Ritalin Uno

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ritalin Uno 20 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler med modificeret udløsning, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ritalin Uno 20 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55903
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel:

Information til brugeren

Ritalin

®

Uno

20 mg, 30 mg og 40 mg,

hårde kapsler med

modificeret udløsning

Methylphenidathydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt,

inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug

for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet,

hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette

lægemiddel til dig personligt. Lad

derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller

apotekspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Ritalin Uno

3. Sådan skal du tage Ritalin Uno

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvis lægen har ordineret Ritalin Uno til dit barn,

så vær opmærksom på at al information i denne

indlægsseddel er henvendt til dit barn (læs ”dit

barn” i stedet for ”du” eller ”dig”).

1. Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel hedder Ritalin Uno og indeholder

det aktive stof methylphenidathydrochlorid.

Navnet ’methylphenidat’ vil også blive brugt her i

indlægssedlen.

Anvendelse

Ritalin Uno bruges til behandling af ADHD (Attention

Deficit Hyperactivity Disorder).

• Det bruges til børn og unge mellem 6 og 18 år, og

til voksne.

• Det bruges først, når der er forsøgt med

behandlinger, der ikke omfatter medicin, f.eks.

rådgivning og adfærdsterapi, som har været

utilstrækkelig.

Ritalin Uno må ikke bruges til behandling af ADHD hos

børn under 6 år. Man ved ikke, om det er sikkert eller

til gavn for børn under 6 år.

Virkning

Ritalin Uno har en gavnlig virkning på aktiviteten i

visse dele af hjernen, som er underaktive. Medicinen

kan være med til at forbedre opmærksomhed

(varighed) og koncentration og dæmpe impulsiv

adfærd.

Medicinen gives som en del af et behandlings­

program, der normalt omfatter:

• Psykologisk terapi

• Undervisning

• Socialterapi

Ritalin Uno skal ordineres af læger, som har erfaring

inden for adfærdsproblemer. Lægen vil følge op på

din videre behandling. En grundig undersøgelse

er nødvendig. Hvis du er voksen og ikke er blevet

behandlet før, vil lægen foretage nogle undersøgelser

for at bekræfte, at du har haft ADHD siden

barndommen. Ved hjælp af behandlingsprogrammer,

samt medicin, kan ADHD styres.

Om ADHD

Børn og unge med ADHD har svært ved at:

• sidde stille

• koncentrere sig

Det er ikke noget, de kan gøre for.

Mange børn og unge kæmper for at gøre disse

ting. På grund af ADHD kan de have problemer i

hverdagen. Det kan være svært for børn og unge med

ADHD at lære og at læse lektier. Det er svært for dem

at opføre sig pænt hjemme, i skolen og andre steder.

Voksne med ADHD har ofte svært ved at koncentrere

sig. De føler sig ofte rastløse, utålmodige og

uopmærksomme. De kan have svært ved at organisere

deres privatliv og arbejde.

Det er ikke nødvendigt at behandle alle ADHD­

patienter med medicin.

ADHD påvirker ikke intelligensen.

Undersøgelser under behandling med Ritalin Uno

Din læge vil regelmæssigt kontrollere dit helbred,

mens du er i behandling med Ritalin Uno (Læs

grundigt punktet i afsnit 3, ”Ting, som din læge vil

gøre, når du er i behandling”).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke

får det bedre.

Brug af anden medicin sammen med Ritalin Uno

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tag ikke Ritalin Uno, hvis:

• du tager medicin af typen MAO­hæmmer, som

bruges mod depression, eller har taget MAO­

hæmmere inden for de sidste 14 dage. Hvis

du tager MAO­hæmmere sammen med Ritalin

Uno, kan det medføre en pludselig stigning i

blodtrykket.

Hvis du tager andre former for medicin, kan Ritalin

Uno have indflydelse på, hvor godt medicinen virker,

eller det kan give bivirkninger.

Hvis du tager nogen af følgende former for medicin,

skal du tale med din læge eller apoteket, før du tager

Ritalin Uno:

• anden medicin mod depression

• medicin mod alvorlige psykiske problemer

• medicin mod epilepsi

• medicin mod lavt eller forhøjet blodtryk

• nogle midler mod hoste og forkølelse, som

indeholder stoffer, der kan påvirke blodtrykket. Det

er vigtigt, at du forhører dig på apoteket, når du

køber nogen af disse produkter

• blodfortyndende medicin, som forhindrer

blodpropper

Hvis du er det mindste i tvivl, om noget af den

medicin, du tager, er med på listen ovenfor, skal

du spørge din læge eller på apoteket, før du tager

Ritalin Uno.

Hvis du skal opereres

Fortæl det til din læge, hvis du skal opereres.

Ritalin Uno bør ikke tages på operationsdagen, hvis

der bruges en bestemt type bedøvelsesmidler. Det

skyldes, at der er en risiko for, at blodtrykket stiger

pludseligt under operationen.

Narkotikatest

Denne medicin kan give et positivt resultat ved

test for brug af narkotika. Det gælder også de

dopingtests, der bruges i forbindelse med sport.

Brug af Ritalin Uno sammen med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne

medicin. Det kan gøre bivirkningerne værre. Husk, at

nogle former for mad og medicin indeholder alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Fortæl det til din læge eller på apoteket, før du

tager Ritalin Uno, hvis:

• du er seksuelt aktiv. Lægen vil tale med dig om

prævention.

Graviditet

Man ved ikke, om Ritalin Uno vil påvirke et ufødt

barn. Der er ikke set en påvirkning af frugtbarheden

hos dyr.

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Ritalin

Uno. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Ritalin Uno, da

Ritalin Uno går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Det betyder, at Ritalin Uno kan give bivirkninger, som

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Du kan føle dig svimmel, døsig og have

synsforstyrrelser inkl. besvær med at fokusere eller se

skarpt, når du tager Ritalin Uno. Hvis noget af dette

sker, kan det være farligt at foretage sig visse ting

som fx at køre bil, betjene maskiner, køre på cykel,

ride eller klatre i træer.

Ritalin Uno indeholder saccharose

Ritalin Uno indeholder saccharose (en sukkerart).

Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Ritalin Uno

Tag altid Ritalin Uno nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte

doseringsmuligheder kan følges med dette præparat.

Din læge vil normalt starte behandlingen med en lav

dosis og øge den gradvist efter behov.

Brug til børn (6 år og ældre)

Den maksimale daglige dosis er 60 mg. Startdosis er

10 mg. Dosis øges ugentligt med 10 mg. Ritalin Uno

tages en gang daglig om morgenen.

Voksne

Den maksimale daglige dosis er 80 mg.

Hvis du ikke har taget Ritalin Uno før, vil din læge

starte din behandling med 20 mg, og øge dosis

gradvist, hvis det er nødvendigt.

Hvis du er blevet behandlet med Ritalin Uno for

ADHD i barndommen, og for nylig er fyldt 18 år, kan

lægen fortsætte med at ordinere den samme dosis.

Hvis du er blevet behandlet med methylphenidat

i barndommen, vil lægen ordinere den tilsvarende

dosis af Ritalin Uno.

Sådan skal du tage Ritalin Uno:

Ritalin Uno tages som regel én gang dagligt om

morgenen. Du bør ikke tage Ritalin Uno for sent om

morgenen, da du så kan få problemer med at falde i

søvn.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Ritalin Uno

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Ritalin Uno, hvis:

• du er allergisk over for methylphenidat eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Ritalin Uno (angivet i

afsnit 6)

• du har problemer med skjoldbruskkirtlen

• du har forhøjet tryk i øjet (glaukom)

• du har en svulst i binyren (et fæokromocytom)

• du har en spiseforstyrrelse, dvs. ikke føler sult eller

lyst til at spise – f.eks. anorexia nervosa (anoreksi)

• du har meget højt blodtryk eller forsnævring af

blodkarrene, hvilket kan give smerter i arme og

• du nogensinde har haft hjerteproblemer – f.eks.

et hjerteanfald, ujævn hjerterytme, smerter og

ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom, eller

hvis du har et medfødt hjerteproblem

• du har haft problemer med blodkarrene i hjernen

– f.eks. et slagtilfælde, hævelse og svækkelse af

et blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede

blodkar eller betændelse i blodkarrene (vaskulitis)

• du inden for de sidste 14 dage har taget en MAO­

hæmmer, som er en type medicin mod depression

– Se ”Brug af anden medicin sammen med Ritalin

Uno”

• du har psykiske helbredsproblemer, som f.eks.

– en psykopatisk eller borderline­ personlighed

– unormale tanker eller syner, eller en sygdom, der

hedder skizofreni

– tegn på en alvorlig sindstilstand som f.eks.:

º lyst til at begå selvmord

º alvorlig depression, hvor du er meget ked af det

og føler, at du er uduelig og håbløs

º mani, hvor du føler dig ualmindeligt opstemt,

hyperaktiv og uden hæmninger.

Du må ikke tage Ritalin Uno, hvis noget af

ovenstående passer på dig. Hvis du ikke er sikker,

skal du tale med din læge eller apoteket, før du tager

Ritalin Uno. Ritalin Uno kan gøre disse problemer

værre.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Ritalin Uno, hvis:

• du har problemer med lever eller nyrer

• du har haft anfald (krampeanfald,

krampetrækninger eller epileptiske anfald) eller

unormale fund ved hjerneskanninger (EEG’er)

• du nogensinde har misbrugt eller været afhængig

af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika

• du er en pige og er begyndt at menstruere (se

”Graviditet og amning”)

• du har trækninger i kroppen, som er svære at

kontrollere, eller du gentager lyde og ord (tics)

• du har højt blodtryk

• du har et hjerteproblem, som ikke står i afsnittet

”Tag ikke Ritalin Uno” ovenfor

• du har et psykisk problem, som ikke står i afsnittet

”Tag ikke Ritalin

Uno” ovenfor. Andre psykiske

problemer kan være:

– Du lider af humørsvingninger (fordi du er manisk

eller deprimeret – kaldes bipolar sygdom).

– Du begynder at blive aggressiv eller vred, eller du

bliver mere aggressiv.

– Du ser, hører eller føler noget, der ikke er der

(hallucinationer).

– Du tror noget, der ikke er sandt

(vrangforestillinger).

– Du føler dig unormalt mistroisk (paranoia).

– Du føler dig urolig, nervøs eller anspændt.

– Du føler dig deprimeret eller føler skyld.

Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis noget

af ovenstående passer på dig før behandlingen

påbegyndes. Ritalin Uno kan gøre disse problemer

værre. Din læge vil følge med i, hvordan medicinen

påvirker dig.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol,

at du er i behandling med Ritalin Uno. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Under behandlingen kan drenge og unge mænd

opleve vedvarende erektioner. Dette kan være

smertefuldt og kan indtræffe på ethvert tidspunkt.

Det er vigtigt at søge lægehjælp øjeblikkeligt, hvis

din erektion varer længere end to timer, navnlig hvis

du har smerter.

Spørgsmål, som din læge vil stille, før du

begynder at tage Ritalin Uno

Disse spørgsmål skal bruges til at afgøre, om Ritalin

Uno er den rigtige medicin for dig.

Lægen vil spørge om:

• eventuel anden medicin, som du tager

• om der har været pludselige, uforklarlige dødsfald

i familien

• eventuelle andre medicinske problemer (f.eks.

hjerteproblemer), som du selv eller din familie har

• hvordan du har det, f.eks. om du er glad eller ked

af det, har mærkelige tanker, eller om du har haft

det sådan tidligere

• om der er nogen i familien, der har ”tics”

(ufrivillige, gentagne krampetrækninger i dele af

kroppen, eller ufrivillig gentagelse af lyde eller ord)

• alle psykiske problemer eller adfærdsproblemer,

som du eller nogen i din familie nogensinde har

haft. Lægen vil tale med dig for at finde ud af, om

der er risiko for, at du får humørsvingninger (fra

at være manisk til at blive deprimeret – det kaldes

bipolar sygdom). Lægen vil undersøge, hvordan du

har haft det psykisk indtil nu, og om der er nogen

i familien, der har begået selvmord, eller som har

bipolar sygdom eller en depression

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger, som

du kan. Det gør det lettere for lægen at afgøre, om

Ritalin Uno er den rigtige medicin for dig. Lægen vil

måske beslutte, at der er brug for andre medicinske

undersøgelser, før du begynder at tage denne

medicin.

09­2017

P413663­1

• Tag Ritalin Uno sammen med eller uden mad.

• Kapslerne skal synkes hele og tages sammen med

et glas vand.

• Du må ikke knuse, tygge eller dele kapslerne eller

indholdet.

Hvis du ikke kan synke kapslerne, kan du åbne

kapslen og strø indholdet (små kugler) ud over lidt

mad, som følgende:

• Åbn forsigtigt kapslen og strø kuglerne ud over

lidt blød mad (f.eks. æblemos). Ritalin Uno må

kun blandes med sure fødevarer.

• Maden må ikke være varm, da det i så fald kan

påvirke kuglernes specielle egenskaber.

• Spis straks hele blandingen af medicin/mad.

• Du må ikke gemme blandingen til senere brug.

Brug til ældre

Ritalin Uno bør ikke anvendes til ældre over

60 år. Tal med lægen.

Brug til patienter med nedsat nyre- og

leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Hvis du ikke har fået det bedre efter 1 måneds

behandling

Hvis du ikke får det bedre, skal du sige det til din

læge. Lægen vil måske afgøre, at en anden form for

behandling er nødvendig.

Hvis Ritalin Uno ikke bruges korrekt

Hvis Ritalin Uno ikke bruges korrekt, kan det

resultere i abnorm adfærd. Det kan også betyde, at

du begynder at blive afhængig af medicinen. Fortæl

det til din læge, hvis du nogensinde har misbrugt

eller været afhængig af alkohol, receptpligtig

medicin eller narkotika.

Denne medicin er kun til dig eller dit barn. Du må

ikke give den til andre, selvom deres symptomer

ligner dine eller dit barns.

Hvis du har taget for mange Ritalin Uno

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Ritalin Uno, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas).

Tag pakningen med og fortæl, hvor meget der er

taget.

Symptomer på overdosering kan f.eks. være:

opkastning, føle sig urolig, rysten, ufrivillige

bevægelser bliver værre, muskeltrækninger,

krampeanfald (kan efterfølges af koma), føle sig

meget lykkelig, forvirring, se, føle eller høre ting, der

ikke er virkelige (hallucinationer), sveden, rødmen,

hovedpine eller høj feber, anderledes hjerterytme

(langsom, hurtig eller ujævn), højt blodtryk,

udvidede pupiller og tørhed i næse og mund.

Hvis du har glemt at tage Ritalin Uno

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for

den glemte dosis. Hvis du glemmer en dosis, skal du

vente til tidspunktet for den næste dosis.

Hvis du holder op med at tage Ritalin Uno

Hvis du pludselig holder op med at tage denne

medicin, kan ADHD­symptomerne vende tilbage, eller

bivirkninger som f.eks. depression kan opstå.

Lægen vil måske gradvist nedsætte mængden af den

daglige medicin, før du holder op med at tage Ritalin

Uno. Tal med din læge, før du holder op med at tage

Ritalin Uno.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

Ting, som din læge vil gøre, når du er i

behandling.

Din læge vil foretage nogle undersøgelser

• før du starter – for at sikre sig, at Ritalin Uno er

sikkert og vil hjælpe.

• når du er startet – undersøgelserne vil blive

foretaget mindst hver 6. måned, men muligvis

oftere. De vil også blive foretaget, når dosis

ændres.

• Disse undersøgelser vil omfatte:

– forespørgsel om din appetit

– måling af højde og vægt (børn)

– måling af vægt for voksne

– måling af blodtryk og hjerterytme

– forespørgsel om du har problemer med

humøret, din psykiske tilstand, eller andre

usædvanlige følelser. Eller om disse er blevet

værre, mens du har taget Ritalin Uno.

Langtidsbehandling

Det er ikke nødvendigt at blive ved med at tage

Ritalin Uno altid. Hvis du tager Ritalin Uno i mere

end et år, vil din læge stoppe behandlingen mindst

en gang om året en kort tid. For børn kan det f.eks.

ske i en skoleferie. Det vil vise, om der stadig er brug

for medicinen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selvom

nogle mennesker får bivirkninger, synes de fleste, at

Ritalin Uno hjælper dem. Din læge vil tale med dig

om disse bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får

nogen af de bivirkninger, der er anført nedenfor,

skal du straks søge læge:

Almindelige (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 100 patienter):

• Ujævn hjerterytme (palpitationer).

Ikke almindelige (Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 1.000 patienter):

• Tanker om eller lyst til at begå selvmord.

• Ser, føler eller hører ting, der ikke er virkelige,

disse er tegn på psykose.

• Fremkomst af tics eller forværring af eksisterende

tics ved Tourettes syndrom.

• Tegn på allergi, som f.eks. udslæt, kløe eller

nældefeber, hævelser i ansigtet, hævede læber,

hævet tunge eller hævelser i andre kropsdele,

stakåndethed, hvæsende åndedræt eller

åndedrætsbesvær.

• Humørforandringer eller humørsvingninger eller

personlighedsændringer.

Sjældne (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter):

• Følelse af usædvanlig opstemthed, hyperaktiv og

uden hæmninger (mani).

• Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm

eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning

til hjertemusklen (angina pectoris).

• Meget sjældne (Forekommer hos færre end 1 ud

af 10.000 patienter):

• Hjertestop, blodprop i hjertet.

• Anfald (krampeanfald, krampetrækninger,

epileptiske anfald).

• Afskalning af huden eller purpurrøde pletter.

• Muskelkramper, som du ikke kan kontrollere,

som påvirker dine øjne, hoved, hals, krop

og nervesystem pga. midlertidig mangel på

blodtilførsel til hjernen.

• Lammelse eller bevægelses­ og synsproblemer,

talebesvær (kan være tegn på problemer med

blodkarrene i hjernen).

• Nedsat antal blodlegemer (røde, hvide og

blodplader), hvilket kan gøre dig mere modtagelig

for infektioner og gøre, at du lettere bløder og får

blå mærker.

• Pludselig stigning af kropstemperaturen, meget

højt blodtryk og alvorlige krampeanfald (Malignt

neuroleptikasyndrom). Det er ikke sikkert, om

denne bivirkning skyldes Ritalin Uno eller andre

lægemidler, der tages i kombination med Ritalin

Uno.

• Pludselig død.

• Selvmordsforsøg (herunder fuldbyrdet selvmord).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Uønskede tanker, som bliver ved med at vende

tilbage.

• Uforklarlig besvimelse, brystsmerter, kortåndethed

(kan være tegn på hjerteproblemer).

Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført

ovenfor, skal du straks søge læge.

Andre bivirkninger kan også forekomme; hvis de

bliver alvorlige, skal du fortælle det til din læge

eller på apoteket:

Meget almindelige (Forekommer hos flere end 1

ud af 10 patienter):

• Nedsat appetit.

• Hovedpine.

• Nervøsitet.

• Søvnløshed.

• Kvalme.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i

tænderne. Hvis du tager Ritalin Uno i mere end

2­3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du

ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

• Betændelse og smerter i næse­ og svælgrummet.

Almindelige (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 100 patienter):

• Ledsmerter.

• Høj temperatur (feber).

• Usædvanligt hårtab, eller at håret bliver tyndere.

• Usædvanlig søvnig eller døsig.

• Appetitløshed.

• Angstanfald.

• Nedsat sexlyst.

• Tandpine.

• Kløe, udslæt eller hævet, rødt kløende udslæt

(nældefeber).

• Ekstrem megen sveden.

• Hoste, ondt i halsen eller irritation i næse og

svælg, stakåndethed eller brystsmerter.

• Højt blodtryk, hurtig hjerterytme (takykardi),

kolde hænder og fødder.

• Rysten eller skælven, svimmelhed, bevægelser,

du ikke kan kontrollere, anspændelse, usædvanlig

aktiv.

• Aggressivitet, uro, rastløshed, ængstelig,

deprimeret, stresset, irritabel, unormal adfærd,

søvnproblemer, træthed.

• Mavesmerter, diarré, ubehag i maven,

fordøjelsesbesvær, tørst og opkastninger. Disse

bivirkninger forekommer normalt i begyndelsen

af behandlingen og kan mindskes ved at tage

medicinen sammen med mad.

• Moderat nedsat vægtøgning eller højde ved

langvarig anvendelse hos børn.

Ikke almindelige (Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 1.000 patienter):

• Forstoppelse.

• Ubehag i brystet.

• Blod i urinen.

• Dobbeltsyn eller sløret syn.

• Muskelsmerter, muskeltrækninger, muskelstivhed.

• Forhøjede levertal (ses i blodprøver).

• Vrede, lyst til at græde, overdreven bevidsthed om

omgivelserne, anspændthed og sløvhed.

• Susende eller brusende lyde fra hjertet

(hjertemislyd).

Sjældne (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter):

• Ændringer i sexlyst.

• At føle sig desorienteret.

• Udvidede pupiller, synsbesvær.

• Forstørrede bryster hos mænd.

• Rødme af huden, rødt, hævet hududslæt.

Meget sjældne (Forekommer hos færre end 1 ud

af 10.000 patienter):

• Små, røde pletter på huden.

• Unormal leverfunktion – herunder leversvigt og

koma.

• Ændringer i prøveresultater – herunder lever­ og

blodprøver.

• Unormale tanker, manglende følelser eller

sindsbevægelser, gøre tingene om og om igen,

være besat af én ting.

• Fingre og tæer er følelsesløse, snurrer og skifter

farve (fra hvide til blå og derefter røde), når det er

koldt (Raynauds syndrom).

• Bleghed og træthed pga. blodmangel (anæmi).

• Forbigående nedtrykthed.

• Ufrivillige, vridende bevægelser (koreoatetoide

bevægelser).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Migræne.

• Meget høj feber.

• Brystgener.

• Langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag.

• Et større krampeanfald (grand mal­krampeanfald).

• At tro ting, der ikke er sande, forvirring.

• Impotens.

• Hurtig og usammenhængende tale (logorrhea).

• Afhængighed.

• Vedvarende og til tider smertefulde erektioner eller

hyppigere erektioner.

Virkninger på vækst

Når Ritalin Uno tages i mere end et år, kan det

medføre nedsat vækst hos nogle børn. Dette rammer

færre end 1 ud af 10 børn.

• Der kan være manglende vægtøgning eller

højdevækst.

• Din læge vil omhyggeligt holde øje med din højde

og vægt, og hvor godt du spiser.

• Hvis du ikke vokser som forventet, kan

behandlingen med Ritalin Uno blive stoppet i en

kort periode.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale emballage. Hold beholderen

tæt tillukket.

Brug ikke Ritalin Uno efter den udløbsdato, der står

på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Ritalin Uno indeholder:

­Aktivt stof: Methylphenidathydrochlorid.

• Ritalin Uno 20 mg indeholder 20 mg

methylphenidathydrochlorid

• Ritalin Uno 30 mg indeholder 30 mg

methylphenidathydrochlorid

• Ritalin Uno 40 mg indeholder 40 mg

methylphenidathydrochlorid

­Øvrige indholdsstoffer:

Ammoniummethacrylat copolymer, gelatine,

methacrylsyre­methylmetacrylat copolymer,

saccharosekugler, talcum, titandioxid (E171),

triethylcitrat, gul jernoxid (E172) (kun 30 mg og 40

mg kapsler), sort jernoxid (E172) (kun 40 mg kapsler),

macrogol, rød jernoxid (E 172) (kun 40 mg kapsler).

Udseende og pakningsstørrelser

Pakningsstørrelser

Ritalin Uno, hårde kapsler med modificeret

udløsning, fås i tre styrker: 20 mg, 30 mg og 40 mg.

Produkterne fås i pakninger med 30 kapsler.

Udseende

Ritalin Uno 20 mg er hvide kapsler med NVR og

R20 trykt med orange.

Ritalin Uno 30 mg er gule kapsler med NVR og

R30 trykt med orange.

Ritalin Uno 40 mg er lysebrune kapsler med NVR og

R40 trykt med orange.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Ritalin® er et registreret varemærke, der tilhører

Novartis AG.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

september 2017.

29-5-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cerebral haemorrhage in association with the use of methylphenidate (Ritalin® etc.).

Danish Medicines Agency

10-4-2018

METHYLPHENIDATE Capsule, Extended Release [Sandoz Inc]

METHYLPHENIDATE Capsule, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet, Chewable [Camber Pharmaceuticals Inc]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet, Chewable [Camber Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Impax Generics]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Impax Generics]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bionpharma Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bionpharma Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Amneal Pharmaceuticals LLC]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

METHYLIN (Methylphenidate Hydrochloride) Solution [SHIONOGI INC.]

METHYLIN (Methylphenidate Hydrochloride) Solution [SHIONOGI INC.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [Impax Generics]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [Impax Generics]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

Methylphenidate

Methylphenidate

Methylphenidate is used to treat attention deficit hyperactivity disorder - ADHD. It works by changing the amounts of certain natural substances in the brain. Methylphenidate belongs to a class of drugs known as stimulants. It can help increase your ability to pay attention, stay focused on an activity, and control behavior problems. It may also help you to organize your tasks and improve listening skills.

US - RxList

19-1-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Camber Pharmaceuticals Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Camber Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METHYLPHENIDATE (Methylphenidate Hydrochloride) Solution [KVK-Tech, Inc.]

METHYLPHENIDATE (Methylphenidate Hydrochloride) Solution [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE EXTENDED RELEASE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE EXTENDED RELEASE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

Ritalin During Pregnancy May Raise Risk of Heart Defect in Baby

Ritalin During Pregnancy May Raise Risk of Heart Defect in Baby

Title: Ritalin During Pregnancy May Raise Risk of Heart Defect in BabyCategory: Health NewsCreated: 12/13/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/14/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-11-2017

Concerta vs. Adderall XR

Concerta vs. Adderall XR

Concerta (methylphenidate extended release tablets) and Adderall XR (amphetamine and dextroamphetamine salts) are used for treating attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Adderall XR is also used to treat narcolepsy. Concerta is a central nervous system stimulant and Adderall XR is an amphetamine.

US - RxList

17-11-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

DAYTRANA (Methylphenidate) Patch [Noven Therapeutics, LLC]

DAYTRANA (Methylphenidate) Patch [Noven Therapeutics, LLC]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Solution [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Solution [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

10-11-2017

Vyvanse vs. Ritalin

Vyvanse vs. Ritalin

Vyvanse (lisdexamfetamine dimesylate) and Ritalin (methylphenidate) are central nervous system stimulants used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

US - RxList

9-11-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Solution [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Solution [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Concerta vs. Ritalin

Concerta vs. Ritalin

Concerta (methylphenidate extended release) and Ritalin (methylphenidate) are central nervous system stimulants prescribed for treating attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD).

US - RxList

31-10-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet, Chewable [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet, Chewable [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Alvogen Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Alvogen Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

Concerta vs. Adderall

Concerta vs. Adderall

Concerta (methylphenidate extended release tablets) and Adderall (amphetamine and dextroamphetamine salts) are used for treating attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

US - RxList

28-9-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Solution [Tris Pharma Inc]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Solution [Tris Pharma Inc]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Trigen Laboratories, LLC]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Trigen Laboratories, LLC]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

22-6-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jun 22, 2017 EST

US - DailyMed

30-5-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: May 30, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

Adderall vs. Ritalin

Adderall vs. Ritalin

Both Adderall (amphetamine and dextroamphetamine) and Ritalin (methylphenidate) are central nervous system stimulants used to treat attention deficit hyperactivity disorder.

US - RxList

24-5-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Upstate Pharma, LLC]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Upstate Pharma, LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH, INC.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH, INC.]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed