Rhinocort Turbohaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rhinocort Turbohaler 100 mikrogram/dosis næsepudder
 • Dosering:
 • 100 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • næsepudder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rhinocort Turbohaler 100 mikrogram/dosis næsepudder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40256
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger

Rhinocort

®

Turbohaler

®

.

3. Sådan skal du bruge Rhinocort

®

Turbohaler

®

.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Rhinocort

Turbohaler

indeholder et binyrebarkhormon

(kortikosteroid), som forhindrer hævelse og irritation

i næsen på grund af allergi (kløe, tilstoppet og/eller

løbende næse).

Du kan bruge Rhinocort

Turbohaler

lokalt i næsen til:

• Forebyggelse af høfeber og helårssnue.

• Behandling af polypper i næsen.

• Forebyggelse af nye polypper efter operation.

Lægen kan have givet dig Rhinocort

Turbohaler

noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før

du bruger Rhinocort

®

Turbohaler

®

Brug ikke Rhinocort

®

Turbohaler

®

• Hvis du er overfølsom over for budesonid.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Rhinocort

®

Turbohaler

®

Tal med lægen, inden du bruger Rhinocort

Turbohaler

hvis du:

• har eller har haft lungetuberkulose.

• har en svampe- eller virusinfektion i luftvejene.

Hvis du eller dit barn tager Rhinocort

Turbohaler

i høje

doser i længere tid, er det nødvendigt med kontrol hos

lægen for at undgå alvorlige bivirkninger. Tal med lægen.

Lægen skal bl.a. kontrollere højdevæksten hos børn og

unge.

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

• Svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol og itrakonazol).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at

du er i behandling med Rhinocort

Turbohaler

. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bru-

ger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin

købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og

mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger

nogen form for medicin.

Graviditet:

• Du må kun bruge Rhinocort

Turbohaler

efter lægens

anvisning.

Amning:

• Du kan amme selv om du bruger Rhinocort

Turbo-

haler

. Rhinocort

Turbohaler

bliver udskilt i moder-

mælken, men der forventes ingen påvirkning af det

ammende barn ved normale doser af Rhinocort

Turbo-

haler

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rhinocort

Turbohaler

påvirker ikke arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Rhinocort

®

Turbohaler

®

Dosering

Voksne:

Forebyggelse af høfeber og helårssnue:

2 sug (200 mikrogram) i hvert næsebor om morgenen.

Når den ønskede virkning er opnået, kan du prøve at ned-

sætte dosis til 1 sug (100 mikrogram) i hvert næsebor om

morgenen.

Du bør bruge den laveste dosis, der virker.

For at forebygge høfeber bør du så vidt muligt starte

behandlingen med Rhinocort

Turbohaler

, før pollensæ-

sonen starter.

Du skal altid bruge Rhinocort

Turbohaler

regelmæssigt,

som lægen har ordineret.

Hvis næsen er stoppet, kan medicinen ikke fordele sig

godt nok, hvor den skal virke. For at få effekt kan det

derfor være en god ide også at bruge næsedråber mod

tilstoppet næse de første 2-3 dage.

Behandling eller forebyggelse af næsepolypper:

1 sug i hvert næsebor morgen og aften (200 mikrogram

to gange dagligt).

Ældre:

Samme dosis som angivet under ”Voksne”.

Børn:

Du må kun bruge Rhinocort

Turbohaler

til børn efter

lægens anvisning, da erfaring savnes.

Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen nøje igennem før du bruger

Rhinocort

Turbohaler

1. Puds næsen inden brug.

2. Bryd forseglingen omkring bundstykke og beskyttelses

hætte ved de røde pile. Skru beskyttelseshætten af.

4. Luk det ene næsebor med en finger og anbring behol

derens studs i det andet.

RHINOCORT

®

TURBOHALER

®

Næsepudder 100 mikrogram/dosis

Budesonid

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for

at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Rhinocort

Turbo-

haler

til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirk-

ninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

30958-01-02

Beskyttelseshætte

Næsestykke

Bundstykke

Dosisindikator

3. Hold Rhinocort

Turbohaler

lodret og drej det grå

bundstykke én gang frem og

tilbage, til der lyder et klik.

Document: 30958-01 Version: 2 Draft: 2

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 08/2012. Rosendahls

5. Sug hurtigt og kraftigt ind gennem næsen.

6. Gentag punkt 3-5 i det andet næsebor.

7. Hvis du skal have endnu en dosis, skal du gentage

punkt 3-5.

8. Sæt beskyttelseshætten på efter brug.

Næsepudderet er meget følsomt over for fugt. Undlad

derfor at ånde ud i Rhinocort

Turbohaler

Når du kan se et rødt mærke øverst i dosisindikatoren, er

der ca. 20 doser tilbage. Rhinocort

Turbohaler

er tom,

når det røde felt når bunden af dosisindikatoren.

Selv om du drejer det grå bundstykke frem og tilbage

flere gange før brug, er der kun én dosis klar. Vær dog

opmærksom på, at dosisindikatoren tæller hver frem-

drejning. Den vil derfor vise rødt (og dermed signalere

at beholderen er tom) for tidligt. Drej derfor kun det grå

bundstykke frem og tilbage én gang umiddelbart før hver

indånding.

Rengøring:

Rengør beholderens yderside 2-3 gange om ugen med en

serviet.

Skil ikke Turbohaleren ad.

OBS: Brug aldrig vand.

Du skal være opmærksom på, at Rhinocort

Turbohaler

ikke virker lige med det samme. Der kan godt gå et par

dage, før du får det bedre.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den

enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen

bør kun ske i samråd med lægen.

Har du brugt for meget Rhinocort

®

Turbohaler

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

brugt mere Rhinocort

Turbohaler

, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du

føler dig utilpas.

Der er ingen risiko forbundet med at bruge for meget

Rhinocort

Turbohaler

en enkelt gang.

Har du glemt at bruge Rhinocort

®

Turbohaler

®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer

i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis,

så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Rhinocort

Turbohaler

kan som al anden medicin give

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end

1 ud af 10.000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (ana-

fylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Dannelse af hul i næseskillevæggen. Søg læge.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn

pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge

eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter):

• Irritation i næsen i form af tørhed og nysen umiddelbart

efter brugen samt næseblod.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt.

Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og

tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

• Hudreaktioner i form af nældefeber, udslæt, eksem eller

irritation af huden og kløe.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 10.000 patienter):

• Tegn og symptomer på systemiske virkninger af kortiko-

steroider, såsom nedsat funktion af binyrerne og forsin-

ket vækst i højden hos børn (se Yderligere bivirkninger

hos børn og unge).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end

1 ud af 10.000 patienter):

• Sårdannelse i næsen.

Yderligere bivirkninger hos børn og unge

Væksthæmning er blevet rapporteret hos børn med intra-

nasale steroider. Lægen vil regelmæssigt måle barnets

højde, mens det får behandling med Rhinocort

Turbo-

haler

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er gene-

rende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til

Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive

bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirk-

ninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema

og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrel-

sens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

• Opbevar Rhinocort

Turbohaler

utilgængeligt for børn.

• Opbevar Rhinocort

Turbohaler

tørt.

• Anvend ikke Rhinocort

Turbohaler

efter den udløbs-

dato, der er anført på pakningen. Hvis pakningen er

mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den

sidste dag i den anførte måned.

6. Yderligere oplysninger

Rhinocort

®

Turbohaler

®

, 100 mikrogram/dosis, næsepud-

der indeholder:

Budesonid 100 mikrogram/dosis.

Øvrige indholdsstoffer:

Ingen.

Pakningsstørrelser:

Rhinocort

Turbohaler

100 mikrogram/dosis fås i paknin-

ger med 200 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

I Danmark markedsføres Rhinocort

Turbohaler

også

som Rhinocort

Turbuhaler

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved

reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

309580102

Dosisindikator

Document: 30958-01 Version: 2 Draft: 2

18-1-2018

Orphan designation: Budesonide, for the: Treatment of eosinophilic oesophagitis

Orphan designation: Budesonide, for the: Treatment of eosinophilic oesophagitis

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-11-2017

Pending EC decision: Jorveza, budesonide, Opinion date: 09-Nov-2017

Pending EC decision: Jorveza, budesonide, Opinion date: 09-Nov-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-3-2018

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

BUDESONIDE Inhalant [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE Inhalant [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Catalent Pharma Solutions, LLC]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Catalent Pharma Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1614 of Wed, 14 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

13-3-2018

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [ASM AEROSOL-SERVICE AG]

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [ASM AEROSOL-SERVICE AG]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

Prednisone vs. Budesonide

Prednisone vs. Budesonide

Title: Prednisone vs. BudesonideCategory: MedicationsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

PULMICORT FLEXHALER (Budesonide) Aerosol, Powder [A-S Medication Solutions]

PULMICORT FLEXHALER (Budesonide) Aerosol, Powder [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

BUDESONIDE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Jorveza (Dr. Falk Pharma GmbH)

Jorveza (Dr. Falk Pharma GmbH)

Jorveza (Active substance: budesonide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)127 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4655

Europe -DG Health and Food Safety

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Rite Aid]

BUDESONIDE Spray, Metered [Rite Aid]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Topco Associates LLC]

BUDESONIDE Spray, Metered [Topco Associates LLC]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Safeway]

BUDESONIDE Spray, Metered [Safeway]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Amerisource Bergen]

BUDESONIDE Spray, Metered [Amerisource Bergen]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [CVS Pharmacy]

BUDESONIDE Spray, Metered [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Walmart]

BUDESONIDE Spray, Metered [Walmart]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

BUDESONIDE (ENTERIC COATED) (Budesonide) Capsule [Alvogen, Inc.]

BUDESONIDE (ENTERIC COATED) (Budesonide) Capsule [Alvogen, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Apotex Corp.]

BUDESONIDE Spray, Metered [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

BUDESONIDE INHALATION SUSPENSION (Budesonide) Inhalant [Cipla USA Inc.]

BUDESONIDE INHALATION SUSPENSION (Budesonide) Inhalant [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

BUDESONIDE Capsule [Mylan Institutional Inc.]

BUDESONIDE Capsule [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [Salix Pharmaceuticals, Inc.]

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [Salix Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Spiriva vs. Symbicort

Spiriva vs. Symbicort

Spiriva HandiHaler (tiotropium bromide) and Symbicort (budesonide and formoterol fumarate dihydrate) are prescribed to prevent bronchospasm (narrowing of the airways in the lungs) in people with bronchitis, emphysema, or COPD (chronic obstructive pulmonary disease).

US - RxList

19-9-2017

BUDESONIDE Capsule, Gelatin Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

BUDESONIDE Capsule, Gelatin Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

BUDESONIDE Capsule [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

BUDESONIDE Capsule [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Budesonide) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Budesonide) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

3-8-2017

BUDESONIDE Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

BUDESONIDE Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Rugby Laboratories]

BUDESONIDE Spray, Metered [Rugby Laboratories]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

BUDESONIDE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

BUDESONIDE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-7-2017

ENTOCORT EC (Budesonide) Capsule [Paddock Laboratories, LLC]

ENTOCORT EC (Budesonide) Capsule [Paddock Laboratories, LLC]

Updated Date: Jul 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

BUDESONIDE (ENTERIC COATED) (Budesonide) Capsule [American Health Packaging]

BUDESONIDE (ENTERIC COATED) (Budesonide) Capsule [American Health Packaging]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

12-6-2017

BUDESONIDE Capsule, Coated Pellets [Cadila Healthcare Limited]

BUDESONIDE Capsule, Coated Pellets [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Jun 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

BUDESONIDE Capsule, Coated Pellets [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

BUDESONIDE Capsule, Coated Pellets [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

1-6-2017

BUDESONIDE Capsule [APPCO PHARMA LLC]

BUDESONIDE Capsule [APPCO PHARMA LLC]

Updated Date: Jun 1, 2017 EST

US - DailyMed