Quetiapin "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Quetiapin "2care4" 300 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Quetiapin "2care4" 300 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59164
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Quetiapin 2care4 50 mg og 300 mg depottabletter

quetiapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Quetiapin 2care4

depottabletter

3. Sådan skal du tage Quetiapin 2care4 depottabletter

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Quetiapin 2care4 depottabletter indeholder det aktive

stof quetiapin.

Dette tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes

antipsykotika. Quetiapin 2care4 depottabletter kan

bruges til at behandle forskellige sygdomme, som f.eks.:

• Bipolar depression og depressive episoder ved

unipolar depression: Du føler dig ked af det, eller du

kan føle dig deprimeret, have skyldfølelse, mangle

energi, miste appetitten eller have svært ved at sove.

• Mani: Du kan føle dig meget opstemt, opløftet,

ophidset, begejstret eller hyperaktiv eller have en

dårlig dømmekraft, eller du kan have en aggressiv

eller destruktiv opførsel.

• Skizofreni: Du kan høre eller fornemme ting, som

ikke er der, tro på ting, der ikke er sande, eller føle

dig usædvanligt mistroisk, nervøs, forvirret, have

skyldfølelse, være anspændt eller deprimeret.

Hvis Quetiapin 2care4 depottabletter tages mod

depressive episoder ved unipolar depression, skal det

tages sammen med anden medicin, som gives mod

denne sygdom.

Din læge vil muligvis fortsat ordinere Quetiapin 2care4

depottabletter, selvom du får det bedre.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke

får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Quetiapin 2care4 depottabletter

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Quetiapin 2care4 depottabletter:

– hvis du er allergisk over for quetiapin eller et af de

øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i

punkt 6).

– hvis du tager et af følgende lægemidler:

– Visse lægemidler mod hiv.

– Lægemidler som indeholder azoler (mod

svampeinfektioner).

– Erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner).

– Nefazodon (mod depression).

Hvis du er i tvivl, så tal altid med din læge eller

apotekspersonalet, inden du tager Quetiapin 2care4

depottabletter.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Quetiapin 2care4 depottabletter:

• Hvis du eller nogen i din familie har eller har haft

hjerteproblemer f.eks. problemer med hjerterytmen,

svækket hjertemuskel eller betændelse i hjertet

eller hvis du tager medicin, der kan påvirke måden,

hvorpå dit hjerte slår.

• Hvis du har lavt blodtryk.

• Hvis du har haft et slagtilfælde, specielt hvis du er

ældre.

• Hvis du har problemer med leveren.

• Hvis du har haft krampeanfald.

• Hvis du har sukkersyge, eller har risiko for at få

det. Hvis dette er tilfældet, kan det være at din

læge checker dit blodsukkerniveau, mens du tager

Quetiapin 2care4 depottabletter.

• Hvis du ved, at du tidligere har haft et lavt antal

hvide blodlegemer (som måske eller måske ikke har

været forårsaget af andre lægemidler).

• Hvis du er en ældre, dement person (nedsat

hjernefunktion). Quetiapin 2care4 depottabletter må

ikke tages af ældre demente personer, fordi Quetiapin

2care4 depottabletter kan øge risikoen for slagtilfælde,

og i nogle tilfælde dødsfald, hos disse personer.

• Hvis du eller nogen i din familie har haft blodpropper,

da denne type medicin har været forbundet med

dannelsen af blodpropper.

• Hvis du har eller har haft en sygdom, hvor du holder

op med at trække vejret i korte perioder i din normale

• Barbiturater (mod søvnbesvær).

• Thioridazin eller lithium (andre antipsykotika).

• Medicin, der påvirker din hjerterytme (puls),

f.eks. lægemidler, som kan forårsage ubalance

i elektrolytterne (lave niveauer af kalium eller

magnesium i blodet). Dette gælder for eksempel

diuretika (vanddrivende medicin) eller bestemte

typer antibiotika (medicin mod infektioner).

• Medicin (kaldet ”antikolinergika”), der påvirker den

måde, hvorpå dine nerveceller fungerer, for at kunne

behandle visse sygdomme.

Tal med din læge, før du eventuelt stopper hvilken som

helst medicinsk behandling.

Brug af Quetiapin 2care4 depottabletter sammen

med mad, drikke og alkohol

• Quetiapin 2care4 depottabletters virkning kan

påvirkes ved samtidig fødeindtagelse. Du bør derfor

tage tabletterne mindst 1 time før et måltid eller ved

sengetid.

