Quetiapin "KRKA"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Quetiapin "KRKA" 300 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Quetiapin "KRKA" 300 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39967
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Quetiapin Krka 25 mg filmovertrukne tabletter

Quetiapin Krka 100 mg filmovertrukne tabletter

Quetiapin Krka 150 mg filmovertrukne tabletter

Quetiapin Krka 200 mg filmovertrukne tabletter

Quetiapin Krka 300 mg filmovertrukne tabletter

quetiapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret lægemidlet til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Quetiapin Krka

Sådan skal du tage Quetiapin Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1.

Virkning og anvendelse

Quetiapin Krka indeholder det aktive stof quetiapin. Dette tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes

antipsykotika. Quetiapin Krka kan bruges til at behandle forskellige alvorlige sygdomme som f.eks.:

Bipolar depression: Du føler dig ked af det, eller du kan føle dig deprimeret, have skyldfølelse,

mangle energi, miste appetitten eller have svært ved at sove.

Mani: Du kan føle dig meget opstemt, opløftet, ophidset, begejstret eller hyperaktiv eller have en

dårlig dømmekraft, som omfatter aggressiv eller destruktiv opførsel.

Skizofreni: du kan høre eller fornemme ting, som ikke er der, tro på ting, der ikke er sande eller

føle dig usædvanlig mistroisk, angst, forvirret, skyldig, anspændt eller deprimeret.

Din læge vil muligvis fortsat ordinere Quetiapin Krka, selvom du får det bedre.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Quetiapin Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Quetiapin Krka:

hvis du er allergisk over for quetiapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin

(angivet i punkt 6)

hvis du tager noget af følgende medicin:

visse lægemidler mod hiv

lægemidler, som indeholder azol (mod svampeinfektioner)

erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner)

nefazodon (mod depression)

Tag ikke Quetiapin Krka, hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, så tal altid med din

læge eller apotekspersonalet, inden du tager Quetiapin Krka.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Quetiapin Krka, hvis:

du eller nogen i din familie har eller har haft hjerteproblemer, f.eks. problemer med

hjerterytmen, svækket hjertemuskel eller betændelse i hjertet, eller hvis du tager medicin, der

kan påvirke måden hvorpå dit hjerte slår

du har lavt blodtryk

du har haft et slagtilfældespecielt hvis du er ældre

du har problemer med leveren

du har haft krampeanfald

du har sukkersyge eller har risiko for at få det. Hvis dette er tilfælde, kan det være, at din vil

din læge checker dit blodsukkerniveau, mens du tager Quetiapin Krka

du ved, at du tidligere har haft et lavt antal hvide blodlegemer (som måske eller måske ikke

har været forårsaget af andre lægemidler)

du er en ældre, dement person (nedsat hjernefunktion). Quetiapin Krka må ikke tages af ældre

demente personer, fordi Quetiapin Krka kan øge risikoen for slagtilfælde, og i nogle tilfælde

dødsfald, hos disse personer.

du eller nogen i din familie har haft blodpropper, da denne type medicin har været forbundet

med dannelsen af blodpropper.

du har eller har haft en tilstand, hvor du stopper med at trække vejret i korte perioder under

din normale nattesøvn (kaldet søvnapnø), og tager medicin der sænker hjernens normale

aktivitet (depressiva)

du har eller har haft, en tilstand hvor du ikke kan tømme din blære helt (urinretention), har

forstørret prostata, en blokering i din tarm eller et øget tryk inde i øjet. Disse tilstande skyldes

nogen gange medicin (anti-cholinerg medicin), som påvirker nervecellernes funktion med

henblik på behandling af visse medicinske tilstande

du tidligere har haft alkohol- eller stofmisbrug.

