Rizatriptan "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rizatriptan "Mylan" 10 mg smeltetabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • smeltetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rizatriptan "Mylan" 10 mg smeltetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46751
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rizatriptan Mylan

10 mg smeltetabletter

Rizatriptan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Rizatriptan Mylan til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Rizatriptan Mylan

3. Sådan skal du tage

Rizatriptan Mylan

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Rizatriptan Mylan tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes selektive 5-HT

1B/1D

serotonin

receptor-

agonister, der anvendes til behandling af migræneanfald hos voksne.

Migrænesymptomer kan være forårsaget af den midlertidige udvidelse af blodkarrene i hovedet.

Rizatriptan Mylan menes at reducere udvidelsen af disse blodkar.

Rizatriptan Mylan bruges kun til behandling af migrænehovedpine med eller uden aura

(advarselstegn). Det bør ikke anvendes til forebyggelse af hovedpine.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Rizatriptan Mylan

Tag ikke Rizatriptan Mylan

hvis du er allergisk over for rizatriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rizatriptan Mylan

smeltetabletter (angivet i afsnit 6)

hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer

hvis du har haft en hjerneblødning (cerebrovaskulært tilfælde) eller et lille slagtilfælde

(blodprop)

hvis du har moderat svært til svært forhøjet blodtryk eller ubehandlet let forhøjet blodtryk

hvis du har eller har haft hjerteproblemer f.eks. blodprop eller brystsmerter (angina pectoris)

eller hvis du har oplevet tegn på hjertesygdom

hvis du har haft problemer med blodcirkulationen i arme og/eller ben på grund af forsnævrede

eller blokerede blodkar (perifer karsygdom)

hvis du tager anden medicin fra samme klasse, såsom sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan

til at behandle din migræne (se ”

Brug af anden medicin sammen med Rizatriptan Mylan

nedenfor)

hvis du anvender monoaminoxidase (MAO) hæmmere såsom moclobemid, phenelzin,

tranylcypromin eller pargylin (medicin mod depression) eller linezolid (antibiotikum), eller hvis

der er gået mindre end 2 uger, siden du stoppede med at tage MAO-hæmmere

hvis du tager medicin af ergotamin-typen som f.eks. ergotamin eller dihydroergotamin til at

behandle dine migræneanfald

hvis du tager methysergid til at forhindre migræneanfald.

Spørg din læge eller på apoteket hvis du er usikker på, om noget af ovenstående passer på dig.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Rizatriptan Mylan

hvis din hovedpine er forbundet med svimmelhed, gangbesvær, problemer med at koordinere

eller svaghed i arme og ben

hvis du har en eller flere af følgende risikofaktorer for hjertesygdom: forhøjet blodtryk,

sukkersyge, du ryger eller bruger nikotinerstatning, du er en mand over 40 år, eller du er en

kvinde, som har været i overgangsalderen eller der er nogen i familien der har hjertesygdom

du tager naturmedicin med perikon

hvis du har nyre- eller leverproblemer

hvis du

har et særligt problem med måden dit hjerte slår på (grenblok)

hvis du har eller har haft allergi overfor anden medicin i samme klasse til behandling af

migræne f.eks. sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan

hvis du tager selektive serotonin genoptagshæmmere (SSRI) såsom sertralin,

escitalopramoxalat og fluoxetin eller serotonin noradrenalin genoptagshæmmere (SNRI)

såsom venlafaxin og duloxetin mod depression.

Fortæl din læge eller apotek om dine symptomer. Lægen vil afgøre, om du har migræne. Du bør kun

tage Rizatriptan Mylan mod migræneanfald. Rizatriptan Mylan smeltetabletter bør ikke anvendes til at

behandle hovedpine, som kan være forårsaget af andre mere alvorlige tilstande.

Under behandlingen

Når du tager denne medicin, så tal med din læge med det samme, og tag ikke mere Rizatriptan hvis:

du har haft en allergisk reaktion såsom hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan

give åndedræts- og/eller synkebesvær (angioødem)

du har haft kortvarige symptomer som f.eks. brystsmerter og strammen i brystet.

Hvis du tager rizatriptan for ofte, kan dette resultere i kronisk hovedpine. Hvis det er tilfældet, bør du

kontakte din læge, da det måske kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Rizatriptan Mylan.

Børn og unge

Rizatriptan Mylan bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug til ældre over 65 år

Der er ikke foretaget undersøgelser af rizatriptans sikkerhed og effekt til patienter over 65 år.

Brug af anden medicin sammen med Rizatriptan Mylan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette skyldes, at Rizatriptan smeltetabletter kan påvirke effekten af anden medicin. Desuden kan

andre lægemidler påvirke effekten af Rizatriptan smeltetabletter.

Tag ikke Rizatriptan Mylan

hvis du allerede tager en 5HT

1B/1D

agonist (også kaldet "triptaner") såsom sumatriptan,

naratriptan eller zolmitriptan.

hvis du tager en monoaminoxidasehæmmer (MAO) såsom moclobemid, phenelzin,

tranylcypromin, linezolid eller pargylin, eller hvis du har taget en MAO-hæmmer inden for de

sidste 2 uger.

hvis du tager medicin af ergotamin-typen såsom ergotamin eller dihydroergotamin til

behandling af din migræne.

hvis du tager methysergid for at forhindre migræneanfald.

Hvis du tager ovenfornævnte medicin sammen med Rizatriptan Mylan, kan det øge risikoen for

bivirkninger.

Du skal vente mindst 6 timer, før du tager ergotamin-holdig medicin (f.eks. ergotamin,

dihydroergotamin eller methysergid) efter du har taget Rizatriptan Mylan.

Du skal vente mindst 24 timer, før du tage Rizatriptan Mylan, efter du har taget ergotamin-holdig

medicin.

Bed din læge om vejledning og spørg om risikoen ved at tage Rizatriptan Mylan

hvis du tager propranolol mod forhøjet blodtryk (se afsnit 3)

hvis du tager selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) som f.eks. sertralin,

escitalopramoxalat, citalopram, fluoxetin, paroxetin eller serotonin

noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI) som f.eks. venlafaxin eller duloxetin mod depression.

Brug af Rizatriptan Mylan sammen med mad og drikke

Rizatriptan Mylan virker bedst på tom mave. Du kan stadig tage det, selv om du har spist, men det kan

tage længere tid, før det virker, hvis du tager det efter et måltid.

Du kan tage Rizatriptan Mylan smeltetabletter uden væske.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Det vides ikke, om det kan skade det ufødte barn, hvis en gravid kvinde tager rizatriptan.

Rizatriptan kan udskilles i modermælken. Du må ikke amme før 24 timer, efter du har taget

Rizatriptan Mylan smeltetabletter.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig søvnig eller svimmel, mens du tager Rizatriptan Mylan eller under et migræneanfald.

Hvis dette sker, bør du ikke køre bil eller bruge maskiner.

Rizatriptan Mylan indeholder aspartam

Denne medicin indeholder aspartam, en phenylalaninkilde, som kan være skadelig for personer med

fenylketonuri.

3.

Sådan skal du tage Rizatriptan Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Lægen afgør, hvilken dosis du skal have.

Rizatriptan Mylan bruges til behandling af migræneanfald hos voksne. Tag Rizatriptan Mylan

så hurtigt som muligt, efter dit migræneanfald er begyndt. Brug det ikke til at forebygge et

anfald.

Voksne (mellem 18 – 65 år)

Den mængde af Rizatriptan Mylan, du tager kaldes en dosis.

Den anbefalede dosis er 10 mg.

Hvis du tager propranolol til nedsættelse af blodtrykket eller har en mild eller moderat nyre- eller

leversygdom, vil din læge nedsætte din dosis til 5 mg. Hvis du tager propranolol, må du først tage

rizatriptan 2 timer efter du har taget propranolol.

Hvis du stadig har migræne efter 2 timer

Hvis du ikke har haft effekt af Rizatriptan Mylan under et anfald

TAG IKKE

endnu en dosis Rizatriptan Mylan til behandling af det samme anfald. Rizatriptan Mylan

vil højst sandsynlig virke ved næste anfald.

Hvis din migræne vender tilbage inden for 24 timer

Hos nogle patienter kan migrænesymptomerne vende tilbage inden for 24 timer. Hvis din første

dosis har virket, men dine migrænesymptomer vender tilbage inden for 24 timer, kan du tage en

ny dosis Rizatriptan Mylan.

Du skal altid vente mindst 2 timer mellem doserne.

TAG IKKE

mere end 2 tabletter Rizatriptan Mylan smeltetabletter inden for 24 timer (tag for

eksempel ikke mere end to 5 mg eller 10 mg smeltetabletter inden for 24 timer). Du bør altid

vente mindst 2 timer mellem doserne.

Hvis din tilstand bliver værre, skal du søge læge.

Brug til børn og unge (under 18 år) og ældre (over 65 år)

Børn, unge eller ældre bør ikke tage Rizatriptan Mylan smeltetabletter, da der er begrænset erfaring

med disse aldersgrupper.