• Vær forsigtig med, hvor meget alkohol du indtager.

Dette skyldes, at den samlede virkning af Quetiapin

2care4 depottabletter og alkohol kan gøre dig søvnig.

• Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager

Quetiapin 2care4 depottabletter, da det kan påvirke

den måde, medicinen virker.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Følgende abstinenssymptomer kan opstå hos

nyfødte børn, hvis mødre har taget Quetiapin 2care4

depottabletter i det sidste trimester (sidste tre

måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og

eller/svaghed, døsighed, ophidselse, åndedrætsbesvær,

for højt blodtryk og problemer med at tage føde til sig.

Søg læge, hvis dit nyfødte barn udvikler nogen af disse

symptomer.

Graviditet

Du bør ikke tage Quetiapin 2care4 depottabletter under

graviditet, medmindre du har aftalt det med din læge.

Amning

Du må ikke tage Quetiapin 2care4 depottabletter mens

du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dine tabletter kan gøre dig søvnig. Du må ikke køre

bil eller arbejde med maskiner, før du ved, hvordan

tabletterne påvirker dig.

Quetiapin 2care4 depottabletter indeholder lactose

Quetiapin 2care4 depottabletter indeholder lactose,

som er en sukkerart. Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

Indvirkning på narkotikatestning af urin

Hvis du skal have taget en urinprøve til

narkotikatestning, kan behandling med Quetiapin

2care4 depottabletter kombineret med bestemte

testmetoder medføre, at prøven testes positiv

for metadon samt nogle stoffer til behandling af

depression, som hedder tricykliske antidepressiva (TCA),

selvom du hverken tager metadon eller TCA’er. Skulle

dette ske, kan der foretages en mere specifik test.

3. Sådan skal du tage Quetiapin 2care4

depottabletter

Tag altid Quetiapin 2care4 depottabletter nøjagtigt

efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Din læge vil bestemme hvilken dosering, du skal starte

med. Vedligeholdelsesdosis (daglig dosis) vil afhænge af

din sygdom og dit behov, men vil normalt være mellem

150 mg og 800 mg.

• Du skal tage tabletten én gang dagligt.

• Tabletterne må ikke deles, tygges eller knuses.

• Synk tabletterne hele med et glas vand.

• Tag tabletterne uden samtidig fødeindtagelse

(mindst 1 time før et måltid, eller ved sengetid. Din

læge vil fortælle dig hvornår).

• Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager

Quetiapin 2care4 depottabletter, da det kan påvirke

den måde, medicinen virker.

• Selvom du får det bedre, må du ikke stoppe med at

tage tabletterne, uden at have talt med din læge.

Leverproblemer

Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du har

problemer med leveren.

06-2017

P575846-1

nattesøvn (kaldet ”søvnapnø”), og du tager medicin,

der gør den normale hjerneaktivitet langsommere

(”depressiva”).

• Hvis du har eller har haft en sygdom, hvor du

ikke kan tømme blæren helt (urinretention), har

forstørret prostata, en blokering i tarmene eller øget

tryk i dit øje (grøn stær). Disse sygdomme skyldes

sommetider medicin (kaldet ”antikolinergika”), som

påvirker den måde, hvorpå nervecellerne fungerer, for

at kunne behandle visse sygdomme.

• Hvis du tidligere har haft et alkohol- eller

stofmisbrug.

• Hvis du har risiko for, at få lungebetændelse

forårsaget af væske eller fremmedlegemer i lungerne,

da der kan opstå besvær med at synke når du bruger

Quetiapin 2care4.

Tal med din læge med det samme, hvis du oplever

følgende efter at have taget Quetiapin 2care4

depottabletter:

• En kombination af feber, alvorlig muskelstivhed,

svedtendens eller nedsat bevidsthed (en lidelse, som

hedder “malignt neuroleptikasyndrom”). Dette kræver

omgående medicinsk behandling.

• Får langsomme og ufrivillige bevægelser, specielt i

ansigtet eller tungen.

• Bliver svimmel eller pludseligt føler dig meget

søvnig. Dette kan øge risikoen for ulykker (fald) hos

ældre patienter.

• Krampeanfald (anfald).

• En langvarig og smertefuld erektion (priapisme).

• Rokkende, vridende bevægelser især med benene.

Disse tilstande kan skyldes denne type lægemidler.

Tal med din læge hurtigst muligt, hvis du har:

• Feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen,

eller enhver anden infektion, da dette kan resultere

i et meget lavt antal hvide blodceller. Dette kan

medføre behandlingsstop med Quetiapin 2care4

depottabletter og/eller at der skal gives behandling.

• Forstoppelse sammen med vedholdende mavesmerter,

eller forstoppelse, som ikke har reageret på

behandling, da dette kan medføre en mere alvorlig

blokering af tarmene.

• Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan det være, at du ind

imellem tænker på at skade dig selv eller begå

selvmord. Disse tanker kan øges, når du starter med

at tage din medicin, da denne type lægemidler alle

tager lidt tid, før de virker, normalt omkring to uger,

men nogle gange først efter lidt længere tid. Det kan

også godt være, at du får flere af disse tanker, hvis

du pludselig stopper med at tage din medicin. Det er

sandsynligt, at du vil have lettere ved at få sådanne

tanker, hvis du er en yngre voksen. Information fra

kliniske studier viser, at der er en øget risiko for

selvmordstanker og/eller selvmordsadfærd hos yngre

voksne under 25 år med depression.

• Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i

bugspytkirtlen.

Hvis du på noget tidspunkt tænker på at skade dig

selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte din

læge eller tage på hospitalet. Det kan være en hjælp

at fortælle en slægtning eller en god ven, at du er

deprimeret og bede dem læse denne information.

Du kan bede dem fortælle dig, hvis de mener, at din

depression bliver værre, eller hvis de er bekymrede over

en ændring i din opførsel.

Vægtøgning

Der er observeret vægtøgning hos patienter, der tager

Quetiapin 2care4 depottabletter. Du og din læge bør

regelmæssigt kontrollere din vægt.

Børn og unge

Quetiapin 2care4 depottabletter er ikke til brug hos

børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Quetiapin

2care4 depottabletter

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du må ikke tage Quetiapin 2care4 depottabletter, hvis du

tager et af følgende lægemidler:

• Visse lægemidler mod hiv.

• Lægemidler som indeholder azoler (mod

svampeinfektioner).

• Erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner).

• Nefazodon (mod depression).

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af følgende

lægemidler:

• Epilepsi-lægemidler (f.eks. phenytoin eller

carbamazepin).

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Ældre

Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du er en

ældre person.

Brug til børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke anvende Quetiapin

2care4 depottabletter.

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte

doseringsmuligheder kan følge med dette præparat.

Følg altid lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Quetiapin 2care4

depottabletter

Hvis du tager flere Quetiapin 2care4 depottabletter

end lægen har anbefalet, kan du føle dig søvnig,

svimmel pga. lavt blodtryk, sløv og få en unormal

hjerterytme (puls).

Kontakt straks din læge eller nærmeste hospital. Tag

Quetiapin 2care4 depottabletterne med dig.

Symptomer ved overdosering er:

• Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig,

uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Krampeanfald.

• Epileptisk anfald. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin

pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med

nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

• Åndedrætsbesvær.

• Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop.

• Uklarhed, forvirring og desorientering, evt.

hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt lægen.

• Rastløshed, uro.

• Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.

Kontakt læge eller skadestue hvis du oplever nogle af

ovenstående symptomer, da de i værste tilfælde kan

føre til døden.

Hvis du har glemt at tage Quetiapin 2care4

depottabletter

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart

du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på at være

tid til den næste dosis, så vent bare indtil da. Du

må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Quetiapin 2care4

depottabletter

Hvis du pludselig stopper med at tage Quetiapin 2care4

depottabletter, kan det være, at du får svært ved at

sove, får kvalme eller hovedpine, diarré, opkastning,

bliver svimmel eller irritabel. Din læge kan derfor

foreslå, at du mindsker dosis gradvist, før du stopper

behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget,

du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud

af 10 personer)

• Svimmelhed (kan medføre fald), hovedpine, tør

mund.

• Døsighed (forsvinder oftest med tiden, når

du fortsætter med at tage Quetiapin 2care4

depottabletter) (kan medføre fald).

• Seponeringssymptomer/abstinenser (symptomer som

forekommer, når du stopper med at tage Quetiapin

2care4 depottabletter) inkluderer søvnløshed,

kvalme, hovedpine, diarré, opkastning, svimmelhed

og irritabilitet. Gradvis nedtrapning over en periode

på mindst 1 til 2 uger tilrådes.

• Vægtøgning.

• Ufrivillige muskelbevægelser. Der kan være problemer

med at få gang i musklerne, rysten, rastløshed eller

muskelstivhed uden smerte.

• Ændring i indholdet af visse typer fedt (triglycerider

og totalkolesterol) i blodet.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af

10 personer)

• Hurtig hjerterytme (puls).

• Fornemmelse af, at hjertet banker, slår hurtigt eller

springer slag over.

• Forstoppelse, irriteret mave (fordøjelsesbesvær).

• Svaghedsfølelse.

• Væskeansamlinger i arme og ben.

• Fald i blodtryk når du rejser dig op. Du kan føle dig

svimmel eller besvime (kan medføre fald).

• Øget blodsukkerniveau (hyppig vandladning, tørst,

træthed pga. højt blodsukker).

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga. forandringer

i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive

alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte

læge.

• Sløret syn.

• Abnorme drømme og mareridt.

• Øget sultfornemmelse.

• Irritation.

• Tale- og sprogforstyrrelser.

• Selvmordstanker, selvmordsadfærd og forværring af

depression.

• Stakåndethed.

• Opkastning (fortrinsvis hos ældre).

• Feber.

• Ændring i indholdet af skjoldbruskkirtelhormoner i

blodet.

• Nedsat antal af visse typer blodlegemer.

• Stigning i indholdet af leverenzymer i blodet.

• Stigning i indholdet af hormonet prolaktin i blodet.

Stigning i prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre:

– Brysthævelse og impotens (rejsningsbesvær) hos

mænd.

– Udebleven eller uregelmæssig menstruation og

uventet dannelse af brystmælk hos kvinder.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100

personer)

• Træthed, kuldskærhed, tør fortykket hud, hårtab,

langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. lavt

stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen).

Kontakt lægen.

• Krampeanfald.

• Overfølsomhedsreaktioner, der kan omfatte hævede

knuder (kvadler), hævelse af huden og hævelse

omkring munden.

• Uro i benene (restless legs-syndrom).

• Synkebesvær.

• Langsomme og ufrivillige bevægelser, hovedsageligt

af ansigt og tunge.

• Funktionsforstyrrelser i relation til seksuel lyst,

ophidselse eller udløsning.

• Diabetes (sukkersyge).

• Forværring af eksisterende diabetes (sukkersyge).

• Ændring af hjertets elektriske impulser, set på

hjertekardiogram (forlængelse af QT- intervallet).

• Nedsat hjerterytme, der kan forekomme ved

behandlingsstart og som kan være forbundet med

lavt blodtryk og besvimelse.

• Vandladningsbesvær.

• Besvimelse (kan medføre fald).

• Tilstoppet næse.

• Nedsat antal røde blodlegemer.

• Nedsat indhold af natrium i blodet (kan blive

alvorligt).

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

• Bleghed og træthed pga. blodmangel.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000

personer)

• En kombination af feber, svedeture, muskelstivhed,

følelse af stærk døsighed eller besvimelse (en lidelse,

der hedder malignt neuroleptikasymptom).

• Gulfarvning af hud og øjne (gulsot).

• Leverbetændelse (hepatitis).

• En langvarig og smertefuld erektion (priapismus).

• Øget brystudvikling og uventet produktion af

brystmælk (galaktoré).

• Menstruationsforstyrrelse.

• Blodpropper i venerne specielt i benene (symptomer

på dette er hævelse, smerte og rødmen af benet),

som gennem blodårerne kan transporteres til

lungerne og forårsage smerter i brystet og problemer

med at trække vejret. Hvis du får nogle af disse

symptomer, skal du straks søge læge.

• Går, taler, spiser eller udfører andre aktiviteter i søvne.

• Nedsat kropstemperatur (hypotermi).

• Betændelse i bugspytkirtlen.

• En tilstand (kaldet metabolisk syndrom), hvor du

kan have en kombination af 3 eller flere af følgende

bivirkninger: Øget fedt rundt omkring maven, et

nedsat indhold af ”godt kolesterol” (HDL-C) og øget

fedtindhold i blodet (triglycerider), højt blodtryk og

et højt indhold af blodsukker.

• En kombination af feber, influenzalignende

symptomer, ondt i halsen eller enhver anden

infektion med meget lavt antal hvide blodceller, en

tilstand der kaldes agranulocytose.

• Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for

luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen

(tarmslyng). Kontakt læge eller skadestue.

• Forhøjet kreatinfosfokinase (et stof fra musklerne) i

blodet.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af

10.000 personer)

• Alvorligt udslæt, blærer eller røde pletter på huden.

• En alvorlig allergisk reaktion (anafylakse), som kan

medføre åndedrætsbesvær og shock.

• Pludselig hævelse af huden, som regel omkring

øjnene, læber og hals (angioødem).

• Alvorligt blæreformet udslæt på huden, omkring

munden, i øjne og omkring kønsdelene

(Stevens- Johnsons syndrom).

• Uhensigtsmæssig sekretion af et hormon, der

kontrollerer mængden af urin (antidiuretisk hormon).

• Nedbrydning af muskelfibre og smerter i musklerne

(rhabdomyolyse).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra

eksisterende data)

• Uregelmæssigt hududslæt med røde prikker

(mangeformet udslæt).

• Pludselig alvorlig allergisk reaktion med symptomer

såsom feber, blærer på huden og hudafskalning

(toksisk epidermal nekrolyse).

• Abstinenssymptomer kan forekomme hos nyfødte,

hvor mødrene har anvendt Quetiapin 2care4

depottabletter under graviditeten.

Den gruppe af lægemidler, som Quetiapin 2care4

depottabletter tilhører, kan give problemer med

hjerterytmen, som kan være alvorlig, og i værste fald

medføre døden.

Nogle bivirkninger kan kun ses, når der bliver taget en

blodprøve. Det kan være ændringer i mængden af visse

fedttyper (triglycerider og totalkolesterol) eller sukker

i blodet, ændringer i mængden af thyroideahormoner

i blodet, forhøjede leverenzymer, fald i mængden

af visse typer blodlegemer, fald i antallet af røde

blodlegemer, forhøjet blod-kreatinin-fosfokinase (et

stof i musklerne), fald i mængden af natrium i blodet

og stigninger i mængden af hormonet prolaktin i

blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne

tilfælde medføre følgende:

• Mænd og kvinder kan få øget brystudvikling og

uventet produktion af brystmælk (galaktoré).

• Kvinder kan få manglende eller uregelmæssig

menstruation.

Det kan være, at din læge tager blodprøver ind imellem.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende

bivirkninger:

De samme bivirkninger, der indtræder hos voksne, kan

også forekomme hos børn og unge.

Følgende bivirkninger er set oftere hos børn og unge

eller er ikke set hos voksne:

Meget almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af

10 personer)

• Stigninger i mængden af hormonet prolaktin i

blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne

tilfælde medføre følgende:

– Drenge og piger kan få øget brystudvikling og

uventet produktion af brystmælk.

– Piger kan få manglende eller uregelmæssig

menstruation.

• Øget appetit.

• Opkastning.

• Unormale muskelbevægelser. Disse omfatter

vanskeligheder med at starte muskelbevægelser, rysten,

følelse af rastløshed eller muskelstivhed uden smerte.

• Øget blodtryk.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10

personer)

• Følelse af svaghed, besvimelse (kan medføre fald).

• Tilstoppet næse.

• Følelse af irritation.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Quetiapin 2care4 depottabletter kræver ingen særlige

forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Quetiapin 2care4 depottabletter indeholder:

– Aktivt stof: Quetiapin 2care4 depottabletter

indeholder 50 mg eller 300 mg quetiapin

(quetiapinfumarat).

– Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose,

natriumcitrat, lactosemonohydrat, magnesiumstearat,

hypromellose 2208.

Tabletovertræk: Hypromellose 2910, macrogol 400,

Titandioxid (E171). 50 mg og 300 mg tabletterne

indeholder også gul jernoxid (E172). 50 mg

tabletterne indeholder desuden også rød jernoxid

(E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Alle depottabletter er kapselformede og præget med XR

og styrken. 50 mg tabletter er ferskenfarvede og

300 mg tabletter er lysegule.

Ved 50 mg depottabletter er der registreret

pakningsstørrelser 10, 30 og 100 tabletter. Ved 300 mg

depottabletter er der registreret pakningsstørrelser

10, 30, 60 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Quetiapin 2care4 depottabletter svarer til Seroquel

Prolong.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

juni 2017.

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Active substance: aliskiren hemifumarate / hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5769 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/964/R/87

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Active substance: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5729 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/051/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (Active substance: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5727 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/060/18

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Active substance: tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4980 of Wed, 25 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/419/T/187

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3690 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/T/148

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3691 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Active substance: Dimethyl fumarate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3458 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3277 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/PSUSA/10082/201708

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (Active substance: Dimethyl fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1879 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/219/17

Europe -DG Health and Food Safety