Tal med din læge med det samme, hvis du oplever følgende efter at have taget Quetiapin Krka:

en kombination af feber, alvorlig muskelstivhed, sveden eller nedsat bevidsthed (en lidelse,

som hedder ”malignt neuroleptikasyndrom”). Dette kræver omgående medicinsk behandling.

ufrivillige bevægelser, især af ansigtet eller tunge

bliver svimmel eller pludseligt føler dig meget søvnig. Dette kan øge risikoen for ulykker

(fald) hos ældre patienter

krampeanfald (anfald)

langvarig og smertefuld erektion (priapisme)

Disse tilstande kan skyldes denne type lægemidler.

Tal med din læge hurtigst muligt, hvis du har:

feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen, eller enhver anden infektion, da dette kan

resultere i et meget lavt antal hvide blodceller. Dette kan medføre behandlingsstop med

Quetiapin Krka og /eller at der skal gives behandling.

forstoppelse sammen med vedholdende mavesmerter, eller forstoppelse, som ikke har reageret

på behandling, da dette kan medføre en mere alvorlig blokering af tarmene.

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan det være, at du ind imellem tænker på at skade dig selv eller begå

selvmord. Disse tanker kan øges, når du starter med at tage din medicin, da denne type lægemidler

alle tager lidt tid, før de virker, normalt omkring to uger, men nogle gange først efter lidt længere

tid.

Det kan også godt være, at du får flere af disse tanker, hvis du pludselig stopper med at tage din

medicin. Det er sandsynligt, at du vil have lettere ved at få sådanne tanker, hvis du er en yngre

voksen. Information fra kliniske studier viser, at der er en øget risiko for selvmordstanker og/eller

selvmordsadfærd hos yngre voksne under 25 år med depression.

Hvis du på noget tidspunkt tænker på at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte

din læge eller tage på hospitalet. Det kan være en hjælp at fortælle en slægtning eller en god ven, at du

er deprimeret, og bede dem læse denne information. Du kan bede dem fortælle dig, hvis de mener, at

din depression bliver værre, eller hvis de er bekymrede over en ændring i din opførsel.

Vægtøgning

Der er observeret vægtøgning hos patienter, der tager Quetiapin Krka. Du og din læge bør

regelmæssigt kontrollere din vægt.

Børn og unge

Quetiapin Krka er ikke til brug hos børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Quetiapin Krka

Fortæl det altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Du må ikke tag Quetiapin Krka, hvis du tager et af følgende lægemidler:

Visse lægemidler mod hiv

Lægemidler, som indeholder azoler (mod svampeinfektioner)

Erythromycin eller clarithromycin (mod infektion)

Nefazodon (mod depression).

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af følgende lægemidler:

Lægemidler mod epilepsi (f. eks. phenytoin eller carbamazepin)

Lægemidler mod forhøjet blodtryk

Barbiturater (mod søvnbesvær)

Thioridazin eller lithium (andre antipsykotika)

Lægemidler, der påvirker din hjerterytme (puls), f.eks. lægemidler, som kan forårsage

ubalance i elektrolytterne (lave niveauer af kalium eller magnesium i blodet). Dette gælder

for eksempel diuretika (vanddrivende medicin eller bestemte typer antibiotika (medicin mod

infektioner)

Lægemidler, der kan medføre forstoppelse

Lægemidler (anti-cholinerg medicin), der kan påvirke funktionen af nerveceller for derved at

behandle visse sygdomme

Tal med din læge, før du eventuelt stopper hvilken som helst medicinsk behandling.

Brug af Quetiapin Krka med mad, drikke og alkohol

Quetiapin Krka kan tages med eller uden samtidig fødeindtagelse

Vær forsigtig med, hvor meget alkohol du indtager. Virkningen af Quetiapin Krka sammen med

alkohol kan gøre dig søvnig.

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Quetiapin Krka. Det kan påvirke den måde

medicinen virker på.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Quetiapin Krka. Du bør ikke tage

Quetiapin Krka under graviditet medmindre du har aftalt det med din læge.

Du må ikke tage Quetiapin Krka, mens du ammer.

Følgende abstinenssymptomer kan opstå hos nyfødte børn, hvis mødre har taget Quetiapin Krka i det

sidste trimester (sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og eller/svaghed,

døsighed, ophidselse, åndedrætsbesvær og problemer med at tage føde til sig. Søg læge, hvis dit

nyfødte barn udvikler nogen af disse symptomer

Trafik og arbejdssikkerhed

Dine tabletter kan gøre dig søvnig. Du må ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før du ved,

hvordan tabetterne påvirker dig.

Quetiapin Krka indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Indvirkning på narkotikatestning af urin

Hvis du skal havet taget en urinprøve til narkotikatestning, kan behandling med Quetiapin Krka

kombineret med bestemte testmetoder medføre, at prøven testes positiv for metadon samt nogle

stoffer til behandling af depression, som hedder tricykliske antidepressiva (TCA), selvom du hverken

tager metadon eller TCA’er. Skulle dette ske, kan der foretages en mere specifik test.

3.

Sådan skal du tage Quetiapin Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekespersonalet.

Din læge bestemmer hvilken dosering, du skal starte med. Vedligeholdelsesdosis (daglig dosis)

afhænger af din sygdom og dine behov, men vil normalt være mellem 150 mg og 800 mg.

Du skal tage tabletterne én gang dagligt ved sengetid eller to gange dagligt, afhængigt af din

sygdom

Synk tabletterne hele med et glas vand

Du kan tage tabletterne med eller uden samtidig fødeindtagelse

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Quetiapin Krka, da det kan påvirke den måde

medicinen virker.

Selvom du får det bedre, må du ikke stoppe med at tage tabletterne uden at have talt med din

læge.

Leverproblemer

Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du har problemer med leveren.

Ældre

Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du er en ældre person.

Brug til børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke anvende Quetiapin Krka.

Hvis du har taget for mange Quetiapin Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Quetiapin Krka, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du tager flere Quetiapin Krka, end lægen har ordineret, kan du føle dig søvnig, svimmel, få en

unormal hjerterytme (puls). Kontakt straks din læge eller nærmeste hospital. Tag Quetiapin Krka

tabletterne med dig.

Hvis du har glemt at tage Quetiapin Krka

Hvis du har glemt en dosis Quetiapin Krka, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis det

er tæt på at være tid til den næste dosis, så vent bare indtil da. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Quetiapin Krka

Hvis du pludselig stopper med at tage Quetiapin Krka, kan det være, at du får svært ved at sove, får

kvalme eller hovedpine, diarré, opkastning, blive svimmel eller irritabel. Din læge kan derfor foreslå,

at du mindsker dosis gradvist, før du stopper behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Svimmelhed (kan medføre fald), hovedpine, tør mund

Søvnighed (forsvinder oftest med tiden, når du fortsætter med at tage Quetiapin Krka (kan

medføre fald)

Seponeringssymptomer (symptomer som forekommer, når du stopper med at tage Quetiapin Krka)

inkluderer søvnløshed, kvalme, hovedpine, diarré, opkastning, svimmelhed og irritabilitet.

Gradvis nedtrapning over en periode på mindst 1 til 2 uger tilrådes

Vægtøgning

Ufrivillige muskelbevægelser. Der kan være problemer med at få gang i musklerne, rysten,

rastløshed eller muskelstivhed uden smerte.

Ændring i indholdet af visse typer fedt (triglycerider og totalkolesterol) i blodet.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Hurtig hjerterytme (puls)

Fornemmelse af, at hjertet banker, slår hurtigt eller springer slag over

Forstoppelse, irriteret mave (fordøjelsesbesvær)

Svaghedsfølelse

Væskeansamlinger i arme og ben

Fald i blodtryk når du rejser dig op. Du kan føle dig svimmel eller besvime (kan medføre fald)

Øget blodsukkerniveau

Sløret syn

Abnorme drømme og mareridt

Øget sultfornemmelse

Irritation

Tale- og sprogforstyrrelser

Selvmordstanker og forværring af depression

Stakåndethed

Opkastning (fortrinsvis hos ældre)

Feber

Ændring i indholdet af skjoldbruskkirtelhormoner i blodet

Nedsat antal af visse typer blodlegemer

Stigning i indholdet af leverenzymer i blodet

Stigning i indholdet af hormonet prolaktin i blodet. Stigning i prolaktin kan i sjældne tilfælde

medføre:

Brysthævelse og uventet dannelse af brystmælk hos mænd og kvinder

Udebleven eller uregelmæssig menstruation hos kvinder.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Krampe anfald

Overfølsomhedsreaktioner, der kan omfatte hævede buler (kvadler), hævelse af huden og hævelse

omkring munden

Uro i benene

Synkebesvær

Ufrivillige bevægelser, hovedsageligt ansigt og tunge

Funktionsforstyrrelser i relation til seksuel lyst, ophidselse eller udløsning

Diabetes

Ændring af hjertets elektriske impulser, set på hjertekardiogram (forlængelse af QT-intervallet).

Nedsat hjerterytme, der kan forekomme ved behandlingsstart og som kan være forbundet med lavt

blodtryk og besvimelse

Vandladningsbesvær

Besvimelse (kan medføre fald)

Tilstoppet næse

Nedsat antal røde blodlegemer

Nedsat indhold af natrium i blodet.

Forværring af eksisterende diabetes

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

En kombination af feber, svedeture, muskelstivhed, følelse af stærk døsighed eller besvimelse (en

lidelse, der hedder malignt neuroleptikasymptom).

Gulfarvning af hud og øjne (gulsot)

Leverbetændelse (hepatitis)

En langvarig og smertefuld erektion (priapismus

Øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk (galaktoré).

Menstruationsforstyrrelse

Blodpropper i venerne specielt i benene (symptomer på dette er hævelse, smerte og rødmen af

benet), som gennem blodårerne kan transporteres til lungerne og forårsage smerter i brystet og

problemer med at trække vejret. Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du straks søge læge.

Går, taler, spiser eller udfører andre aktiviteter i søvne

Nedsat kropstemperatur (hypothermi)

Betændelse i bugspytkirtlen (pancreas)

En tilstand (kaldet metabolisk syndrom), hvor du kan have en kombination af 3 eller flere af

følgende bivirkninger: Øget fedt rundt omkring maven, et nedsat indhold af ”godt kolesterol”

(HDL-C) og øget fedtindhold i blodet (triglycerider), højt blodtryk og et forhøjet indhold af

blodsukker

En kombination af feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen eller enhver anden infektion

med meget lavt antal hvide blodceller, en tilstand der kaldes agranulocytose

Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. Stop for tarmpassagen,

kontakt læge eller skadestue

Forhøjet kreatinfosfokinase (et stof fra musklerne) i blodet.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Alvorligt udslæt, blærer eller røde pletter på huden

En alvorlig allergisk reaktion (anafylakse), som kan medføre åndedrætsbesvær og shock.

Pludselighævelse af huden, som regel omkring øjne, læber og i svælget (angioødem)

Alvorligt blæreformet udslæt på huden, omkring munden, i øjne og omkring kønsdelene

(Stevens-Johnsons syndrom)

Uhensigtsmæssig udskillelse af et hormon, der kontrollere mængden af urin

Nedbrydning af muskelfibre og smerter i musklerne (rhabdomyolyse)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra eksisterende data):

Uregelmæssig hududslæt med røde prikker (erythema multiforme)

Pludselig alvorlig, allergisk reaktion med symptomer såsom feber,blærer på huden og

hudafskalning (toksisk epidermal nekrolyse)

Abstinenssymptomer kan forekomme hos nyfødte, hvor mødrene har anvendt Quetiapin Krka

under graviditeten.

Den gruppe af lægemidler, som Quetiapin Krka tilhører, kan give problemer med

hjerterytmen, som kan være alvorlig og i værste fald medføre døden.

Nogle bivirkninger kan kun ses, når der bliver taget en blodprøve. Det kan være ændringer i mængden

af visse fedttyper (triglycerider og totalkolesterol) eller sukker i blodet, ændringer i mængden af

thyroideahormoner i blodet, forhøjede leverenzymer, fald i mængden af visse typer blodlegemer, fald

i antallet af røde blodlegemer, forhøjet blod-kreatinin-fosfokinase (et stof i musklerne), fald i

mængden af natrium i blodet og stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet. Stigninger i

hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre følgende:

Mænd og kvinder kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk (galaktoré).

Kvinder kan få manglende eller uregelmæssig menstruation.

Din læge kan ordinere blodprøver fra tid til anden.

Bivirkninger hos børn og unge

De samme bivirkninger, der indtræder hos voksne, kan også forekomme hos børn og unge.

Følgende bivirkninger er set oftere hos børn og unge eller er ikke set hos voksne:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i

sjældne tilfælde medføre følgende:

drenge og piger kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk

piger kan få manglende eller uregelmæssig menstruation

Øget appetit

Opkastning

Unormale muskelbevægelser. Disse omfatter vanskeligheder med at starte muskelbevægelser,

rysten, følelse af rastløshed eller muskelstivhed uden smerte.

Øjet blodtryk.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Følelse af svaghed, besvimelse (kan medføre fald)

Tilstoppet næse

Følelse af irritation.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

HDPE-tabletbeholder:

Holdbarheden efter første åbning er 3 måneder.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvad Quetiapin Krka indeholder:

Aktivt stof: quetiapin. Hver tablet indeholder 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg eller 300 mg

quetiapin (som quetiapinhemifumarat)

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, calciumhydrogenfosfatdihydrat,

mikrokrystallinsk cellulose, povidon, natriumstivelsesglycolat Type A, magnesiumstearat i

tabletkernen og hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 4000, gul jernoxid (E172) (kun i

25 mg og 100 mg tabletterne) og rød jernoxid (E172) (kun i 25 mg tabletterne) i overtrækket

(se punkt 2).

Udseende og pakningstørrelser

25 mg tabletterne er runde, lyserøde filmovertrukne tabletter med skrå kant.

100 mg tabletterne er runde, gul-brune filmovertrukne tabletter.

150 mg tabletterne er runde, hvide filmovertrukne tabletter med skrå kant.

200 mg tabletterne er runde, hvide filmovertrukne tabletter.

300 mg tabletterne er kapselformede, hvide filmovertrukne tabletter.

Blisterpakke (PVC/A1): 6 (kun 25 mg tabletter), 10, 20, 30, 30 x 1, 50, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 120

(kun 150 mg og 300 mg tabletter), 180 (kun 150 mg og 300 mg tabletter) eller 240 (kun 150 mg og

300 mg tabletter) tabletter i en æske.

Polyethylen HDPE-plastbeholder: 250 tabletter (kun 100 mg og 200 mg).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, S-11872 Stockholm, Sverige

Fremstiller:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Kroatien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslande

Produktnavn

Østrig, Danmark Sverige

Quetiapin Krka

Belgien, Holland, Norge

Quetiapine Krka

Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Letland,

Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet

Kventiax

Grækenland

Quetiapine TAD

Tyskland, Italien, Spanien

Quentiax

Storbritannien

Quetiapine

Denne indlægsseddel blev senest ændret: 2017/02

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-9-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5859 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274/IB/02/G

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Active substance: aliskiren hemifumarate / hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5769 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/964/R/87

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Active substance: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5729 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/051/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (Active substance: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5727 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/060/18

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Active substance: tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4980 of Wed, 25 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/419/T/187

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3690 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/T/148

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3691 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Active substance: Dimethyl fumarate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3458 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3278 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3958

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3277 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/PSUSA/10082/201708

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (Active substance: Dimethyl fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1879 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/219/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency