Questran

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Questran 4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder
 • Dosering:
 • 4 g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Questran 4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46564
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Questran

®

, 4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder

colestyramin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De

begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse

den igen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, De

vil vide.

Lægen har ordineret Questran

til Dem

personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage

Questran

Sådan skal De tage Questran

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Questran

binder tarmens galdesyre, som fjernes

med afføringen. Kroppen bruger galdesyre til at

danne kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i

blodet.

De kan bruge Questran

til at sænke blodets

indhold af kolesterol, hvis diæt ikke har haft

tilstrækkelig virkning. De kan også bruge Questran

mod hudkløe, ved galdevejssygdomme og mod

diaré, som skyldes for meget galdesyre i tarmen.

Lægen kan have givet Dem Questran

for noget

andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT

TAGE QUESTRAN

®

Tag ikke Questran

®

hvis De er overfølsom over for det aktive stof

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Questran

pulver til oral suspension.

hvis De har fuldstændig blokering af

galdevejene (med meget alvorlig gulsot).

hvis De har sivende eller blodig diaré.

Vær ekstra forsigtig med at tage Questran

®

Questran

kan gøre, at De får for lidt A-, D-, E- og

K-vitamin samt folinsyre. Tal med Deres læge om

tilskud af folinsyre og vitaminer.

Fortæl Deres læge, hvis De lider af:

Diabetes.

Nedsat stofskifte

Leverproblemer.

Dårlige nyrer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Det gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og

mineraler.

De kan tage Questran

sammen med anden

medicin, men tal først med lægen, hvis De tager:

blodfortyndende medicin,

medicin mod depression (tricykliske

antidepressive midler som doxepin),

vanddrivende medicin (chlorthiazid),

anden medicin mod forhøjet kolesterol

(nikotinsyre),

medicin mod infektion (tetracyclin, penicillin),

epilepsimedicin (phenobarbital),

medicin mod for lavt stofskifte

(thyroideahormoner),

hjertemedicin (digoxin).

De skal tage medicinen mindst en time før eller 4-6

timer efter Questran

Brug af Questran

®

sammen med mad og drikke

De kan udrøre Questran

i vand, saft, juice eller

andre drikkevarer. De kan også udrøre Questran

supper eller frugtmos.

Graviditet og Amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De

tager nogen form for medicin.

Graviditet

De må kun tage Questran

efter lægens anvisning.

Amning

Erfaringer med Questran

er begrænsede. Spørg

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Questran

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Questran

®

Questran

indeholder en fenylalaninkilde. Kan være

skadelig hvis De har fenylketonuri (PKU, Føllings

sygdom).

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE QUESTRAN

®

Tag altid Questran

efter lægens anvisning. Er De i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1-2 breve (4-8 g) 3 gange dagligt.

Børn: ½ brev (2 g) 2 gange dagligt, evt. stigende til

voksendosis.

Questran

, 1. udgave

Senest revideret juni 2010

De må ikke tage Questran

tørt. De skal udrøre

pulveret i vand eller anden væske inden indtagelse.

De kan også blande pulveret i mad.

De skal tage anden medicin mindst 1 time før eller

4-6 timer efter Questran

Hvis De har taget for meget Questran

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De

har taget mere af Questran

, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

og De føler Dem utilpas.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af

Questran

Hvis De har glemt at tage Questran

®

Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De bare

fortsætte med næste dosis. De må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Questran

kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne og meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 1.000

behandlede):

Allergiske reaktioner med hævelse af tunge,

læber og ansigt. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Voldsomme mavesmerter og feber pga.

betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller

skadestue.

Forstoppelse med voldsomme mavesmerter.

Søg straks læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Blødningstendens på grund af K-vitaminmangel

(ved længerevarende behandling). Tal med

lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige – meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 100

behandlede):

Forstoppelse, fordøjelsesbesvær, luftafgang fra

tarmen, kvalme, opkastning, diaré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Halsbrand, appetitmangel, fedtdiaré (ved

anvendelse af høje doser), udslæt, irritation af

hud og slimhinder.

Sjældne og meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 1.000

behandlede):

Mavesmerter.

Allergiske reaktioner som f.eks. nældefeber og

hævelser.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed

(på grund af D-vitaminmangel). Kan udvikle sig

til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis De

får pludselige smerter i ryggen.

Natteblindhed (på grund af A-vitaminmangel).

Questran

kan herudover give bivirkninger, som De

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks.

blodprøver og levertal, som igen bliver normale når

behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er

generende eller bliver værre, eller hvis De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes

til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger

kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og

vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk

5.

OPBEVARING

Opbevar Questran

utilgængeligt for børn.

Brug ikke Questran

efter den udløbsdato, der står

på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere

medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Questran

®

indeholder:

Aktivt stof: Colestyramin 4 g.

Øvrige indholdsstoffer er: vandfri citronsyre (E330),

kolloid silica, kelcoloid (E405), xanthangummi

(E415), appelsinsmagsstof og aspartam (E951).

Pakningsstørrelse

Questran

fås i en pakning med 50 breve.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N.

Questran

er et registreret varemærke, der tilhører

E.R. Squibb & Sons, L.L.C.