Rosuvastatin "Glenmark"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rosuvastatin "Glenmark" 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rosuvastatin "Glenmark" 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58427
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Rosuvastatin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter

Rosuvastatin Glenmark 10 mg filmovertrukne tabletter

Rosuvastatin Glenmark 20 mg filmovertrukne tabletter

Rosuvastatin Glenmark 40 mg filmovertrukne tabletter

Rosuvastatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen.

Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt.

Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Rosuvastatin Glenmark

Sådan skal du tage Rosuvastatin Glenmark

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Rosuvastatin tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes statiner.

Du har fået ordineret Rosuvastatin Glenmark af lægen, fordi:

du har

for meget kolesterol i blodet

. Dette betyder, at du kan

risikere at få en blodprop eller

et slagtilfælde

Rosuvastatin Glenmark anvendes hos voksne, unge og børn på 6 år og derover

til behandling af forhøjet kolesterol.

Du er blevet rådet til at tage statiner, da kostomlægning og mere motion ikke altid er nok til at sænke

kolesteroltallet. Du skal fortsætte med din kolesterolfattige kost og med at motionere, mens du tager

Rosuvastatin Glenmark.

Eller

Du har andre faktorer, der øger din

risiko for at få en blodprop i hjertet, et slagtilfælde

eller

helbredsproblemer relateret hertil.

Blodprop i hjertet, slagtilfælde og helbredsproblemer relateret hertil kan skyldes en sygdom, der

hedder aterosklerose (åreforkalkning). Aterosklerose skyldes aflejring af fedt i blodårerne.

Hvorfor er det vigtigt at blive ved med at tage Rosuvastatin Glenmark?

Rosuvastatin Glenmark bruges til at korrigere indholdet af fedtstoffer i blodet, de såkaldte lipider,

hvor det mest almindelige er kolesterol.

Der findes forskellige typer kolesterol i blodet

dårlige

kolesterol (LDL-C) og det

gode

kolesterol (HDL-C).

Rosuvastatin kan nedsætte det

dårlige

kolesterol og øge det

’gode’

kolesterol.

Det virker ved at forhindre kroppens produktion af det

dårlige

kolesterol Det forbedrer også

kroppens evne til at fjerne det fra blodet.

De fleste mennesker mærker ikke, at de har forhøjet kolesterol, da dette ikke giver nogle symptomer.

Uden behandling af forhøjet kolesterol i blodbanen kan fedtstoffer imidlertid aflejres i blodkarrene,

som derved forsnævres.

I nogle tilfælde kan disse forsnævrede blodkar blive helt blokerede, så blodet ikke kan komme

igennem til hjertet eller hjerne, hvilket kan føre til blodprop i hjertet eller til et slagtilfælde. Ved at

sænke kolesteroltallet kan dette mindske risikoen for at få en blodprop, et slagtilfælde eller

helbredsproblemer relateret hertil.

Det er meget vigtigt at

fortsætte med at tage Rosuvastatin Glenmark

, også selvom dit kolesteroltal

er normalt, da

det forebygger, at dit kolesteroltal begynder at stige igen

og forårsage aflejring af

fedtstoffer. Du skal naturligvis stoppe behandlingen, hvis din læge siger, at du skal stoppe, eller hvis

du bliver gravid.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Rosuvastatin Glenmark

Tag ikke Rosuvastatin Glenmark:

hvis du er overfølsom over for rosuvastatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis du er gravid eller ammer. Bliver du gravid, mens du tager

Rosuvastatin Glenmark

, skal

stoppe behandlingen med det samme og tale med din læge.

Kvinder skal undgå

graviditet, mens de tager

Rosuvastatin Glenmark

, ved at anvende passende prævention.

hvis du har en

leversygdom.

hvis du har

alvorlig nedsat nyrefunktion.

hvis du har

gentagne eller uforklarlige muskelsmerter.

hvis du

tager lægemidlet ciclosporin

(anvendes for eksempel efter organtransplantation)

Hvis noget af det ovennævnte er tilfældet (eller du er i tvivl), skal du tale med din læge igen.

