Qvar Easi-Breathe

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Qvar Easi-Breathe 50 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning
 • Dosering:
 • 50 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsspray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Qvar Easi-Breathe 50 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59598
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Qvar

Easi-Breathe

50 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning

beclometasondipropionat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Qvar Easi-Breathe til dig

personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Qvar

Easi-Breathe

3. Sådan skal du bruge Qvar Easi-Breathe

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Det virksomme indholdsstof i Qvar Easi-Breathe er

beclometasondipropionat, som er opløst i ethanol og

den flydende drivgas norfluran. Inhalationssprayen

forstøver opløsningen til meget små inhalérbare

dråber.

Beclometasondipropionat er et binyrebarkhormon,

som hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene,

så luften lettere kan passere, og det bliver nemmere

at trække vejret. Dette mindsker antallet af

astmaanfald og astmasymptomer såsom åndenød,

hvæsen og følelse af trykken i brystet.

Du skal bruge Qvar Easi-Breathe til at forebygge

astmaanfald hos voksne og børn i alderen 5 år og

opefter. Qvar Easi-Breathe virker ikke på et

astmaanfald, der er i gang.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

BRUGE QVAR EASI-BREATHE

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doserings-

etiketten.

Brug ikke Qvar Easi-Breathe:

hvis du er allergisk over for beclometason-

dipropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Qvar Easi-Breathe (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger

Qvar Easi-Breathe.

Qvar Easi-Breathe er en forebyggende behandling og

virker ikke på pludselige anfald af åndenød. I tilfælde

af pludseligt anfald af åndenød skal du bruge din

korttidsvirkende anfaldsmedicin, som du altid bør

have på dig.

Gå jævnligt til kontrol hos lægen, så du får den dosis,

der passer til sværhedsgraden af din astma. Du bør

ikke have astmaanfald eller vågne om natten på

grund af din astma. Tal med lægen, hvis dit forbrug af

anfaldsmedicin stiger, hvis din astma bliver værre,

hvis du hoster mere, har mere åndenød end normalt,

eller hvis dit forbrug af korttidsvirkende anfalds-

medicin stiger. Du skal måske have en højere dosis

Qvar Easi-Breathe.

Du må ikke stoppe behandlingen med Qvar Easi-

Breathe, medmindre det er aftalt med lægen.

Tal med lægen, hvis du har eller har haft tuberkulose.

Hvis du er voksen og bruger Qvar Easi-Breathe, skal

du tale med din læge om, hvordan du sikrer, at du får

tilstrækkeligt med kalk, D-vitamin og motion. Hvis du

bruger Qvar Easi-Breathe i mere end 5 år, skal du

muligvis have foretaget en kontrol af dine knogler. Tal

med lægen om dette.

Hvis du har brugt høje doser Qvar Easi-Breathe i

længere perioder, kan din binyrebarkfunktion være

nedsat. Dette bør tages i betragtning i stressfulde

situationer, f.eks. hvis du skal have foretaget en

operation. Din læge vil beslutte, om det er nødvendigt

at justere din dosis.

Hvis du oplever trykken for brystet, hoste, hvæsende

vejrtrækning eller åndenød umiddelbart efter, at du

har brugt Qvar Easi-Breathe, skal du omgående søge

lægehjælp, da du kan have en alvorlig tilstand, der

kaldes paradoks bronkospasme.

Hvis du i længere tid er blevet behandlet med

steroider i form af tabletter og skal skifte til Qvar Easi-

Breathe, vil lægen fortælle dig, hvordan du skal trappe

ud af behandlingen med tabletter. Du kan blive lidt

utilpas (f.eks. hovedpine, kvalme, ondt i led og

muskler), mens du er i gang med at trappe ud af

behandlingen med tabletter.

Hvis du efter skift fra steroid-tabletbehandling til Qvar

Easi-Breathe får tegn på allergi såsom høfeber,

løbenæse eller eksem, skal du tale med lægen om

dette. Lægen kan vælge at give dig tabletter eller

creme mod din allergi.

Tal med lægen, hvis du får en infektion i øjnene, i

munden eller i luftvejene.

Skyl munden eller børst tænder lige efter, du har brugt

inhalationssprayen for at undgå mundsvamp.

Børn og unge

Hvis dit barn bruger Qvar Easi-Breathe, skal du sikre

dig, at dit barn får motion og en tilstrækkelig mængde

kalk i kosten, evt. som kosttilskud. Tal med lægen om

dette.

Hvis dit barn bruger Qvar Easi-Breathe i længere tid,

skal barnets højde måles jævnligt for at kontrollere

barnets vækst.

Brug af anden medicin sammen med Qvar Easi-

Breathe

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen, før du bruger Qvar Easi-Breathe:

hvis du er eller for nylig har været i behandling med

binyrebarkhormoner (prednisolon), som næsespray,

tabletter eller injektion.

hvis du er i behandling med Antabus eller

metronidazol (medicin mod visse infektioner).

Nogle lægemidler kan øge virkningen af Qvar Easi-

Breathe, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt,

hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse

former for hiv-medicin, herunder ritonavir og

cobicistat).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du

er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Qvar Easi-Breathe

efter aftale med lægen.

Amning

Du kan bruge Qvar Easi-Breathe, selvom du ammer.

Qvar Easi-Breathe kan gå over i modermælken, men

det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal

med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Qvar Easi-Breathe påvirker ikke arbejdssikkerheden

eller evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Qvar Easi-Breathe indeholder alkohol

Denne medicin indeholder en lille mængde alkohol,

mindre end 100 mg pr. dosis.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE QVAR EASI-

BREATHE

Brug altid Qvar Easi-Breathe nøjagtigt efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Qvar Easi-Breathe er til indånding gennem munden.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Mild til moderat astma: 50-200 mikrogram 2 gange

daglig.

Svær astma: Op til 400 mikrogram 2 gange daglig.

Den højeste daglige dosis er 800 mikrogram fordelt

på flere doser.

Børn:

Børn fra 5 år og derover:

Mild til moderat astma: 50 mikrogram 2 gange daglig.

Svær astma: 100 mikrogram 2 gange daglig.

Den højeste daglige dosis til børn er i alt

200 mikrogram fordelt på flere doser.

Qvar Easi-Breathe skal bruges regelmæssigt for at

opnå den bedste virkning. Tal med lægen om dette.

Når du starter med at bruge Qvar Easi-Breathe, går

der et par dage, før du kan begynde at mærke

virkningen.

Du skal fortælle din læge, hvis din astma bliver

forværret, eller hvis du mener, at Qvar Easi-Breathe

ikke virker så godt som tidligere.

Brugsanvisning

Vigtigt

Du skal læse denne indlægsseddel omhyggeligt og

følge vejledningen, inden du bruger dette lægemiddel.

Børn bør altid være under opsyn af en voksen, når de

bruger Qvar Easi-Breathe.

Husk altid følgende:

Du skal fortælle det til din læge, hvis din astma

bliver værre, eller hvis dette lægemiddel ikke lindrer

din astma som tidligere.

Du skal sidde med ret ryg eller stå op, mens du

bruger dette lægemiddel. Under anvendelsen er det

vigtigt at holde inhalatoren lodret, da den kun

virker, hvis den holdes i denne position.

Denne inhalator er udformet, så den er lettere for dig

at bruge. Det er en vejrtrækningsudløst inhalator. Dette

betyder, at den kun frigiver en dosis, når du indånder.

Åbning af Qvar Easi-Breathe

Inhalatoren åbnes ved at folde hætten, der dækker

mundstykket, ned.

Før inhalatoren anvendes første gang, eller hvis

inhalatoren ikke har været anvendt i 14 dage eller

mere, skal du trykke 2 pust ud i luften inden brug.

Afprøvningen foregår ved at skrue toppen af, så

metaldåsen indeni bliver synlig. Fold hætten ned, og

udløs sprayen ved at trykke på metaldåsen med pege-

eller tommelfingeren. Luk hætten, og sæt toppen på

igen.

Sådan bruger du din Qvar Easi-Breathe

1. Inhalatoren skal holdes i lodret position. Du skal

åbne inhalatoren ved at skubbe hætten, der

dækker mundstykket, ned.

Ånd normalt ud, eller så meget du kan. Hold

mundstykket godt fast mellem læberne. Hold

inhalatoren lodret, og sørg for, at din hånd ikke

blokerer for lufthullerne. Træk vejret langsomt og

dybt ind gennem mundstykket. Fortsæt indåndingen,

når inhalatoren afgiver en dosis ind i din mund.

Fortsæt, indtil du har taget en dyb indånding.

3. Tag inhalatoren ud af munden, og hold vejret i

ca. 10 sekunder. Ånd så langsomt ud.

4. Efter brug skal inhalatoren holdes lodret, og hætten

lukkes med det samme.

5. Hvis du har behov for at tage mere end én dosis,

skal du lukke og vente ca. 1 minut. Derefter

begyndes forfra igen fra punkt 1.

6. Efter brug: Skyl munden og spyt ud for at undgå

svamp og hæshed.

7. Man kan kontrollere, om der stadig er medicin i

beholderen ved at tage medicinbeholderen ud og

ryste den. Når beholderen er fuldstædnig tom, vil

man hverken kunne høre eller mærke drivmidlet.

Rengøring af inhalatoren

Du bør holde inhalatoren ren, især mundstykket.

Hermed undgås aflejringer af aerosolrester. For at

undgå tilstopning af inhalatoren skal du rengøre den

én gang om ugen:

Fold hætten, der dækker mundstykket, ned og tør

ydersiden og indersiden af mundstykket af med en tør

klud. Der må ikke anvendes vand eller andre væsker

til rengøring af mundstykket.

Hvis inhalatoren holder op med at virke

Hvis din inhalator ikke virker rigtigt, skal du skrue

toppen af og trykke metaldåsen ned. Det er vigtigt, at

du rengør inhalatoren regelmæssigt for at undgå

aflejringer af aerosolrester i inhalatoren. Hvis din

inhalator ikke virker rigtigt, kan det skyldes

tilstopning, og du bør rengøre den som beskrevet

ovenfor. Hvis din inhalator stadig ikke fungerer, skal

den tilbageleveres til din læge eller apoteket.

Hvis du har brugt for meget Qvar Easi-Breathe

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet,

hvis du har brugt mere Qvar Easi-Breathe, end der

står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen

med.

Det er vigtigt, at du tager den dosis, som er angivet på

doseringsetiketten, eller som lægen har anvist. Du bør

ikke øge eller nedsætte dosis uden først at have aftalt

det med lægen.

Hvis du har glemt at bruge Qvar Easi-Breathe

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis. Hvis du glemmer en dosis, så tag

den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart

skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis

over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Qvar Easi-Breathe

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter

aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse

af øjenomgivelser, tunge, læber og ansigt samt

besvimelse. Kan være livsfarligt. Ring 112.

Hvæsende vejrtrækning eller åndenød umiddelbart

efter brug af Qvar Easi-Breathe. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og

regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær).

Kontakt straks læge eller skadestue.

Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat

funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

Lungebetændelse. Kontakt lægen.

Pludselige smerter i ryggen og tendens til

knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Sløret syn. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Svampeinfektion i mund og svælg.

Hoste, hæshed, irritation og ømhed i svælget.

Hovedpine.

Ikke almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og

10 ud af 1000 patienter):

Rysten, svimmelhed.

Smagsforstyrrelser.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Kvalme.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Nældefeber, udslæt, kløe, rødme af huden, tendens

til blå mærker, mindre blødninger i hud og slimhinder,

tynd hud, der let går i stykker. Tal med lægen.

Nedsat vækst hos børn og unge.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Rødt, rundt måneansigt, øget fedt på maven og i

nakken (Cushingoide træk).

Følelsen af ekstrem rastløshed ledsaget af

muskelspasmer, rysten og muskeltrækninger,

søvnproblemer, angst, depression, ændret adfærd,

aggressivitet (primært hos børn).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger,

der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Qvar Easi-Breathe utilgængeligt for børn.

Qvar Easi-Breathe må ikke opbevares ved

temperaturer over 25 °C.

Beskyt Qvar Easi-Breathe mod direkte sollys.

Beskyt Qvar Easi-Breathe mod frost. Inhalatoren

kan dog bruges ved temperaturer helt ned til -10 °C.

Beholderen er under tryk. Må ikke punkteres eller

brændes, heller ikke når den er tømt.

Brug ikke Qvar Easi-Breathe efter den udløbsdato,

der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Qvar Easi-Breathe indeholder:

Aktivt stof: Beclometasondipropionat

50 mikrogram/dosis.

Øvrige indholdsstoffer: Drivgassen norfluran

(HFA-134a) og vandfri ethanol.

Udseende og pakningsstørrelse:

Qvar Easi-Breathe indeholder en 10 ml aluminium-

beholder under tryk med en 50 μl doseringsventil til

afmålte doser og en vejrtrækningsudløst inhalator.

Qvar Easi-Breathe fås i pakningsstørrelsen 200 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

oktober 2017.

146766P001

01/2018

Qvar

er et registreret varemærke, der tilhører Teva Pharmaceuticals International GmbH. Easi-Breathe

er et registreret varemærke, der tilhører Norton Healthcare Limited.