Indtagelse

Tryk tabletten ud af blisterkortet med tørre hænder og placer tabletten på tungen, hvor den vil opløses.

Rizatriptan Mylan smeltetabletter kan bruges i situationer, hvor væske ikke er tilgængelig, eller for at

undgå kvalme og opkastning, som kan ledsage indtagelse af tabletter sammen med væske.

Hvis du har taget for mange Rizatriptan Mylan smeltetabletter

Kontakt straks din læge eller skadestue, hvis du har taget mere af Rizatriptan Mylan, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Medbring

medicinpakningen.

Mulige tegn på overdosering kan være svimmelhed, døsighed, opkastning, besvimelse og langsom

hjerterytme.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan forekomme med denne medicin.

I kliniske undersøgelser hos voksne var de mest almindelige bivirkninger svimmelhed, søvnighed og

træthed.

Hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger, skal du straks søge læge eller skadestue:

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

allergisk reaktion.

En sådan reaktion kan være i form af anafylaksi (en alvorlig allergisk reaktion) med

symptomer som f.eks.:

udslæt

hævelse af ansigt, læber, mund, tunge eller svælg, som kan medføre

vejrtrækningsbesvær (angioødem)

anafylaksi-lignende reaktion (såsom hvæsende vejrtrækning, hævelse af læber, tunge

og svælg eller dele af kroppen, udslæt, besvimelse eller synkebesvær)

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

slagtilfælde. Denne bivirkning forekommer sædvanligvis hos patienter med høj risiko for

hjerte-karsygdom (forhøjet blodtryk, diabetes, rygning, brug af nikotinpræparater, slagtilfælde

i familien, mænd over 40 år, kvinder efter overgangsalderen, særlige problemer med måden

hjertet slår på (grenblok).

Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra eksisterende oplysninger)

krampeanfald (kramper/anfald).

udbredt udslæt med blæredannelse og afskalning af huden på det meste af kroppen, kan være

ledsaget af feber (toksisk epidermal nekrolyse).

syndrom kaldet ”serotoninsyndrom”, som kan forårsage bivirkninger som koma, ustabilt

blodtryk, ekstremt høj kropstemperatur, manglende evne til at koordinere musklerne,

ophidselse og hallucinationer.

hjerteanfald, kramper i hjertets blodkar, slagtilfælde. Disse bivirkninger forekommer

sædvanligvis hos patienter med høj risiko for hjerte-karsygdom (forhøjet blodtryk, diabetes,

rygning, brug af nikotin-præparater, hjertesygdom i familien, mænd over 40 år, kvinder efter

overgangsalderen, særlige problemer med måden hjertet slår på (grenblok).

Andre bivirkninger som kan forekomme:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

prikkende fornemmelse i huden og følelsesløshed i hænder og fødder (paræstesi), hovedpine,

nedsat følesans i huden (hypæstesi)

nedsat opmærksomhed, søvnløshed (insomni),

svimmelhed, døsighed

hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (palpitation),

blussen (rødme i ansigtet som varer i kort tid),

ondt i halsen,

fordøjelsesbesvær (dyspepsi), kvalme, opkastning, tør mund, diarré

træthed eller tunghedsfølelse i dele af kroppen, nakkesmerter, stivhed,

smerter i mave eller bryst

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

nedsat evne til at koordinere muskelbevægelser (ataksi), rysten,

følelse af at alting snurrer rundt og at gulvet tilter (vertigo), besvimelse

ændret smag, dårlig smag i munden

ændring i hjerterytme eller –hastighed (arytmi)

uregelmæssighed i elektrokardiogrammet (en test der registrerer hjertets elektriske aktivitet),

meget hurtig hjerterytme (takykardi)

forhøjet blodtryk (hypertension)

åndenød (dyspnø)

hedeture, svedtendens

tørst

kløe, nældefeber

muskelsvaghed, trykkende fornemmelse på dele af kroppen

forvirring, nervøsitet

sløret syn

udslæt

muskelsmerter (myalgi)

ansigtssmerter

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

langsom hjerterytme (bradykardi)

hvæsende vejrtrækning

Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra eksisterende oplysninger)

kramper eller blokering af blodkarrene i arme og ben herunder kolde hænder og fødder samt

følelsesløshed i hænder og fødder

kramper i blodkarrene i tyktarmen, som kan forårsage mavesmerter

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte

mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rizatriptan Mylan indeholder:

Aktivt stof: rizatriptan.

Hver smeltetablet indeholder 10 mg rizatriptan (som rizatriptanbenzoat).

Øvrige indholdsstoffer: kolloid vandfri silica, crospovidon (Type B), crospovidon (Type A),

mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, Guar galactomannan, magnesiumstearat, aspartam

(E951), pebermyntearoma (indeholder naturligt aroma, majs maltodextrin, modificeret

majsstivelse).

Udseende og pakningsstørrelser

10 mg: hvid til gråhvid, rund, flad, facetkantet tablet præget med ”M” på den ene side og ”RN2” på

den anden side.

Rizatriptan Mylan smeltetabletter er pakket i OPA/AL/PVC perforeret enkeltdosisblisterkort med 2 x

1, 3 x 1, 6 x 1, 12 x 1 eller 18 x 1 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Mylan AB

Ynglingagatan 14

104 35 Stockholm

Sverige

Tel: +46 (0) 8 555 227 50

Fax: +46 (0) 8 555 227 51

E-mail: inform@mylan.se

Fremstiller

McDermott Laboratories Limited

t/a Gerard Laboratories Ltd.

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13

Irland

eller

Mylan Hungary Kft.

H-2900, Komárom

Mylan utca 1

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Rizatriptan Mylan 10 mg

Finland:

Rizatriptan Mylan 10 mg

Frankrig

Rizatriptan Mylan 5 mg, 10 mg Comprimé orodispersible

Holland:

Rizatriptan SmeltTab Mylan 5 mg, 10 mg, orodispergeerbare tabletten

Italien:

Rizatriptan Mylan Generics 5mg

Norge:

Rizatriptan Mylan 10 mg

Rumænien:

Rizatriptan Mylan 5 mg, 10 mg

Slovakiet:

Rizatriptan Mylan 10 mg

Spanien:

Rizatriptan Max Mylan 10 mg comprimidos bucodispersables EFG

Storbritannien: Rizatriptan 10 mg Orodispersible Tablet

Sverige:

Rizatriptan Mylan 10 mg

Tjekkiet:

Rizatriptan Mylan 5 mg, 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

Tyskland:

Rizatriptan Mylan dura 5 mg, 10 mg Schmelztabletten

Denne indlægsseddel blev senest opdateret marts 2016

23-3-2018

Pending EC decision: Prasugrel Mylan, prasugrel, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Prasugrel Mylan, prasugrel, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

25-4-2018

TACROLIMUS Capsule [Mylan Institutional Inc.]

TACROLIMUS Capsule [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

ISONIAZID Tablet [Mylan Institutional Inc.]

ISONIAZID Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

DIAZEPAM Tablet [Mylan Institutional Inc.]

DIAZEPAM Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

FLUVOXAMINE MALEATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

FLUVOXAMINE MALEATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

PHENYTOIN Tablet, Chewable [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PHENYTOIN Tablet, Chewable [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Institutional LLC]

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet, Orally Disintegrating [Rising Health, LLC]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet, Orally Disintegrating [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

LOVASTATIN Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LOVASTATIN Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Rising Health, LLC]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

GRANISETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

GRANISETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

TELMISARTAN AND AMLODIPINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

TELMISARTAN AND AMLODIPINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

Semglee (Mylan S.A.S.)

Semglee (Mylan S.A.S.)

Semglee (Active substance: Insulin glargine) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)1952 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4280

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

PIOGLITAZONE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PIOGLITAZONE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

HEPARIN SODIUM Injection [Mylan Institutional LLC]

HEPARIN SODIUM Injection [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

STAVUDINE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

STAVUDINE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MITOMYCIN Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Mylan Institutional LLC]

MITOMYCIN Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [DIRECT RX]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

TRAMADOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

TRAMADOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

COSYNTROPIN Injection, Powder, For Solution [Mylan Institutional LLC]

COSYNTROPIN Injection, Powder, For Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LEVALBUTEROL Solution [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LEVALBUTEROL Solution [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

TOBRAMYCIN Injection [Mylan Institutional LLC]

TOBRAMYCIN Injection [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Mylan Institutional LLC]

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

HALOPERIDOL LACTATE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

HALOPERIDOL LACTATE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

CYTARABINE Injection [Mylan Institutional LLC]

CYTARABINE Injection [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: Tenofovir disoproxil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1120 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Talmanco (Mylan S.A.S.)

Talmanco (Mylan S.A.S.)

Talmanco (Active substance: tadalafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1118 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

FENOFIBRATE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

FENOFIBRATE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

19-2-2018

Anagrelide Mylan (Mylan S.A.S.)

Anagrelide Mylan (Mylan S.A.S.)

Anagrelide Mylan (Active substance: anagrelide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)1073 of Mon, 19 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4585

Europe -DG Health and Food Safety