Prostazosin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Prostazosin 2,5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 2,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Prostazosin 2,5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42423
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Prostazosin 2,5 mg filmovertrukne tabletter

alfuzosinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Prostazosin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den seneste version af indlægssedlen kan ses på: www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Prostazosin

Sådan skal du tage Prostazosin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Prostazosin tilhører en gruppe af medicin, som kaldes alfa-blokkere. Alfa-blokkere anvendes ved

vandladningsproblemer, som skyldes lidelser i blærehalskirtlen (prostata).

Prostazosin bruges til:

Prostazosin er beregnet til behandling af funktionelle symptomer på godartet forstørrelse af

blærehalskirtlen (benign prostatahyperplasi).

Vandladningsproblemer ved godartet forstørrelse af blærehalskirtlen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Prostazosin

Tag ikke Prostazosin

hvis du er allergisk over for alfuzosin, andre quinazoliner (f.eks. terazosin, doxazosin) eller et

af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (angivet i punkt 6)

hvis du lider af (har lidt af) svimmelhed, især når du rejser dig op fra siddende eller liggende

stilling

hvis du også bruger andre alfa

-blokkere som f.eks. doxazosin

hvis du også tager dopaminreceptor-agonister som f.eks. ropinirol eller pramipexol

hvis du har en alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Prostazosin:

hvis du har en tilstand, der påvirker kranspulsårerne (enhver behandling af nedsat

blodforsyning til hjertemusklen bør fortsætte). Hvis symptomerne på brystsmerter (angina

pectoris) vender tilbage eller bliver værre, bør behandlingen med Prostazosin stoppes.

hvis du tilhører en af følgende patientgrupper:

- ældre patienter

- patienter med øget følsomhed over for alfa

-blokkere

- patienter, der behandles for forhøjet blodtryk.

nogle patienter kan inden for de første par timer, efter de har taget tabletten, opleve et fald i

blodtrykket, når de rejser eller sætter sig op, især hvis de sætter sig eller rejser sig op fra

liggende stilling. Hvis dette opstår, skal du ligge ned, indtil symptomerne er forsvundet helt.

Det optræder som regel i begyndelsen af behandlingen og er som oftest forbigående. Det er

som regel muligt at fortsætte med behandlingen.

risikoen for få et markant fald i blodtrykket er højere hos ældre patienter, som har

hjerteproblemer eller som behandles med medicin mod for højt blodtryk.

hvis du skal gennemgå en øjenoperation på grund af grå stær (uklar linse), så oplys inden

operationen øjenspecialisten om, at du bruger eller tidligere har brugt Prostazosin. Grunden er,

at Prostazosin kan medføre komplikationer under operationen, der kan klares, hvis specialisten

er informeret på forhånd.

hvis du er inkontinent (har ufrivillig vandladning).

Rådfør dig med lægen, hvis nogle af ovenstående advarsler gælder for dig eller tidligere har

gjort det.

Brug af anden medicin sammen med Prostazosin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

NB: følgende bemærkninger kan også gælde for brug af medicin for nogen tid siden eller i nærmeste

fremtid.

Det kan være, du kender den medicin, der nævnes i dette afsnit, under et andet navn, ofte

handelsnavnet.

I dette afsnit nævnes kun navnet på det aktive stof eller gruppen af aktive stoffer i medicinen og ikke

handelsnavnet! Du bør derfor altid læse teksten på emballagen eller indlægssedlen grundigt for at se,

hvad det aktive stof er i den medicin, du bruger.

Interaktion betyder, at forskellige slags medicin påvirker hinandens effekt, når de bruges samtidig.

Interaktion kan forekomme, når disse tabletter bruges sammen med:

andre alfa

-blokkere (må ikke anvendes samtidigt).

blodtryksmedicin (det kan være nødvendigt at justere dosis af denne medicin på grund af

muligheden for et blodtryksfald).

nitratpræparater (medicin mod angina pectoris) (det kan være nødvendigt at justere dosis af

denne medicin på grund af muligheden for et blodtryksfald).

præparater som f.eks. ketoconazol og itraconazol til behandling af svampeinfektioner,

clarithromycin og erythromycin, som behandler bakterieinfektioner eller ritonavir, der bruges

mod hiv. Disse præparater kan påvirke Prostazosins virkning.

fuld bedøvelse. Hvis du skal gennemgå en operation, hvor der er brug for fuld bedøvelse, skal

du informere narkoselægen, da dit blodtryk vil kunne falde til et for lavt niveau.

Graviditet og amning

Da Prostazosin ikke bruges til kvinder, er dette afsnit ikke relevant.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Prostazosin kan somme tider medføre svimmelhed eller generel svækkelse (se punkt 4

“Bivirkninger”). Hvis du har nogle af disse bivirkninger, må du ikke køre bil og/eller betjene

maskiner, der kræver din fulde opmærksomhed.

Prostazosin indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Prostazosin

Dosering og anvendelsesmåde

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er 1 tablet (2,5 mg) tre gange dagligt. Lægen kan øge denne dosis til fire gange

dagligt, hvis der er behov for det.

Patienter med dårlig nyrefunktion: Den sædvanlige daglige dosis er 2 tabletter a 2,5 mg. Tag den

første tablet om aftenen.

Patienter med leverproblemer: Den sædvanlige daglige dosis er 1 tablet (2,5 mg). Lægen kan øge

denne dosis til 1 tablet (2,5) to gange dagligt (om morgenen og aftenen).

Voksne over 65 år, patienter der tager anden medicin mod forhøjet blodtryk eller patienter med dårlig

nyrefunktion: Startdosis er 1 tablet (2,5 mg) to gange dagligt (morgen og aften).

Når du starter behandlingen, er det bedst, hvis du tager den første tablet, før du går i seng.

Hvis du bemærker, at Prostazosin har en for stærk eller for svag virkning, så rådfør dig med lægen

eller på apoteket.

Hvor længe varer behandlingen?

Lægen eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor længe du skal tage Prostazosin.

Prostazosin ordineres for en ret lang periode.

Brug til børn og unge (2-16 år):

Prostazosins virkning er ikke blevet påvist hos børn i alderen 2 til 16

år. Alfuzosin er derfor ikke beregnet til anvendelse hos børn og unge (2-16 år).

Hvis du har taget for mange Prostazosin tabletter

Hvis du har taget for mange Prostazosin tabletter, kan du få for lavt blodtryk. Kontakt lægen,

skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Prostazosin, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet. Lig ned så meget som muligt, da det vil hjælpe med

til at minimere bivirkningerne.

Hvis du har glemt at tage Prostazosin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den hurtigst muligt. Hvis du først kommer i tanke om det tæt på

tidspunktet for næste dosis, så spring den glemte dosis over, og fortsæt med at tage tabletterne som

normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller på

apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal omgående kontakte lægen, hvis du får følgende symptomer:

Hævet ansigt, tunge eller hals, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær og kløende udslæt (disse

symptomer forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter).

Følgende bivirkninger er indberettet med omtrent de hyppigheder, som er anført nedenfor:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

kvalme, mavesmerter, diarré og mundtørhed

kraftesløshed, svimmelhed, utilpashed og hovedpine

lavt blodtryk

generel svaghedsfornemmelse i kroppen.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

hurtig puls, hjertebanken eller tilfælde med besvimelse

døsighed

synsforstyrrelser

stoppet næse, nysen og næseflåd

udslæt eller kløe på huden

inkontinens

væskeophobning, hedeture og brystsmerter.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

personer med forudeksisterende sygdom i hjertets blodårer kan enten opleve brystsmerter

(angina pectoris) for første gang eller forværring af forud eksisterende angina

kløende udslæt

leverskade.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger):

fald i antal hvide blodlegemer

Intraoperativt Floppy Iris-syndrom (IFIS) – hvis du skal gennemgå en øjenoperation for grå

stær (uklar linse) bedes du informere din øjenspecialist inden operationen om, at du bruger

eller tidligere har brugt Prostazosin, da dine pupiller måske har svært ved at udvide sig og iris

(den farvede del i øjet) kan blive slap under operationen

abnorm hjerterytme

opkastning

problemer med din lever

vedvarende og smertefuld erektion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

Brug ikke Prostazosin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. De to første tal angiver

måneden, mens de sidste to tal angiver året. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Prostazosin indeholder:

Aktivt stof: alfuzosinhydrochlorid. Hver tablet indeholder 2,5 mg alfuzosinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, natriumstivelsesglycolat,

mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat. Tabletovertræk: hypromellose, titandioxid

(E171), lactosemonohydrat, macrogol, glyceroltriacetat.

Udseende og pakningstørrelser

Prostazosin er hvide, runde, filmovertrukne tabletter, mærket ”LFN” på den ene side og ”2.5” på den

anden side.

Tabletterne fås i blisterpakninger med 30, 50, 60, 90, 100 tabletter og 50 tabletter i enhedsdosis-

blisterpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller

Teva Pharmaceutical Works private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Prostazosin

Holland:

Alfuzosinehydrochloride 2,5 mg PCH, filmomhulde tabletten

Storbritannien: Alfuzosin Hydrochloride 2.5 mg film-coated tablets

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2017.