Rosuvastatin "Stada"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rosuvastatin "Stada" 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rosuvastatin "Stada" 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53732
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Rosuvastatin STADA 5 mg filmovertrukne tabletter

Rosuvastatin STADA 10 mg filmovertrukne tabletter

Rosuvastatin STADA 20 mg filmovertrukne tabletter

Rosuvastatin STADA 40 mg filmovertrukne tabletter

rosuvastatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Rosuvastatin STADA til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver vær-

re, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her (se afsnit 4).

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Rosuvastatin STADA

Sådan skal du tage Rosuvastatin STADA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Rosuvastatin STADA tilhører den gruppe af lægemidler, der kaldes statiner.

Du har fået ordineret Rosuvastatin STADA af lægen, fordi:

Du har for meget kolesterol i blodet og derfor kan risikere at få et hjerteanfald eller

slagtilfælde. Rosuvastatin STADA anvendes til voksne, unge og børn på 6 år eller æl-

dre til behandling af forhøjet kolesterol.

Du er blevet rådet til at tage statiner, da kostomlægning og mere motion ikke er nok til at

sænke kolesteroltallet. Du skal fortsætte med din kolesterolfattige kost og med at motionere,

mens du tager Rosuvastatin STADA .

Eller

Du har andre faktorer, der øger din risiko for at få et hjerteanfald, et slagtilfælde eller

helbredsproblemer relateret hertil.

Hjerteanfald, slagtilfælde og andre problemer kan skyldes en sygdom, der hedder aterosklero-

se (åreforkalkning). Aterosklerose skyldes aflejring af fedt i årene.

Hvorfor er det vigtigt at blive ved med at tage Rosuvastatin STADA

Rosuvastatin STADA bruges til at korrigere indholdet af fedtstoffer i blodet, de såkaldte lipi-

der, hvor det mest almindelige er kolesterol.

Der findes forskellige typer kolesterol i blodet. Det ’lede’ hedder (LDL-C), og det ’gode’ ko-

lesterol hedder (HDL-C).

Rosuvastatin STADA kan reducere det ’lede’ kolesterol og øge det ’gode’ kolesterol

Det virker ved at forhindre kroppens produktion af det ’lede’ kolesterol og ved at for-

bedre kroppens evne til at fjerne dette fra blodet.

De fleste mennesker mærker ikke, de har forhøjet kolesterol, da dette ikke giver nogle symp-

tomer. Men uden behandling kan fedtstoffet imidlertid aflejres i blodkarrene, som derved for-

snævres.

I nogle tilfælde kan disse forsnævrede blodkar blive helt blokerede, så blodet ikke kan komme

igennem til hjertet eller til hjernen, hvilket kan føre til hjerteanfald eller slagtilfælde. Ved at

sænke kolesteroltallet kan du mindske risikoen for at få et hjerteanfald, et slagtilfælde eller

helbredsproblemer relateret hertil.

Det er vigtigt at fortsætte med at tage Rosuvastatin STADA,

også selvom dit kolesteroltal

har nået det rigtige niveau, da det

forebygger, at dit kolesteroltal begynder at stige igen

forårsager aflejring af fedtstoffer. Du skal naturligvis stoppe behandlingen, hvis din læge si-

ger, at du skal stoppe, eller hvis du bliver gravid.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE ROSUVASTATIN

STADA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Rosuvastatin STADA

hvis du har haft en allergisk reaktion over for rosuvastatin

eller et eller flere af de

øvrige indholdsstoffer i Rosuvastatin STADA (se punkt 6)

hvis du er gravid

eller ammer. Bliver du gravid, mens du tager Rosuvastatin STADA ,

skal du stoppe behandlingen med det samme

og fortælle det til lægen. Kvinder skal

undgå graviditet mens de tager Rosuvastatin STADA ved at anvende passende prævention

hvis du har en leversygdom

hvis du har svært nedsat nyrefunktion

hvis du har

vedvarende eller uforklarlige muskelsmerter

hvis du samtidig tager ciclosporin

(anvendes bl.a. efter organtransplantationer)

Hvis noget af det ovennævnte passer på dig (eller du er i tvivl) skal du tale med din læge igen.