Ligeledes må du ikke tage Rosuvastatin Glenmark 40 mg (den højeste dosis):

hvis du har

moderat nedsat nyrefunktion

(er du i tvivl, så spørg din læge).

hvis din

skjoldbruskkirtel

ikke fungerer normalt.

hvis du har

gentagne, uforklarlige muskelsmerter

, personlig eller familiær disposition til

muskelproblemer, eller tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse med andre

kolesterolsænkende lægemidler.

hvis du har et

stort alkoholforbrug

hvis du er af

asiatisk oprindelse

(japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk eller

indisk)

hvis du tager

andre kolesterolsænkende lægemidler, der kaldes fibrater

Hvis noget af det ovennævnte er tilfældet (eller du er i tvivl),

skal du tale med din læge igen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Rosuvastatin Glenmark:

hvis du har

problemer med dine nyrer

hvis du har

problemer med din lever

hvis du har haft

gentagne eller uforklarlige muskelsmerter

, har personlig eller familiær

disposition til

muskelproblemer

, eller tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse med

andre kolesterolsænkende lægemidler. Fortæl din læge omgående, hvis du har uforklarlige

muskelsmerter, især hvis du føler dig utilpas eller har feber. Fortæl det også til din læge eller til

apotekspersonalet, hvis du oplever vedvarende muskelsvaghed.

hvis du har et

stort alkoholforbrug

hvis din

skjoldbruskkirtel

ikke fungerer normalt.

hvis du tager andre lægemidler, der nedsætter kolesteroltallet, de såkaldte

fibrater.

Læs

venligst denne indlægsseddel omhyggeligt selvom du tidligere har taget andre lægemidler mod

forhøjet kolesterol.

hvis du tager

medicin til behandling af hiv-infektion

, f.eks. ritonavir sammen med lopinavir

og/eller atazanavir, se afsnittet

Brug af anden medicin sammen med Rosuvastatin

Glenmark.

hvis

du tager antibiotika indeholdende fusidinsyre

, se afsnittet

Brug af anden medicin

sammen med Rosuvastatin Glenmark

Børn og unge

hvis patienten er

under 6 år:

Rosuvastatin Glenmark bør ikke gives til børn under 6 år.

hvis patienten er

under 18 år:

Rosuvastatin Glenmark 40 mg filmovertrukket tablet egner sig

ikke til brug hos børn og unge under 18 år.

Hvis du er over 70 år

(da lægen skal vælge den rette startdosis af rosuvastatin til dig).

hvis du

lider af alvorlige vejrtrækningsproblemer.

hvis du er af

asiatisk oprindelse

dvs.

japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk

eller indisk. Lægen skal vælge den rette startdosis af rosuvastatin til dig.

Hvis noget af det ovennævnte er tilfældet (eller du er i tvivl):

Tag ikke Rosuvastatin Glenmark 40 mg (den højeste dosis) og kontroller med din læge

eller apotekspersonalet, før du starter med at tage en dosis Rosuvastatin Glenmark.

Statiner kan påvirke leveren hos et mindre antal personer. Disse personer kan identificeres ved en

enkelt blodprøve, der viser lever-enzymernes niveau i blodet.

Lægen vil derfor sædvanligvis tage

denne blodprøve

før og i løbet af behandlingen med Rosuvastatin Glenmark.

Så længe du tager dette lægemiddel, vil din læge overvåge dit helbred nøje, hvis du har

sukkersyge

(diabetes) eller er i risiko for at udvikle sukkersyge. Du vil muligvis være i risiko for at udvikle

sukkersyge, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstof i blodet, er overvægtig og har forhøjet

blodtryk.

Brug af anden medicin sammen med Rosuvastatin Glenmark

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Fortæl lægen hvis du tager følgende: ciclosporin (anvendes for eksempel efter organtransplantation),

warfarin eller clopidogrel (eller andre blodfortyndende midler), fibrater (såsom gemfibrozil eller

fenofibrat) eller anden medicin til at sænke kolesteroltallet (såsom ezetinib), midler mod sure opstød

(syreneutraliserende midler), erythromycin (antibiotikum), fusidinsyre (et antibiotikum

se afsnittet

Advarsler og forsigtighedsregler) eller svangerskabsforebyggende behandling i form af tabletter (p-

piller), hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen, eller antivirale lægemidler såsom

ritonavir sammen med lopinavir og/eller atazanavir eller simeprevir (anvendes til behandling af

infektioner, herunder hiv- eller hepatitis C-infektion

se afsnittet Advarsler og forsigtighedsregler).

Virkningen af denne type medicin kan ændres af

Rosuvastatin Glenmark

eller kan påvirke

virkningen af

Rosuvastatin Glenmark

Graviditet og amning

Du må ikke tage

Rosuvastatin Glenmark

, hvis du er gravid eller ammer. Hvis du bliver gravid, mens

du tager

Rosuvastatin Glenmark

, skal du

stoppe behandlingen med det samme

og tale med lægen.

Kvinder skal undgå graviditet, mens de tager

Rosuvastatin Glenmark

, ved at anvende passende

prævention.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De fleste kan køre bil eller betjene maskiner, mens de tager

Rosuvastatin Glenmark

det vil ikke

påvirke evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

Ikke desto mindre kan man føle sig svimmel under

behandlingen med Rosuvastatin Glenmark. Hvis du føler dig svimmel, skal du kontakte din læge, før

du forsøger at køre bil eller betjene maskiner.

Rosuvastatin Glenmark

indeholder lactose.

Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter (lactose eller mælkesukker), skal du

kontakte din læge, inden du tager

Rosuvastatin Glenmark

En liste med alle indholdsstoffer findes i afsnit 6 - i

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

3.

Sådan skal du tage Rosuvastatin Glenmark

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Sædvanlige doser til voksne

Hvis du tager rosuvastatin mod for højt kolesteroltal:

Startdosis

Behandling med Rosuvastatin Glenmark skal starte med 5 mg eller 10 mg. Dette gælder også, selvom

du har taget en højere dosis af et andet statin, du tidligere har brugt. Startdosis vil afhænge af:

dit kolesteroltal

den risiko du har for at få en blodprop i hjertet eller hjernen

hvis du er speciel følsom overfor mulige bivirkninger

Spørg lægen hvilken startdosis af

Rosuvastatin Glenmark

, der passer bedst til dig.

Din læge kan beslutte at give dig den laveste dosis (5 mg) hvis:

du er af

asiatisk oprindelse

(japansk, kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk eller indisk)

du er under 70 år

hvis du har nyreproblemer

du har risiko for muskelsmerter (myopati)

Øgning af dosis og den maksimale daglige dosis

Din læge kan beslutte at øge dosis. Dette er for at sikre, at du tager den mængde af Rosuvastatin

Glenmark, der passer til dig.

Hvis du er startet med 5 mg, vil lægen fordoble dosis til 10 mg,

derefter 20 mg og 40 mg om nødvendigt. Hvis du er startet med 10 mg, vil lægen fordoble dosis

til 20 mg og derefter 40 mg om nødvendigt.

Der skal gå 4 uger mellem hver dosisøgning.

Den maksimale daglige dosis af Rosuvastatin Glenmark er 40 mg. 40 mg er kun til patienter med højt

kolesteroltal og øget risiko for blodprop i hjertet eller hjernen, og hvis kolesteroltal ikke sænkes nok

med 20 mg

Hvis du tager rosuvastatin for at reducere risikoen for at få en blodprop i hjertet, et slagtilfælde

eller helbredsproblemer relateret hertil:

Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. Din læge kan dog beslutte at bruge en lavere dosis, hvis du har

en af de faktorer, der er nævnt herover.

Anvendelse til børn og unge i alderen 6 - 17 år

Den sædvanlige startdosis er 5 mg. Din læge kan øge din dosis for at finde den mængde rosuvastatin,

der passer til dig. Den maksimale daglige rosuvastatin-dosis er 10 mg til børn i alderen 6 til 9 år, og

20 mg til børn i alderen 10 til 17 år. Tag din dosis én gang dagligt.

Rosuvastatin Glenmark

40 mg tablet

bør

ikke

anvendes af børn.

Sådan tager du tabletterne

Den hele tablet synkes med vand.

Tag Rosuvastatin Glenmark én gang dagligt.

Du kan tage tabletten på ethvert tidspunkt af dagen

med eller uden mad

Det anbefales, at du tager din tablet på det samme tidspunkt hver dag, idet det kan hjælpe dig med at

huske at tage tabletten.

Regelmæssig undersøgelse af kolesteroltal

Det er vigtigt, at du regelmæssigt får målt dit kolesteroltal for at sikre, at det korrekte niveau er nået,

og at det ligger stabilt.

Din læge vil øge dosis, indtil du får den dosis rosuvastatin, der er rigtig for dig.

Hvis du har taget for meget Rosuvastatin Glenmark

Kontakt lægen eller nærmeste hospital for at få råd.

Bliver du indlagt, eller bliver du behandlet for noget andet, skal du fortælle det lægefaglige personale,

at du tager Rosuvastatin Glenmark.

Hvis du glemmer at tage Rosuvastatin Glenmark

Lad være med at bekymre dig, tag blot den næste planlagte dosis på det rigtige tidspunkt. Du må ikke

tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Rosuvastatin Glenmark

Tal med din læge, hvis du ønsker at stoppe behandling med Rosuvastatin Glenmark. Dit kolesteroltal

kan stige igen, hvis du stopper med at tage Rosuvastatin Glenmark.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel, så spørg din læge eller

apotekspersonalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvad disse bivirkninger kan være. Disse er sædvanligvis milde

og forsvinder efter kort tids brug.

Stop med at tage Rosuvastatin Glenmark og søg øjeblikkelig lægehjælp

, hvis du oplever nogen af

følgende allergiske reaktioner:

Vanskelighed ved at trække vejret, med eller uden opsvulmen af ansigt, læber, tunge og/eller

hals

Opsvulmen af ansigt, læber, tunge og/eller hals, hvilket kan forårsage vanskelighed ved at

synke

Alvorlig hudkløe (med knudedannelse i huden)

Stop også med at tage Rosuvastatin Glenmark og tal straks med din læge, hvis du oplever

usædvanlige smerter i dine muskler

, der fortsætter i længere tid end forventet. Muskelsymptomer er

mere almindelige hos børn og unge end hos voksne. Som med andre statiner har en lille gruppe

mennesker udviklet en ubehagelig muskeleffekt, som i sjældne tilfælde har udviklet sig til en mulig

livstruende muskelskade, kendt som

rhabdomyolyse

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 ud af 10 til 1 ud af 100 patienter):

Hovedpine

Mavesmerter

Forstoppelse

Kvalme

Muskelsmerter

Svaghedsfølelse.

Svimmelhed

Stigning i mængden af protein i urinen

sædvanligvis normaliseres dette af sig selv, uden at du

behøver at stoppe behandlingen med Rosuvastatin Glenmark tabletter (kun for Rosuvastatin

Glenmark 40 mg)

Sukkersyge Dette er mere sandsynligt, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstof i blodet,

er overvægtig og har forhøjet blodtryk. Din læge vil overvåge dit helbred, imens du tager dette

lægemiddel.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 ud af 100 til 1 ud af 1000 patienter):

Udslæt, kløe eller andre hudreaktioner

Stigning i mængden af protein i urinen

sædvanligvis normaliseres dette af sig selv, uden at du

behøver at stoppe behandlingen med Rosuvastatin Glenmark tabletter (kun for Rosuvastatin

Glenmark 5 mg, 10 mg og 20 mg)

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 ud af 1.000 til 1 ud af 10.000 patienter):

Alvorlige allergiske reaktioner

symptomerne er opsvulmen af ansigt, læber, tunge og/eller

hals, vanskelighed ved at synke og ved at trække vejret, en alvorlig hudkløe (med

knudedannelse i huden).

Hvis du føler, at du er ved at udvikle en allergisk reaktion, skal

dustoppe med at tage Rosuvastatin Glenmark og straks søge lægehjælp.

Muskelskade hos voksne. Som forholdsregel skal du

stoppe med at tage Rosuvastatin

Glenmark og tale med din læge så hurtigt som muligt, hvis du oplever usædvanlige

muskelsmerter

, der fortsætter i længere tid, end forventet.

Alvorlige mavesmerter (betændelse i bugspytkirtlen)

Øgning af lever-enzymer i blodet

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 personer):

Gulsot (gulfarvning af hud og øjne)

Hepatitis (leverbetændelse)

Spor af blod i urinen

Skade på nerver i ben og arme (såsom følelsesløshed)

Ledsmerter

Hukommelsestab

Gynækomasti (brystforstørrelse hos mænd)

Bivirkninger med ukendt hyppighed kan omfatte:

Diarré (løs afføring)

Stevens-Johnsons syndrom (svær grad af blister i huden, munden, øjne og kønsorganer)

Hoste

Stakåndethed

Ødem (hævelse)

Søvnforstyrrelser, herunder søvnløshed og mareridt

Seksuelle problemer

Depression

Vejrtrækningsproblemer, herunder vedvarende hoste og/eller åndenød eller feber

Seneskade

Muskelsvaghed, der er konstant

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken/blisterpakningen/etiketten efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar i originalemballagen for at beskytte mod lys.

Hvis dine tabletter er i en plastikbeholder, skal du holde låget tæt lukket.

Opbevar dine tabletter i beholderen, som du fik dem i.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Disse foranstaltninger vil bidrage til at beskytte

miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rosuvastatin Glenmark indeholder

Aktivt stof: rosuvastatin. Rosuvastatin Glenmark indeholder enten 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg

rosuvastatin (som rosuvastatincalcium). .

De øvrige indholdsstoffer er: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon,

natriumhydrogencarbonat, magnesiumstearat, hypromellose, triacetin, titandioxid (E171) og rød

jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Rosuvastatin Glenmark fås i blisterpakninger med 14, 15, 28, 30, 42, 56, 60, 84, 90 og 98 tabletter og

plastbeholdere med 30, 50, 90 og 100 tabletter (Ikke alle pakninger er tilgængelige i alle lande).

Tabletterne, der er pakket i plastbeholdere, indeholder et tørremiddel for at beskytte tabletterne mod

fugt. Tørremidlet må ikke indtages.

Rosuvastatin Glenmark kommer i fire tabletstyrker:

Rosuvastatin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde filmovertrukne, runde tabletter

størrelse ca. 4,5 mm, præget med "G" på den ene side og "C" på den anden side af tabletten.

Rosuvastatin Glenmark 10 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde filmovertrukne, runde tabletter,

størrelse ca. 5,5 mm, præget med "G" på den ene side og "D" på den anden side af tabletten.

Rosuvastatin Glenmark 20 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde filmovertrukne, runde tabletter

størrelse ca. 7,0 mm, præget med "G" på den ene side og "O" på den anden side af tabletten.

Rosuvastatin Glenmark 40 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde filmovertrukne, ovale tabletter

størrelse ca. 11,6 x 7,0 mm, præget med "G 264" på den ene side og "40" på den anden side af

tabletten.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House, 2B Draycott Avenue, Kenton, Middlesex

HA3 0BU, Storbritannien

Repræsentant

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB

Skeppsbron 5, vån 4

211 20 Malmö

Sverige

Fremstiller

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green, Hertfordshire

WD18 8YA, Storbritannien

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto

Tjekkiet

Dette lægemiddel er godkendt i medlemsstaterne af EØS under følgende navne:

Portugal

Rosuvastatina Glenmark

Tyskland

Rosuvastatin Glenmark 5 mg/10 mg/20 mg/40 mg Filmtabletten

Holland

Rosuvastatine Glenmark 5 mg/10 mg/20 mg/40 mg filmomhulde tabletten

Storbritannien

Rosuvastatin 5 mg/10 mg/20 mg/40 mg film-coated tablets

Spanien

Rosuvastatina Viso Farmacéutica 5mg/10mg/20mg/40mg comprimidos

recubiertos con película EFG

Østrig

Rosuvastatin Glenmark 5 mg/10 mg/20 mg/40 mg Filmtabletten

Norge

Rosuvastatin Glenmark 5 mg/10 mg/20 mg/40 mg filmdrasjerte tabletter

Finland

Rosuvastatin Glenmark

5 mg/10 mg/20 mg/40 mg tabletti,

kalvopäällysteinen

Sverige

Rosuvastatin Glenmark 5 mg/10 mg/20 mg/40 mg filmdragerade tabletter

Danmark

Rosuvastatin Glenmark

Denne indlægsseddel blev senest revideret i 07/2017.

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.