Prometazin "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Prometazin "Orifarm" 25 mg tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Prometazin "Orifarm" 25 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07458
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel Prometazin ”ERA”

Side 1 af 5

Indlægsseddel: Information til brugeren

Prometazin "ERA", 25 mg tabletter

Prometazin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Prometazin ”ERA” til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har samme sympto-

mer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Prometazin ”ERA”

3. Sådan skal du tage Prometazin ERA”

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere information

Prometazin ”ERA” indeholder:

Prometazin ”ERA” 25 mg, tabletter indeholder

Det aktive indholdsstof er:

Prometazinhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer er:

Titandioxid E 171

Kartoffelstivelse

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Talcum

Propylenglycol

Hypromellose

Pakningsstørrelse

100 stk.

Indlægsseddel Prometazin ”ERA” side 2 af 5

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

ERA Medical ApS

Weidekampsgade 15, st. tv.

2300 København S

Tlf. 40827535

e-mail: edward__rasmussen@hotmail.com (bemærk 2 stk. underscore)

Fremstiller:

Viminco A/S

Lodhusvej 11

4230 Skælskør

Postboks 119

1. Virkning og anvendelse

Prometazin ”ERA” indeholder et stof (antihistamin), som virker mod transportsyge, allergi og

søvnløshed.

Du kan bruge Prometazin ”ERA” ved allergiske lidelser som nældefeber og helårssnue samt

ved transportsyge og søvnløshed. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse.

Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Prometazin ”ERA”

Du er overfølsom over for det aktive indholdsstof eller et eller flere af de øvrige indholdsstof-

fer i Prometazin ”ERA” tabletter

Særlige forholdsregler

Tal med lægen inden du tager Prometazin ”ERA”, hvis du har

Grøn stær eller for højt tryk i øjet

Mavesår

Forsnævring af tolvfingtarmen

Vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (Prostata) el-

ler forsnævret blærehalskirtel

Gentagne perioder med vejrtrækningsstop mens du sover (søvndyspnøe)

Astma

Bronkitis eller udvidelse af bronkierne

Hjertesygdom

Epilepsi

Lever og nyresvigt

Abnorm muskeltræthed (myastenia gravis)

Hjertesygdomme

Du bør ikke tage Prometazin ”ERA” til børn og unge med tegn og symptomer på Reye´s syn-

drom (akut hjernelidelse af ukendt årsag).

Hvis du skal have lavet hudprik test (allergitest), skal du ikke bruge Prometazin ”ERA”

mindst 48 timer inden testen.

Indlægsseddel Prometazin ”ERA” side 2 af 5

Prometazin ”ERA” kan forstærke den sløvende effekt af beroligende midler, midler mod

psykiske lidelser og sovemidler.

Alkohol kan forstærke den sløvende virkning af Prometazin ”ERA”.

Hvis du tager Prometazin ”ERA” kan nogle graviditetstest give forkerte resultater.

Prometazin ”ERA” kan give tåreflod og problemer for kontaktlinsebrugere.

Du skal undgå stærkt sollys, mens du er i behandling med Prometazin ”ERA”.

Brug af Prometazin ”ERA” med mad og drikke

Du kan tage Prometazin ”ERA” sammen med mad og drikke

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Prometazin ”ERA”

Prometazin ”ERA” indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis læ-

gen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos læge eller apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Prometazin under graviditet, men ikke de sidste 2 uger før forventet fødsel.

Tal med lægen

Amning

Hvis du ammer, må du ikke bruge Prometazin ”ERA”.

Trafik og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Prometazin ”ERA” vir-

ker sløvende og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i tra-

fikken i væsentlig grad.

Brug af anden medicin

Du kan bruge Prometazin ”ERA”, men tal først med lægen, hvis du er i behandling med

Medicin mod angst, spænding og uro

Nervemedicin

Sovemedicin

Medicin mod depression (MAO-hæmmere)

Indlægsseddel Prometazin ”ERA” side 2 af 5

Fortæl altid læge eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for ny-

ligt. Det gælder også den medicin, som ikke er på recept. Naturlægemidler samt stærke

vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage Prometazin ”ERA”

Allergiske sygdomme:

Voksne og børn over 15 år:

25 mg 2-4 gange daglig.

Prometazin ”ERA” tabletter kan ikke bruges til børn under 15 år.

Transportsyge:

Voksne og børn over 15 år:

25 mg 30-60 minutter før afrejse.

Prometazin ”ERA” tabletter kan ikke bruges til børn under 15 år.

Søvnløshed:

Voksne:

25 mg til

natten.

Må ikke anvendes til børn.

Har du taget for meget Prometazin ”ERA”?

Kontakt lægen, skadestuen eller apotek hvis De har taget for meget Prometazin ”ERA” end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag emballagen med.

Symptomer på overdosis kan være døsighed, svimmelhed, overstadighed, forvirring, sløring

af bevidsthed, hallucinationer, angst, hurtig puls, udvidelse af pupillerne, mundtørhed, uro,

chok og kramper.

Har du glemt at bruge Prometazin ”ERA”

Hvis du kommer til at springe en dosis over, fortsætter du bare med næste dosis.

Du skal ikke tage dobbeltdosis.

4. Bivirkninger.

Prometazin ”ERA” kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Ændringer i blodets sammensætning og en alvorlig form for blodmangel (hæmolytisk ana-

emi) der kan vise sig ved træthed, hudblødning og infektioner.

Indlægsseddel Prometazin ”ERA” side 2 af 5

Søg straks læge

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Overfølsomhedsreaktioner, fx pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt

læber og hals, besvimelse.

Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring eventuelt 112

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1og 10 af 100 behandlede):

Døsighed.

Mundtørhed som ved længere tids brug giver huller i tænderne og skader i mundens slim-

hinde.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Svimmelhed rastløshed, hovedpine, mareridt, træthed, desorientering, øjentørhed, forstyr-

relser i evnen til at de skarpt, forstoppelse og manglende evne til at tømme blæren.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Sløret syn

Gulsot

Meget sjældne bivirkninger (Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Nældefeber, udslæt og kløe.

Desuden kan følgende bivirkninger optræde, Besvær med at udføre visse bevægelser,

muskelkramper, trækning i ansigtet, hjertebanken, unormal hjerterytme, for lavt blodtryk

(tendens til besvimelse), mangel på appetit, irritation af mave, overfølsomhed af huden for

lys.

Små børn og ældre er særligt udsatte for at få disse bivirkninger.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

Indlægsseddel Prometazin ”ERA” side 2 af 5

5. Opbevaring

Opbevar Prometazin ”ERA” utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Prometazin ”ERA” efter den udløbsdato, der er opført i pakningen.

6. Yderligere oplysninger

Denne indlægsseddel blev senest revideret:

23. januar 2016.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

4-4-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Major Pharmaceuticals]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Carilion Materials Management]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Liberty Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Liberty Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Actavis Pharma, Inc.]

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

PROMETHAZINE HCL (Promethazine Hydrochloride) Injection [Wockhardt USA LLC.]

PROMETHAZINE HCL (Promethazine Hydrochloride) Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Paddock Laboratories, LLC]

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Paddock Laboratories, LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Syrup [Proficient Rx LP]

DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Syrup [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [X-GEN Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [X-GEN Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [BluePoint Laboratories]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

PROMETHAZINE (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceutical Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceutical Inc.]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Clinical Solutions Wholesale]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Clinical Solutions Wholesale]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Syrup [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Syrup [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Aug 21, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Unit Dose Services]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

11-7-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Jul 11, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Proficient Rx LP]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed