Ritalin LA

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ritalin LA 30 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde
 • Dosering:
 • 30 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler med modificeret udløsning, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ritalin LA 30 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57678
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ritalin

10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

methylphenidathydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Ritalin LA til dig eller dit barn

personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du eller dit barn

har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ritalin LA

3. Sådan skal du tage Ritalin LA

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvis lægen har ordineret Ritalin LA til dit barn, så

vær opmærksom på, at al information i denne

indlægsseddel er henvendt til dit barn (læs ”dit

barn” i stedet for ”du” eller ”dig”).

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Dette lægemiddel hedder Ritalin LA og indeholder det

aktive stof methylphenidathydrochlorid. Navnet

’methylphenidat’ vil også blive brugt her i

indlægssedlen.

Anvendelse

Ritalin LA bruges til behandling af ADHD (Attention

Deficit Hyperactivity Disorder).

• Det bruges til børn og unge mellem 6 og 18 år og til

voksne.

• Det bruges først, når der er forsøgt med

behandlinger, der ikke omfatter medicin. F.eks.

rådgivning og adfærdsterapi, som har været

utilstrækkelig.

Ritalin LA må ikke bruges til behandling af ADHD hos

børn under 6 år. Man ved ikke, om det er sikkert eller

til gavn for børn under 6 år.

Virkning

Ritalin LA har en gavnlig virkning på aktiviteten i visse

dele af hjernen, som er underaktive. Medicinen kan

være med til at forbedre opmærksomhed (varighed)

og koncentration og dæmpe impulsiv adfærd.

Medicinen gives som en del af et behandlingsprogram,

der normalt omfatter:

• Psykologisk terapi.

• Undervisning.

• Socialterapi.

Ritalin LA skal ordineres af læger, som har erfaring

inden for adfærdsproblemer. Lægen vil følge op på din

videre behandling. En grundig undersøgelse er

nødvendig. Hvis du er voksen og ikke er blevet

behandlet før, vil lægen foretage nogle undersøgelser

for at bekræfte, at du har haft ADHD siden

barndommen. Ved hjælp af behandlingsprogrammer

samt medicin, kan ADHD styres.

Om ADHD

Børn og unge med ADHD har svært ved at:

• sidde stille

• koncentrere sig

Det er ikke noget, de kan gøre for.

Mange børn og unge kæmper for at gøre disse ting.

På grund af ADHD kan du have problemer i hverdagen.

Det kan være svært for børn og unge med ADHD at

lære og at læse lektier. Det er svært for dem at opføre

sig pænt hjemme, i skolen og andre steder.

Voksne med ADHD har ofte svært ved at koncentrere

sig. De føler sig ofte rastløse, utålmodige og

uopmærksomme. De kan have svært ved at

organisere deres privatliv og arbejde.

Det er ikke nødvendigt at behandle alle ADHD-

patienter med medicin.

ADHD påvirker ikke intelligensen.

Undersøgelser under behandling med Ritalin LA

Din læge vil regelmæssigt kontrollere dit helbred,

mens du er i behandling med Ritalin LA (Læs grundigt

punktet i punkt 3, ”Ting, som din læge vil gøre, når du

er i behandling”).

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

TAGE RITALIN LA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doserings-

etiketten.

Tag ikke Ritalin LA, hvis du:

• er allergisk over for methylphenidat eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Ritalin LA (angivet i punkt 6).

• har problemer med skjoldbruskkirtlen.

• har forhøjet tryk i øjet (glaukom).

• har en svulst i binyren (et fæokromocytom).

• har en spiseforstyrrelse, dvs. ikke føler sult eller lyst

til at spise – f.eks. anorexia nervosa (anoreksi).

• har meget højt blodtryk eller forsnævring af blod-

karrene, hvilket kan give smerter i arme og ben.

• nogensinde har haft hjerteproblemer – f.eks. et

hjerteanfald, ujævn hjerterytme, smerter og

ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom, eller

hvis du har et medfødt hjerteproblem.

• har haft problemer med blodkarrene i hjernen –

f.eks. et slagtilfælde, hævelse og svækkelse af et

blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede

blodkar eller betændelse i blodkarrene (vaskulitis).

• inden for de sidste 14 dage har taget en

MAO-hæmmer, som er en type medicin mod

depression – Se ”Brug af anden medicin sammen

med Ritalin LA”.

• har psykiske helbredsproblemer, som f.eks.

en psykopatisk eller borderline-personlighed.

unormale tanker eller syner eller en sygdom, der

hedder skizofreni.

tegn på en alvorlig sindstilstand som f.eks.

○ lyst til at begå selvmord.

○ alvorlig depression, hvor du er meget ked af

det og føler, at du er uduelig og håbløs.

○ mani, hvor du føler dig ualmindeligt opstemt,

hyperaktiv og uden hæmninger.

Du må ikke tage Ritalin LA, hvis noget af ovenstående

passer på dig. Hvis du ikke er sikker, skal du tale med

din læge eller apoteket, før du tager Ritalin LA. Ritalin

LA kan gøre disse problemer værre.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Ritalin LA, hvis:

• du har problemer med lever eller nyrer.

• du har haft anfald (krampeanfald, krampetrækninger

eller epileptiske anfald) eller unormale fund ved

hjerneskanninger (EEG’er).

• du nogensinde har misbrugt eller været afhængig

af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika.

• du er en pige og er begyndt at menstruere

(se ”Graviditet og amning”).

• du har trækninger i kroppen, som er svære at

kontrollere, eller du gentager lyde og ord (tics).

• du har højt blodtryk.

• du har et hjerteproblem, som ikke står i afsnittet

”Tag ikke Ritalin LA” ovenfor.

• du har et psykisk problem, som ikke står i afsnittet

”Tag ikke Ritalin LA” ovenfor. Andre psykiske

problemer kan være:

Du lider af humørsvingninger (fordi du er manisk

eller deprimeret – kaldes bipolar sygdom).

Du begynder at blive aggressiv eller vred, eller du

bliver mere aggressiv.

Du ser, hører eller føler noget, der ikke er der

(hallucinationer).

Du tror noget, der ikke er sandt (vrangforestillinger).

Du føler dig unormalt mistroisk (paranoia).

Du føler dig urolig, nervøs eller anspændt

Du føler dig deprimeret eller føler skyld.

Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis noget af

ovenstående passer på dig, før behandlingen

påbegyndes. Ritalin LA kan gøre disse problemer

værre. Din læge vil følge med i, hvordan medicinen

påvirker dig.

Under behandlingen kan drenge og unge mænd opleve

vedvarende erektioner. Dette kan være smertefuldt

og kan indtræffe på ethvert tidspunkt. Det er vigtigt at

søge lægehjælp øjeblikkeligt, hvis din erektion varer

længere end to timer, navnlig hvis du har smerter.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol,

at du er i behandling med Ritalin LA. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Spørgsmål, som din læge vil stille, før du begynder

at tage Ritalin LA

Disse spørgsmål skal bruges til at afgøre, om Ritalin

LA er den rigtige medicin for dig. Lægen vil spørge om:

• eventuel anden medicin, som du tager.

• om der har været pludselige, uforklarlige dødsfald i

familien.

• eventuelle andre medicinske problemer (f.eks.

hjerteproblemer), som du selv eller din familie har.

• hvordan du har det, f.eks. om du er glad eller ked af

det, har mærkelige tanker, eller om du har haft det

sådan tidligere.

• om der er nogen i familien, der har ”tics” (ufrivillige,

gentagne krampetrækninger i dele af kroppen, eller

ufrivillig gentagelse af lyde eller ord).

• alle psykiske problemer eller adfærdsproblemer,

som du eller nogen i din familie nogensinde har

haft. Lægen vil tale med dig for at finde ud af, om

der er risiko for, at du får humørsvingninger (fra at

være manisk til at blive deprimeret – det kaldes

bipolar sygdom). Lægen vil undersøge, hvordan du

har haft det psykisk indtil nu, og om der er nogen i

familien, der har begået selvmord, eller som har

bipolar sygdom eller en depression.

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger, som

du kan. Det gør det lettere for lægen at afgøre, om

Ritalin LA er den rigtige medicin for dig. Lægen vil

måske beslutte, at der er brug for andre medicinske

undersøgelser, før du begynder at tage denne medicin.

Brug af anden medicin sammen med Ritalin LA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tag ikke Ritalin LA, hvis du tager:

• medicin af typen MAO-hæmmer, som bruges mod

depression, eller har taget MAO-hæmmere inden

for de sidste 14 dage. Hvis du tager MAO-hæmmere

sammen med Ritalin LA, kan det medføre en

pludselig stigning i blodtrykket.

Hvis du tager andre former for medicin, kan Ritalin LA

have indflydelse på, hvor godt medicinen virker, eller

det kan give bivirkninger.

Hvis du tager nogle af følgende former for medicin,

skal du tale med din læge eller apoteket, før du tager

Ritalin LA:

• Anden medicin mod depression.

• Medicin mod alvorlige psykiske problemer.

• Medicin mod epilepsi.

• Medicin mod lavt eller forhøjet blodtryk.

• Nogle midler mod hoste og forkølelse, som

indeholder stoffer, der kan påvirke blodtrykket. Det

er vigtigt, at du forhører dig på apoteket, når du

køber nogen af disse produkter.

• Blodfortyndende medicin, som forhindrer blodpropper.

Hvis du er det mindste i tvivl, om noget af den

medicin, du tager, er med på listen ovenfor, skal du

spørge din læge eller på apoteket, før du tager Ritalin

Hvis du skal opereres

Fortæl det til din læge, hvis du skal opereres. Ritalin

LA bør ikke tages på operationsdagen, hvis der bruges

en bestemt type bedøvelsesmidler. Det skyldes, at

der er en risiko for, at blodtrykket stiger pludseligt

under operationen.

Narkotikatest

Denne medicin kan give et positivt resultat ved test

for brug af narkotika. Det gælder også de dopingtests,

der bruges i forbindelse med sport.

Brug af Ritalin LA sammen med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne

medicin. Det kan gøre bivirkningerne værre. Husk, at

nogle former for mad og medicin indeholder alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du

er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Fortæl det til din læge eller på apoteket, før du tager

Ritalin LA, hvis du er seksuelt aktiv. Lægen vil tale

med dig om prævention.

Graviditet

Man ved ikke, om Ritalin LA vil påvirke et ufødt barn.

Der er ikke set en påvirkning af frugtbarheden hos

dyr. Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Ritalin

LA. Tal med lægen.

Amning

Det er muligt, at Ritalin LA går over i modermælken.

Lægen vil derfor afgøre, om du må amme, mens du

tager Ritalin LA.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Det betyder, at Ritalin LA kan give bivirkninger, som

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Du kan føle dig svimmel, have svært ved at fokusere

eller se skarpt, når du tager Ritalin LA. Hvis noget af

dette sker, kan det være farligt at foretage sig visse

ting som f.eks. at køre bil, betjene maskiner, køre på

cykel, ride eller klatre i træer.

Ritalin LA indeholder saccharose

Ritalin LA indeholder saccharose (en sukkerart).

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE RITALIN LA

Tag altid Ritalin LA nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Din læge vil normalt starte behandlingen med en lav

dosis og øge den gradvist efter behov.

Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan

bruge Ritalin LA til alle de anførte doseringer.

Børn og unge mellem 6 og 18 år

Startdosis er 10 mg. Dosis øges ugentligt med 10 mg.

Den maksimale daglige dosis er 60 mg. Ritalin LA

tages en gang daglig om morgenen.

Voksne

Hvis du ikke har taget Ritalin LA før, vil din læge starte

behandlingen med 20 mg og gradvist øge dosis, hvis

det er nødvendigt.

Hvis du er blevet behandlet med Ritalin for ADHD i

barndommen, og for nylig er fyldt 18 år, kan lægen

fortsætte med at ordinere den samme dosis. Hvis du

er blevet behandlet med Ritalin tabletter i barndommen,

vil lægen ordinere den tilsvarende dosis af Ritalin LA.

Den maksimale daglige dosis er 80 mg.

Sådan skal du tage Ritalin LA:

• Ritalin LA tages én gang daglig som regel om

morgenen. Du bør ikke tage Ritalin LA for sent ud

på morgenen, da du så kan få problemer med at

falde i søvn.

• Ritalin LA kan tages sammen med eller uden mad.

• Kapslerne skal synkes hele og tages sammen med

et glas vand.

• De må ikke knuse, tygge eller dele kapslerne eller

indholdet.

Hvis du ikke kan synke kapslerne, kan du åbne

kapslen og strø indholdet (små kugler) ud over lidt

mad, som følgende:

• Åbn forsigtigt kapslen og strø kuglerne ud over lidt

blød mad (f.eks. æblemos).

• Maden må ikke være varm, da det i så fald kan

påvirke kuglernes specielle egenskaber.

• Spis straks hele blandingen af medicin/mad.

Du må ikke gemme blandingen til senere brug.

Hvis du ikke har fået det bedre efter 1 måneds

behandling.

Hvis du ikke får det bedre, skal du sige det til din

læge. Lægen vil måske afgøre, at en anden form for

behandling er nødvendig.

Hvis Ritalin LA ikke bruges korrekt

Hvis Ritalin LA ikke bruges korrekt, kan det resultere i

abnorm adfærd. Det kan også betyde, at du begynder

at blive afhængig af medicinen. Fortæl det til din

læge, hvis du nogensinde har misbrugt eller været

afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller

narkotika.

Denne medicin er kun til dig eller dit barn. Du må ikke

give den til andre, selvom deres symptomer ligner

dine eller dit barns.

Hvis du har taget for meget Ritalin LA

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget flere Ritalin LA, end der står i denne information

eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas). Tag pakningen med, og fortæl hvor meget der

er taget.

Symptomer på en overdosis kan være: opkastning,

føle sig urolig, rysten, ufrivillige bevægelser bliver

værre, muskeltrækninger, anfald (kan efterfølges af

koma), føle sig meget lykkelig, forvirring, se, føle eller

høre ting, der ikke er virkelige (hallucinationer),

sveden, rødmen, hovedpine eller høj feber, anderledes

hjerterytme (langsom, hurtig eller ujævn), højt

blodtryk, udvidede pupiller og tørhed i næse og mund.

Hvis du har glemt at tage Ritalin LA

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for

den glemte dosis. Hvis du glemmer en dosis, skal du

vente til tidspunktet for den næste dosis.

Hvis du holder op med at tage Ritalin LA

Hvis du pludselig holder op med at tage denne

medicin, kan ADHD-symptomerne vende tilbage, eller

bivirkninger som f.eks. depression kan opstå.

Lægen vil måske gradvist nedsætte mængden af den

daglige medicin, før du holder op med at tage Ritalin

LA. Tal med Deres læge, før du holder op med at tage

Ritalin LA.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

091175P001

03/2018

Ritalin

LA svarer til lægemidlet Ritalin

Uno. Ritalin

er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG.

Ting, som din læge vil gøre, når du er i behandling

Din læge vil foretage nogle undersøgelser

• før du starter – for at sikre sig, at Ritalin LA er

sikkert og vil hjælpe.

• når du er startet – undersøgelserne vil blive

foretaget mindst hver 6. måned, men muligvis

oftere. du vil også blive foretaget, når dosis

ændres.

• Disse undersøgelser vil omfatte:

spørgsmål om din appetit.

måling af højde og vægt hos børn.

måling af vægt hos voksne.

måling af blodtryk og hjerterytme.

spørgsmål om dit humør, din psykiske tilstand,

eller andre usædvanlige følelser. Eller om disse

er blevet værre, mens du har taget Ritalin LA.

Langtidsbehandling

Det er ikke nødvendigt at blive ved med at tage Ritalin

LA altid. Hvis du tager Ritalin LA i mere end et år, vil

din læge stoppe behandlingen i et kort stykke tid,

mindst en gang om året. For børn kan det f.eks. ske i

en skoleferie. Dette gøres for at kontrollere, om der

stadig er brug for medicinen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selvom

nogle mennesker får bivirkninger, synes de fleste, at

Ritalin LA hjælper dem. Din læge vil tale med dig om

disse bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får

nogen af de bivirkninger, der er anført nedenfor,

skal du straks søge læge:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Ujævn hjerterytme (palpitationer).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Tanker om eller lyst til at begå selvmord.

• Ser, føler eller hører ting, der ikke er virkelige, disse

er tegn på psykose.

• Ukontrolleret tale eller bevægelser (Tourettes

syndrom).

• Tegn på allergi, som f.eks. udslæt, kløe eller

nældefeber, hævelser i ansigtet, hævede læber,

hævet tunge eller hævelser i andre kropsdele,

stakåndethed, hvæsende åndedræt eller

åndedrætsbesvær.

• Humørforandringer eller humørsvingninger eller

personlighedsændringer.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Følelse af usædvanlig opstemthed, hyperaktiv og

uden hæmninger (mani).

• Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller

hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til

hjertemusklen (angina pectoris).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

• Hjerteanfald.

• Anfald (krampeanfald, krampetrækninger,

epileptiske anfald).

• Afskalning af huden eller purpurrøde pletter.

• Muskelkramper, som du ikke kan kontrollere, som

påvirker Deres øjne, hoved, hals, krop og nerve-

system pga. midlertidig mangel på blodtilførsel til

hjernen.

• Lammelse eller bevægelses- og synsproblemer,

talebesvær (kan være tegn på problemer med

blodkarrene i hjernen).

• Nedsat antal blodlegemer (røde, hvide og

blodplader), hvilket kan gøre dig mere modtagelig

for infektioner og gøre, at du lettere bløder og får

blå mærker.

• Pludselig stigning af kropstemperaturen, meget højt

blodtryk og alvorlige krampeanfald (Malignt

neuroleptikasyndrom). Det er ikke sikkert, om

denne bivirkning skyldes Ritalin LA eller andre

lægemidler, der tages i kombination med Ritalin LA.

• Pludselig død.

• Selvmordsforsøg.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Uønskede tanker, som bliver ved med at vende

tilbage.

• Uforklarlig besvimelse, brystsmerter, kortåndethed

(kan være tegn på hjerteproblemer).

Andre bivirkninger kan også forekomme; hvis de

bliver alvorlige, skal du fortælle det til din læge

eller på apoteket:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos

mere end 1 ud af 10 patienter):

• Nedsat appetit.

• Hovedpine.

• Nervøsitet.

• Søvnløshed.

• Kvalme.

• Tør mund.

• Ondt i hals og næse (nasofaryngitis).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Ledsmerter.

• Høj temperatur (feber).

• Usædvanligt hårtab, eller at håret bliver tyndere.

• Usædvanlig søvnig eller døsig.

• Appetitløshed.

• Angstanfald.

• Nedsat sexlyst.

• Tandpine.

• Kløe, udslæt eller hævet, rødt kløende udslæt

(nældefeber).

• Ekstrem megen sveden.

• Hoste, ondt i halsen eller irritation i næse og svælg,

stakåndethed eller brystsmerter.

• Højt blodtryk, hurtig hjerterytme (takykardi), kolde

hænder og fødder.

• Rysten eller skælven, svimmelhed, bevægelser, du

ikke kan kontrollere, anspændelse, usædvanlig

aktiv.

• Aggressivitet, uro, rastløshed, ængstelig,

deprimeret, stresset, irritabel, unormal adfærd,

søvnproblemer, træthed.

• Mavesmerter, diarré, ubehag i maven,

fordøjelsesbesvær, tørst og opkastninger. Disse

bivirkninger forekommer normalt i begyndelsen af

behandlingen og kan mindskes ved at tage

medicinen sammen med mad.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Forstoppelse.

• Ubehag i brystet.

• Blod i urinen.

• Dobbeltsyn eller sløret syn.

• Muskelsmerter, muskeltrækninger, muskelstivhed.

• Forhøjede levertal (ses i blodprøver).

• Vrede, lyst til at græde, overdreven bevidsthed om

omgivelserne, anspændthed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Ændringer i sexlyst.

• At føle sig desorienteret.

• Udvidede pupiller, synsbesvær.

• Forstørrede bryster hos mænd.

• Rødme af huden, rødt, hævet hududslæt.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

• Små, røde pletter på huden.

• Unormal leverfunktion – herunder leversvigt og

koma.

• Ændringer i prøveresultater – herunder lever- og

blodprøver.

• Selvmordsforsøg, unormale tanker, manglende

følelser eller sindsbevægelser, gøre tingene om og

om igen, være besat af én ting.

• Fingre og tæer er følelsesløse, snurrer og skifter

farve (fra hvide til blå og derefter røde), når det er

koldt (Raynauds syndrom).

• Bleghed og træthed pga. blodmangel (anæmi).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Migræne.

• Meget høj feber.

• Brystgener.

• Langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag.

• Et større krampeanfald (grand mal-krampeanfald).

• At tro ting, der ikke er sande, forvirring.

• Impotens.

• Sygelig taletrang.

• Afhængighed.

• Vedvarende og til tider smertefulde erektioner eller

hyppigere erektioner.

Virkninger på vækst

Når Ritalin LA tages i mere end et år, kan det medføre

nedsat vækst hos nogle børn. Dette rammer færre

end 1 ud af 10 børn.

• Der kan være manglende vægtøgning eller højde-

vækst.

• Din læge vil omhyggeligt holde øje med din højde og

vægt, og hvor godt du spiser.

• Hvis du ikke vokser som forventet, kan

behandlingen med Ritalin LA blive stoppet i en kort

periode.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger,

der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Ritalin LA utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares over 30 °C.

• Opbevares i original emballage. Hold beholderen

tæt tillukket.

• Brug ikke Ritalin LA efter den udløbsdato, der står

på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Ritalin LA indeholder:

Aktivt stof: Methylphenidathydrochlorid.

• Ritalin LA 10 mg indeholder 10 mg

methylphenidathydrochlorid.

• Ritalin LA 20 mg indeholder 20 mg

methylphenidathydrochlorid.

• Ritalin LA 30 mg indeholder 30 mg

methylphenidathydrochlorid.

• Ritalin LA 40 mg indeholder 40 mg

methylphenidathydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Ammoniummethacrylat

copolymer (type B), saccharosekugler, methacrylsyre-

methylmetacrylat copolymer, talcum, triethylcitrat,

macrogol 6000.

Kapslerne er lavet af:

10 mg: Gelatine, titandioxid (E171), gul jernoxid

(E172), sort jernoxid (E172), rød jernoxid

(E172).

20 mg: Gelatine, titandioxid (E171).

30 mg: Gelatine, titandioxid (E171), gul jernoxid

(E172).

40 mg: Gelatine, titandioxid (E171), gul jernoxid

(E172), sort jernoxid (E172), rød jernoxid

(E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Ritalin LA 10 mg er en hvid/gul kapsel med

”NVR R10” trykt med orange.

Ritalin LA 20 mg er en hvid kapsel med ”NVR R20”

trykt med orange.

Ritalin LA 30 mg er en gul kapsel med ”NVR R30”

trykt med orange.

Ritalin LA 40 mg er en gul/brun kapsel med

”NVR R40” trykt med orange.

Ritalin LA fås i pakninger med 28 og 30 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar

2018.

03/2018

29-5-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cerebral haemorrhage in association with the use of methylphenidate (Ritalin® etc.).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.