Derudover må du ikke tage rosuvastatin 40 mg (den højeste dosis):

hvis du har moderat nedsat nyrefunktion

(er du i tvivl, så spørg din læge)

hvis din skjoldbruskkirtel

ikke fungerer normalt

hvis du har haft gentagne, uforklarlige muskelsmerter

, personlig eller familiær dispositi-

on til

muskelproblemer, eller tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse med andre koleste-

sænkende lægemidler

hvis du har et stort alkoholforbrug

hvis du er af asiatisk oprindelse

(japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk eller

indisk)

- hvis du tager andre

kolesterolsænkende lægemidler

, der kaldes

fibrater

Hvis noget af det ovennævnte passer på dig (eller du er i tvivl),

skal du tale med din læge

igen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller apotekspersonalet inden du tager dette lægemiddel hvis:

du har problemer med nyrerne

du har problemer med leveren

du har haft gentagne eller uforklarlige muskelsmerter

, har personlig eller familiær

disposition til muskelproblemer, eller tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse

med andre kolesterolsænkende midler. Fortæl omgående din læge hvis du har uforklarlige

muskelsmerter, især hvis du føler dig utilpas eller har feber. Fortæl det også til din læge

eller apotekspersonalet, hvis du oplever vedvarende muskelsvaghed

du har et stort alkoholforbrug

din skjoldbruskkirtel

ikke fungerer normalt

hvis du tager

andre lægemidler

, der nedsætter kolesteroltallet, de såkaldte

fibrater.

Læs

venligst denne indlægsseddel omhyggeligt, selvom du tidligere har taget andre lægemidler

mod for højt kolesteroltal

du har HIV og er i behandling

med f.eks. ritonavir sammen med lopinavir og/eller ata-

zanavir, se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Rosuvastatin STADA”

hvis du tager, eller indenfor de sidste 7 dage har taget, et lægemiddel der hedder fusidin-

syre (et lægemiddel mod bakteriel infektion) oralt eller ved injektion. Kombinationen af

fusidinsyre og Rosuvastatin STADA kan føre til alvorlige muskelproblemer (rhabdomyo-

lyse). (se ’andre lægemidler og Rosuvastatin STADA’)

Patienter over 70 år

. Lægen skal vælge den rette startdosis af Rosuvastatin STADA, der

passer til dig

Patienter af asiatisk oprindelse

– f.eks. japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, kore-

ansk eller indisk. Lægen skal vælge den rette startdosis af Rosuvastatin STADA, der pas-

ser til dig

Hvis noget af ovennævnte passer på dig (eller hvis du er i tvivl):

Tag ikke rosuvastatin 40 mg (den højeste dosis) og tal med din læge eller apoteks-

personalet før du begynder behandling med en dosis

af Rosuvastatin STADA

.

Statiner kan påvirke leveren hos et lille antal mennesker. Disse mennesker kan identificeres

ved en enkelt blodprøve, der undersøger øget niveau af lever-enzymer i blodet. Lægen vil

derfor sædvanligvis tage denne blodprøve før og i løbet af behandlingen med Rosuvastatin

STADA.

Så længe du tager dette lægemiddel vil din læge overvåge dit helbred nøje, hvis du har suk-

kersyge (diabetes) eller er i risiko for at udvikle sukkersyge. Du vil muligvis være i risiko for

at udvikle sukkersyge, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer i blodet, er over-

vægtig og har forhøjet blodtryk.

Børn og unge

Patienter under 6 år.

Rosuvastatin STADA bør ikke gives til børn under 6 år

Patienter under 18 år.

Rosuvastatin STADA 40 mg bør ikke gives til børn og unge un-

der 18 år

Brug af anden medicin sammen med Rosuvastatin STADA

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

Ciclosporin (anvendes f.eks. efter organtransplantation)

Warfarin eller clopidogrel (eller andre blodfortyndende midler)

Fibrater, f.eks. gemfibrozil, fenofibrat eller anden medicin til at sænke kolesteroltallet

(f.eks.

ezetimibe)

Medicin mod sure opstød (syreneutraliserende midler)

Erythromycin (et antibiotikum)

Fucidinsyre (et antibiotika, se nedenfor ’advarsler og forholdsregler)

Svangerskabsforebyggende behandling i form af tabletter (p-piller)

Hormonbehandling

Antivirale lægemidler såsom Ritonavir sammen med lopinavir og/eller atazanavir eller

simeprevir (medicin til behandling af infektioner, inkl. HIV eller hepatitis C infektion, se

’Advarsler og forsigtighedsregler’)

Virkningen af denne disse typer medicin kan ændres af Rosuvastatin STADA eller kan

påvirke virkningen af Rosuvastatin STADA

.

Hvis du skal tage fusidinsyre for at behandle en bakteriel infektion, skal du stoppe med at tage

dette lægemiddel midlertidigt. Din læge vil fortælle dig, hvornår det er sikkert at genoptage

behandling med Rosuvastatin STADA. Tages Rosuvastatin STADA sammen med fusidinsyre

kan det i sjældne tilfælde fører til muskelsvaghed, ømhed eller smerte (rhabdomyolyse). Se

mere information om rhabdomyolyse under pkt. 4.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gra-

vid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Rosuvastatin STADA,

hvis du er gravid eller ammer.

Hvis du bliver gravid, mens du tager Rosuvastatin STADA,

skal du stoppe behandlingen

med det samme

og tale med lægen

.

Kvinder skal undgå graviditet mens de tager Rosuvasta-

tin STADA ved at anvende passende prævention.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De fleste kan køre bil eller betjene maskiner, mens de tager Rosuvastatin STADA. Det vil

ikke påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Men nogle mennesker kan føle sig svimle under behandling med Rosuvastatin STADA. Hvis

du oplever svimmelhed, skal du tale med lægen før du kører bil eller betjener maskiner.

Rosuvastatin STADA indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter (lactose eller mælkesukker). Se listen over alle indholdsstoffer i afsnit 6

”Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger”.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE ROSUVASTATIN STADA

Tag altid Rosuvastatin STADA nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er

du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis for voksne er:

Behandling af forhøjet kolesterol

Startdosis

Behandling med Rosuvastatin STADA starter med

5 mg eller 10 mg

en gang daglig. Dette

gælder også selvom du har taget en højere dosis af et andet statin, du tidligere har brugt.

Startdosis vil afhænge af dit:

Kolesteroltal

Den risiko du har for at få et hjerteanfald eller slagtilfælde

Hvis du er særlig følsom overfor mulige bivirkninger.

Spørg lægen, hvilken dosis passer bedst til dig.

Din læge kan beslutte at give dig den laveste dosis (5 mg), hvis

Du er af

asiatisk oprindelse

(japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk el-

ler indisk)

Du er

over 70 år

Du har moderate problemer med nyrerne

Du har risiko for muskelsmerter (myopati)

Øgning af dosis og den maksimale daglige dosis

Din læge vil øge din dosis, indtil du får den dosis Rosuvastatin STADA, der er rigtig for dig.

Hvis du er startet med 5 mg, kan din læge beslutte at øge dosis til 10 mg og dernæst til 20 mg

og om nødvendigt til 40 mg. Hvis du er startet med 10 mg, kan din læge beslutte at øge dosis

til 20 mg og dernæst til 40 mg om nødvendigt. Der skal gå 4 uger mellem hver dosisøgning.

Den maksimale daglige dosis Rosuvastatin STADA er 40 mg og er kun til patienter med højt

kolesteroltal og øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, og hvis kolesteroltal ikke sæn-

kes nok med 20 mg.

Hvis du tager Rosuvastatin STADA for at reducere risikoen for et hjerteanfald, et slag-

tilfælde eller helbredsproblemer relateret hertil:

Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. Din læge kan dog beslutte at bruge en lavere dosis,

hvis du har en af de faktorer, der er nævnt herover.

Børn og unge (6-17 år)

Dosisintervallet hos børn og unge i alderen 6 til 17 år er 5 til 20 mg en gang dagligt. Den

sædvanlige startdosis er 5 mg daglig og din læge kan øge din dosis for at finde den mængde

Rosuvastatin STADA, der passer til dig. Den maksimale daglige Rosuvastatin STADA dosis

er 10 eller20 mg for børn i alderen 6 til 17 år afhængig af afhængigt af din underliggende til-

stand, der behandles Tag din dosis en gang om dagen. Dosis på

40 mg

ikke

anvendes til

børn.

Sådan tager du dine Rosuvastatin STADA tabletter

Den hele tablet synkes med et glas vand.

Tag Rosuvastatin STADA en gang daglig

. Du kan

tage den på hvilket som helst tidspunkt af dagen, med eller uden mad. Prøv at tage din tablet

på samme tidspunkt hver dag. Det kan hjælpe dig med at huske at tage tabletten.

Regelmæssig undersøgelse af kolesteroltal

Det er vigtigt, at du regelmæssigt får målt dit kolesteroltal hos lægen for at sikre, at det

korrekte niveau er nået, og at det ligger stabilt.

Din læge kan beslutte at øge dosis, så du får den dosis, der er rigtig for dig.

Hvis du har taget for mange Rosuvastatin STADA tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Rosuvastatin STADA, end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du bliver indlagt eller behandlet for noget andet, skal du fortælle det lægefaglige

personale, at du bliver behandlet med Rosuvastatin STADA.

Hvis du har glemt at tage Rosuvastatin STADA

Du skal blot tage din næste sædvanlige dosis på det korrekte tidspunkt. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Rosuvastatin STADA

Tal med din læge hvis du ønsker at stoppe med at tage Rosuvastatin STADA. Dit kolesteroltal

kan stige igen, hvis du stopper behandlingen med Rosuvastatin STADA.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Rosuvastatin STADA kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger. Det er vigtigt, du er opmærksom på, hvad disse bivirkninger kan være. Disse er

sædvanligvis milde og forsvinder efter kort tid.

Stop med at tage Rosuvastatin STADA og søg øjeblikkelig lægehjælp,

hvis du oplever

nogen af følgende reaktioner:

Vanskelighed ved at trække vejret, med eller uden opsvulmen af ansigt, læber, tunge

og/eller svælg.

Opsvulmen af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, hvilket kan forårsage vanskelighed ved

at synke.

Alvorlig hudkløe med knudedannelser i huden.

Tal med din læge så hurtig som muligt, hvis du oplever usædvanlige smerter

i dine muskler, der fortsætter i længere tid end forventet. Muskelsymptomer er mere

almindelige hos børn og unge end hos voksne. Som med andre statiner har en lille gruppe

mennesker oplevet en ubehagelig muskeleffekt, som i sjældne tilfælde har udviklet sig til en

mulig livstruende muskelskade, kendt som rhabdomyolyse.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Hovedpine

Mavesmerter

Forstoppelse

Kvalme

Muskelsmerter

Kraftesløshed

Svimmelhed

Stigning i mængden af protein i urinen – sædvanligvis normaliseres dette af sig selv,

uden du behøver at stoppe behandlingen med Rosuvastatin STADA (kun for Rosuva-

statin 40 mg).

Diabetes. Det er mere sandsynligt, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer i

blodet, er overvægtig og har forhøjet blodtryk. Din læge vil overvåge dit helbred,

mens du tager dette lægemiddel.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Udslæt, kløe, andre hudreaktioner

Stigning i mængden af protein i urinen – sædvanligvis normaliseres dette af sig selv,

uden du behøver at stoppe behandlingen med Rosuvastatin STADA (kun for Rosuva-

statin 5 mg, 10 mg og 20 mg).

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter):

Alvorlig allergisk reaktion – symptomerne er hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller

svælg, vanskelighed ved at synke og ved at trække vejret, en alvorlig hudkløe (med

knudedannelse i huden).

Hvis du føler, du er ved at udvikle en allergisk reaktion,

skal du stoppe med at tage Rosuvastatin STADA

og søge læge så hurtigt som

muligt

Muskelskade hos voksne. For en sikkerhedsskyld

skal du stoppe med at tage Ro-

suvastatin

STADA og tale med din læge så hurtigt som muligt

,

hvis du oplever

usædvanlige muskelsmerter, der fortsætter i længere tid end forventet

Alvorlige mavesmerter (betændelse i bugspytkirtlen)

Øgning af lever-enzymer i blodet

Blødning eller blå mærker lettere end normalt på grund af lavt blodpladder

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Gulsot (gulfarvning af hud og øjne)

Hepatitis (leverbetændelse)

Spor af blod i urinen

Skade på nerver i ben eller arme (som følelsesløshed)

Ledsmerter

Hukommelsestab

Brystforstørrelse hos mænd (gynækomasti)

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

Diarré (løs afføring)

Stevens-Johnsons syndrom (alvorlig blæredannelse i huden, munden, øjnene og køns-

organerne)

Hoste

Åndenød

Hævelse (ødem)

Søvnforstyrrelser, herunder søvnløshed og mareridt

Seksuelle problemer

Depression

Vejrtræningsproblemer, herunder vedvarende hoste og/eller åndenød eller feber

Skade på sener

Vedvarende muskelsvaghed

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sik-

kerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Rosuvastatin STADA utilgængeligt for børn.

Brug ikke Rosuvastatin STADA efter den udløbsdato (EXP) der er anført på pakningen. Ud-

løbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar Rosuvastatin STADA i original emballage for at beskytte mod lys.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedr. temperatur under opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Det aktive indholdsstof i Rosuvastatin STADA er rosuvastatin.

Rosuvastatin STADA indeholder:

5 mg: En filmovertrukken tablet indeholder 5 mg rosuvastatin (som rosuvastatincalcium).

10 mg: En filmovertrukken tablet indeholder 10 mg rosuvastatin (som rosuvastatincalcium).

20 mg: En filmovertrukken tablet indeholder 20 mg rosuvastatin (som rosuvastatincalcium).

40 mg: En filmovertrukken tablet indeholder 40 mg rosuvastatin (som rosuvastatincalcium).

De øvrige indholdsstoffer er:

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Povidone K 30

Crospovidon type A

Cellulose, mikrokrystallinsk

Copovidone

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Polyvinylalkohol

Macrogol MW3350

Titandioxid (E171)

Talcum

Udseende og pakningstørrelser

Udseende

5 mg: Hvide, runde (diameter 5 mm), bikonvekse, filmovertrukne tabletter

10 mg: Hvide, runde (diameter 7 mm), bikonvekse, filmovertrukne tabletter

20 mg: Hvide, runde (diameter 9 mm), bikonvekse, filmovertrukne tabletter

40 mg: Hvide, ovale, (længde 16,3 mm og bredde 7,6 mm) bikonvekse, filmovertrukne tablet-

Pakningsstørrelser

Tabletterne leveres i blisterpakninger fremstillet af et kombineret oPA-Alu-PVC form folie

forseglet med aluminiumsfolie.

Blisters i pakninger med:

5 mg: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50x1 (enkeltdosis), 50, 60, 90, 98, 100, 154, 196, 252 filmover-

trukne tabletter.

10 mg: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50x1 (enkeltdosis), 50, 60, 90, 98, 100, 154, 196 og 252 film-

overtrukne tabletter.

20 mg: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50x1 (enkeltdosis), 50, 60, 90, 98, 100, 154, 196 og 252 film-

overtrukne tabletter.

40 mg: 28, 30, 50x1 (enkelt dosis), 90, 98, 100, 154, 196 og 252 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Artzneimittel AG

STADAstr. 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dank Repræsentant

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig

Rosuvastatin STADA 5 / 10 / 20 / 40 mg Filmtabletten

Belgien

Rosuvastatine EG 5 / 10 / 20 / 40 mg filmomhulde tabletten

Tjekkiet

ROSUVASTATIN STADA 10 / 20 / 40 mg

Danmark

Rosuvastatin STADA

Spanien

Rosuvastatina STADA 5 / 10 / 20 / 40 mg comprimidos recubiertos con película

Finland

Rosuvastatin STADA 5 / 10 / 20 / 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Frankrig

ROSUVASTATINE EG 5 / 10 / 20 mg, comprimé pelliculé

Irland

Rosuvastatin Clonmel 5 / 10 / 20 / 40 mg film-coated tablets

Italien

ROSUVASTATINA EG

Luxemburg

Rosuvastatine EG 5 / 10 / 20 / 40 mg comprimés pelliculés

Holland

Rosuvastatine CF 5 / 10 / 20 / 40 mg, filmomhulde tabletten

Portugal

Rosuvastatina Ciclum

Sverige

Rosuvastatin STADA 5 / 10 / 20 / 40 mg filmdragerad tablett

Slovenien

Rosuvastatin STADA 10 / 20 / 40 mg filmsko obložene tablete

Denne indlægsseddel blev sidst revideret April 2018

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

10-9-2018

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5944 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety