Remeron Smelt

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Remeron Smelt 45 mg smeltetabletter
 • Dosering:
 • 45 mg
 • Lægemiddelform:
 • smeltetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Remeron Smelt 45 mg smeltetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32872
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Remeron® Smelt 15, 30 og 45 mg smeltetabletter

mirtazapin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den in-

deholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Remeron Smelt til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Remeron Smelt

Sådan skal du tage Remeron Smelt

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Remeron Smelt tilhører gruppen af medicin, der kaldes

antidepressiva

Remeron Smelt anvendes til behandling af depression hos voksne.

Der vil gå 1 til 2 uger, før Remeron Smelt begynder at virke. Efter 2 til 4 uger vil du måske

begynde at få det bedre. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i

løbet af 2 til 4 uger.

Du kan få yderligere oplysniner i punkt 3 under afsnittet "Hvornår kan du forvente en

forbedring".

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Remeron Smelt

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Remeron Smelt:

hvis du er allergisk over for mirtazapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Remeron

Smelt (angivet i punkt 6). Hvis det er tilfældet, skal du kontakte lægen så hurtigt som

muligt inden du indtager Remeron Smelt.

hvis du tager eller for nyligt (inden for de sidste to uger) har taget medicin kaldet

monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Remeron Smelt.

Børn og unge

Remeron Smelt bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da virkning ikke er set. Desuden

gøres opmærksom på, at patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks.

selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og

vrede), når de behandles med denne type medicin. Trods dette kan din læge ordinere Remeron

Smelt til patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din

læge har ordineret Remeron Smelt til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du

henvende dig til din læge. Hvis patienter under 18 år indtager Remeron Smelt og hvis nogle af de

ovennævnte symptomer opstår eller forværres, skal lægen kontaktes. Derudover foreligger der

ikke langtidsdata om sikkerhed for Remeron Smelt med hensyn til vækst, modning og kognitiv og

adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe. Der er desuden set en signifikant vægtøgning hos

denne aldersgruppe ved behandling med Remeron Smelt sammenlignet med voksne.

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan du af og til tænke på at skade dig selv eller begå selvmord. Disse

tanker kan blive værre, lige når du begynder at tage antidepressiva, fordi det tager tid, før denne

form for medicin begynder at virke. Der går normalt ca. 2 uger, men det kan også vare længere.

Det er mere sandsynligt, at du tænker sådan:

hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

hvis du er ung. Oplysninger fra kliniske forsøg har vist en større risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiske lidelser, og som blev behandlet

med antidepressiv medicin.

→ Hvis du på noget tidspunkt tænker på at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks

kontakte lægen eller tage på hospitalet.

Det kan være en hjælp at fortælle et familiemedlem eller en nær ven

, at du er deprimeret, og

bede vedkommende læse denne indlægsseddel. Du kan også bede vedkommende om at fortælle

dig det, hvis han eller hun synes, at din depression bliver værre, eller hvis han eller hun er

bekymret for ændringer i din adfærd.

Vær ekstra forsigtig med at tage Remeron Smelt:

Hvis du har eller har haft en af følgende tilstande:

→ Fortæl lægen om disse tilstande, inden du tager Remeron Smelt, hvis ikke du allerede

har gjort det.

- Epilepsianfald.

Hvis du begynder at få anfald eller dine anfald bliver hyppigere, skal du

stoppe behandlingen med Remeron Smelt og straks kontakte lægen.

- Leversygdomme

, inklusive gulsot. Hvis der opstår gulsot, skal du stoppe behandlingen

med Remeron Smelt og straks kontakte lægen.

- Nyresygdomme.

- Hjertesygdomme

eller

for lavt blodtryk.

- Skizofreni.

Hvis psykotiske symptomer, som f.eks. paranoide tanker, forekommer

hyppigere eller bliver voldsommere skal du straks kontakte lægen.

- Manisk depression

(perioder skiftende mellem opstemthed/overaktivitet og nedsat

sindsstemning). Hvis du begynder at føle dig opstemt eller ophidset, skal du stoppe

behandlingen med Remeron Smelt og straks kontakte lægen.

- Sukkersyge

(det kan blive nødvendigt at justere doseringen af insulin eller af anden

medicin til sukkersyge).

- Øjensygdomme

, såsom forhøjet tryk i øjet (grøn stær).

- Vandladningsbesvær

, på grund af forstørret blærehalskirtel.

- Visse hjertelidelser

som kan ændre hjerterytmen, et nyligt hjerteanfald, hjertesvigt eller

hvis du tager visse lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen.

Hvis du udvikler tegn på infektioner såsom uforklarlig høj feber, ondt i halsen og sår i

munden.

→ Stop behandlingen med Remeron Smelt og kontakt straks lægen for at få taget en

blodprøve. I sjældne tilfælde kan disse symptomer være tegn på forstyrrelser i

produktionen af blodceller i knoglemarven. Symptomerne, der er sjældne, forekommer

oftest efter 4-6 ugers behandling.

Hvis du er ældre. Du kan være mere følsom overfor bivirkninger af antidepressiv medicin.

Brug af anden medicin sammen med Remeron Smelt

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tag ikke Remeron Smelt

samtidig med:

Monoaminooxidase-hæmmere

(MAO-hæmmere). Du må heller ikke tage Remeron Smelt

to uger efter, at du er stoppet med at tage MAO-hæmmere. Hvis du holder op med at tage

Remeron Smelt, må du heller ikke tage MAO-hæmmere i de første to uger herefter.

Eksempler på MAO-hæmmere er moclobemid, tranylcypromin (begge er antidepressiva)

og selegilin (anvendes ved Parkinsons sygdom).

Du skal være forsigtig med at tage Remeron Smelt samtidig med:

Antidepressiva som serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er), venlafaxin og L-

tryptophan eller triptaner

(til behandling af migræne),

tramadol

(smertestillende),

linezolid

(mod infektion),

lithium

(til behandling af nogle psykiatriske tilstande),

methylenblåt

(til behandling af høje niveauer af methæmoglobin i blodet) og

perikon-

produkter

(et naturlægemiddel mod depression). Remeron Smelt alene eller

kombinationen af Remeron Smelt med disse medicin kan i meget sjældne tilfælde føre til

den tilstand, som kaldes serotonergt syndrom. Nogle af symptomerne på syndromet er:

Uforklarlig feber, sveden, hjertebanken, diarré, (ukontrollerede) muskelsammentrækninger,

rysten, overaktive reflekser, rastløshed, humørsvingninger og bevidstløshed. Hvis du

oplever en kombination af disse symptomer, skal du straks kontakte lægen.

Den antidepressive medicin nefazodon.

Det kan øge mængden af Remeron Smelt i dit

blod. Fortæl lægen, hvis du tager denne medicin. Det kan være nødvendigt at nedsætte

dosis af Remeron Smelt, og øge dosis igen, når behandlingen med nefazodon stoppes.

Medicin mod angst eller søvnløshed

såsom benzodiazepiner,

medicin mod skizofreni

såsom olanzapin,

medicin mod allergier

såsom cetirizin,

medicin mod voldsomme smerter

såsom morfin.

Remeron Smelt kan i kombination med disse typer medicin øge den sløvende virkning af

disse.

Medicin mod infektioner

: medicin mod bakterieinfektioner (såsom erytromycin), medicin

mod svampeinfektioner (såsom ketoconazol) og medicin mod hiv/aids (såsom hiv

proteasehæmmere) og

medicin mod mavesår

(såsom cimetidin).

Disse typer medicin kan i kombination med Remeron Smelt øge mængden af Remeron

Smelt i dit blod. Fortæl lægen, hvis du tager en af disse typer medicin. Det kan være

nødvendigt at nedsætte dosis af Remeron Smelt, og øge dosis igen, når behandlingen med

disse typer medicin stoppes.

Medicin mod epilepsi

såsom carbamazepin og phenytoin, og

medicin mod tuberkulose

, såsom rifampicin.

Disse typer medicin kan i kombination med Remeron Smelt nedsætte mængden af

Remeron Smelt i dit blod. Fortæl lægen, hvis du tager en af disse typer medicin. Det kan

være nødvendigt at øge dosis af Remeron Smelt, og nedsætte dosis igen, når behandlingen

med disse typer medicin stoppes.

