dig frem til den forventede

fødselsdato.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis

du oplever bivirkninger, især hvis de er svære og vedvarende, eller hvis du oplever en ændring i dit

helbred, som du tror, kan skyldes Rubira, skal du tale med din læge.

Alle

kvinder,

tager

kombinerede

hormonelle

præventionsmidler,

øget

risiko

blodpropper

venerne

(venøs

tromboemboli

(VTE))

eller

blodpropper

arterierne

(arteriel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

tromboemboli (ATE)). Du kan finde yderligere oplysninger om de forskellige risici ved at tage

kombinerede hormonelle præventionsmidler i punkt 2 ”Det skal du vide, før du begynder at tage

Rubira”.

Følgende bivirkninger er blevet forbundet med brugen af Rubira:

Almindelige bivirkninger

: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere)

humørsvingninger

hovedpine

mavesmerter

akne

brystsmerter, brystforstørrelse, brystømhed, smertefulde eller uregelmæssige blødninger

vægtøgning.

Ikke almindelige bivirkninger

: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere

candidiasis (svampeinfektion)

forkølelsessår (herpes simplex)

allergiske reaktioner

øget appetit

depression, nervøsitet, søvnforstyrrelser

følelse af "snurren og prikken", svimmelhed (vertigo)

synsproblemer

uregelmæssig puls eller unormalt hurtig puls

en blodprop (trombose) i lungerne (lungeemboli), højt blodtryk, lavt blodtryk, migræne,

åreknuder

ondt i halsen

kvalme, opkastning, betændelse i maven og/eller tarmen, diarré, forstoppelse

pludselig hævelse af huden og/eller slimhinderne (f.eks. tungen eller svælget) og/eller

synkebesvær eller nældefeber sammen med vejrtrækningsbesvær (angioødem), hårtab

(alopeci), eksem, kløe, udslæt, tør hud, tilstand med fedtet hud (seboroisk dermatitis)

nakkesmerter, smerter i lemmerne, muskelkramper

blærebetændelse

knude i brystet (godartet og kræft), mælkeproduktion uden at være gravid (galaktoré),

cyster på æggestokkene, hedeture, udeblevne blødninger, meget kraftige blødninger, udflåd

fra vagina, vaginal tørhed, smerter i den nedre del af maven (bækkensmerter), unormalt

resultat af celleprøve fra livmoderhalsen (Papanicolaou- eller Pap-smear), nedsat seksuel

lyst

væskeophobning, manglende energi, voldsom tørst, øget svedtendens

vægttab.

Sjældne bivirkninger

: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere

astma

nedsat hørelse

erythema nodosum (karakteriseret ved smertefulde rødlige knuder i huden)

erythema multiforme (udslæt med skydeskiveformede røde områder eller sår)

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

skadelige blodpropper i en vene eller en arterie f.eks.:

i et ben eller en fod (dvs. DVT)

i en lunge (dvs. PE)

hjerteanfald

slagtilfælde

symptomer, der ligner et mini-slagtilfælde eller et forbigående slagtilfælde,

kendt som et transitorisk iskæmisk anfald (TIA)

blodpropper i leveren, maven/tarmene, nyrer eller øje.

Risikoen for at få en blodprop kan være større, hvis du har andre tilstande, der øger denne risiko (se

punkt 2 for yderligere oplysninger om de tilstande, der kan øge risikoen for blodpropper, og om

symptomerne på en blodprop).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug

ikke

lægemidlet

efter

udløbsdato,

står

blisterpakningen

æsken

efter

“Udløbsdato” eller “EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rubira 3 mg/0,02 mg indeholder:

Et blisterkort Rubira indeholder 21 aktive lyserøde tabletter i første, anden og tredje række og 7

hvide placebotabletter i fjerde række.

Aktive tabletter:

De aktive stoffer er drospirenon 3 mg og ethinylestradiol 0,02 mg.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: lactosemonohydrat, pregelatiniseret stivelse (majs), povidon, croscarmellosenatrium,

polysorbat 80, magnesiumstearat.

Filmovertræk: polyvinylalkohol, delvist hydrolyseret, titandioxid (E171), macrogol 3350, talcum,

gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172), sort jernoxid (E172).

Placebotabletter:

Tabletkerne: vandfri lactose, povidon, magnesiumstearat.

Filmovertræk: polyvinylalkohol, delvist hydrolyseret, titandioxid (E171), macrogol 3350, talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Aktive tabletter er lyserøde, runde filmovertrukne tabletter.

Placebotabletter er hvide, runde filmovertrukne tabletter.

Rubira findes i æsker med 1, 2, 3, 6 og 13 blisterkort hver med 28 tabletter (21 aktive

tabletter plus 7 placebotabletter).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Alllee 1, 391 79 Barleben, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 2. februar 2018

3-11-2018

Janssen Issues Voluntary Nationwide Recall for one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 Due to Incorrect Veridate Dispenser Instructions

Janssen Issues Voluntary Nationwide Recall for one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 Due to Incorrect Veridate Dispenser Instructions

Janssen Pharmaceuticals, Inc. has initiated a voluntary recall of one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 (norethindrone / ethinyl estradiol) Tablets and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 (norethindrone / ethinyl estradiol) Tablets to the pharmacy level. The patient information provided inside affected packages of ORTHO-NOVUM does not include the appropriate instructions for the Veridate dispenser.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration