Revadol

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Revadol 400 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 400 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Revadol 400 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35013
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glucosamin ”Gelenk”, filmovertrukne tabletter

Glucosamin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Glucosamin ”Gelenk” uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du være omhygge-

lig med at følge anvisningerne for Glucosamin ”Gelenk”.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2-3 måneder.

Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Glucosamin ”Gelenk”

Sådan skal du tage Glucosamin ”Gelenk”´

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Glucosamin ”Gelenk” kan forbedre bevægeligheden og lindre smerter fra leddene.

Du kan bruge Glucosamin ”Gelenk” til lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt.

Glucosamin ”Gelenk” er ikke egnet til behandling af akutte smerter.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Glucosamin ”Gelenk” for noget andet, skal du altid følge lægens

anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE GLUCOSAMIN

”GELENK”

Tag ikke Glucosamin ”Gelenk”, hvis du er:

overfølsom (allergisk) over for glucosamin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

overfølsom (allergisk) overfor skaldyr, da det aktive stof er udvundet fra skaldyr.

Vær ekstra forsigtig med at tage Glucosamin ”Gelenk”

Du bør kontakte lægen for at udelukke, at du har andre ledsygdomme end slidgigt, som skal have en anden

behandling.

Tal med lægen, inden du tager Glucosamin ”Gelenk”, hvis du:

er i risikogruppen for at få en hjertekarsygdom, da det kan ske, at dit kolesteroltal i blodet bliver

forhøjet under en behandling med glucosamin.

har diabetes, da blodglukoseværdierne og insulinbehovet kan ændre sig.

har astma, da der kan ske en forværring af astmasymptomerne i starten af behandlingen med

glucosamin.

er i behandling med anden medicin.

Oplys altid ved blodprøvekontrol, at du er i behandling med Glucosamin ”Gelenk”. Det kan påvirke prøvere-

sultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer

og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen inden du tager Glucosamin ”Gelenk”, hvis du tager

blodfortyndende medicin (warfarin).

medicin efter transplantation (ciclosporin).

antibiotika (tetracyklin).

Da der er begrænset viden, skal du være forsigtig med at tage glucosamin sammen med anden medicin, da

det ikke kan udelukkes at disse kan påvirke hinanden.

Brug af Glucosamin ”Gelenk” sammen med mad og drikke

Du kan tage Glucosamin ”Gelenk” i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Glucosamin ”Gelenk” efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Glucosamin ”Gelenk” efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Glucosamin ”Gelenk” påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafik-

ken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Hvis du bliver træt, svimmel, får kvalme eller kaster op, bør du ikke køre bil eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholsstoffer i Glucosamin ”Gelenk”

”Glucosamin ”Gelenk” indeholder 2,2 mmol (87 mg) kalium pr. tablet. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/

eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE GLUCOSAMIN ”GELENK”

Hvis din læge har ordineret Glucosamin ”Gelenk” til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Voksne

1 tablet 3 gange daglig. Du kan også tage den daglige dosis på en gang.

Lindring af symptomer (især smertelindring) mærker du måske først efter flere ugers behandling. I nogle

tilfælde varer det endnu længere. Hvis du ikke får lindring af smerterne efter 2-3 måneder, skal du tale med

din læge eller apotek om fortsat behandling med Glucosamin ”Gelenk”.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Du må kun bruge Glucosamin ”Gelenk” til børn under 18 år efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Glucosamin ”Gelenk” filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Glucosamin ”Gelenk” filmovertrukne tablet-

ter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Glucosamin ”Gelenk”.

Hvis du har glemt at tage Glucosamin ”Gelenk”

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste

dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Glucosamin ”Gelenk”

Dine symptomer kan komme tilbage, hvis du holder op med at tage Glucosamin ” Gelenk”.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Glucosamin ”Gelenk” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Hovedpine.

Døsighed.

Mavesmerter, forstoppelse, kvalme, sure opstød, smerter opadtil i maven, diaré.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)

Udslæt, kløe, rødme.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Opkastning.

Vand i kroppen, hævede fødder, ankler og hænder.

Glucosamin ”Gelenk” kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om øgning i kolesteroltal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mu-

lige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller din pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedssty-

relsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

SÅDAN OPBEVARER DU GLUCOSAMIN ”GELENK”

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Glucosamin ”Gelenk ved almindelig temperatur.

Brug ikke Glucosamin ”Gelenk” efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Glucosamin ”Gelenk” indeholder:

Aktivt stof: Glucosamin i form af glucosaminsulfat kaliumchlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

-

Silica, kolloid vandfri

Cellulose, mikrokrystallinsk

Magnesiumstearat,

Hypromellose,

Macrogol 6000.

Udseende og pakningsstørrelser

Pakningsstørrelser

90 og 240 tabletter.

Markedsføres af og indehaver af markedsføringstilladelsen

Mezina A/S

Energivej 4

DK-6700 Esbjerg

Fremstillet og frigivet af:

Viminco A/S

Lodshusvej 11

DK-4230 Skælskør

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 11/2012