Blodfortyndende medicin

såsom warfarin.

Remeron Smelt kan øge effekten af warfarin i blodet. Fortæl lægen, hvis du tager denne

medicin. Hvis denne kombination anvendes, tilrådes det, at lægen omhyggeligt kontrollerer

dit blod.

Medicin der kan påvirke hjerterytmen

såsom visse antibiotika og nogle antipsykotika.

Brug af Remeron Smelt sammen med mad og alkohol

Du kan blive søvnig, hvis du drikker alkohol samtidig med at du tager Remeron Smelt.

Det anbefales derfor, at du ikke drikker alkohol.

Du kan indtage Remeron Smelt sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Den begrænsede viden, man har med Remeron Smelt givet til gravide kvinder, indikerer ikke

nogen øget risiko. Alligevel skal der udvises forsigtighed ved brug under graviditet. Hvis du tager

Remeron Smelt indtil eller til kort før fødslen, skal dit nyfødte barn undersøges for eventuelle

bivirkninger.

Hvis taget under graviditet, kan lignende lægemidler (SSRI’er) øge risikoen for en alvorlig

tilstand hos barnet, kaldet vedvarende pulmonal hypertension hos den nyfødte (PPHN), hvor

barnet trækker vejret hurtigere og virker blålig. Disse symptomer starter ofte indenfor 24 timer

efter barnets fødsel. Hvis dette sker for dit barn, skal du omgående kontakte din jordemoder

og/eller læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Remeron Smelt kan påvirke din koncentration og opmærksomhed. Vær sikker på, at disse evner

ikke er påvirkede, inden du færdes i trafikken eller arbejder med maskiner. Hvis din læge har

ordineret Remeron Smelt til en patient under 18 år, skal du sikre, at personens koncentration og

opmærksomhed ikke er påvirket, før vedkommende færdes i traffiken (f.eks. på cykel).

Remeron Smelt, smeltetabletter indeholder sukkerkugler, der indeholder saccharose.

Remeron Smelt smeltetabletter indeholder sukkerkugler, der indeholder saccharose. Kontakt

lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Remeron Smelt, smeltetabletter indeholder aspartam, en fenylalaninkilde.

Remeron Smelt smeltetabletter indeholder aspartam, en phenylalaninkilde. Kan være skadelig for

patienter med phenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

3. Sådan skal du tage Remeron Smelt

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne infor-

mation. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Hvor meget skal du tage

Den anbefalede begyndelsesdosis er 15 eller 30 mg dagligt.

Din læge kan råde dig til at forhøje

din dosis (mellem 15 og 45 mg dagligt) efter nogle få dage, for at du opnår den dosis, der er bedst

for dig. Dosis er normalt den samme for alle aldersgrupper. Lægen kan dog tilpasse dosis hos

ældre patienter, samt hos patienter med nyre- eller leversygdomme.

Hvornår skal Remeron Smelt indtages

→ Indtag Remeron Smelt på samme tidspunkt hver dag.

Det er bedst at indtage Remeron Smelt som en enkelt dosis før sengetid. Lægen kan dog anbefale,

at Remeron Smelt tages som to doser – en om morgenen og en om aftenen før sengetid. Den stør-

ste dosis bør tages inden du går i seng.

Smeltetabletterne skal indtages således

Smeltetabletterne indtages gennem munden.

1.

Knus ikke smeltetabletten

For at undgå knusning af smeltetabletten må du ikke trykke på tabletlommen (figur A).

Figur A

2.

Riv en tabletlomme af

Hver blister indeholder seks tabletlommer, som er adskilt med perforationer. Riv en

tabletlomme af langs perforationen (figur 1).

Figur 1

3.

Træk folien af

Træk forsigtig folien af ved at starte i det hjørne, som er markeret med en pil (figur 2 og 3)

Figur 2

Figur 3

4.

Tag smeltetabletten ud

Tag smeltetabletten ud med tørre hænder og læg den på tungen (figur 4).

Figur 4

Tabletten vil hurtig opløses og kan synkes uden vand.

Hvornår kan du forvente en forbedring

Normalt begynder Remeron Smelt at virke efter 1 til 2 uger, og efter 2 til 4 uger kan du mærke en

forbedring.

Det er vigtigt, at du taler med din læge om virkningen af Remeron Smelt i de første par uger af

behandlingen:

→ Kontakt lægen 2 til 4 uger efter, du har startet med at tage Remeron Smelt, og fortæl hvilken

virkning medicinen har haft.

Hvis du stadig ikke føler en forbedring, kan lægen forhøje dosis. Efter yderligere 2 til 4 uger

kontaktes lægen igen.

Normalt skal du tage Remeron Smelt indtil depressionssymptomerne har været forsvundet i 4 til 6

måneder.

Hvis du har taget for mange Remeron Smelt smeltetabletter

→ Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du eller en anden har taget mere af

Remeron Smelt, end der står i denne information, eller end lægen har foreskrevet. De mest

almindelige symptomer på en overdosering med Remeron Smelt (uden anden medicin og alkohol)

søvnighed, desorientering og hjertebanken.

Symptomerne på en mulig overdosis kan

omfatte ændring i hjerterytmen (hurtigt, uregelmæssigt hjerteslag) og/eller besvimelse, som kan

være symptomer på en livstruende tilstand, der kaldes

torsades de pointes

Hvis du har glemt at tage Remeron Smelt

Hvis du skal tage din dosis

1 gang dagligt

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis

til normal tid.

Hvis du skal tage din dosis

2 gange dagligt

Hvis du har glemt din morgendosis, skal du tage den sammen med din aftendosis.

Hvis du har glemt din aftendosis, skal du ikke tage den sammen med din dosis næste

morgen, spring den over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis.

Hvis du har glemt begge doser, skal du ikke forsøge at erstatte de glemte doser. Spring

begge doser over og fortsæt behandlingen med din normale morgen- og aftendosis.

Hvis du holder op med at tage Remeron Smelt

→ Behandlingen med Remeron Smelt må kun stoppes efter aftale med din læge.

Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan din depression vende tilbage. Kontakt lægen, når du

har fået det bedre. Lægen vil afgøre, hvornår behandlingen kan stoppes.

Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Remeron Smelt, også selv om din depression er

blevet bedre. Hvis du pludselig stopper behandling med Remeron Smelt kan du komme til at føle

dig utilpas, svimmel, ophidset eller angst, og få hovedpine. Disse symptomer kan undgås ved at

nedtrappe dosis gradvist. Lægen vil fortælle dig, hvordan du nedtrapper dosis gradvist.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage mirta-

zapin og kontakte din læge med det samme.

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

følelse af opstemthed eller følelsesmæssig ‘høj’ (mani).

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

gulning af øjne eller hud. Dette kan være tegn på forstyrrelser i leverfunktionen (gulsot).

Ikke kendte

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

tegn på infektion såsom pludselig uforklarlig høj feber, ondt i halsen og sår i munden

(agranulocytose). I sjældne tilfælde kan mirtazapin forårsage forstyrrelser i dannelsen af

blodlegemer (knoglemarvsdepression). Nogle bliver mindre modstandsdygtige over for in-

fektion, fordi mirtazapin kan forårsage en midlertidig mangel på hvide blodlegemer (granu-

locytopeni). I sjældne tilfælde kan mirtazapin også forårsage en mangel på røde og hvide

blodlegemer såvel som på blodplader (aplastisk anæmi), en mangel på blodplader (trombo-

cytopeni) eller en stigning i antallet af hvide blodlegemer (eosinofili)

epileptiske anfald (krampeanfald)

en kombination af symptomer såsom uforklarlig feber, svedning, øget hjerterytme,

diarré

ukontrollable

) muskelsammentrækninger, kulderystelser, overaktive reflekser, rastløshed,

humørændringer, bevidstløshed og øget spytafsondring. I meget sjældne tilfælde kan disse

være tegn på serotoninsyndrom

tanker om at gøre skade på eller tage livet af dig

alvorlige hudreaktioner (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).

Andre mulige bivirkninger ved brug af mirtazapin er:

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

:

øget appetit og vægtøgning

søvnighed og træthed

hovedpine

mundtørhed.

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

:

døsighed

svimmelhed

skælven og rysten

kvalme

diarré

opkastning

forstoppelse

udslæt

smerter i led og muskler

rygsmerter

svimmelhed og besvimelse, når man rejser sig hurtigt op

væskeophobning (typisk i ankler og fødder)

træthed

livagtige drømme

forvirring

angst

søvnproblemer.

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

:

unormal fornemmelse i huden, som brænden, stikken, kilden og prikken

uro i benene

besvimelse

fornemmelse af følelsesløshed i munden (oral hypoaesthesia)

lavt blodtryk

mareridt

følelse af ophidsethed

hallucinationer

uro i kroppen.

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

:

muskeltrækninger og -kramper

aggression

mavesmerter og kvalme; dette kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis).

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)

:

unormal fornemmelse i munden (oral paræstesi)

væskeophobning i munden (mundødem)

væskeophobning i hele kroppen (generelt ødem)

lokal væskeophobning

lavt natrium i blodet (hyponatriæmi)

uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon

alvorlige hudreaktioner (dermatit bullous, erytem multiforme)

søvngængeri (somnambulisme)

taleforstyrrelse

øget kreatininkinase i blodet

besvær med at lade vandet (urinretention)

muskelsmerter, muskelstivhed og/eller muskelsvaghed, mørkt eller misfarvet urin

(rhabdomyolyse).

Hos børn og teenagere kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Hos børn under 18 år er følgende bivirkninger almindeligvis blevet konstateret i kliniske forsøg:

væsentlig vægtøgning, udslæt og forhøjet koncentration af triglycerider i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk

, E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffemedicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Remeron Smelt indeholder:

Aktivt stof: mirtazapin.

Hver Remeron Smelt 15 mg smeltetablet indeholder 15 mg mirtazapin.

Hver Remeron Smelt 30 mg smeltetablet indeholder 30 mg mirtazapin.

Hver Remeron Smelt 45 mg smeltetablet indeholder 45 mg mirtazapin.

Øvrige indholdsstoffer: Sukkerkugler, hypromellose, povidon K30, magnesiumstearat,

aminoalkylmethacrylat copolymer E, aspartam (E951), vandfri citronsyre, crospovidon

(type A), mannitol (E421), mikrokrystallinsk cellulose, naturlig og kunstig appelsinsmag

(No. SN027512), natriumbicarbonat.

Remeron Smelt's udseende og pakningstørrelser

Remeron Smelt er smeltetabletter.

Remeron Smelt 15 mg smeltetabletter er runde og hvide med en skrå kant og mærket med koden

TZ1 på den ene side.

Remeron Smelt 30 mg smeltetabletter er runde og hvide med en skrå kant og mærket med koden

TZ2 på den ene side.

Remeron Smelt 45 mg smeltetabletter er runde og hvide med en skrå kant og mærket med koden

TZ4 på den ene side.

Smeltetabletterne er pakket i en børnesikret perforeret enkeltdosis blister.

For Remeron Smelt 15, 30 og 45 mg smeltetabletter findes følgende pakningsstørrelser:

6, 18, 30, 48, 90, 96 og 180 smeltetabletter (ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, P.O. Box 20, 5340 BH Oss, Holland

Repræsentan

MSD Danmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V, tlf. 4482 4000, dkmail@merck.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien, Luxembourg

Remergon SolTab

Danmark, Island

Remeron Smelt

Estland, Finland, Holland, Letland, Litauen,

Portugal, Romanien, Slovakiet, Tjekkiet, Østrig

Remeron SolTab

Irland, Storbritannien

Zispin Soltab

Italien , Ungarn

Remeron

Norge , Sverige

Remeron-S

Spanien

Rexer Flas

Tyskland

Remergil SolTab

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2016

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-5-2018

FDA Approves Mirataz, a New Animal Drug to Manage Undesired Weight Loss in Cats

FDA Approves Mirataz, a New Animal Drug to Manage Undesired Weight Loss in Cats

FDA has approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), a new animal drug to manage undesired weight loss in cats. Mirataz is the first transdermal product to receive FDA approval for use in cats. FDA-approved drugs have been demonstrated to be safe and effective for their intended use.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.