Questran

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Questran 4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder
 • Dosering:
 • 4 g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Questran 4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56644
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse

den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, De vil vide.

– Lægen har ordineret Questran

til Dem personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som De har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en

bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at tage

Questran

3. Sådan skal De tage Questran

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Questran

binder tarmens galdesyre, som fjernes

med afføringen. Kroppen bruger galdesyrer til at

danne kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i

blodet.

De kan tage Questran

til at sænke blodets indhold

af kolesterol, hvis diæt ikke har haft tilstrækkelig

virkning. De kan også tage Questran

mod hudkløe,

ved galdevejs sygdomme og mod diarré som skyldes

for meget galdesyre i tarmen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE

BEGYNDER AT TAGE QUESTRAN

Tag ikke Questran

, hvis De:

• er allergisk over for colestyramin eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Questran

(angivet i

punkt 6).

• har fuldstændig blokering af galdevejene

(med meget alvorlig gulsot).

• har sivende eller blodig diarré.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De

tager Questran

, hvis De:

• har diabetes (sukkersyge).

• har nedsat stofskifte.

• har leverproblemer.

• har dårlige nyrer.

• lider af forstoppelse.

• lider af åreforkalkning i hjertet.

Vær opmærksom på følgende:

• Questran

kan gøre, at De får for lidt A-, D-, E-

og K-vitamin, samt folinsyre. Tal med Deres

læge om tilskud af folinsyre og vitaminer.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol,

at De er i behandling med

Questran

. Det kan

påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Questran

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis De bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Tal med Deres læge, hvis De tager:

• Blodfortyndende medicin.

• Medicin mod depression (tricykliske antidepres-

sive midler som doxepin).

• Vanddrivende medicin (chlorthiazid).

• Anden medicin mod forhøjet kolesterol

(nikotinsyre).

• Medicin mod infektion (tetracyclin, penicillin).

• Epilepsimedicin (phenobarbital).

• Medicin mod for lavt stofskifte (thyroidea-

hormoner).

• Hjertemedicin (digoxin).

De skal tage anden medicin mindst en time før

eller 4-6 timer efter Questran

Brug af Questran

sammen med mad og drikke

De skal udrøre Questran

i vand, saft, juice eller

anden væske inden indtagelse. De kan også blande

Questran

i mad (f.eks. suppe eller frugtmos).

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om,

at De er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal De spørge Deres læge eller apoteks personalet

til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun tage Questran

efter aftale med lægen.

Amning

Hvis De ammer, må De kun tage Questran

efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Questran

påvirker ikke arbejdssikkerheden

eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Questran

indeholder aspartam

Aspartam er en fenylalaninkilde. Kan være

skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU,

Føllings sygdom).

3. SÅDAN SKAL DE TAGE QUESTRAN

Tag altid Questran

nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

De må ikke tage Questran

tørt. De skal udrøre

pulveret i vand, saft, juice eller anden væske

inden indtagelse. De kan også blande pulveret i

mad (f.eks. suppe eller frugtmos).

De skal tage anden medicin mindst 1 time før

eller 4-6 timer efter Questran

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1-2 breve (4-8 g) 3 gange daglig.

Brug til børn: ½ brev (2 g) 2 gange dagligt,

evt. stigende til voksendosis.

Hvis De har taget for meget Questran

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

De har taget mere Questran

, end der står i

denne information eller mere end lægen har

foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag

pakningen med.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug

af Questran

Hvis De har glemt at tage Questran

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis De holder op med at tage Questran

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Blodig opkastning og/eller sort afføring pga.

blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

• Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger

pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde

bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig

vejrtrækning. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Voldsomme mavesmerter og feber pga.

betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge

eller skadestue.

• Allergisk reaktion med vand i kroppen. Kan

være alvorligt. Tal med lægen, hvis der er

hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Voldsomme anfald af smerter i maven, stop

for luftafgang og afføring pga. stop for

tarmpassagen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos

mere end 1 ud af 10 patienter):

• Forstoppelse.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Hovedpine.

• Sure opstød/halsbrand, luftafgang fra

tarmen, kvalme, diarré, mavesmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

• Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed.

Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning.

Kontakt lægen, hvis De får pludselige smerter i

ryggen.

• Øget blødningstendens (pga. K-vitaminmangel).

Tal med lægen.

• Natteblindhed (pga. A-vitaminmangel).

• D-vitaminmangel.

• Madlede.

• Opkastning, fedtdiarré (ved høje doser), huller

i tænderne, synkebesvær, opstød, hæmoride-

blødning, jagende smerter i den nederste del

af endetarmen, smagsforstyrrelser.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Questran

4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder

colestyramin

370315P001

Questran

er et registreret varemærke, der tilhører E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a corporation of the State of Delaware.

Questran

svarer til lægemidlet Questran

Loc.

01/2016

• Udslæt, irritation af hud og slimhinde-

overflader f.eks. tunge og hudområde omkring

endetarmen, allergisk reaktion, som f.eks.

nældefeber.

• Påvirkning af leverens funktion.

• Vægtstigning.

• Smerter i leddene, muskelsmerter.

• Svimmelhed, prikkende snurrende

fornemmelse eller følelsesløshed i huden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Fald i mængden af folinsyre i blodet hos børn.

Questran

kan herudover give bivirkninger, som

De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks.

blodprøver herunder leverfunktion, som igen

bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til

Lægemiddelstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med

Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk

eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Questran

utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Questran

efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan De skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må De ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Questran

4 g pulver til oral suspension,

enkeltdosisbeholder, indeholder:

Aktivt stof: Colestyramin 4 g som

cholestyraminchlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Vandfri citronsyre

(E 330), kolloid silica, kelcoloid (E 405),

xanthangummi (E 415), appelsinsmagsstof,

aspartam (E 951).

Udseende og pakningsstørrelser:

Questran

4 g pulver til oral suspension fås i

pakninger med 50 enkeltdosisbeholdere.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

september 2015.

01/2016