Rispemyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rispemyl 0,5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 0,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rispemyl 0,5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 47912
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Rispemyl 0,5 mg filmovertrukne tabletter

Rispemyl 1 mg filmovertrukne tabletter

Rispemyl 2 mg filmovertrukne tabletter

risperidon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Rispemyl

Sådan skal du tage Rispemyl

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Rispemyl tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antipsykotika.

Rispemyl anvendes til behandling af følgende:

Skizofreni, en tilstand, hvor du ser, hører eller føler ting, som ikke er der i virkeligheden, tror

ting, der ikke er sande, eller føler dig overdreven mistænksom eller forvirret.

Mani, en tilstand, hvor du føler dig meget urolig, opstemt, oprevet, entusiastisk eller

hyperaktiv. Mani forekommer i en i sygdom, der hedder bipolar lidelse.

Kortvarig behandling (op til 6 uger) af vedvarende aggression hos mennesker med Alzheimers

demens, der gør skade på sig selv eller andre. Alternative (uden lægemidler) behandlinger bør

have været afprøvet forud.

Kortvarig behandling (op til 6 uger) af vedvarende aggression hos børn med

indlæringsvanskeligheder (mindst 5 år gamle) og unge med adfærdsvanskeligheder.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Rispemyl

Tag ikke Rispemyl

-

hvis du er allergisk over for risperidon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rispemyl

(angivet i afsnit 6).

Tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Rispemyl, hvis du ikke er sikker på, om

ovenstående tilfælde er relevante for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Rispemyl:

hvis du tager furosemid (et vandrivende middel mod hævelser og væskeophobning forårsaget

af forskellige medicinske problemer, herunder hjerte- eller leversygdomme).

hvis du har hjerteproblemer. Eksempler på dette er, hvis du har en svaghed i hjertemusklen

(hjertefejl), har haft hjerteanfald, hvis du har tendens til lavt blodtryk, eller hvis du tager

blodtryksmedicin. Dosis skal muligvis justeres

hvis du eller nogen andre i din familie har en historie med uregelmæssig hjerterytme, da dette

lægemiddel er blevet forbundet med alvorlige ændringer i hjerterytmen

hvis du kender til nogle faktorer, som kan gøre dig disponeret for slagtilfælde, f.eks. forhøjet

blodtryk, hjerte-kar-sygdomme eller problemer med tilstoppede blodkar i hjernen

hvis du har kendskab til nogen faktorer, som kan medvirke til, at du danner blodpropper, som

f.eks. at du ryger eller har røget, eller hvis der er sandsynlighed for, at du vil være immobil i

et længere tidsrum (f.eks. efter operation eller sygdom)

hvis du eller nogen i din familie har haft blodpropper, da denne type medicin er blevet

forbundet med dannelsen af blodpropper

hvis du har eller har haft et lavt antal hvide blodlegemer i blodet, især hvis dette er sket, når

du har taget andre typer medicin

hvis du nogensinde har haft ufrivillige bevægelser af tungen, munden eller ansigtet.

hvis du nogensinde har haft en tilstand med symptomer, der omfatter feber, muskelstivhed,

svedudbrud eller svækket bevidsthed (en tilstand kaldet malignt neuroleptikasyndrom)

hvis du har Parkinsons sygdom (en sygdom i hjernen, der påvirker bevægelsessystemet f.eks.

rysten, stiv kropsholdning, langsomme bevægelser og en slæbende gang eller demens (generel

forringelse af mentale evner som f.eks. hukommelsessvigt og andre mentale evner), især

demens med Lewy bodies (unormal ophobning af protein, som dannes i nervecellerne ved

Parkinsons sygdom).

hvis du har sukkersyge (diabetes) eller har risiko for at udvikle sukkersyge (du har muligvis

forhøjet blodsukkerniveau)

hvis du har epilepsi

hvis du er mand og har oplevet at have en langvarig eller smertefuld rejsning

hvis du har vanskeligt ved at kontrollere legemstemperaturen eller har tendens til hedeture,

eller hvis du er eller kan blive udsat for meget høje temperaturer eller hård træning

hvis du er dehydreret (eller bliver det under behandlingen), eller hvis du har lavt blodvolumen

(hypovolæmi)

hvis du har lavt indhold af kalium eller magnesium i blodet

hvis du har nyreproblemer

hvis du har leverproblemer

hvis du har et unormalt højt indhold af hormonet prolaktin i blodet eller, hvis du har en svulst,

der muligvis er afhængig af prolaktin

Tal med lægen eller apoteket, før du tager Rispemyl, hvis du ikke er sikker på, om nogle af

ovenstående tilfælde er relevante for dig.

Under behandlingen

Rispemyl kan medføre ændringer i antallet af hvide blodlegemer, som medvirker ved bekæmpelse af

infektioner, og derfor tager din læge muligvis blodprøver før og under behandlingen.

Rispemyl kan forårsage vægtøgning. Kraftig vægtstigning kan være skadeligt for dit helbred. Din

læge bør veje dig med jævne mellemrum.

Da der er opstået diabetes eller forværring af diabetes hos patienter, der tager risperidon, bør lægen

undersøge dig for tegn på forhøjet blodsukker. Hos patienter med eksisterende diabetes bør

blodsukker-niveauet (glukose) måles med jævne mellemrum.

Det er normalt, at Rispemyl øger niveauet af et hormon, der kaldes prolaktin. Det kan give

bivirkninger såsom menstruationsforstyrrelser eller fertilitetsproblemer hos kvinder eller

brystforstørrelse hos mænd (se Bivirkninger). Hvis sådanne bivirkninger forekommer, anbefales det at

få undersøgt niveauet af prolaktin i blodet.

Hvis du skal opereres i øjet, skal du informere lægen eller hospitalets personale, at du tager denne

medicin. Under operation mod grå stær (en uklarhed i øjets linse) kan denne type medicin påvirke

pupillen eller iris (den farvede del af øjet), hvilket kan medføre øjenskader.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Ældre med demens

Hos ældre patienter med demens er der øget risiko for slagtilfælde eller minislagtilfælde (også kaldet

transitorisk iskæmisk anfald eller TIA). Du bør ikke tage risperidon, hvis du har demens, der er

forårsaget af et slagtilfælde.

Du bør jævnligt se din læge under behandling med risperidon.

Søg straks læge, hvis du eller dine pårørende bemærker en pludselig ændring i din psykiske tilstand

eller pludselig svaghed eller følelsesløshed i dit ansigt, arme eller ben, især i den ene side,

synsproblemer eller sløret tale, også selv om det blot er i en kort periode. Dette kan være tegn på et

slagtilfælde.

Børn og unge

Andre årsager til aggressiv opførsel skal være udelukket inden behandling af adfærdsvanskeligheder

påbegyndes.

Før indledning af behandlingen vil lægen nok veje dig eller dit barn, og derefter kontrolleres vægten

løbende under behandlingen.

Hvis der opstår træthed under behandling med risperidon, kan en ændring i indtagelsestidspunktet

mindske opmærksomhedsproblemer.

Et lille studie uden entydige resultater rapporterede øget højde hos børn, som fik risperidon, men det

vides ikke, om dette skyldes lægemidlet eller en anden årsag.

Brug af anden medicin sammen med Rispemyl

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt at fortælle det til lægen eller apoteket, hvis du tager noget af følgende:

Beroligende medicin, som virker i hjernen, f.eks. for at hjælpe dig med at slappe af

(benzodiazepiner), eller visse smertestillende midler (opioider), midler mod allergi (nogle

antihistaminer), da risperidon kan øge den sløvende effekt af disse midler

Medicin, som kan ændre hjertets elektriske aktivitet, f.eks. malariamidler (kinin, mefloquin),

medicin mod forstyrrelser af hjerterytmen (f.eks. kinidin, dysopiramid, procainamid,

propafenon, amiodaron, sotalol), allergimidler (antihistaminer), visse depressionsmidler

(antidepressiva) (f.eks. paroxetin, fluoxetin, sertralin, fluvoxamin, tricykliske antidepressiva

som f.eks. amitriptylin), tetracykliske antidepressiva (f.eks. maprotilin) eller andre typer

medicin mod psykiske lidelser (som f.eks. paliperidon eller phenothiaziner, der anvendes til at

behandle psykoser eller virker beroligende)

Medicin, som sænker hjerterytmen, som f.eks. betablokkere eller verapamil (anvendes til at

behandle højt blodtryk eller angina)

Medicin, som kan medføre lavt indhold af kalium eller magnesium i blodet (f.eks. bestemte

vanddrivende midler)

Medicin mod forhøjet blodtryk. Rispemyl kan forårsage lavt blodtryk

Medicin mod Parkinsons sygdom, f.eks. levodopa

Vanddrivende midler (diuretika), som anvendes mod hjerteproblemer eller hævelser i kroppen

på grund af væskeansamlinger (f.eks. furosemid eller chlorthiazid). Rispemyl indgivet alene

eller sammen med furosemid kan øge risikoen for slagtilfælde eller død hos ældre med

demens.

Følgende lægemidler kan nedsætte virkningen af risperidon:

Rifampicin (et middel til behandling af visse infektioner)

Carbamazepin, fenytoin (midler mod epilepsi)

Phenobarbital

Hvis du begynder eller ophører behandling med disse midler, skal du muligvis have en anden dosis af

risperidon.

Følgende lægemidler kan øge virkningen af risperidon:

Cimetidin, ranitidin (mod for meget mavesyre)

Itraconazol og ketoconazol (lægemidler til behandling af svempeinfektioner).

Visse lægemidler, anvendes til behandling af hiv/AIDS, f.eks. ritonavir.

Hvis du begynder eller ophører behandling med disse midler, skal du muligvis have en anden dosis af

risperidon.

Hvis du er usikker på, om et eller flere af de ovenstående punkter gælder for dig, skal du tale med

lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Rispemyl.

Brug af Rispemyl sammen med alkohol

Du bør undgå at drikke alkohol, mens du tager Rispemyl.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte børn, hvis mødre har taget risperidon i det

sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rysten, muskelstivhed og/eller

svaghed, søvnighed, uro, vejrtrækningsproblemer og problemer med at indtage føde. Kontakt

lægen, hvis dit barn får et eller flere af disse symptomer.

Tal med lægen, før du eller din partner bruger Rispemyl, hvis du er gravid eller prøver at blive gravid,

eller hvis du ammer. Lægen vil afgøre, om du kan tage Rispemyl.

Rispemyl kan forhøje niveauet af hormonet prolaktin, der kan påvirke fertiliteten (se under

Bivirkninger).

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel

Trafik- og arbejdssikkerhed

Behandlingen med Rispemyl kan medføre svimmelhed, træthed og synsproblemer. Du må ikke køre

bil, motorcykel eller cykle og heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner, før du har talt med

lægen.

Rispemyl indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Rispemyl 2 mg filmovertrukne tabletter indeholder også et farvestof ved navn sunset yellow (E 110),

som kan give allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du tage Rispemyl

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Lægen vil fortælle dig, hvor meget medicin du skal tage og hvor længe. Det

afhænger af din tilstand, og er forskelligt fra person til person.

Den sædvanlige dosis er:

Behandling af skizofreni

Voksne

Den anbefalede startdosis vil typisk være på 2 mg på den første dag og kan forøges til 4 mg på

den anden dag

Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis, alt efter, hvordan du reagerer på

behandlingen

De fleste opnår god effekt med daglige doser på mellem 4 til 6 mg

Denne samlede daglige dosis kan opdeles i én eller to doser. Lægen vil fortælle dig, hvilken

dosis, der er bedst for dig.

Ældre

Den anbefalede startdosis er normalt 0,5 mg to gange dagligt

Det er muligt, at lægen øger din dosis gradvist til 1-2 mg to gange dagligt

Lægen vil fortælle, hvilken dosis, der er bedst for dig.

Brug til børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke behandles med Rispemyl mod skizofreni.

Behandling af mani

Voksne

Den anbefalede startdosis er normalt 2 mg én gang dagligt

Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist, alt efter hvordan du reagerer på

behandlingen

De fleste opnår god effekt af 1 til 6 mg en gang dagligt.

Ældre

Startdosis er normalt 0,5 mg to gange dagligt

Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist til 1 til 2 mg to gange dagligt, alt

efter hvordan du reagerer på behandlingen.

Brug til børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke behandles med Rispemyl mod mani.

Til behandling af svær aggression hos mennesker med Alzheimers demens

Voksne (herunder ældre)

Den anbefalede startdosis er normalt 0,25 mg to gange dagligt

Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist alt efter, hvordan du reagerer på

behandlingen

De fleste opnår god effekt med 0,5 mg to gange dagligt. Nogle patienter behøver 1 mg to

gange dagligt

Behandlingsvarighed af patienter med Alzheimers demens, bør ikke være længere end 6 uger.

Til behandling af destruktiv adfærd hos børn og unge

Dosis afhænger af barnets vægt:

Til børn, som vejer under 50 kg

Den anbefalede startdosis er normalt 0,25 mg én gang dagligt

Dosis kan herefter justeres gradvist hver anden dag med 0,25 mg pr. dag

Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 0,25 mg til 0,75 mg én gang dagligt.

Til børn, som vejer 50 kg eller derover

Den anbefalede startdosis er normalt 0,5 mg én gang dagligt

Dosis kan herefter justere dosis gradvist hver anden dag med 0,50 mg pr. dag

Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 0,5 mg til 1,5 mg én gang dagligt.

Behandlingen af patienter med destruktiv adfærd bør ikke strække sig over mere end 6 uger.

Børn under 5 år må ikke behandles med Rispemyl mod destruktiv adfærd.

Patienter med nyre- eller leverproblemer

Uanset hvorfor du tager denne medicin, bør startdosis og alle følgende doser af risperidon halveres.

Øgning af dosis bør foregå langsommere hos disse patienter.

Rispemyl bør bruges med forsigtighed til denne patientgruppe.

Sådan skal du tage Rispemyl

Rispemyl filmovertrukne tabletter

Tabletten skal synkes med et glas vand.

Risperidon kan tages med eller uden mad.

Tabletterne kan deles i to lige store doser.

Hvis du har taget for meget Rispemyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Rispemyl, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Søg straks læge. Medbring medicinpakningen.

Hvis du har taget for meget Rispemyl kan du få symptomer som døsighed, træthed, unormale

kropsbevægelser, problemer med at stå og gå, svimmelhed på grund af lavt blodtryk, hurtigt

eller unormalt hjerteslag eller krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Rispemyl

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis

det næsten er tid til din næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over og fortsætte

som normalt. Kontakt lægen, hvis du glemmer at tage to eller flere doser

Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på én gang) som erstatning for den glemte

tablet.

Hvis du holder op med at tage Rispemyl

Du må ikke ændre dosis eller stoppe med behandlingen uden først at tale med lægen, da dine

symptomer ellers kan vende tilbage. Hvis din læge beslutter at stoppe din behandling med Rispemyl,

kan dosis nedsættes gradvist over flere dage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til din læge

eller kontakt nærmeste skadestue

, hvis du:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Udvikling af lungeinfektioner, herunder alvorlige lungeinfektioner som lungebetændelse – du

kan have meget høj feber, hoste slim op, som kan være blodigt eller skummende, og føle dig

meget utilpas.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Oplever en pludselig ændring af den mentale tilstand, pludselig svaghed eller følelsesløshed i

ansigtet, armene eller benene, især i den ene side, synsproblemer eller sløret tale, selv i et kort

tidsrum. Dette kan være tegn på et slagtilfælde eller et minislagtilfælde (forbigående

iskæmisk anfald) eller nedsat blodforsyning til hjernen

Oplever en unormal hjerterytme, som f.eks. hjerteflimmer (fibrillering) eller meget langsomt

eller unormalt hjerteslag (hjerteblokering). Dette kan skyldes unormal elektrisk ledning af

hjertet og kan ses som unormale elektriske impulser i hjertet (EKG). I nogle tilfælde kan dette

være livstruende

Manglende reaktion over for stimuli (ændring i internt eller eksternt miljø), har et lavt

bevidsthedsniveau eller bliver bevidstløs eller oplever anfald (krampeanfald)

Oplever ufrivillige rytmiske bevægelse af tungen, munden og ansigtet. Det kan være

nødvendigt at ophøre med behandlingen med risperidon

Udvikler sukkersyge (diabetes) – en sygdom, hvor kroppen ikke kan kontrollere

blodsukkerniveauet korrekt. Du kan være meget tørstig og alligevel tisse meget, have øget

appetit, men være træt og apatisk. Hvis sygdommen ikke behandles, kan du gå i koma, eller

der er risiko for, at der udvikles potentielt livstruende komplikationer

Oplever en stigning i det antal infektioner, du får, f.eks. ondt i halsen, mundsår osv., som kan

skyldes et fald i antallet af hvide blodlegemer, inklusive dem, der medvirker til at beskytte dig

mod bakterielle infektioner

Udvikler en lungeinfektion ved at inhalere mad i luftvejene eller have en blokering i lungen

(f.eks. pga. en ophobning af slim)

Bemærker en infektion under huden, normalt i fedtlaget på lår og balder (cellulitis)

Har problemer med at urinere eller oplever ufuldstændig tømning af blæren

Har alvorlig forstoppelse, som kan skyldes en blokering af tarmen eller en alvorlig hærdning

eller komprimering af fæces.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Oplever alvorligt udslæt, kløe eller nældefeber på huden, hævelse af ansigt, læber, tunge og

svælg, åndenød, vejrtrækningsbesvær, svimmelhed og shock. Disse kan være tegn på en

alvorlig allergisk reaktion eller på angioødem

Oplever blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og

rødmen på benene), som kan løsrives og føres med blodet til lungerne, hvor de kan forårsage

brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du straks

søge læge

Oplever feber, muskelstivhed, begynder at svede eller oplever et nedsat bevidsthedsniveau

(en lidelse kaldet ”neuroleptisk malignt syndrom”). Det kan være nødvendigt med

øjeblikkelig lægehjælp

Er mand og oplever forlænget eller smertefuld rejsning. Dette kaldes priapisme. Omgående

medicinsk behandling kan være nødvendig

Har alvorlige mavesmerter, som når om gennem ryggen. Dette kan være et tegn på betændelse

i bugspytkirtlen

Udvikler øget tryk i øjet (glaukom), som kan medføre problemer med synet og på længere sigt

alvorlige synsproblemer

Har et lavere natriumniveau i blodet end normalt, hvilket kan få dig til at føle dig svag og

forvirret og få muskelsmerter. Dette kan skyldes utilstrækkelig udskillelse af et hormon

(ADH), som får kroppen til at holde på vand og fortynde blodet, hvilket reducerer mængden

af natrium. Dette kan skyldes et farligt overdrevent indtag af vand (mere end 2 liter vand pr.

dag)

Bemærker alvorlig svaghed eller smerter i musklerne, hvilket kan skyldes en nedbrydning af

muskelvævet (rhabdomyolyse).

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Oplever appetitløshed, uforklarligt vægttab, kvalme, opkastning, mavesmerter,

vejrtrækningsbesvær, langsom puls, udsædvanlige muskelsmerter eller en følelse af svaghed,

træthed og ubehag. Disse kan være tegn på en sjælden, livstruende komplikation til

ubehandlet diabetes, der hedder diabetisk ketoacidose

Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever nogle af ovenstående bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan også forekomme:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Parkinsonisme. Dette er et medicinsk udtryk, som omfatter mange symptomer. Hvert

symptom kan forekomme sjældnere end hos 1 ud af 10 personer. Parkinsonisme omfatter:

Øgning af spytproduktionen, stivhed i knogler og led, savlen, spjæt når arme og ben bøjes,

langsomme, nedsatte eller hæmmede bevægelser, manglende ansigtsudtryk, muskelhårdhed,

stivhed i nakken, muskelstivhed, små trippende fodtrin og mangel på normale armbevægelser

under gang, vedvarende blinken ved slag (stimulering) af panden (en unormal refleks)

Hovedpine, søvnproblemer

Døsighed, søvnighed.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Træthed, unormal kraftesløshed (asteni), træthedsfølelse, sløvhed eller mangel på energi

(letargi), rastløshed, problemer med at sidde stille, angst, depression, oprevethed,

svimmelhed, udmattelse, søvnforstyrrelser

Opkastning, diare, forstoppelse, kvalme, halsbrand eller fordøjelsesproblemer, mavesmerter

eller mavegener, ondt i halsen, mundtørhed, tandpine

Vægtøgning, forhøjet legemstemperatur (høj feber), øget appetit, nedsat appetit.

Åndenød, influenza, sløret syn, infektion eller allergiske reaktioner i øjet, som kan danne

klæbrigt udflåd, sinusinfektioner, tilstoppet næse eller sinus, tilstoppet næse, næseblod, hoste

Urinvejsinfektion, sengevædning, manglende evne til at kontrollere vandladning

(inkontinens), vandladningsstop

Rysten, muskelkramper, ufrivillige bevægelser i ansigt eller i arme og ben, gentagne

bevægelser eller unormal holdning forbundet med muskelsammentrækninger, led- og

muskelsmerter, rygsmerter, væskeansamlinger i kroppen (f.eks. hævede arme og ben), smerter

i arme og ben

Hududslæt, rødme på huden, øreinfektioner

Hurtigt hjerteslag, smerter i brystet, højt blodtryk

Fald

Stigning i blodets indhold af hormonet prolaktin.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Øget væskeindtagelse, tørst, problemer med at holde på afføringen, tørst, vind, hæshed eller

stemmeforstyrrelser

Højt blodsukker

Blærebetændelse, virus- og andre infektioner, halsbetændelse, maveinfektion,

svampeinfektion i neglene

Blodtryksfald, når du rejser dig, lavt blodtryk, svimmelhed efter ændring af kroppens stilling,

opmærksomhed på hjerteslaget, nedsat hjerterytme

Smerter ved vandladning, hyppig vandladning

Forvirring, opmærksomhedsforstyrrelser, stort søvnbehov, mareridt, nervøsitet, opstemthed

(mani)

Stigning i leverenzymer, fald i hæmoglobin eller antallet af røde blodlegemer (blodmangel),

forhøjet eosinofiltal (særlig type hvide blodlegemer), forhøjet indhold i blodet af

kreatinfosfokinase, fald i antallet af blodplader (blodlegemer, som får blodet til at størkne),

øget indhold i blodet af kolesterol i blodet

Muskelsvaghed, overdreven rastløshed forbundet med muskelkramper og rysten, ørepine,

nakkesmerter, hævede led, unormal holdning, stivhed i leddene, ubehag i brystet

Sår på huden, hudsygdomme, tør hud, intens hudkløe, bumser, hårtab, eksem

(hudinflammation), som kan skyldes mider, misfarvning af huden, fortykkelse af huden,

blussen, stikkende og prikkende fornemmelse, nedsat følsomhed i huden over for smerte eller

berøring, betændelse af fedtet hud

Udebleven menstruation, seksuelle funktionsforstyrrelser, rejsningsproblemer,

sædafgangsforstyrrelser, mælkeflåd, forstørrelse af brysterne hos mænd, brystsmerter eller

brystgener, nedsat seksualdrift, uregelmæssig eller forsinket menstruation, udflåd fra skeden

Besvimelse, gangforstyrrelser (forandret gangart), sløvhed, vægttab, nedsat appetit og deraf

følgende underernæring og lav legemsvægt, utilpashed, balanceforstyrrelser, allergi,

kulderystelser, unormal koordination, smagsforstyrrelser

Smertefuld lysoverfølsomhed, øget blodforsyning til øjet, øjentørhed, øget tåreflåd

Knitrende lyd i lungerne, talebesvær, synkebesvær, hæs/hvæsende vejrtrækning

Ringen for ørerne, følelse af rundtossethed og svimmelhed, hævelse i ansigtet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Manglende evne til at opnå orgasme, forstørrelse af brysterne eller hævede, varme og ømme

bryster

Skæl

Kulde i arme og ben, hævet tunge, betændelse i læberne, hærdning af dele af kroppen, f.eks.

huden

Skorpedannelse på øjenlåg, rullende øjne, problemer med øjenbevægelser, komplikationer

under operation mod grå stær

Mangel på følelser

Abstinenssymptomer, nedsat legemstemperatur

Hurtigt overfladisk åndedræt, åndedrætsbesvær i søvne, sinusarytmi (normal variation i

hjerterytme grundet vejrtrækning)

Hovedrysten

Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot)

Blodsukker (glukose) i urinen, lavt blodsukker, forhøjede niveauer af insulinfedtstoffer

(triglycerider) i blodet.

Lægemidler som risperidon er også rapporteret for at have forårsaget et fald i blodtrykket, efter man

har stået op, hvilket skyldes en meget høj stigning i hjertefrekvensen, mens kroppen kommer sig.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Generelt forventes børn at få omtrent de samme bivirkninger som voksne. Følgende bivirkninger blev

rapporteret oftere hos børn og unge (5-17 år) end hos voksne: døsighed eller nedsat årvågenhed,

træthed, hovedpine, øget appetit, opkastning, forkølelsessymptomer, tilstoppet næse, mavesmerter,

svimmelhed, hoste, feber, rysten og skælven, diarré og manglende kontrol over vandladningen

(inkontinens).

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Blisterpakning 1 mg: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C

Blisterpakning 0,5 mg og 2 mg: Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Plastbeholder: Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold. Anvendes inden for 60

dage efter åbning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rispemyl indeholder:

Det aktive stof er risperidon.

Hver filmovertrukket tablet indeholder enten 0,5 mg, 1 mg eller 2 mg risperidon.

Øvrige indholdsstoffer er:

Rispemyl 0,5 mg filmovertrukne tabletter:

Tabletkerne: Lactosemonohydrat, prægelatineret majsstivelse, mikrokrystalinsk cellulose (E460),

magnesiumstearat, vandfri kolloid silica, natriumlaurilsulfat.

Filmovertræk: Hypromellose (E464), propylenglycol (E490), titandioxid (E171), talcum (E553B), rød

og sort jernoxid (E172).

Rispemyl 1 mg filmovertrukne tabletter:

Tabletkerne: Lactosemonohydrat, prægelatineret majsstivelse, mikrokrystalinsk cellulose (E460)

magnesiumstearat, vandfri kolloid silica, natriumlaurilsulfat.

Filmovertræk: Hypromellose (E464), propylenglycol (E490), titandioxid (E171), talcum (E553B).

Rispemyl 2 mg filmovertrukne tabletter:

Tabletkerne: Lactosemonohydrat, prægelatineret majsstivelse, mikrokrystalinsk cellulose (E460)

magnesiumstearat, vandfri kolloid silica, natriumlaurilsulfat.

Filmovertræk: Hypromellose (E464), propylenglycol (E490), titandioxid (E171), talcum (E553B) og

sunset yellow (E110).

Udseende og pakningsstørrelser

Rispemyl 0,5 mg: Rødbrun, rund, bikonveks filmovertrukket tablet mærket ”0,5” på den ene side og

med en delekærv på den anden side.

Rispemyl 1 mg: Hvid, rund, bikonveks filmovertrukket tablet mærket ”1” på den ene side og med en

delekærv på den anden side.

Rispemyl 2 mg: Orange, rund, bikonveks filmovertrukket tablet mærket ”2” på den ene side og med

en delekærv på den anden side.

Pakningsstørrelser

Rispemyl 0,5 mg, 1 mg, 2 mg filmovertrukne tabletter fås i blisterpakninger med 20, 28, 30, 50, 56, 60

eller 100 filmovertrukne tabletter.

Rispemyl 0,5 mg, 1 mg, 2 mg filmovertrukne tabletter fås også i perforeret enkeltdosis-blisterpakning

med (28 x1), (30 x 1), (56 x 1), (60 x 1) eller (100 x 1) filmovertrukne tabletter.

Desuden fås Rispemyl 1 mg filmovertrukne tabletter i en tabletbeholder med 60 filmovertrukne

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Tel: +46 (0) 8 555 227 50

Fax: +46 (0) 8 555 227 51

E-mail: inform@mylan.se

Fremstiller

Mylan Hungary

Kft. H-2900 Komárom

Mylan utca 1

Ungarn

eller

Gerard Laboratories.

35/36 Baldoyle Industrial Estate,

Grange Road,

Dublin 13,

Irland

eller

Generics [UK] Ltd.

Station Close.

Potters Bar,

Hertfordshire,

ENG 1TL,

Storbritannien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Risperidon Mylan 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg filmomhulde

tabletten

Danmark

Rispemyl 0,5 mg, 1 mg, 2 mg filmovertrukne tabletter

Finland

Rismyl 0.5 mg, 1 mg, 2 mg kalvopäällysteiset tabletit

Frankrig

Risperidone Mylan Pharma 1 mg, 2 mg, og 4 mg comprimé pelliculé sécable

Holland

Risperidon Mylan 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg en 6 mg, filmomhulde

tabletten

Italien

Risperidone Mylan Pharma

Luxemborg

Risperimylan 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg and 6 mg comprimé pelliculé

Portugal

Risperidona Mylan 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg comprimido

revestido por película

Spanien

Risperidona Mylan Pharmaceuticals 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg y 6 mg

comprimidos recubiertos con película EFG

Sverige

Rispemyl 0.5 mg, 1 mg, 2 mg filmdragerade tabletter

Tyskland

Risperidon Mylan 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017