Rosuvastatin "Krka d.d."

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rosuvastatin "Krka d.d." 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rosuvastatin "Krka d.d." 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57064
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rosuvastatin Krka d.d. 5 mg filmovertrukne tabletter

Rosuvastatin Krka d.d. 10 mg filmovertrukne tabletter

Rosuvastatin Krka d.d. 15 mg filmovertrukne tabletter

Rosuvastatin Krka d.d. 20 mg filmovertrukne tabletter

Rosuvastatin Krka d.d. 30 mg filmovertrukne tabletter

Rosuvastatin Krka d.d. 40 mg filmovertrukne tabletter

rosuvastatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Rosuvastatin Krka d.d.

Sådan skal du tage Rosuvastatin Krka d.d.

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Rosuvastatin Krka d.d. tilhører den gruppe af medicin, som kaldes statiner.

Du har fået ordineret Rosuvastatin Krka d.d. fordi:

du har for meget kolesterol i blodet. Du er derfor i risiko for at få en blodprop eller et slagtilfælde.

Rosuvastatin Krka d.d. anvendes til voksne, unge og børn på 6 år og derover til behandling

af forhøjet kolesterol.

Du er blevet rådet til at tage statiner, da kostomlægning og mere motion ikke var nok til at sænke dit

kolesteroltal. Du skal fortsætte med din kolesterolfattige kost og med at motionere, mens du tager

Rosuvastatin Krka d.d.

Eller

Du har andre faktorer, der øger din risiko for at få en blodprop i hjertet, et slagtilfælde eller

helbredsproblemer relateret hertil.

Blodprop i hjertet, slagtilfælde og andre problemer kan skyldes en sygdom, der hedder aterosklerose

(åreforkalkning). Aterosklerose skyldes aflejring af fedt i dine årer.

Hvorfor er det vigtigt at blive ved med at tage Rosuvastatin Krka d.d.?

Rosuvastatin Krka d.d. bruges til at korrigere indholdet af fedtstoffer i blodet, de såkaldte lipider, hvor det

mest almindelige er kolesterol.

Der findes forskellige typer kolesterol i blodet – det “dårlige” kolesterol (LDL-C) og det “gode”

kolesterol (HDL-C).

Rosuvastatin Krka d.d. kan reducere det “dårlige” kolesterol og øge det “gode” kolesterol.

Det virker ved at forhindre kroppens produktion af det “dårlige” kolesterol. Det forbedrer også

kroppens evne til at fjerne dette fra blodet.

De fleste mennesker mærker ikke, at de har forhøjet kolesterol, da dette ikke giver nogle symptomer. Uden

behandling kan fedtstoffer imidlertid aflejres i blodkarrene, som derved forsnævres.

I nogle tilfælde kan disse forsnævrede blodkar blive helt blokerede, så blodet ikke kan komme igennem til

hjertet eller hjernen, hvilket kan føre til en blodprop i hjertet eller til et slagtilfælde. Ved at sænke

kolesteroltallet kan dette mindske risikoen for at få en blodprop, et slagtilfælde eller helbredsproblemer

relateret hertil.

Du skal

fortsætte med at tage Rosuvastatin Krka d.d.,

også selvom det har normaliseret dit

kolesteroltal, da det

forhindrer, at dit kolesteroltal begynder at stige igen

og forårsager aflejring af

fedtstoffer. Du skal naturligvis stoppe behandlingen, hvis din læge siger, at du skal stoppe, eller hvis du

bliver gravid.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Rosuvastatin Krka d.d.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Rosuvastatin Krka d.d.

hvis du er allergisk over for rosuvastatin

eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis du er gravid eller ammer. Hvis du bliver gravid, mens du tager Rosuvastatin Krka d.d.,

skal du

stoppe behandlingen med det samme og tale med din læge

. Kvinder skal undgå at blive gravide,

mens de tager Rosuvastatin Krka d.d., ved at anvende passende prævention.

hvis du har en leversygdom.

hvis du har alvorlige nyreproblemer.

hvis du har gentagne eller uforklarlige muskelsmerter.

hvis du tager lægemidlet ciclosporin (anvendes for eksempel efter organtransplantationer).

Hvis noget af det ovennævnte er tilfældet (eller du er i tvivl),

skal du tale med din læge igen.

Derudover må du ikke tage Rosuvastatin Krka d.d. 30 mg eller 40 mg (den højeste dosis):

hvis du har moderate nyreproblemer (er du i tvivl, så spørg din læge).

hvis din skjoldbruskkirtel ikke fungerer normalt.

hvis du har gentagne, uforklarlige muskelsmerter, hvis du eller nogen i din familie har

muskelproblemer, eller tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse med anden

kolesterolsænkende medicin.

hvis du har et stort alkoholforbrug.

hvis du er af asiatisk oprindelse (japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk og indisk).

hvis du tager anden kolesterolsænkende medicin, der kaldes fibrater.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller du er i tvivl),

skal du tale med din læge igen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Rosuvastatin Krka d.d.:

hvis du har problemer med nyrerne.

hvis du har problemer med leveren.

hvis du har haft gentagne eller uforklarlige muskelsmerter, hvis du eller nogen i din familie har

muskelproblemer, eller tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse med anden

kolesterolsænkende medicin. Fortæl din læge omgående, hvis du har uforklarlige muskelsmerter,

især hvis du føler dig utilpas eller har feber. Fortæl det også til din læge eller til apotekspersonalet,

hvis du oplever vedvarende muskelsvaghed.

hvis du har et stort alkoholforbrug.

hvis din skjoldbruskkirtel ikke fungerer normalt.

hvis du tager en anden medicin, som kaldes fibrater, der nedsætter kolesteroltallet. Læs venligst

denne indlægsseddel omhyggeligt, også selvom du tidligere har taget anden medicin mod forhøjet

kolesterol.

hvis du tager medicin til behandling af hiv-infektion, f.eks. lopinavir med ritonavir og/eller

atazanavir, se venligst afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Rosuvastatin Krka d.d.”.

hvis du tager, eller inden for de seneste 7 dage har taget, en medicin ved navn fusidinsyre (medicin

mod bakterielle infektioner), oralt eller som injektion. Kombinationen af fusidinsyre og

Rosuvastatin Krka d.d. kan føre til alvorlige muskelproblemer (rhabdomyolyse).

hvis du er over 70 år (da lægen skal vælge den rette startdosis af Rosuvastatin Krka d.d. til dig).

hvis du lider af alvorlige vejrtrækningsproblemer.

hvis du er af asiatisk oprindelse – japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk eller indisk.

Din lægen skal vælge den rette startdosis af Rosuvastatin Krka d.d. til dig.

Børn og unge

hvis patienten er under 6 år: Rosuvastatin Krka d.d. bør ikke gives til børn under 6 år.

hvis patienten er under 18 år: Rosuvastatin Krka d.d. 30 mg og 40 mg tabletter egner sig ikke til

brug hos børn og unge under 18 år.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller du er i tvivl):

-

Tag ikke Rosuvastatin Krka d.d. 30 mg og 40 mg (den højeste dosis) og tal med din læge eller

apotekspersonalet, før du starter med at tage en hvilken som helst dosis af Rosuvastatin Krka

d.d.

Statiner kan påvirke leveren hos et lille antal mennesker. Dette kan identificeres ved en enkelt test, der

viser lever-enzymernes niveau i blodet. Lægen vil derfor sædvanligvis tage denne blodprøve

(leverfunktionstest) før og under behandlingen med Rosuvastatin Krka d.d.

Så længe du tager dette lægemiddel, vil din læge overvåge dit helbred nøje, hvis du har sukkersyge

(diabetes) eller er i risiko for at udvikle sukkersyge. Du vil muligvis være i risiko for at udvikle

sukkersyge, hvis du har et højt indhold af sukker og fedt i blodet, er overvægtig og har højt blodtryk.

Brug af anden medicin sammen med Rosuvastatin Krka d.d.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, har gjort det for nylig eller

planlægger at tage anden medicin.

Fortæl lægen hvis du tager følgende:

ciclosporin (anvendes for eksempel efter organtransplantation),

warfarin eller clopidogrel (eller andre blodfortyndende lægemidler),

fibrater (såsom gemfibrozil eller fenofibrat) eller anden medicin til at sænke kolesteroltallet (såsom

ezetimib)

midler mod sure opstød (syreneutraliserende midler)

erythromycin (et antibiotikum)

svangerskabsforebyggende behandling i form af tabletter (p-piller)

hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen

antivirale lægemidler såsom ritonavir med lopinavir og/eller atazanavir eller simeprevir (anvendes

til behandling af infektioner inklusiv hiv- eller hepatitis C infektion – se afsnittet ”Advarsler og

forsigtighedsregler”)

Hvis du har brug for behandling med oral fusidinsyre til behandling af en bakteriel infektion skal du

midlertidigt stoppe med at tage dette lægemiddel. Din læge vil fortælle dig, når det igen er sikkert at

begynde at tage Rosuvastatin Krka d.d.. Behandling med Rosuvastatin Krka d.d. og fusidinsyre på

samme tid kan i sjældne tilfælde give muskelsvaghed, ømhed eller smerter (rhabdomyolyse). Se

mere information om rhabdomyolyse under punkt 4.

Virkningen af disse lægemidler kan ændres af Rosuvastatin Krka d.d. eller de kan ændre virkningen af

Rosuvastatin Krka d.d.

Rosuvastatin Krka d.d. sammen med mad og drikke

Du kan tage Rosuvastatin Krka d.d. sammen med eller uden mad.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Rosuvastatin Krka d.d., hvis du er gravid eller ammer. Hvis du bliver gravid, mens du

tager Rosuvastatin Krka d.d., skal du stoppe behandlingen med det samme og tale med din læge. Kvinder

skal undgå at blive gravide, mens de tager Rosuvastatin Krka d.d., ved at anvende passende prævention.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De fleste kan køre bil og betjene maskiner, mens de tager Rosuvastatin Krka d.d. – det vil ikke påvirke

evnen til dette. Ikke desto mindre kan nogle opleve svimmelhed under behandling med Rosuvastatin Krka

d.d. Hvis du føler dig svimmel, skal du kontakte din læge, før du forsøger at køre bil eller betjene

maskiner.

Rosuvastatin Krka d.d. indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter

(lactose eller mælkesukker).

3.

Sådan skal du tage Rosuvastatin Krka d.d.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Sædvanlige doser til voksne

Hvis du tager Rosuvastatin Krka d.d. mod forhøjet kolesterol:

Startdosis

Din behandling med Rosuvastatin Krka d.d. starter med

5 mg eller 10 mg

. Dette gælder også, selvom du

tidligere har taget en højere dosis af et andet statin. Startdosis vil afhænge af:

dit kolesteroltal.

den risiko du har for at få en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde.

hvis du er speciel følsom overfor mulige bivirkninger.

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvilken startdosis af Rosuvastatin Krka d.d., der passer bedst til dig.

Din læge kan beslutte at give dig den laveste dosis (5 mg) hvis:

du er af asiatisk oprindelse (japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk og indisk).

du er over 70 år.

du har moderate problemer med nyrerne.

du har risiko for muskelømhed og muskelsmerter (myopati).

Øgning af dosis og den maksimale daglige dosis

Din læge kan beslutte at øge din dosis, så du får den dosis af Rosuvastatin Krka d.d., der er den rigtige for

dig. Hvis du er startet med 5 mg, kan lægen beslutte at fordoble dosis til 10 mg, derefter 20 mg og 40 mg

hvis nødvendigt. Hvis du er startet med 10 mg, kan lægen beslutte at fordoble dosis til 20 mg og derefter

40 mg hvis nødvendigt. Der skal gå 4 uger mellem hver dosisjustering.

Den maksimale daglige dosis af Rosuvastatin Krka d.d. er 40 mg. 40 mg er kun til patienter med højt

kolesteroltal og høj risiko for blodpropper i hjertet eller slagtilfælde, og hvis kolesteroltal ikke sænkes

tilstrækkeligt med 20 mg.

Hvis du tager Rosuvastatin Krka d.d. for at reducere risikoen for at få en blodprop i hjertet, et

slagtilfælde eller helbredsproblemer relateret hertil:

Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. Din læge kan dog beslutte at bruge en lavere dosis, hvis du har en

af de tilstande, der er nævnt herover.

Brug til børn og unge i alderen 6-17 år

Den sædvanlige startdosis er 5 mg. Din læge kan øge din dosis for at finde den mængde Rosuvastatin Krka

d.d., der passer til dig. Den maksimale daglige dosis af Rosuvastatin Krka d.d. er 10 mg til børn i

alderen 6 til 9 år og 20 mg til børn i alderen 10 til 17 år. Tag din dosis én gang om dagen. Rosuvastatin

Krka d.d. 30 mg og 40 mg må ikke anvendes til børn.

Sådan tager du dine tabletter

Hver tablet skal synkes hel sammen med vand.

Tag Rosuvastatin Krka d.d. én gang dagligt.

Du kan tage det på ethvert tidspunkt af dagen med eller

uden mad. Det anbefales, at du tager din tablet på samme tidspunkt hver dag, idet det kan hjælpe dig med

at huske at tage tabletten.

Regelmæssig undersøgelse af kolesteroltal

Det er vigtigt, at du regelmæssigt får målt dit kolesteroltal for at sikre, at det korrekte niveau er nået, og at

det forbliver stabilt.

Din læge vil eventuelt øge dosis, indtil du får den dosis af Rosuvastatin Krka d.d., der er rigtig for dig.

