Risperdal

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Risperdal 1 mg/ml oral opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Risperdal 1 mg/ml oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48364
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Risperdal

®

1 mg/ml oral opløsning

risperidon

Læs denne indlægsseddel grundigt,

inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for

at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der

er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Risperdal

til dig

personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selv om de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en

bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Risperdal

3. Sådan skal du tage Risperdal

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Risperdal

tilhører den gruppe medicin,

der kaldes antipsykotika.

Risperdal

anvendes til behandling af

følgende:

Skizofreni, en tilstand, hvor du ser, hører

eller føler ting, som ikke er der i

virkeligheden, tror ting, der ikke er

sande, eller føler dig overdrevet

mistænksom eller forvirret.

Mani, en tilstand, hvor du føler dig

meget urolig, opstemt, oprevet,

entusiastisk eller hyperaktiv. Mani

forekommer i en sygdom, der hedder

bipolar lidelse.

Kortvarig behandling (op til 6 uger) af

vedvarende aggression hos mennesker

med Alzheimers demens, der gør skade

på sig selv eller andre. Alternative (uden

lægemidler) behandlinger bør have

været afprøvet forud.

Kortvarig behandling (op til 6 uger) af

vedvarende aggression hos børn med

indlæringsvanskeligheder (mindst 5 år

gamle) og unge med

adfærdsvanskeligheder.

Lægen kan have givet dig Risperdal

noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE RISPERDAL

®

Tag ikke Risperdal

®

hvis du er overfølsom (allergisk) over for

risperidon eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage

Risperdal

®

Tal med lægen eller apoteket, før du tager

Risperdal

hvis du har hjerteproblemer. Det gælder

f.eks. uregelmæssig hjerterytme, eller

hvis du har tendens til lavt blodtryk eller

tager blodtryksmedicin. Risperdal

forårsage lavt blodtryk. Dosis skal

muligvis justeres.

hvis du kender til nogle faktorer, som

kan gøre dig disponeret for slagtilfælde,

f.eks. forhøjet blodtryk, hjerte-kar-

sygdomme eller problemer med

tilstoppede blodkar i hjernen.

hvis du har Parkinsons sygdom eller

demens

hvis du har sukkersyge (diabetes)

hvis du har epilepsi

hvis du har oplevet at have en langvarig

eller smertefuld rejsning. Hvis du

oplever dette, mens du tager Risperdal

skal du straks kontakte lægen

hvis du har vanskeligt ved at kontrollere

legemstemperaturen eller får hedeture

hvis du har nyreproblemer

hvis du har leverproblemer

hvis test har vist, at du har et unormalt

højt indhold af hormonet prolaktin i

blodet eller, hvis du har en svulst, der

muligvis er afhængig af prolaktin

hvis du eller en anden i din familie har

haft blodpropper, idet lægemidler som

dette har været forbundet med dannelse

af blodpropper.

Fortæl det øjeblikkeligt til din læge,

hvis du oplever

Ufrivillige rytmiske bevægelser af tungen,

munden eller ansigtet. Det kan være

nødvendigt at stoppe behandlingen med

risperidon.

Feber, alvorlig muskelstivhed, svedudbrud

eller nedsat bevidsthed (en tilstand kaldet

malignt neuroleptikasyndrom). Det kan

være nødvendigt med øjeblikkelig

medicinsk behandling.

Tal med lægen eller apoteket, før du tager

Risperdal

, hvis du ikke er sikker på, om

nogle af ovenstående tilfælde er relevante

for dig.

Risperdal

kan forårsage vægtøgning.

Ældre med demens

Der er en øget risiko for slagtilfælde hos

ældre patienter med demens. Du bør ikke

tage risperidon, hvis du har demens, der

er forårsaget af et slagtilfælde.

Du bør jævnligt se din læge under

behandling med risperidon.

Søg straks læge, hvis du eller din

pårørende bemærker en pludselig ændring

i din psykiske tilstand, hvis du føler

pludselig svaghed eller følelsesløshed i dit

ansigt, arme eller ben, især i den ene side,

eller hvis du får sløret tale, også selv om

det blot er i en kort periode. Dette kan

være tegn på et slagtilfælde.

Børn og unge

Andre årsager til aggressiv opførsel skal

være udelukket, inden behandling af

adfærdsvanskeligheder påbegyndes.

Hvis der opstår træthed under behandling

med risperidon, kan en ændring i

indtagelsestidspunktet mindske

opmærksomhedsproblemer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket,

hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept,

medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt

kosttilskud.

Det er især vigtigt at tale med lægen eller

apoteket, hvis du tager et eller flere af

følgende:

Beroligende medicin, som virker i

hjernen, f.eks. for at hjælpe dig med at

slappe af (benzodiazepiner), visse

smertestillende midler (opioider) eller

midler mod allergi (nogle

antihistaminer), da risperidon kan øge

den sløvende effekt af disse midler.

Medicin, som kan ændre hjertets

elektriske aktivitet, f.eks. malariamidler,

medicin mod forstyrrelser af

hjerterytmen (f.eks. kinidin), allergimidler

(antihistaminer), visse

depressionsmidler (antidepressiva) eller

andre lægemidler mod psykiske

problemer.

Medicin, som sænker hjerterytmen

Medicin, som kan medføre lavt indhold

af kalium i blodet (f.eks. bestemte

vanddrivende midler)

Medicin mod forhøjet blodtryk.

Risperdal

kan forårsage lavt blodtryk.

Medicin mod Parkinsons sygdom, f.eks.

levodopa.

Vanddrivende midler (diuretika), som

anvendes mod hjerteproblemer eller

hævelser i kroppen på grund af

væskeansamlinger (f.eks. furosemid

eller chlorthiazid). Risperdal indgivet

alene eller sammen med furosemid kan

øge risikoen for slagtilfælde eller død

hos ældre med demens.

Følgende lægemidler kan nedsætte

virkningen af risperidon

Rifampicin (et middel til behandling af

visse infektioner)

Carbamazepin, fenytoin (midler mod

epilepsi)

Phenobarbital

Hvis du begynder eller ophører behandling

med disse midler, skal du muligvis have en

anden dosis af risperidon.

Følgende medicin kan øge virkningen af

risperidon

Kinidin (bruges til behandling af

forskellige typer af hjertesygdomme)

Midler mod depression, såsom

paroxetin, fluoxetin, tricykliske

antidepressiva

Medicin som benævnes beta-blokkere

(bruges til behandling af højt blodtryk)

Phenothiaziner (bruges f.eks. til

behandling af psykoser eller til at slappe

Cimetidin, ranitidin (blokerer

syreproduktionen i maven)

Hvis du begynder eller ophører behandling

med disse midler, skal du muligvis have en

anden dosis af risperidon.

Tal med lægen eller apoteket, før du tager

Risperdal

, hvis du ikke er sikker på, om

nogle af ovenstående tilfælde er relevante

for dig.

Brug af Risperdal

®

sammen med mad

og drikke

Risperdal

kan tages med eller uden mad.

Drik ikke alkohol, når du tager Risperdal

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før

du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke

tage Risperdal

. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage

Risperdal

efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Behandlingen med Risperdal

medføre svimmelhed, træthed og

synsproblemer. Du må ikke køre bil,

motorcykel eller cykle og heller ikke

arbejde med værktøj eller maskiner, før du

har talt med lægen.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE RISPERDAL

®

Tag altid Risperdal

nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Behandling af skizofreni

Voksne

Den normale startdosis vil typisk være

på 2 mg på den første dag og kan

forøges til 4 mg på den anden dag. Det

er herefter muligt, at lægen vil justere

din dosis, alt efter, hvordan du reagerer

på behandlingen. De fleste opnår god

effekt med daglige doser på mellem 4 til

6 mg. Denne samlede daglige dosis kan

opdeles i én eller to doser. Lægen vil

fortælle dig, hvad der er bedst for dig.

Ældre

Startdosis er normalt 0,5 mg to gange

dagligt. Det er muligt, at lægen øger din

dosis gradvist til 1-2 mg to gange

dagligt. Lægen vil fortælle dig, hvad der

er bedst for dig.

Børn og unge

Børn under 18 år må ikke behandles

med Risperdal

for skizofreni.

Behandling af mani

Voksne

Startdosis er normalt 2 mg én gang

dagligt. Det er herefter muligt, at lægen

vil justere din dosis gradvist, alt efter

hvordan du reagerer på behandlingen.

De fleste opnår god effekt af 1 til 6 mg

en gang dagligt.

Ældre

Startdosis er normalt 0,5 mg to gange

dagligt. Det er herefter muligt, at lægen

vil justere din dosis gradvist til 1-2 mg to

gange dagligt, alt efter hvordan du

reagerer på behandlingen.

Børn

Børn under 18 år må ikke behandles

med Risperdal

for bipolar mani.

Behandling af vedvarende

aggression hos mennesker med

Alzheimers demens

Voksne (herunder ældre)

Startdosis er normalt 0,25 mg to gange

dagligt. Det er herefter muligt, at lægen

vil justere din dosis gradvist alt efter,

hvordan du reagerer på behandlingen.

De fleste opnår god effekt med 0,5 mg

to gange dagligt. Nogle patienter

behøver 1 mg to gange dagligt.

Behandlingsvarighed af patienter med

Alzheimers demens, bør ikke være

længere end 6 uger.

Behandling af destruktiv adfærd hos

børn og unge

Dosis afhænger af barnets vægt.

Til børn, som vejer under 50 kg:

Startdosis er normalt 0,25 mg én gang

dagligt. Dosis kan herefter justeres

gradvist hver anden dag med 0,25 mg

pr. dag. Den sædvanlige

vedligeholdelsesdosis er 0,25 mg til 0,75

mg én gang dagligt.

Til børn, som vejer 50 kg eller derover:

Startdosis er normalt 0,5 mg én gang

dagligt. Dosis kan herefter justeres

gradvist hver anden dag med 0,50 mg

pr. dag. Den sædvanlige

vedligeholdelsesdosis er 0,5 mg til 1,5

mg én gang dagligt

Behandlingen af patienter med

destruktiv adfærd bør ikke strække sig

over mere end 6 uger.

Børn under 5 år må ikke behandles med

Risperdal

for destruktiv adfærd.

Patienter med nyre- eller

leverproblemer

Alle startdoser og efterfølgende doser af

risperidon bør halveres uanset hvilken

lidelse, der skal behandles. Øgning af

dosis bør foregå langsommere hos disse

patienter.

Risperdal

bør bruges med forsigtighed til

denne patientgruppe.

Sådan skal du tage Risperdal

®

Tag altid Risperdal

nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apoteket.

Lægen vil fortælle dig, hvor meget medicin

du skal tage og hvor længe. Det afhænger

af din tilstand, og er forskelligt fra person til

person. Den mængde medicin, du skal

tage, er forklaret i underafsnittet "Hvor

meget" ovenfor.

Opløsningen leveres med en sprøjte

(pipette). Den bruges til at måle den

nøjagtige mængde medicin, som du har

brug for.

Gør følgende:

1. Fjern det børnesikre låg. Tryk

plastiklåget ned, og drej låget mod uret

(Fig. 1).

2. Sæt sprøjten i flasken.

3. Mens den nederste ring holdes på

plads, trækkes den øverste ring op til

det niveau, som svarer til den dosis i ml

eller mg, der skal bruges (Fig. 2).

4. Mens der holdes på den nederste ring,

tages sprøjten op af flasken (Fig. 3).

5. Tøm sprøjten i en ikke-alkoholisk drik,

dog ikke i te, ved at skubbe topringen

ned.

6. Sæt låg på flasken.

7. Skyl sprøjten med vand.

Risperdal

1 mg/ml, 1. udgave

Senest revideret maj 2011

Hvis du har taget for meget Risperdal

®

Kontakt straks lægen, skadestuen eller

apoteket, hvis du har taget mere

Risperdal

, end der står i denne

information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag

pakningen med.

Du kan få symptomer som døsighed,

træthed, unormale kropsbevægelser,

problemer med at stå og gå, svimmelhed

på grund af lavt blodtryk, unormalt

hjerteslag eller krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Risperdal

®

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du

tage den, så snart du kommer i tanke om

det. Hvis det næsten er tid til din næste

dosis, skal du dog springe den glemte

dosis over og fortsætte som normalt. Tag

aldrig dobbeltdosis. Kontakt lægen, hvis

du glemmer at tage to eller flere doser.

Hvis du holder op med at tage

Risperdal

®

Du bør ikke holde op med at tage

Risperdal, medmindre du får besked på

det af lægen, da dine symptomer ellers

kan vende tilbage. Hvis din læge beslutter

at stoppe din behandling med Risperdal

kan dosis nedsættes gradvist over flere

dage.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er

noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker

på.

4. BIVIRKNINGER

Risperdal

kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hoste, opspyt og feber pga.

lungebetændelse. Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med

hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Meget langsom puls. Tendens til

besvimelse. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Hurtig, meget uregelmæssig puls.

Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Blødning fra hud og slimhinder og blå

mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader). Kontakt læge eller

skadestue.

Bevidsthedssvækkelse, bevidstløshed.

Kontakt læge eller skadestue.

Lammelser, taleforstyrrelser,

bevidstløshed pga. blodprop i hjernen

eller hjerneblødning. Ring 112.

Forbigående synstab, talebesvær og

svaghed på den ene side af kroppen

pga. forbigående blodmangel til en del

af hjernen. Kontakt læge eller

skadestue.

Vejrtrækningsbesvær evt. hoste med

blodigt opspyt pga. øget blodtilførsel til

lungerne eller luftvejene. Kontakt læge

eller skadestue.

Lungebetændelse forårsaget af

indånding af fødevarer i luftvejene.

Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og

feber pga. forandringer i blodet (for få

hvide blodlegemer).

Høj feber, muskelstivhed, stærk

svedtendens, sløret bevidsthed (malignt

neuroleptisk syndrom). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Dyb bevidstløshed (koma) på grund af

ukontrolleret diabetes. Ring 112.

Talebesvær, sløret bevidsthed pga.

forstyrrelser i blodforsyning til hjernen.

Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og

regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet

(grøn stær). Kontakt straks læge eller

skadestue.

Uregelmæssig vejrtrækning med

vejrtrækningspauser under søvn.

Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Voldsomme anfald af smerter i maven,

stop for luftafgang og afføring pga. stop

for tarmpassagen. Kontakt læge eller

skadestue.

Voldsomme mavesmerter og feber pga.

betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt

læge eller skadestue.

Muskelsmerter, muskelsvaghed eller

brunfarvet urin pga. nedbrydning af

musklerne. Det kan ende med nyresvigt.

Kontakt læge eller skadestue.

Nedsat kropstemperatur. Kontakt læge

eller skadestue.

Gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer

hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Livstruende komplikationer ved

ukontrolleret diabetes. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er

kendt:

Indtagelse af sundhedsskadelige

mængder vand. Kontakt læge.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær

og besvimelse (inden for minutter til

timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk

reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Vedvarende, smertefuld rejsning af

penis. Kontakt læge eller skadestue.

Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10

patienter):

Rysten af hænder og hoved, stive

bevægelser og stivnet ansigtsudtryk,

hovedpine.

Søvnløshed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Vægtøgning.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du

får meget hurtig og uregelmæssig puls

eller bliver utilpas eller besvimer, skal du

kontakte læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Rokkende, vridende bevægelser især

med benene, svimmelhed, rysten,

ufrivillige bevægelser af kroppen,

døsighed, sløvhed, søvnlignende

sløvhedstilstand.

Sløret syn.

Åndenød, næseblod, hoste, forstoppet

næse, ondt i halsen. Åndenød kan være

eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Opkastning, diaré, forstoppelse, kvalme,

mavesmerter, sure opstød, mundtørhed,

mavegener.

Ufrivillig vandladning.

Udslæt, rødmen af huden.

Smerter i leddene, rygsmerter, smerter i

arme og ben.

Forøget eller nedsat appetit.

Influenza, luftvejsinfektion, svien og

smerter ved vandladning pga. infektion i

urinvejene.

Feber, træthed, hævede fødder, ankler

og hænder, kraftesløshed og svaghed,

brystsmerter.

Angst, rastløs uro, søvnforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Forhøjede levertal.

Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og

feber pga. forandringer i blodet (for få

hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt.

Hvis du får feber, skal du straks

kontakte læge.

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga.

højt blodsukker (blodglukose). Det kan

hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirking. Tal med lægen.

Forhøjet kropstemperatur.

Hjertebanken, langsom puls. Langsom

puls kan blive alvorlig. Hvis du får meget

langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Bleghed og træthed pga. blodmangel.

Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Manglende reaktion på stimulation.

Besvimelse. Ved normal puls og hurtig

opvågning, tal med læge. I alle andre

tilfælde ring 112.

Talebesvær, opmærksomheds-

forstyrrelser, stort søvnbehov,

svimmelhed efter ændring af kroppens

stilling, balanceforstyrrelser, langsomme

ufrivillige bevægelser, taleforstyrrelser,

unormal koordination, nedsat følelse ved

berøring.

Øjenbetændelse med røde øjne og

tåreflåd, øget blodforsyning til øjet,

øjenflåd, hævede øjne, øjentørhed, øget

tåreflåd, lysfølsomme øjne.

Ørepine, susen for ørerne (tinnitus).

Hvæsende vejrtrækning,

vejrtrækningsforstyrrelser, tørre rallelyde

fra bronkierne, talebesvær.

Synkebesvær, ufrivillig afføring, meget

hård afføring.

Besvær med at lade vandet evt.

vandladningsstop. Det kan hos nogle

udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal

med lægen.

Smerter og svien ved vandladningen,

ufrivillig vandladning, hyppig

vandladning.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan

være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge,

kan det være livsfarligt.

Sår på huden, hudsygdomme, kløe,

uren hud (bumser), misfarvning af

huden, hårtab, skæleksem, tør hud,

hornagtige fortykkelser af huden.

Muskelsvaghed, muskelsmerter,

nakkesmerter, hævede led, unormal

holdning, ledstivhed, muskel- og

skeletsmerter i brystet.

Appetitmangel, voldsom tørst.

Bihulebetændelse, virusinfektion,

øreinfektion, halsbetændelse, infektion i

huden, mellemørebetændelse,

øjenbetændelse, betændelse i huden

forårsaget af mider, luftvejsinfektion,

blærebetændelse, neglesvamp.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt

blodtryk, svimmelhed evt. besvimelse

ved skift fra liggende til siddende eller

fra siddende til stående stilling pga. lavt

blodtryk, blussen.

Hævelse af ansigtet. Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

Gangforstyrrelser, utilpashed, træghed,

influenzalignende sygdom, tørst, ubehag

i brystet, kulderystelser.

Overfølsomhed.

Udeblivende menstruation, seksuelle

funktionsforstyrrelser, impotens,

sædafgangsforstyrrelser,

mælkesekretion, udvikling af bryster hos

mænd, uregelmæssig menstruation,

udflåd fra skeden.

Forvirring, mani, nedsat seksualdrift,

ligegyldighed, nervøsitet.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Bevægelsesforstyrrelser.

Nedsat synsstyrke, øjenrulning.

Kraftig vejrtrækning (hyperventilation).

Hævede læber, betændelse i læberne.

Skæl.

Utilstrækkelig produktion af det hormon,

som styrer urinudskillelsen.

Kronisk mellemørebetændelse.

Hævelser i kroppen.

Utilpashed pga. stop af behandlingen

(seponeringssyndrom), kulde i arme og

ben.

Overfølsomhed over for Risperdal

Manglende evne til at opnå orgasme,

følelsesmæssig tilbagetrækning.

Risperdal

kan herudover give

bivirkninger, som du normalt ikke mærker

noget til. Det drejer sig om ændringer i

visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver,

som igen bliver normale, når behandlingen

ophører.

Risperdal

®

Consta

Nedenstående bivirkninger er set ved brug

af Risperdal

Consta, et langtidsvirkende

middel, som indgives ved injektion. Tal

med lægen, hvis du får en eller flere af

nedenstående bivirkninger, selv om du

ikke bliver behandlet med langtidsvirkende

injektioner med Risperdal

Consta:

Tarminfektion.

Byld under huden, prikken eller

følelsesløshed i huden, eksem.

Fald i antallet af hvide blodlegemer, som

medvirker ved bekæmpelse af

bakterieinfektioner.

Depression.

Kramper.

Blinken med øjnene.

Fornemmelse af, at alt kører rundt, eller

at du svajer.

Fald.

Langsomt hjerteslag, højt blodtryk.

Tandpine, krampe i tungen.

Smerter i endeballen.

Vægttab.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en

bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør

indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så

viden om bivirkninger kan blive bedre. Du

eller dine pårørende kan selv indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og

vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Risperdal

efter den udløbsdato,

der står på pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Når flasken er åbnet, skal eventuelle rester

smides ud efter 3 måneder.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Risperdal

®

1 mg/ml oral opløsning

indeholder:

Aktivt stof: risperidon 1 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer: Vinsyre,

benzoesyre, natriumhydroxid, renset

vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Den orale opløsning er klar og farveløs.

Risperdal

oral opløsning fås i pakninger

med 30 ml eller 100 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N.

Risperdal

er et registreret varemærke,

der tilhører Johnson & Johnson.