Propranolol "DAK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Propranolol "DAK" 40 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Propranolol "DAK" 40 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11002
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Propranolol DAK 10 mg, 40 mg og 80 mg filmovertrukne tabletter

Propranololhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret Propranolol DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer,

som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Propranolol DAK

3. Sådan skal du tage Propranolol DAK

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Propranolol DAK er et lægemiddel (betablokker), der virker på hjerte og blodkar.

Du kan bruge Propranolol DAK ved:

forhøjet blodtryk

uregelmæssig hurtig hjerterytme

forebyggende behandling mod hjertekrampe (angina pectoris) og migræne

forebyggende behandling efter blodprop i hjertet

arvelig og aldersbetinget rysten

for højt stofskifte (tyreotoksikose)

Lægen kan have givet dig Propranolol DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROPRANOLOL DAK

Tag ikke Propranolol DAK hvis du:

har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger)

har for lavt blodtryk

har alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb

har højt blodtryk på grund af en svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom)

er overfølsom over for det aktive stof eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer

Vær ekstra forsigtig med at tage Propranol DAK

Tal med lægen hvis du:

har smerter, når du går på grund af dårlig blodforsyning i benene (claudicatio

intermittens)

lider af hvide fingre og tæer (Raynauds syndrom)

har alvorligt nedsat nyrefunktion

har en alvorlig leversygdom

har psoriasis

får allergiske reaktioner ved insektstik eller lignende

Vær opmærksom på at:

Propranolol DAK kan sløre tegn på lavt blodsukker. Tal med lægen hvis du

har diabetes, eller du har fastet i lang tid

Propranolol DAK kan forårsage hypoglykæmi (meget lavt blodsukker, der kan vise sig

ved rysten, svaghed og sult) hos ikke-diabetikere f.eks. hos børn, ældre, patienter i

dialyse eller patienter med kronisk leversygdom

hvis du skal bedøves, skal du oplyse lægen om, at du er i behandling med Propranolol

du altid ved blod- og urinprøvekontrol skal oplyse, at du er i behandling med

Propranolol DAK

Du må ikke selv stoppe behandlingen med Propranolol DAK, da der vil være risiko for en

pludselig stigning i blodtrykket, hjertekramper og blodprop i hjertet. I samråd med lægen

skal du gradvist nedsætte dosis i løbet af 1-2 uger.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen hvis du er i behandling med:

øjendråber, der gør pupillerne større eller øjendråber mod irriterede øjne

(phenylephrin)

medicin mod migræne (ergotamin, rizatriptan, clonidin)

medicin mod epilepsi (phenobarbital)

medicin mod psykiske sygdomme (chlorpromazin)

medicin mod depression (fluoxetin, fluvoxamin)

medicin mod for megen mavesyre og mavesår (cimetidin)

medicin mod smerter i led og muskler (NSAID, for eksempel flurbiprofen, ibuprofen,

indometacin, naproxen, piroxicam)

medicin mod tuberkulose (rifampicin)

medicin mod malaria (mefloquin)

medicin mod astma/KOL (teofyllin)

medicin mod for højt blodtryk, herunder vanddrivende medicin eller medicin mod andre

sygdomme i hjerte og kredsløb (amiodaron, flecainid, propafenon, quinidin, digoxin

eller verapamil, diltiazem samt nifedipin eller andre calciumantagonister). Det kan være

nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

medicin mod diabetes, da Propranolol DAK kan skjule tegn på for lavt blodsukker

(insulinshock) og forlænge tiden, indtil dit blodsukker igen er normalt

Brug af Propranolol DAK sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Propranolol DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun tage Propranolol DAK efter lægens anvisning.

Amning

Du kan tage Propranolol DAK, selvom du ammer. Propranolol DAK går over i

modermælken. Din læge kan fortælle dig, hvordan du skal observere dit barn for

bivirkninger.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Propranolol DAK kan give bivirkninger (træthed, svimmelhed), der i større eller mindre

grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PROPRANOLOL DAK

Tag altid Propranolol DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Tabletten synkes med rigelig væske; den kan eventuelt deles, tygges eller knuses.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Forhøjet blodtryk: Individuelt, normalt 1 tablet à 40 eller 80 mg 2 - 4 gange daglig.

Forstyrrelser i hjerterytmen: 10 – 40 mg 4 gange daglig, f.eks. 1 - 3 tabletter à 10 mg 4

gange daglig eller 1 tablet à 40 mg 4 gange daglig.

Forebyggende ved hjertekramper (angina pectoris): 20 – 40 mg daglig, f.eks. 2 - 4 tabletter

à 10 mg daglig eller 1 tablet à 40 mg daglig.

Forebyggende ved migræne og rysten: 1 tablet à 40 mg eller 80 mg 2 - 3 gange daglig.

Forebyggende efter blodprop i hjertet: Individuelt, normalt 1 tablet à 40 mg 3 gange daglig.

Lægen kan vælge at øge dosis.

For højt stofskifte: 1 - 3 tabletter à 10 mg 3 - 4 gange daglig.

Ældre

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Børn

Dosis afhænger af barnets vægt. Hvis barnet vejer 30 kg, vil dosis normalt være ½ - 2

tabletter à 10 mg 4 gange daglig. Følg lægens anvisning.

Du bør ikke bruge Propranolol DAK til børn under 7 år til at forebygge migræne.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis ved alvorligt nedsat lever- og nyrefunktion. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har du taget for mange Propranolol DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Propranolol DAK, end

der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen

med.

Tegn på overdosering kan være svimmelhed (eventuelt besvimelse) på grund af meget

langsom puls og for lavt blodtryk, hjerteproblemer, opkastning, vejrtrækningsproblemer,

nyrepåvirkning, kramper og dyb bevidstløshed (koma).

Hvis du har du glemt at tage Propranolol DAK

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Propranolol DAK

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Propranolol DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Langsom puls; søvnforstyrrelser; mareridt; kolde hvide hænder og fødder; muskelsvaghed;

åndenød; diaré; sure opstød; kvalme; opkastning; træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Paranoide forestillinger; hallucinationer; forværring af vejrtrækningsproblemer;

hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag.

Ikke alvorlige: Rastløshed; uro; forvirring; humørsvingninger; usikre bevægelser;

hududslæt; psoriasislignende udslæt; forværring af psoriasis; hornagtige fortykkelser af

huden, negleforandringer; kløe; nældefeber; mathed, koldsved, sult, forvirring, evt.

bevidstløshed og kramper på grund af lavt blodsukker; forhøjet stofskifte (feber, diaré, uro,

uklarhed, hurtig hjerterytme).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Depression; tilbagevendende hjertekramper ved brat ophør med behandling;

forværring af hjerteproblemer.

Ikke alvorlige: Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår; svimmelhed;

prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden; øjentørhed;

synsforstyrrelser; svimmelhed og evt. besvimelse på grund af lavt blodtryk; impotens.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Forandringer i blodet, der kan vise sig ved almen sløjhed, træthed, blødning fra

hud og slimhinder samt infektioner og feber; overfølsomhedsreaktioner, for eksempel

pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse; kraftig afskalning og afstødning af

hud; blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og

omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom); feber, udslæt i ansigt og

på arme og ben; symptomer på eller forværring af muskelsygdommen myasthenia gravis,

der viser sig ved abnorm træthed og lammelser af muskler, især øjenlåg og

åndedrætsbesvær.

Ikke alvorlige: Hårtab; vægtøgning ved langvarig behandling.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Ikke alvorlige: Hovedpine.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Propranolol DAK utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

Brug ikke Propranolol DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Propranolol DAK 10 mg, 40 mg og 80 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: Propranololhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Crospovidon (E 1202), gelatine, kartoffelstivelse,

magnesiumstearat (E 470b), hypromellose 15 (E 464), mikrokrystallinsk cellulose (E 460),

propylenglycol (E 1520), talcum (E 553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Propranolol DAK er hvide, hvælvede, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene

side.

Propranolol DAK filmovertrukne tabletter fås i pakningsstørrelser à 25, 100, 250 eller

10x100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2009

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Solution [Unit Dose Services]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

PROCAINAMIDE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROCAINAMIDE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

MEMANTINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

MEMANTINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed