Ramipril "Aurobindo"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ramipril "Aurobindo" 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ramipril "Aurobindo" 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44257
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ramipril Aurobindo 5 mg tabletter

Ramipril Aurobindo 10 mg tabletter

ramipril

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen, dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ramipril Aurobindo

Sådan skal du tage Ramipril Aurobindo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ramipril Aurobindo indeholder det aktive lægemiddelstof ramipril. Stoffet tilhører en gruppe

medicin der kaldes ACE hæmmere (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors).

Ramipril Aurobindo virker ved at:

Mindske kroppens produktion af stoffer der gør at man får forhøjet blodtryk

Får dine blodkar til at slappe af og udvide sig

Gør det lettere for dit hjerte at pumpe blodet rundt i din krop

Du kan anvende Ramipril Aurobindo:

Mod forhøjet blodtryk (hypertension)

Til nedsættelse af risikoen for blodprop i hjertet eller slagtilfælde

Til nedsættelse af risikoen eller forsinke forværring af nyresygdom (hvad enten du har

diabetes eller ej)

Til behandling af hjertet, når det ikke kan pumpe tilstrækkeligt blod rundt i din krop

(hjertesvigt)

Til forebyggelse efter blodprop i hjertet (myocardie infarkt) og hjertesvigt.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ramipril Aurobindo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Ramipril Aurobindo:

Hvis du er allergisk over for ramipril, andre ACE-hæmmere eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Ramipril Aurobindo, der er angivet i punkt 6.

Symptomer på allergiske reaktioner er rødmen, synke- og vejrtrækningsproblemer,

hævelse af læber, ansigt, hals eller tunge.

Hvis du tidligere har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion der kaldes ”angioødem”.

Symptomerne er kløe, nældefeber, røde pletter på hænderne, fødderne og på halsen

hævelser af tungen, rundt om øjnene og læberne, besværligheder med at trække vejret og

synkebesvær.

Hvis du er i dialysebehandling eller andre typer filtrering af blodet. Afhængigt af det

apparatur der anvendes, kan det være uhensigtsmæssigt at anvende Ramipril Aurobindo

samtidig.

Hvis du lider af nyresygdom hvor blodtilførslen til nyrerne er nedsat (renal arterie stenose)

Hvis du er gravid i anden eller tredje trimester (se afsnittet nedenfor om graviditet og

amning)

Hvis dit blodtryk er unormalt lavt eller ustabilt. Dette skal din læge vurdere.

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren

Tag ikke Ramipril Aurobindo, hvis du har haft symptomer som i de ovennævnte punkter. Hvis

du er usikker, så tal med din læge, inden du anvender Ramipril Aurobindo.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt din læge eller apotekspersonalet, før du tager Ramipril Aurobindo:

Har dårligt hjerte, lever eller nyrer

Har mistet store mængder kropsvæske og salt (efter at have kastet op, haft diarre, har

svedt mere end normalt, har været på diæt med lavt saltindhold, hvis du har taget

vanddrivende medicin over længere tid, eller hvis du har været i dialysebehandling)

Skal i behandling for bi eller hvepsestik for at nedsætte en allergisk reaktion

(desensibilisering)

Skal bedøves. Dette kan være i forbindelse med en operation eller tandlægebesøg. Det kan

være nødvendigt at stoppe Ramipril Aurobindo behandlingen en dag i forvejen; spørg din

læge

Har højt indhold af kalium i dit blod (set i blodprøveresultater)

Hvis du tager medicin, eller har en lidelse, som kan formindske indholdet af natrium i dit

blod. Din læge kan tage regelmæssige blodprøver for at kontrollere dit indhold af natrium

i blodet, især hvis du er ældre

Hvis du tager medicin der hedder mTOR-hæmmere (f.eks. temsirolimus, everolimus,

sirolimus) eller vildagliptin eller racecadotril, da det kan øge risikioen for en alvorlig

allergisk reaktion kaldet angioødem

Har kollagen vaskulær sygdom såsom skleroderma eller systemisk lupus erythematosus

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er (eller kan blive) gravid. Ramipril Tabletter

anbefales ikke de første tre måneder af graviditeten og hvis du er mere end 3 måneder

gravid, da det kan forårsage alvorlig skade på din baby (se afsnittet ”Graviditet, amning og

frugtbarhed”).

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan,

telmisartan, irbesartan.), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge

aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit

blod med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Ramipril Aurobindo”

Børn og unge

Ramipril Aurobindo anbefales ikke til brug hos børn og unge under 18 år, fordi sikkerhed og

effekt af Ramipril hos børn endnu ikke er etableret.

Hvis noget af ovenstående passer på dig (eller du ikke er sikker), så tal med din læge, før du

tager Ramipril Aurobindo.

Brug af anden medicin sammen med Ramipril Aurobindo

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette er fordi Ramipril Aurobindo kan påvirke den måde anden medicin virker

på ligesom anden medicin kan påvirke den måde Ramipril Aurobindo virker på.

Tal med din læge, hvis du anvender følgende typer medicin. De kan nemlig mindske

virkningen af Ramipril Aurobindo:

Smertestillende medicin (Nonsteroide antiinflammatoriske drugs (NSAID’er) som f.eks.

ibuprofen in-dometacin eller aspirin)

Medicin mod for lavt blodtryk, shock, hjertesvigt, astma eller allergi såsom efedrin,

noradrenalin eller adrenalin. Din læge vil tage dit blodtryk.

Tal med din læge, hvis du anvender følgende typer medicin. De kan nemlig øge virkningen af

Ramipril Aurobindo:

Smertestillende medicin (Nonsteroide antiinflammatoriske drugs (NSAID’er) som f.eks.

ibuprofen in-dometacin eller aspirin)

Medicin mod kræft (kemoterapi)

Medicin der stopper afstødning af organer efter en transplantation såsom ciclosporin

Vanddrivende medicin såsom furosemid

Medicin der kan øge indholdet af kalium i blodet såsom spironolakton, triamterene,

amilorid, kalium salte, trimethoprim alene eller i kombination med sulfamethoxazol (mod

infektioner) og heparin (blodfortyndende middel)

Steroider mod betændelse såsom prednisolon

Allupurinol (anvendes til at mindske mængden af urinsyre i blodet)

Procainamid (mod problemer med hjerterytmen)

Temsirolimus (til kræft)

Sirolimus, everolimus (til forebyggelse af afstødning)

Vildagliptin (bruges til behandling af type 2 diabetes)

Racecadotril (bruges mod diarré)

Det er muligt, at din læge er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler,

hvis du tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information

under overskrifterne”Tag ikke Ramipril Aurobindo” og ”Advarsler og

forsigtighedsregler”).

Tal med din læge, hvis du anvender følgende typer medicin. Ramipril Aurobindo kan nemlig

påvirke virkningen af dem:

Medicin mod sukkersyge såsom tabletter der nedsætter blodsukkeret eller insulin.

Ramipril Aurobindo kan nedsætte blodsukkerniveauet. Kontroller derfor dit blodsukker

nøje når du anvender Ramipril Aurobindo.

Litium (mod mental forstyrrelser). Ramipril Aurobindo kan øge indholdet af litium i

blodet. Dit litiumindhold skal derfor overvåges nøje af din læge.

Tal med din læge hvis du oplever en eller flere af ovenstående hændelser (eller hvis du er

usikker)

Brug af Ramipril Aurobindo sammen med mad, drikke og alkohol

Hvis du drikker alkohol samtidig med at du anvender Ramipril Aurobindo kan du blive

svimmel. Hvis du er bekymret for hvor meget du må drikke samtidig med at du er i

behandling med Ramipril Aurobindo, bør du ta-le med din læge, da blodtrykssænkende

medicin kan forstærke virkningen af alkohol.

Du kan anvende Ramipril Aurobindo sammen med, eller uden mad.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller måske vil blive det). Du bør ikke

anvende Ramipril Aurobindo i de første 12 uger af din graviditet, og efter den 13. uge bør du

helt undgå at tage Ramipril Aurobindo, da medicinen kan være skadelig for fosteret. Hvis du

bliver gravid mens du er i behandling med Ramipril Aurobindo, skal du fortælle det til din

læge med det samme. Et alternativ til Ramipril Aurobindo behandlingen bør opstartes før en

planlagt graviditet.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke anvende Ramipril Aurobindo. Spørg din læge eller apoteket til

råds, før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ramipril Aurobindo kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken (svimmelhed). Dette gælder især i starten af

behandlingen, når din dosis ændres. Hvis dette sker for dig, bør du ikke køre eller bruge visse

former for maskiner.

Ramipril Aurobindo indeholder lactosemonohydrat

Hvis du har fået at vide af lægen, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte din læge,

før De tager dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du tage Ramipril Aurobindo

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Ramipril Aurobindo 5 mg tabletter:

Denne styrke er ikke egnet til doser under 2,5 mg

Ramipril Aurobindo10 mg tabletter:

Denne styrke er ikke egnet til doser under 5 mg

For doser mindre end 2,5 mg per dag Ramipril Aurobindo er ikke egnet. Andre lægemidler af

ramipril i tilstrækkelig styrke er til rådighed. Din læge vil rådgive dig i overensstemmelse

hermed.

Hvor meget må jeg tage:

For højt blodtryk:

Den almindelige startdosis er 1,25 mg eller 2,5 mg én gang dagligt

Din læge vil justere den mængde du skal tage indtil dit blodtryk er under kontrol

Den maksimale dosis er 10 mg én gang dagligt

Hvis du i forvejen er i behandling med vanddrivende medicin, vil din læge muligvis

stoppe eller nedsætte din dosis af vanddrivende medicin før Ramipril Aurobindo

behandlingen

påbegyndes

Nedsættelse af risikoen for blodprop i hjertet eller slagtilfælde:

Den almindelige startdosis er 2,5 mg én gang dagligt

Derefter kan din læge vælge at øge dosis

Den almindelige dosis er 10 mg én gang dagligt

Forebyggelse og behandling af nyresygdom:

Du bliver sandsynligvis opstartet på en dosis på 1,25 mg eller 2,5 mg én gang dagligt

Din læge vil herefter justere din dosis

Den almindelige dosis er 5 mg eller 10 mg én gang dagligt

Behandling af hjertesvigt

Den almindelige startdosis er 1,25 mg én gang dagligt

Din læge vil herefter justere din dosis

Den maksimale dosis er 10 mg dagligt. Helst fordelt på to doser pr dag.

Behandling efter blodprop i hjertet:

Den almindelige startdosis er 1,25 mg én gang dagligt til 2,5 mg to gange dagligt

Din læge vil herefter justere din dosis

Den almindelige dosis er 10 mg dagligt. Helst fordelt på to doser pr dag

Ældre:

Lægen vil nedsætte startdosis og tilpasse behandlingen langsomt

Indtagelse af Ramipril Aurobindo:

Indtag medicinen gennem munden, på samme tidspunkt på dagen hver dag

Slug tabletterne hele med rigelig væske

Du må ikke tygge eller knuse tabletterne

Hvis du har du har taget for meget Ramipril Aurobindo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af ”Ramipril Aurobindo”,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har anvendt mere Ramipril Aurobindo end

der står i denne informa-tion, eller mere end lægen har foreskrevet. Du må ikke selv køre bil,

få derfor en anden til at køre dig, eller ring efter en ambulance. Medbring pakningen og denne

indlægsseddel så lægen kan se hvad du har taget.

Hvis du har glemt at tage Ramipril Aurobindo

Hvis du har glemt at tage en dosis skal du blot tage den normale dosis næste gang

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop indtagelse af Ramipril Aurobindo og konsulter lægen med det samme, hvis du

oplever én af følgende bivirkninger – du kan have brug for akut lægehjælp:

Hævelse af ansigtet, læberne eller halsen, der gør det svært at trække vejret eller synke,

ligesom kløe eller udslæt. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion mod

Ramipril Aurobindo.

Alvorlige reaktioner på huden såsom hududslæt, sår i munden, forværring af eksisterende

hudsyg-domme, rødmen, forekomst af blistere på huden (såsom Stevens-Johnson

syndrom, toksisk epider-misk nekrolyse eller erythema multiform)

Kontakt straks lægen hvis du oplever:

Øget puls, hjertebanken (palpitations), brystsmerter, strammende fornemmelse i brystet

eller mere alvorlige lidelser som blodprop i hjertet eller slagtilfælde.

Vejrtrækningsproblemer eller hoste. Dette kunne være tegn på lungeproblemer.

Lettere tendens til blå mærker, længere blødningsperioder, tegn på blødninger (f.eks.

blødning fra tandkødet), lilla mærker på huden, lettere tendens til at få infektioner,

halsbetændelse, feber, træthedsfornemmelse, svimmel eller bleghed. Dette kan være tegn

på blod- eller knoglemarvs problemer.

Alvorlig mavepine der strækker sig om til ryggen. Dette kan være tegn på pancreatitis

(betæn-delse i bugspytkirtlen).

Feber, kuldegysninger, træthed, mistet appetit, mavepine, kvalme, gullig hud eller øjne

(jaundi-ce). Dette kan være tegn på leverbetændelse såsom hepatitis eller lever skade.

Andre bivirkninger:

Kontakt straks lægen, hvis én af følgende bivirkninger bliver alvorlige eller varer længere end

et par dage:

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10 patienter)

Hovedpine eller træthedsfornemmelse

Svimmelhed. Dette er mest sandsynligligt når du starter med at anvende Ramipril

Aurobindo eller når dosis opjusteres.

Besvimelse, for lavt blodtryk (hypotension), især hvis du rejser dig eller sætter dig op

Tør hoste, bihulebetændelse (sinusitis)eller bronkitis, stakåndethed

Mavepine, diarré, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkast

Hududslæt

Brystsmerter

Muskelkramper eller muskelsmerter

Blodprøveresultater der viser mere kalium i blodet end normalt

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 100 patienter):

Balanceproblemer

Kløe og unormale hud tilstande såsom følelsesløshed, prikkende eller brændende

fornemmelse i huden (parastesi)

Mistet eller ændring i smagssans

Søvnproblemer

Nedtrygt, angstfornemmelse, mere nervøs end sædvanlig eller rastløshed

Tilstoppet næse, vejrtrækningsbesvær eller forværring af astma

Hævelse i tarmsystemet kaldet ”intestinal angiødem” der medfører symptomer som

smerter i ma-veregionen, opkast og diarré

Halsbrand, forstoppelse eller mundtørhed

Øget urinproduktion

Øget svedtendens

Mistet eller nedsat appetit

Uregelmæssig hjerterytme.

Hævede arme og ben. Dette kan være et tegn på at kroppen tilbageholder mere vand end

normalt.

Rødmen

Sløret syn

Ledsmerter

Feber

Nedsat libido hos mænd og kvinder

Øget antal af visse hvide blodlegemer (eosinophilia) set i blodprøver

Blodprøveresultater der viser ændring i lever, bugspytkirtel og nyrernes funktion

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

Følelsen af at være oprevet eller forvirret

Rød og hævet tunge

Kraftig afstødning af hud, kløe, ujævn rødmen

Negle problemer (f.eks. at de løser sig fra neglebåndet)

Hududslæt eller forekomst af blå mærker

Hudpletter og kolde hænder og fødder

Røde, kløende, hævede, fugtige øjne

Høreforstyrrelser og ringen for ørerne

Følelse af at være afkræftet

Blodprøveresultater der viser et fald i antallet af røde blodlegemer, hvide blodlegemer,

blodplader eller i haemaglobinmængden

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Lysskyhed

Andre rapporterede bivirkninger:

Kontakt lægen hvis nogen af følgende bivirkninger bliver alvorlige eller hvis de varer længere

end et par dage:

Koncentrationsbesvær

Hævelser i munden

Blodprøveresultater der viser for få blodlegemer i dit blod

Blodprøveresultater der viser lavere indhold af natrium end normalt i dit blod

Koncentreret urin (mørk farve), opkastningsfornemmelser eller opkastning, har

muskelkramper, forvirring og anfald, som kan skyldes forkert ADH (antidiuretisk

hormon) udskillelse. Hvis du får disse symptomer, skal du kontakte din læge hurtigst

muligt.

Hvide ”døde” fingre og tæer (Raynaud’s phenomen)

Forstørrelse af brysterne hos mænd

Nedsat reaktionsevne

Brændende fornemmelse

Forstyrrelse af lugtesansen

Hårtab

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Hold HDPE-beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ramipril Aurobindo indeholder:

Aktivt stof ramipril. Hver tablet indeholder 5 mg eller 10 mg af ramipril.

Øvrige indholdsstoffer: prægelatineret stivelse (majs), lactosemonohydrat,

natriumhydrogencarbonat (E500), croscarmellosenatrium (E468), jernoxid rød [for 5mg

tabletter kun] (E172) og natriumstearylfumarat

Udseende og pakningsstørrelser

Ramipril Aurobindo 5 mg tabletter:

Lys pink, flad facetteret, runde [diameter 6.0 mm], uovertrukken tablet præget med "H" og

"19" adskilt af delekærven på den ene side og glatte på den anden side. Tabletten kan deles i to

lige store doser.

Ramipril Aurobindo 10 mg tabletter:

Hvid til offwhite flad facetteret, runde [diameter 6.0 mm], uovertrukken tablet præget med

"H" og "20" adskilt af delekærven på den ene side og glatte på den anden side. Tabletten kan

deles i to lige store doser.

Ramipril Aurobindo tabletter findes i:

Blisterpakning (Klar - PVC / aluminium).

Hvid uigennemsigtig HDPE beholder med PP skruelåg

Pakningsstørrelser

:

Ramipril Aurobindo 5 mg tabletter:

Blisterpakning: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100 og 500 tabletter

HDPE beholder pack: 30 og 1000 (kliniske pack) tabletter

Ramipril Aurobindo 10 mg tabletter:

Blisterpakning: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 og 500 tabletter

HDPE beholder pack: 30 og 1000 (kliniske pack) tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1913

Malta

Fremstiller

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park, West End Road,

South Ruislip HA4 6QD.

Storbritannien

eller

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate

Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000

Malta

eller

Galenicum Health, S.L.

Avenida Diagonal 538, 4º 1ª

08006, Barcelona, Spanien

yderligere

oplysning

dette

lægemiddel,

bedes

henvendelse

rettet

lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Ramipril Aurobindo

Estland

Ramipril Aurobindo

Finland

Ramipril Orion 5 mg / 10 mg tabletti

Frankrig

RAMIPRIL ARROW LAB 5 mg / 10 mg, comprimé sécable

Tyskland

Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg Tabletten

Grækenland

RAMISYN 5 mg / 10 mg δισκία

Irland

Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablets

Italien

Ramipril Aurobindo Pharma Limited 5 mg / 10 mg compresse

Litauen

Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletės

Malta

Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablets

Nederlandene

Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg, tabletten

Norge

Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletter

Polen

Ramipril Aurobindo

Rumænien

Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg comprimate

Spanien

ramipril cinfa 5 mg / 10 mg comprimidos EFG

Sverige

Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletter

Storbritannien

Ramipril 5 mg / 10 mg tablets

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2018.

30-10-2018

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

ScieGen Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling listed lots, within expiry, of Irbesartan Tablets, USP 75 mg, 150 mg, and 300 mg dosage forms to the consumer level. These products are being recalled due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Irbesartan, USP manufactured by Aurobindo Pharma Limited. This impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-10-2018

Aurobindo Pharma Limited Issues Voluntary Recall of Irbesartan Drug Substance due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (NNitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Aurobindo Pharma Limited Issues Voluntary Recall of Irbesartan Drug Substance due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (NNitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Aurobindo Pharma Limited is voluntarily recalling 22 Batches of the drug substance Irbesartan due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA). The impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a probable human carcinogen as per International Agency for Research on Cancer (IARC).

FDA - U.S. Food and Drug Administration