Hvis du har taget for meget Rosuvastatin Krka d.d.

Kontakt lægen eller nærmeste skadestue, hvis du har taget mere af Rosuvastatin Krka d.d., end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Hvis du bliver indlagt,

eller bliver behandlet for noget andet, skal du fortælle det lægefaglige personale, at du tager Rosuvastatin

Krka d.d..

Hvis du har glemt at tage Rosuvastatin Krka d.d.

Du skal bare tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Rosuvastatin Krka d.d.

Tal med din læge, hvis du ønsker at stoppe med at tage Rosuvastatin Krka d.d.. Dit kolesteroltal kan stige

igen hvis du stopper med at tage Rosuvastatin Krka d.d..

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvad disse bivirkninger kan være. De er sædvanligvis milde og

forsvinder efter kort tids brug.

Stop med at tage Rosuvastatin Krka d.d. og søg øjeblikkelig lægehjælp

, hvis du oplever nogen af

følgende allergiske reaktioner:

Vanskelighed ved at trække vejret, med eller uden hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals.

Hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals, hvilket kan give vanskelighed ved at synke.

Alvorlig hudkløe (med knudedannelse i huden).

Stop også med at tage Rosuvastatin Krka d.d., og tal med din læge så hurtigt som muligt, hvis du

oplever usædvanlig ømhed eller smerte

i dine muskler, der fortsætter i længere tid end forventet.

Muskelsymptomer er mere almindelige hos børn og unge end hos voksne. Som med andre statiner, har en

lille gruppe mennesker udviklet en ubehagelig muskeleffekt, som i sjældne tilfælde har udviklet sig til en

mulig livstruende muskelskade, kendt som

rhabdomyolyse

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Hovedpine

Mavesmerter

Forstoppelse

Kvalme

Muskelsmerter

Svaghedsfølelse

Svimmelhed

Stigning i mængden af protein i urinen – sædvanligvis normaliseres dette af sig selv, uden du

behøver at stoppe behandlingen med Rosuvastatin Krka d.d. tabletter (kun for 40 mg).

Sukkersyge. Dette er mere sandsynligt, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer i blodet,

er overvægtig og har højt blodtryk. Din læge vil kontrollere dit helbred, imens du tager dette

lægemiddel.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 ud af 100 og 1 ud af 1.000 patienter):

Udslæt, kløe, andre hudreaktioner.

Stigning i mængden af protein i urinen – sædvanligvis normaliseres dette af sig selv, uden at du

behøver at stoppe behandlingen med Rosuvastatin Krka d.d. tabletter (kun for 5-20 mg).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 ud af 1.000 og 1 ud af 10.000 patienter):

Alvorlig allergisk reaktion – symptomerne er hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals,

vanskelighed ved at synke og trække vejret, en alvorlig hudkløe (med knudedannelse i huden).

Hvis

du føler, at du er ved at udvikle en allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage Rosuvastatin

Krka d.d.

og øjeblikkelig søge lægehjælp.

Muskelskade hos voksne. Som en forholdsregel

skal du stoppe med at tage Rosuvastatin Krka

d.d. og tale med din læge så hurtigt som muligt, hvis du oplever usædvanlig muskelømhed

eller muskelsmerter

, der fortsætter i længere tid, end forventet.

Alvorlige mavesmerter (betændelse i bugspytkirtlen).

Øgning af leverenzymer i blodet.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Gulsot (gulfarvning af hud og øjne)

Hepatitis (betændelse i leveren)

Spor af blod i urinen

Skade på nerver i ben og arme (såsom følelsesløshed)

Ledsmerter

Hukommelsestab

Brystforstørrelse hos mænd (gynækomasti)

Bivirkninger med ikke kendt frekvens kan inkludere:

Diarré (løs afføring)

Stevens-Johnsons syndrom (svær grad af blisterdannelse i hud, mund, øjne og kønsorganer)

Hoste

Åndenød

Ødem (hævelse)

Søvnforstyrrelser, inklusiv søvnløshed og mareridt

Seksuelle problemer

Depression

Vejrtrækningsproblemer, herunder vedvarende hoste og/eller åndenød eller feber

Seneskade

Konstant muskelsvaghed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rosuvastatin Krka d.d. indeholder

Aktivt stof: rosuvastatin.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg rosuvastatin (som rosuvastatincalcium).

Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg rosuvastatin (som rosuvastatincalcium).

Hver filmovertrukken tablet indeholder 15 mg rosuvastatin (som rosuvastatincalcium).

Hver filmovertrukken tablet indeholder 20 mg rosuvastatin (som rosuvastatincalcium).

Hver filmovertrukken tablet indeholder 30 mg rosuvastatin (som rosuvastatincalcium).

Hver filmovertrukken tablet indeholder 40 mg rosuvastatin (som rosuvastatincalcium).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Lactose, vandfrit, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon (type A), magnesiumsterat

og silica, kolloid vandfri.

Tabletovertræk:

Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol 3350,

talcum, jernoxid, rød (E172) (kun i 5 mg og 15 mg tabletterne) og jernoxid, gul (E172) (kun i 10 mg

og 40 mg tabletterne).

Udseende og pakningsstørrelser

Rosuvastatin Krka d.d. 5 mg filmovertrukne tabletter er rødbrune, runde, let bikonvekse, filmovertrukne

tabletter med skrå kanter, mærket med nummer 5 på den ene side af tabletten (diameter: 6 mm).

Rosuvastatin Krka d.d. 10 mg filmovertrukne tabletter er gulbrune, runde, let bikonvekse, filmovertrukne

tabletter med skrå kanter, mærket med nummer 10 på den ene side af tabletten (diameter: 8 mm).

Rosuvastatin Krka d.d. 15 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde, runde, bikonvekse, filmovertrukne

tabletter med skrå kanter, mærket med nummer 15 på den ene side af tabletten (diameter: 9 mm).

Rosuvastatin Krka d.d. 20 mg filmovertrukne tabletter er hvide eller næsten hvide, runde, let bikonvekse,

filmovertrukne tabletter med skrå kanter, mærket med nummer 20 på den ene side af tabletten (diameter:

10 mm).

Rosuvastatin Krka d.d. 30 mg filmovertrukne tabletter er hvide eller næsten hvide, bikonvekse,

kapselformede, filmovertrukne tabletter, mærket med nummer 30 på den ene side af tabletten

(dimensioner: 15 x 8 mm).

Rosuvastatin Krka d.d. 40 mg filmovertrukne tabletter er gulbrune, bikonvekse, kapselformede,

filmovertrukne tabletter, mærket med nummer 40 på den ene side af tabletten (dimensioner: 16 x 9 mm).

Rosuvastatin Krka d.d. fås i æsker med 10, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98 og 100 filmovertrukne

tabletter i blistere.

Rosuvastatin Krka d.d. fås i æsker med 10 x 1, 14 x 1, 15 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1,

98 x 1 og 100 x 1 filmovertrukne tabletter i perforeret enkeltdosisblistere.

Ikke alle pakningstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Repræsentant

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest

ændret 2016/12

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

11-2-2019

Dasselta (Krka d. d., Novo mesto)

Dasselta (Krka d. d., Novo mesto)

Dasselta (Active substance: desloratadine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)1072 of Mon, 11 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

11-2-2019

Tolucombi (Krka d. d., Novo mesto)

Tolucombi (Krka d. d., Novo mesto)

Tolucombi (Active substance: telmisartan/hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)1040 of Mon, 11 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

4-2-2019

Vizarsin (Krka d. d., Novo mesto)

Vizarsin (Krka d. d., Novo mesto)

Vizarsin (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)860 of Mon, 04 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2019


Summary of opinion: Atazanavir Krka,atazanavir, 31/01/2019, Positive

Summary of opinion: Atazanavir Krka,atazanavir, 31/01/2019, Positive

Summary of opinion: Atazanavir Krka,atazanavir, 31/01/2019, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-2-2019


Summary of opinion: Febuxostat Krka,febuxostat, 01/02/2019, Positive

Summary of opinion: Febuxostat Krka,febuxostat, 01/02/2019, Positive

Summary of opinion: Febuxostat Krka,febuxostat, 01/02/2019, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): atorvastatin (calcium trihydrate),Perindopril (arginine),indapamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0333/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): atorvastatin (calcium trihydrate),Perindopril (arginine),indapamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0333/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): atorvastatin (calcium trihydrate),Perindopril (arginine),indapamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0333/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Acetylsalicylic acid / rosuvastatin (calcium) / perindopril (tert-butylamine) / indapamide (hemihydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0311/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Acetylsalicylic acid / rosuvastatin (calcium) / perindopril (tert-butylamine) / indapamide (hemihydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0311/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Acetylsalicylic acid / rosuvastatin (calcium) / perindopril (tert-butylamine) / indapamide (hemihydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0311/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018


Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo mesto)

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo mesto)

Darunavir Krka d.d. (Active substance: darunavir) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)8046 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4891/IB/2/G

Europe -DG Health and Food Safety

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7884 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4215/IB/10G

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5859 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274/IB/02/G

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3278 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3958

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency