Roundup Spray

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Roundup Spray Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 7,2 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Roundup Spray Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

DK_RDUPSPRAY-1L-KIWI

✤ ✁✂✄☎

✙✆✆✙✝✞

✕✟

TIMER

HURTIGVIRKENDE

KLAR TIL BRUG

U K R U D T S M I

D D E L

SPRAY

SPRAY

&

SÅ UKRUDTET IKKE

KOMMER TILBAGE

12497460

Ideel til stier,

terrasser, indkørsler

og blomsterbede

Nedbrydes af mikroorganismer

i jorden og derfor kan du plante

eller så efter 10 dage

Må kun anvendes til visse

former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af

ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

1 Liter

5411773120515

FOR AT ÅBNE

1. Tryk/klem børnesikringen hårdt op, så den

løsner sig fra udløser og følger med dysen.

2. Dysen indstilles ved at dreje til ønsket spraymønster.

12496884

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Postboks 659,

2200 København N

❉✠✡☛☞✠✌✍☛Ø☞

Econova A/S

Tonsbakken 16

2740 Skovlunde

Tlf. nr. 44927500

Batchnr. og produktionsdato

indes nederst på denne laske.

Holdbarhed er mindst 5 år fra produktionsdato.

Brugsanvisning

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Før behandlingen • Ha’ tid og brug omhu ved sprøjtningen. • Sprøjt i stille vejr, - regn indenfor de første timer kan forringe efek-

ten. • Brug gerne lange bukser/ærmer, handsker og gummistøvler. • Vær specielt opmærksom, når du behandler arealer med fald

til aløb; her er det meget vigtigt kun at ramme ukrudtet og ikke jorden/belægningen.

Selve behandlingen • På arealer med belægninger af sand, grus, liser, sten o.lign. må der kun sprøjtes på ukrudtet. Undgå at

ramme arealet uden om ukrudtet. Ukrudtet skal være i god vækst. • Undgå at ramme planter, som ønskes bevaret. • Undgå at

væsken løber af bladene. Meget efektivt selv på vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål og brændenælde.

Efter behandlingen • Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering

(P501): Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. • Emballagen må ikke genbruges. • Opbevar dunken

frostfrit. • Vask hænder efter arbejdet • Synlig efekt kan i varmt vejr ses efter få dage. - Fuld transport af midlet helt ud i rod-

spidserne tager dog op til 10 dage. • For at undgå genvækst fra roden, kan ukrudtet først jernes efter 10 dage.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje,

indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede

arealer.

Nedvisning af græsplæner og planter i private haver.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned

før høst og om efteråret efter høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke

overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller

med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens

ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forure-

ning via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkeva-

rer og foderstoffer.

Forsigtig

Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

GODKENDELSESINDEHAVER

Ukrudtsmiddel nr. 48-30 Omfattet af

Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Indeholder glyphosat 7,2 g/l (0,72% w/w)

Deklaration

® Registreret varemærke af Monsanto Technology LLC

1L KiWi BACK 250108_110 x 127

17-10-2018

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Stagonosporopsis andigena, the causal agent of black blight of potato, for the EU. The pest is a well‐defined fungal species and reliable methods exist for its detection and identification. S. andigena is present in Bolivia and Peru. The pest is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC as Phoma andina, meaning its introduction into the EU is prohibited. The ma...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Eight and Company LLC, d/b/a Sprayology is voluntarily recalling all lots within expiry from 10/18-7/22 of its aqueous-based homeopathic product line for human use. All products manufactured by the contract manufacturer, King Bio, have been recalled due to possible microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Plant protection products (PPPs) are pesticides containing at least one active substance that drives specific actions against pests (diseases). PPPs are regulated in the EU and cannot be placed on the market or used without prior authorisation. EFSA assesses the possible risks of the use of active substances to humans and environment. Member States decide whether or not to approve their use at EU level. Furthermore, Member States decide at national level on ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-8-2018

Empack Spraytech Inc. recalls Emzone Brake & Parts Cleaner

Empack Spraytech Inc. recalls Emzone Brake & Parts Cleaner

The products were designed and labelled for professional/trade (GHS) requirements and should have only been sold to industrial clients. However, these products were sold to industrial and retail clients. The professional grade product, which lacks consumer labelling information, including appropriate warnings, may lead to serious injury or property damage.

Health Canada

31-5-2018

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump and expose patients to the glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Safe use of personal insect repellents

Safe use of personal insect repellents

While enjoying the warm summer weather, don't forget to protect yourself from pesky bugs that bite! Health Canada is reminding Canadians to use bug spray and other insect repellents safely to avoid mosquito and other bug bites.

Health Canada

21-5-2018

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Manufacturing products without proper process controls increases the probability that products will vary in strength, quality and purity

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. is voluntarily recalling all lots of homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir, within expiry, to the consumer level. The drug products have been found to be manufactured with a lack of adequate controls.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-5-2018

Inhalation and nasal spray registered medicines

Inhalation and nasal spray registered medicines

New information about application pathways and data requirements for inhalation and nasal spray registered medicines

Therapeutic Goods Administration - Australia