Propranolol Retard "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Propranolol Retard "2care4" 160 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 160 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Propranolol Retard "2care4" 160 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44006
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Propranolol Retard 2care4 80 mg og 160 mg

depotkapsler, hårde

Propranololhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Propranolol Retard 2care4

3. Sådan skal du tage Propranolol Retard 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Propranolol Retard 2care4 er en betablokker, der virker

på hjerte og blodkar.

Du kan bruge Propranolol Retard 2care4:

• ved forhøjet blodtryk.

• som forebyggende behandling mod hjertekrampe

(angina pectoris) og migræne.

• som forebyggende behandling efter blodprop i

hjertet.

• mod arvelig og aldersbetinget rysten.

• mod for højt stofskifte (tyreotoksikose).

• som forebyggende behandling ved blødninger pga.

alvorlig leversygdom samt ved udvidelse af vener i

nederste del af spiserøret.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke

får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Propranolol Retard 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Propranolol Retard 2care4 hvis du

• er allergisk over for propranololhydrochlorid eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Propranolol Retard

2care4 (angivet i afsnit 6).

• har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lunge­

sygdom, rygerlunger). Propranolol Retard 2care4 kan

dels forværre din sygdom, dels modvirke

medicin

mod disse sygdomme.

• har alvorlige sygdomme i hjerte og kredsløb.

• har lavt blodtryk (hypotension).

• har højt blodtryk på grund af en ubehandlet svulst i

binyrerne eller andre steder (fæokromocytom).

• har for meget syre i blodet (metabolisk acidose).

• faster gennem længere tid.

• har tendens til for lavt blodsukker får intravenøs

behandling med calcium antagonister (verapramil,

diltiazem og andre antiarytmika).

Propanolol Retard 2care4 bør ikke bruges til børn.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Propranolol Retard 2care4 hvis du:

• har førstegradsblok i hjertet.

• har smerter når du går, på grund af dårlig

blodforsyning i benene (claudicatio intermittens).

• lider af ’hvide fingre og tæer’ (Raynauds syndrom).

• har højt blodtryk på grund af en svulst i binyrerne

eller andre steder (fæokromocytom).

• har nedsat nyrefunktion.

• har nedsat leverfunktion eller forhøjet blodtryk i

leverens vener (portal hypertension) eller

• anden leversygdom.

• har nedsat hjertekapacitet.

• har hjertekramper (angina pectoris).

• har overaktivitet i skjoldbruskkirtlen

(tyreotoksikose).

• får allergiske reaktioner ved insektstik eller

lignende.

• modtager desensibiliserende behandling for allergi.

Vær opmærksom på at:

• Propranolol Retard 2care4 kan sløre symptomerne på

lav blodsukker. Tal med lægen hvis du har diabetes,

eller du har fastet i lang tid.

• Propranolol Retard 2care4 kan forårsage

hypoglykæmi (meget lav blodsukker, der kan

vise sig ved rysten, svaghed og sult), hos ikke­

diabetikere f.eks. hos børn, ældre, patienter i

dialyse eller patienter med kronisk leversygdom.

• hvis du får et allergisk anfald, og du er i behandling

med Propranolol Retard 2care4, kan du få en nedsat

reaktion af en eventuel adrenalinbehandling.

• hvis du skal bedøves, skal du oplyse lægen om, at

du er i behandling med Propranolol Retard 2care4.

• du altid ved blod­ og urinprøvekontrol skal oplyse,

at du er i behandling med Propranolol Retard

2care4.

Du må ikke selv stoppe behandlingen med Propranolol

Retard 2care4, da dette vil øge risikoen for en

pludselig stigning i blodtrykket, hjertekrampe og

blodprop i hjertet. Du skal derfor gradvist nedsætte

dosis i løbet af 1­2 uger, i samråd med din læge.

Brug af anden medicin sammen med Propranolol

Retard 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge hvis du tager

• medicin som trækker blodkarrene sammen

(phenylephrin).

• medicin mod migræne (ergotamin,

dihydroergotamin, rizatriptan, clonidin).

• medicin mod epilepsi (phenobarbital).

• medicin mod psykiske sygdomme (chlorpromazin,

thioridazin).

• medicin mod depression (fluoxetin, fluvoxamin).

• medicin mod for meget mavesyre og mavesår

(cimetidin).

• medicin mod smerter i led og muskler (NSAID, f.eks.

flurbiprofen, ibuprofen, indometacin, naproxen og

piroxicam).

• medicin mod tuberkulose (rifampicin).

• medicin mod malaria (mefloquin).

• medicin mod lungesygdomme (theophyllin).

• blodfortyndende medicin (warfarin)

• medicin med adrenalin­lignende virkning

(sympatomimetika, f.eks. noradrenalin, dopamin og

lignende stoffer).

Hvis du bruger anden medicin mod for højt blodtryk,

herunder vanddrivende medicin eller medicin mod

andre sygdomme i hjerte og kredsløb (methyldopa,

prazosin, amiodaron, flecainid, lidocain, propafenon,

quinidin, furosemid, hydrochlorthiazid, digoxin eller

verapamil, diltiazem, nifedipin, amlodipin, felodipin,

isradipin, nicardipin, nisoldipin, lacidipin eller andre

calciumantagonister eller betablokkere), kan det være

nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du bruger medicin mod diabetes, kan Propanolol

Retard 2care4 skjule symptomerne på hypoglykæmi

(insulinshock) og forlænge tiden, indtil dit

blodglukose igen er normalt.

Hvis du får adrenalin, kan Propranolol Retard 2care4

nedsætte effekten af adrenalin.

Tal med din læge, hvis du skal bedøves.

Brug af Propranolol Retard 2care4 sammen med

mad, drikke og alkohol

Du kan tage Propranolol Retard 2care4 sammen med et

måltid, men det er ikke nødvendigt. Alkohol forstærker

den blodtrykssænkende virkning af Propranolol

Retard 2care4. Du bør holde dit alkoholforbrug på et

minimum.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du

tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage

Propranolol Retard 2care4. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, skal du normalt ikke tage Propranolol

Retard 2care4. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Propranolol Retard 2care4 kan give bivirkninger

(træthed, svimmelhed), der i større eller mindre grad

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken. Disse bivirkninger ses i større

udstrækning ved behandlingens start, i tilfælde af

præparatskift og ved indtagelse af alkohol.

Propranolol Retard 2care4 indeholder saccharose

Propranolol Retard 2care4 indeholder saccharose.

Kontakt lægen før du tager Propranolol Retard 2care4,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Propranolol Retard

2care4

Tag altid Propranolol Retard 2care4 nøjagtigt efter

lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du kan sluge Propranolol Retard 2care4 depotkapsler

hele eller tømme indholdet ud og sluge det. Du må

ikke tygge eller knuse indholdet. Drik et glas vand

samtidig med indtagelsen af Propranolol Retard

2care4.

Propranolol Retard depotkapsler fås i flere styrker. Vær

derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan

bruge dine depotkapsler til alle de anførte doseringer.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

01­2015

P028971­6

Den sædvanlige dosis er

Voksne

• Ved forhøjet blodtryk: Du skal normalt tage 1 depot­

kapsel på 160 mg daglig. Det kan være nødvendigt

at øge dosis til 2 depotkapsler på 160 mg daglig

• For at forebygge hjertekramper (angina pectoris),

migræne, for højt stofskifte og rysten: Du skal

normalt tage 1 depotkapsel på 80 mg daglig. Det

kan være nødvendigt at øge dosis til 1 depotkapsel

på 160 mg daglig.

• Som forebyggende behandling efter blodprop i

hjertet: Du skal starte behandlingen med individuel

dosering efter lægens anvisning. Vedligeholdelses­

dosis er 1 depotkapsel på 160 mg daglig.

• Ved blødning i forbindelse med leversygdom samt

ved udvidelse af vener i nederste del af spiserøret:

Startdosis er 1 depotkapsel på 80 mg. Vedligehol­

delsesdosis er 1­2 depotkapsler på 160 mg daglig.

Brug til ældre

Individuel dosering. Det kan være nødvendigt at

justere dosis. Følg lægens anvisning.

Brug til børn og unge

Børn må normalt ikke få Propranolol Retard 2care4 80

mg og 160 mg hårde depotkapsler.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis ved

alvorligt nedsat lever­ og nyrefunktion. Følg lægens

anvisninger.

Ved eventuelt ophør med Propranolol Retard 2care4

før et kirurgisk indgreb, bør indtagelsen være afsluttet

mindst 24 timer før indgrebet.

Hvis du har taget for mange Propranolol Retard

2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Propranolol Retard 2care4, end der

står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være svimmelhed

(evt. besvimelse) på grund af meget langsom puls

og for lavt blodtryk, kramper i hjertet, hjertestop,

nyrepåvirkning, opkastning, vejrtrækningsproblemer,

kramper og dyb bevidstløshed (koma). Specielt

hos børn kan der forekomme uro, ophidselse, evt.

hallucinationer, svækket vejrtrækning, blåfarvning af

læber og negle.

Hvis du har glemt at tage Propranolol Retard 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Propranolol Retard

2care4

Efter langvarig behandling med Propranolol Retard

2care4 skal du stoppe behandlingen i løbet af 1­2 uger

ved gradvist at nedsætte dosis i samråd med din læge.

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: (Kan forekomme hos op til

1 ud af 10 behandlede):

• Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Vejrtrækningsbesvær eller forværring af vejrtræk­

ningsproblemer. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning

af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

• Forværring af hjerteproblemer. Kontakt læge eller

skadestue.

• Psykoser / Sindslidelser. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Tilbagevendende hjertekramper ved brat ophør.

Kontakt straks læge eller skadestue.

• Besvimmelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af

læber og negle. Ring 112.

• Depression.

• Forværring af Raynauds syndrom (hvide, ”døde”

fingre og tæer). Kontakt lægen.

• Forværring af vindueskiggersyndrom (smerter når

du går, på grund af dårlig blodforsyning i benene).

Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

• Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hudud­

slæt, åndedrætsbesvær og besvimelse.

• Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt

læge eller skadestue.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga.

• forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kontakt læge eller skadestue.

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især

på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

• Symptomer på eller forværring af muskelsygdommen

myasthenia gravis (abnorm træthed og lammelser

af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær).

Kontakt læge eller skadestue.

Ved åndedrætsbesvær ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget

langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal

du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Træthed (ofte forbigående). Søvnforstyrrelser.

Mareridt.

• Kolde hænder og fødder.

• Åndenød.

• Diaré, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Paranoide forestillinger. Hallucinationer. Kan være

alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

• Rastløshed, uro, forvirring, desorientering,

humørsvingninger og svedtendens.

• Usikre bevægelser.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden. Svimmelhed.

• Forstoppelse.

• Hududslæt, psoriasis, psoriasislignende udslæt,

forværring af psoriasis.

• Hornagtig fortykkelse af huden. Negleforandringer.

• Rødmen, kløe og nældefeber.

• Forhøjet stofskifte (feber, diaré, uro, uklarhed,

hurtig hjerterytme).

• For lavt blodtryk evt. med besvimelse. Kontakt

lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der

foregår.

• Hukommelsestab.

• Synsforstyrrelser og tørre øjne.

• Mundtørhed.

• Impotens.

• Ekg­forandringer (ses ved undersøgelse).

• Rødfarvning af huden, som ikke blegner ved tryk.

• Mindre blødning i hud og slimhinder.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

• Hårtab.

• Vægtstigning ved langvarig behandling.

• Forhøjelse af visse antistoffer (ses ved blodprøve).

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløs­

hed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose).

Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægs­

seddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Propranolol Retard 2care4 utilgængeligt for

børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Tag ikke Propranolol Retard 2care4 efter den udløbs­

dato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Propranolol Retard 2care4 indeholder:

Aktivt stof: Propranololhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Saccharose; majsstivelse;

povidon; ethylcellulose; talcum; gelatine; svovldioxid

og farvestoffet titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Propranolol Retard 2care4 80 mg hårde kapsler er

glasklare i den ene ende og hvide i den anden og

indeholder hvide kugler.

Propranolol Retard 2care4 160 mg hårde kapsler er

hvide og indeholder hvide kugler.

Pakningsstørrelser

Propranolol Retard 2care4 hårde depotkapsler

80 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 stk.

Propranolol Retard 2care4 hårde depotkapsler

160 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Denne indlægsseddel blev senest revideret i

januar 2015