Rimactan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rimactan 150 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 150 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Rimactan 150 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 05355
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rimactan® 150 mg og 300 mg, hårde kapsler

rifampicin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Rimactan

Sådan skal du tage Rimactan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rimactan er et antibiotikum, som virker på visse bakteriestammer.

Du kan anvende Rimactan til:

behandling af tuberkulose.

forebyggende behandling, hvis du har været i nærkontakt med patienter med

meningitis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rimactan

Tag ikke Rimactan:

Hvis du er allergisk over for rifampicin, andre antibiotika (rifamyciner) eller et af de

øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Hvis du har haft leverbetændelse udløst af medicin.

Hvis du har haft akut leversygdom.

Hvis du lider af den sjældne, arvelige stofskiftesygdom, porfyri.

Hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.

Hvis du er i behandling med medicin mod svamp (voriconazol eller itraconazol).

Hvis du er i behandling med medicin mod HIV (visse proteasehæmmere).

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Advarsler og forsigtighedsregler

Undgå uregelmæssig behandling, dvs. hold ikke pause i behandlingen.

Ved behandling af infektioner bliver Rimactan altid kombineret med anden medicin

for at undgå udvikling af modstandsdygtige bakterier.

Tal med lægen, inden du tager Rimactan:

Hvis du har eller har haft dårlige nyrer.

Hvis du har en leversygdom, er alkoholiker eller er underernæret. Lægen vil muligvis

foretage ekstra undersøgelser før og eventuelt under behandling med Rimactan.

Kontakt straks din læge:

Hvis du får alvorlige allergiske reaktioner som forandringer i blodet (for få

blodplader), spontant opstået blødninger i hud og/eller slimhinder (purpura), alvorlig

blodmangel med gulsot, åndedrætsbesvær, astmalignende anfald, for lavt blodtryk,

bevidsthedstab eller nyresvigt.

Hvis du får feber eller hudreaktioner.

Hvis du får alvorlige allergiske reaktioner som forandringer i blodet (for få

blodplader) med tendens til blødning fra hud eller slimhinder.

Hvis du får feber, træthed, almen svækkelse, utilpashed, appetitløshed, kvalme,

opkastning eller gulsot.

Vær opmærksom på følgende:

Rimactan nedsætter virkningen af p-piller og minipiller. Du skal bruge kondom, pessar

eller lignende som svangerskabsforebyggelse, mens du er i behandling med Rimactan

og en måned efter.

Rimactan kan farve urin, hud og kropsvæsker (f.eks sved, spyt og tårevæske) rød-

orange.

Bløde kontaktlinser kan misfarves.

Hvis du har dårlig lever, vil din læge normal undersøge dit blod regelmæssigt under

behandlingen med Rimactan. Hvis din leverfunktion er svært nedsat, eller hvis du har

gulsot, vil lægen eventuelt nedsætte dosis.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med

Rimactan. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Børn

Tal med lægen, inden du giver Rimactan til et for tidlig født eller et nyfødt barn.

Det anbefales at bruge en anden lægemiddelform end kapsler til børn under 6 år, da der er en

risiko for, at de får kapslerne i den gale hals (aspiration).

Brug af anden medicin sammen med Rimactan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Rimactan, og Rimactan kan påvirke virkningen af

anden medicin. Det kan vare ved indtil 3 uger efter, du er stoppet behandlingen med

Rimactan. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du ønsker flere oplysninger.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Du må ikke tage følgende medicin samtidig med eller indtil 2 uger efter behandling med

Rimactan er stoppet:

medicin mod svamp (voriconazol).

medicin mod HIV (fosamprenavir, sakvinavir, indinavir, ritonavir, nilfinavir,

lopinavir, atazanavir, tipranavir, darunavir).

Tal med din læge, hvis du tager:

Smertestillende medicin (morfin, acetaminofen, paracetamol, metadon og kodein).

Syreneutraliserende medicin og medicin mod for meget mavesyre (antacida og

ranitidin). Du må tidligst tage antacida 1 time efter, du har taget Rimactan.

Medicin mod forhøjet kolesterol (simvastatin, atorvastatin og fluvastatin).

Medicin til behandling af kræft (imatinib, gefitinib, irinotecan).

Diabetes medicin (glibenclamid, repaglinid, gliclazid og glitazon)

Hjerte- og blodtryksmedicin (warfarin, verapamil, digoxin, amlodipin, quinidin,

disopyramid, mexiletin, tocainid, lorcainid, propafenon, metoprolol, propranolol,

carvedilol, losartan, diltiazem, nefidipin, isradipin og enalapril).

Binyrebarkhormoner (kortikosteroider og prednisolon).

Kvindelige kønshormoner (østrogen, progestagen, p-piller og minipiller).

Medicin mod brystkræft (tamoxifen).

Medicin mod betændelse (chloramphenicol, clarithromycin, ethionamid, dapson,

doxycyclin, metronidazol, sulfatmethoxazol, trimethoprim, telitromycin og linezolid).

Visse typer medicin mod svamp (ketokonazol, itraconazol, terbinafin og fluconazol).

Medicin mod malaria (atovaquon, chloroquin, mefloqiun, quinin og lumefantrine).

Medicin, der nedsætter immunforsvaret (ciclosporin, tacrolimus og sirolimus).

Medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, lamotrigin, fenobarbital og valproat).

Medicin mod sindslidelser og depression (clozapin, haloperidol, aripriprazol og

amitriptylin).

Medicin mod angst og uro (diazepam, chlorpromazin, buspiron, zolpidem og

zaleplon).

Medicin mod astma og allergi (theophyllin).

Skjoldbruskkirtelhormoner (levothyroxin).

Medicin mod HIV (nevirapin, raltegravir, maraviroc, abacavir, efavirenz, amprenavir,

zidovudin og etravirin).

Du har større risiko for bivirkninger i leveren, hvis du også får anden medicin mod

tuberkulose (isoniazid og pyrazinamid).

Oplys, at du er i behandling med Rimactan, hvis du skal vaccineres mod tyfus.

Oplys altid ved blodprøvekontrol, urinprøvekontrol og andre undersøgelser, at du er i

behandling med Rimactan.

Brug af Rimactan sammen med mad og drikke

Du skal tage Rimactan sammen med et glas vand ½-1 time før et måltid for at opnå den bedste

virkning.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Rimactan efter aftale med lægen.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention såsom kondom, pessar

eller lignende som svangerskabsforebyggelse, mens du tager Rimactan og i en måned

derefter. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Rimactan efter aftale med lægen, da Rimactan går over i

modermælken.

Trafik og arbejdssikkerhed

Rimactan kan give bivirkninger (f.eks. døsighed og svimmelhed), der i større eller mindre

grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Rimactan indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Rimactan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tag kapslerne ½ - 1 time før et måltid, sammen med et glas vand.

Den sædvanlige dosis er

Tuberkulose:

Voksne:

3-4 kapsler på 150 mg (i alt 450-600 mg) 1 gang daglig eller 2 kapsler på 300 mg (i alt 600

mg) 1 gang daglig.

Børn over 3 måneder:

15 (10-20) mg/kg 1 gang daglig (max 600 mg i døgnet). Dosis afhænger af barnets vægt. Tal

med lægen.

Børn under 3 måneder må normalt ikke få Rimactan mod tuberkulose. Tal med lægen.

Forebyggelse af meningitis:

Voksne:

4 kapsler på 150 mg (i alt 600 mg) hver 12. time i 2 dage eller 2 kapsler på 300 mg (i alt 600

mg) hver 12. time i 2 dage.

Børn:

Børn: 1-12 år:

10 mg/kg hver 12. time i 2 dage. Dosis afhænger af barnets vægt. Tal med lægen.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Børn under 1 år:

5 mg/kg hver 12. time i 2 dage. Dosis afhænger af barnets vægt. Tal med lægen.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion, må du ikke tage Rimactan.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har haft leverbetændelse på grund af medicin eller akut leverbetændelse, må du ikke

tage Rimactan.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for meget Rimactan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Rimactan end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering kan være mavebesvær, opkastning, svedudbrud,

åndedrætsbesvær, kramper, nyresvigt, påvirkning af leveren, bevidsthedssvækkelse, kløe,

rødlig til orange misfarvning af hud og urin, hævelser i ansigtet, vand i lungerne.

Hvis du har glemt at tage Rimactan

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du

snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Rimactan

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Akut anfald af den sjældne, arvelige stofskiftesygdom porfyri med misfarvning af

urinen (mørkerød), kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks angst.

Kontakt læge eller skadestue.

Akut forværring af Addisons sygdom (mangel på binyrebarkhormon) med

opkastninger, mavekrampe og bevidsthedsforstyrrelser. Kontakt straks læge eller

skadestue.

Leverbetændelse og gulsot, evt. leversvigt med gulsot, sløjhed og evt. bevidstløshed.

Kontakt straks læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (alvorlig mangel på hvide blodlegemer). Kontakt straks læge

eller skadestue.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader), som i sjældne tilfælde kan medføre hjerneblødning. Kontakt straks læge

eller skadestue.

Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Pludselige opståede blødninger i huden, besvimelse, meget dårlig almen tilstand, og

evt. åndedrætsbesvær (dissemineret intravaskulær koagulation). Kontakt læge eller

skadestue.

Akut nyrepåvirkning, evt. nyresvigt med kvalme, opkastninger, feber, almen sløjhed,

blodig urin, aftagende urindannelse. Kontakt straks læge eller skadestue.

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller

blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Træthed, madlede, kvalme, opkastninger, smerter over lænden, feber, skummende

eller blodig urin pga. nyrebetændelse evt. hævelser af hænder, fødder og ansigt.

Kontakt læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og

omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Hudsygdom med blærer og afskalning af huden. Kontakt læge eller skadestue.

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt

straks læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue.

Besvimelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Psykose. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Betændelse i maveslimhinden med mavesmerter, kvalme, opkastninger, evt. blodige.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ved opkastning af blod, ring 112.

Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarm. Kontakt læge.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge

eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

Influenza-lignende sygdom med feber, kulderystelser, hovedpine, svimmelhed og

muskelsmerter. Der kan hos enkelte desuden komme blødninger under huden

(purpura), åndenød, astmalignende anfald, alvorlig blodmangel med gulsot, lavt

blodtryk med nedsat bevidsthed og akut nyresvigt. Kontakt straks læge.

Ikke-alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af to 10 behandlede

Træthed, døsighed, hovedpine, omtågethed, svimmelhed.

Appetitløshed, kvalme, mavesmerter, oppustet mave.

Ansigtsrødmen, kløe med eller uden udslæt, nældefeber.

Røde øjne, misfarvning af bløde kontaktlinser.

Rødlig misfarvning af kropsvæsker og -sekreter, såsom urin, spyt, tårer, sved og

afføring.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Rokkende, vridende bevægelser især med benene.

Mental forvirring.

Menstruationsforstyrrelser evt. udeblivelse af menstruation.

Opkastning og diarré.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer), som kan blive alvorlig. Hvis du får

feber, skal du straks kontakte læge.

Muskelsvaghed

Synsforstyrrelser, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd

Vand i kroppen. Kontakt lægen.

Gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer.

Åndedrætsbesvær.

Rimactan kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer

sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks påvirkning af leveren, forhøjet antal hvide

blodlegemer i blodet (eosinofili) og påvirkning af nyrerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rimactan 150 mg og 300 mg hårde kapsler indeholder:

Aktivt stof: Rifampicin.

Øvrige indholdsstoffer: Calciumstearat, lactose, gelatine, shellac, propylene glycol,

titandioxid (E171) og jernoxid (E172).

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

150 mg:

Hård, rødbrun, uigennemsigtig, gelatine kapsel. Den ene halvdel er påtrykt ”150” og den anden

halvdel ”NG”.

300 mg:

Hård, rødbrun, uigennemsigtig, gelatine kapsel. Den ene halvdel er påtrykt ”300” og den anden

halvdel ”NG”.

Pakningsstørrelse

100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A-6250 Kundl, Østrig

Repræsentant for Danmark

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Denne indlægsseddel blev senest ændret August 2017