Pro-Epanutin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pro-Epanutin 75 mg/ml injektionsvæske/konc. til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 75 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske/konc. til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pro-Epanutin 75 mg/ml injektionsvæske/konc. til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30073
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: information til brugeren

Pro-Epanutin 75 mg/ml

Infusions-/injektionsvæske, opløsning, koncentrat til

fosphenytoindinatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen videre til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt med lægen eller sundhedspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

De vil måske få Pro-Epanutin som en enkeltdosis for kontrol af status epilepticus. I dette tilfælde, vil De først kunne læse denne indlægsseddel efter at produktet er

blevet givet til Dem. Deres læge vil have taget hensyn den vigtige sikkerhedsinformation i denne indlægsseddel, men Deres akutte behov for behandling kan have

været mere vigtigt end de almindelige forsigtighedsregler. De kan tjekke dem nu, især hvis De skal fortsætte med at have Pro-Epanutin.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide om Pro-Epanutin

Sådan bliver De behandlet med Pro-Epanutin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pro-Epanutin tilhører den gruppe medicin, der bruges til behandling af epilepsi.

Pro-Epanutin bruges til behandling af

svære epileptiske kramper eller krampeanfald (status epilepticus). Det kan også bruges til kontrol eller forebyggelse af anfald under eller efter en operation i hjernen og/eller

alvorlig hovedlæsion. Pro-Epanutin bruges også til kontrol eller forebyggelse af anfald i korte perioder, hvis anden medicin mod epilepsi ikke kan tages gennem munden.

Lægen kan have givet Dem Pro-Epanutin for noget andet. Spørg lægen.

2.

Det skal De vide om Pro-Epanutin

De må ikke få Pro-Epanutin

hvis De er allergisk over for foshenytoinnatrium, phenytoin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis De lider af en tilstand, der påvirker hjerterytmen.

hvis De lider af en arvelig sygdom, som påvirker dannelsen af de røde blodlegemer (akut intermitterende porfyri).

hvis De tager delavirdin, der bruges til behandling af hiv.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle Dem med

Pro-Epanutin

Lavt blodtryk og alvorlige hjerteproblemer, i nogle tilfælde forbundet med dødsfald, er set med Pro-Epanutin. Disse bivirkninger kan være mere udtalte hos ældre patienter,

børn eller personer, der er meget syge.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Pro-Epanutin har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig

selv. Hvis De på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør De straks kontakte Deres læge.

Der er i sjældne tilfælde set alvorlige hudbivirkninger under behandling med Pro-Epanutin. Risiko for disse bivirkninger kan være forbundet med en genvariant hos

personer af kinesisk eller thailandsk oprindelse. Tal med lægen før De tager Pro-Epanutin, hvis dette gælder for Dem, og hvis De tidligere er blevet testet for, om De

bærer denne genvariant (HLA-B*1502).

Tal med Deres læge, inden De får Pro-Epanutin, hvis De har eller har haft en af følgende lidelser:

Leversygdom

Hjertesygdom eller slagtilfælde

Lavt blodtryk eller hjertesvigt

Nyresygdom

Lavt indhold af protein (albumin) i blodet

Diabetes

Speciel diæt med restriktioner i indtag af fosfat.

Der er set doseringsfejl, hvilke har bevirket, at patienter har fået doser, der var højere end anbefalingen. Dette medførte dødsfald eller alvorlige hjerteproblemer for nogle

patienter.

Brug af anden medicin

Anden medicin kan påvirke virkningen af Pro-Epanutin, eller Pro-Epanutin kan påvirke virkningen af anden medicin, når det tages på samme tid. Sådan medicin omfatter:

Medicin mod problemer med hjertet eller blodomløbet (felbamat, digoxin, amiodarone, furosemid, quinidin, warfarin, diazoxid, atorvastatin, fluvastatin, simvastatin,

mexiletin og såkaldte calciumblokkere, f.eks. diltiazem, nisoldipin, nifedipin, nicardin, nimodipin og verapamil).

Medicin mod epilepsi (carbamazepin, lamotrigin, oxcarbazepin, phenobarbital, natriumvalproat, topiramat og valproatsyre, succinimider, f.eks. ethosuximid og

vigabatrin).

Medicin mod svampeinfektioner (amphotericin B, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, miconazol, posaconazol og voriconazol).

Medicin mod hiv (delavirdin, efavirenz, fosamprenavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir og saquinavir).

Medicin mod tuberkulose og andre infektioner (albendazol, chloramphenicol, isoniazid, rifampicin, praziquentel, erythromycin, doxycyclin, ciprofloxacin, tetracyclin

og sulfonamider f.eks. sulfafenazol, sulfadiazin, sulfamethizol og sulfamethoxazol-trimetoprim).

Medicin mod mavesår (omeprazol, medicin kendt som H

-antagonister, f.eks. cimetidin, ranitidin, famotidin og visse syreneutraliserende midler).

Medicin mod astma og bronkitis (theophyllin).

Medicin mod smerter og betændelsestilstand (phenylbutazon, salicylater, f.eks. azapropazon, ticlopidin, acetylsalicylsyre og steroider).

Medicin mod søvnløshed, depression og psykiske lidelser (chlordiazepoxid, clozapin, diazepam, disulfiram, fluoxetin, fluvoxamin, sertralin, methadon,

methylphenidat, paroxetin, phenothiaziner, quetiapin, trazodon, prikbladet perikon, tricykliske depressionsmidler og viloxazin).

Medicin mod diabetes (tolbutamid, chlorpropamid, glibenclamid).

Visse hormonerstatninger (østrogener), orale præventionsmidler (p-piller).

Medicin givet i forbindelse med organ- og vævstransplantationer for at forebygge afstødning (ciclosporin, tacrolimus), binyrebarkhormoner.

Medicin mod kræft (antineoplastiske stoffer f.eks. bleomycin, capecitabin, carboplatin, cisplatin, doxorubicin, methotrexat og teniposid).

Muskelafslappende medicin i forbindelse med operation (neuromuskulære blokkere f.eks. cisatracurium, pancuronium, rocuronium og vecuronium) og visse

bedøvelsesmidler (halothan).

Visse typer håndkøbsmedicin (folinsyre, theophyllin, D-vitamin).

Deres læge vil under behandlingen tage nogle blodprøver for at bestemme mængden af phenytoin i blodet, for at afgøre om noget af ovenstående medicin påvirker Deres

behandling.

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin

købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

De må ikke tage naturmedicin, der indeholder prikbladet perikon (Hyperikon perforatum) på samme tid som Pro-Epanutin. Tal med lægen, hvis de allerede tager perikon,

inden De stopper med at tage perikon.

Oplys altid ved blodprøvekontrol, at De er i behandling med Pro-Epanutin, da Pro-Epanutin kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af Pro-Epanutin sammen med alkohol

Stort indtag af alkohol kan også påvirke koncentrationen af Pro-Epanutin i blodet.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

Kontakt straks lægen, hvis De er gravid, hvis De har en formodning om De er gravid, eller planlægger at blive gravid.

Amning

De må ikke amme, hvis De får Pro-Epanutin. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Pro-Epanutin kan give bivirkninger, f.eks. svimmelhed og døsighed, især i de første uger, som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle, hvis De oplever disse symptomer. Lad være med at

arbejde med værktøj eller maskiner.

3.

Sådan bliver De behandlet med Pro-Epanutin

De vil være indlagt, når De får Pro-Epanutin.

De vil få Pro-Epanutin som en intravenøs infusion (indsprøjtning i en blodåre) eller som en indsprøjtning i en muskel. Når Pro-Epanutin skal gives intravenøst, skal

det fortyndes først.

Lægen kan fortælle Dem, hvilken dosis De får og hvor tit, De skal have den. Dosis og koncentrationen vil altid blive udtrykt ved phenytoinnatriumækvivalenter

(PÆ). Dosis vil være beregnet som mg/dosis, hvis den gives som en injektion, eller som mg/ml opløsning, hvis den gives som en infusion. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Til intravenøs infusion skal Pro-Epanutin fortyndes i 5 % glucose eller 0,9 % natriumchloridopløsning og må ikke indsprøjtes ufortyndet. Koncentrationen skal være

1,5-25 mg PÆ/ml.

Voksne

Svære epileptiske anfald eller krampeanfald (status epilepticus)

Pro-Epanutin gives sædvanligvis efter behandling med diazepam- eller lorazepamindsprøjtning.

Den sædvanlige første dosis (startdosis) af Pro-Epanutin til behandling af svære eller fortsatte krampeanfald (status epilepticus) er:

15 mg PÆ pr. kilogram legemsvægt indsprøjtet direkte ind i en åre (dette kaldes startdosis). Herefter følger flere doser Pro-Epanutin direkte indsprøjtet i åren eller

ind i musklen, eller De kan få phenytoindoser gennem munden (dette kaldes vedligeholdelsesdosis).

Hvis Pro-Epanutin ikke stopper Deres krampeanfald, vil de få andre behandlinger.

Operation i hjernen og/eller alvorlig hovedlæsion

Hvis Deres krampeanfald er mindre alvorlig eller Pro-Epanutin bruges til at behandle eller forebygge, at der opstår krampeanfald under eller efter operation i hjernen

eller hovedlæsion, er den sædvanlige første dosis (startdosis) af Pro-Epanutin:

10-15 mg PÆ pr. kilogram legemsvægt indsprøjtet direkte ind i en åre eller i en muskel. Herefter følger flere doser Pro-Epanutin direkte indsprøjtet i åren eller ind i

musklen, eller De kan få phenytoindoser gennem munden.

Vedligeholdelsesdosis

Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 4-5 mg PÆ pr. kilogram legemsvægt pr. dag. Lægen vil tage en blodprøve for at bestemme den rigtige dosis til Dem.

Hvis Deres læge bestemmer, at De har brug for fortsat behandling, vil De så hurtigt som muligt få en behandling, der kan tages gennem munden. Dette vil være

phenytoin, da Pro-Epanutin ikke kan tages gennem munden.

Erstatningsbehandling af oral phenytoin

Hvis De får Pro-Epanutin, fordi De ikke kan tage phenytoin gennem munden, har De ikke brug for en startdosis. Den dosis De vil få, er den samme som Deres

phenytoindosis. Da dosis af Pro-Epanutin gives i PÆ (phenytoinnatriumækvivalenter) vil mængden af mg PÆ af Pro-Epanutin, som De vil få, være den samme

mængde mg af phenytoinnatrium, som De tager gennem munden.

Brug til børn (over 5 år)

Dosis af Pro-Epanutin pr. kilogram legemsvægt er den samme for børn over 5 år som for voksne.

Pro-Epanutin gives til børn over 5 år kun ved drop (infusion) i en vene (intravenøst).

Ældre patienter over 65 år, meget dårlige patienter og patienter med nyre- eller leversygdom

De kan være nødvendigt at nedsætte dosis eller at give indsprøjtningen i vene med en lavere hastighed.

Tag altid Pro-Epanutin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet.

Hvis De har fået for meget Pro-Epanutin

Pro-Epanutin er meget farlig ved en overdosering. Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis De tror, De har fået for meget Pro-Epanutin.

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, døsighed, langsom puls, hurtig puls, hjertestop, lavt blodtryk, besvimelse og død.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis De har yderligere spørgsmål, om hvordan De skal tage dette produkt.

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis De tror, at De mangler at få en dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Pro-Epanutin.

4.

Bivirkninger

Pro-Epanutin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks læge eller skadestue, hvis De oplever et af følgende symptomer efter De har fået denne medicin. Skønt disse bivirkninger kan være sjældne, kan

disse symptomer blive alvorlige.

Hvis De udvikler et alvorligt blæreformet hududslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kraftig

afskalning og afstødning af hud. Dette kan være symptomer på en sygdom, der kaldes Stevens-Johnsons Syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse. Deres

læge vil i disse tilfælde stoppe behandlingen.

Hvis De oplever blå mærker, feber, bleghed eller halsbetændelse. Dette kan være de første tegn på forandringer i blodet, herunder for få røde og hvide

blodlegemer og blodplader. Deres læge vil regelmæssigt tage blodprøver for at undersøge disse virkninger.

Hududslæt og feber med hævede kirtler, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, især i de første to måneder af behandlingen kan være tegn på en

overfølsomhedsreaktion. Hvis disse bliver alvorlige, og De også oplever smerter og betændelse i leddene kan dette være relateret til en bindevævssygdom,

der kaldes systemisk lupus erythematosus.

Hvis De får misfarvet hud, hævelse eller smerter, der hvor indsprøjtningen blev givet, der spreder sig til arm samt hænder og fingre. Dette kan være tegn på

en tilstand der kaldes ”purple glove syndrome”. I de fleste tilfælde vil dette forsvinde af sig selv, men i nogle tilfælde kan det udvikle sig alvorligt og kræve

hurtig medicinsk behandling.

Hvis De oplever tilstand af forvirring eller alvorlig psykisk sygdom kan dette være tegn på, at de har for meget phenytoin i blodet. Hvis mængden af

fosphenytoin i blodet forbliver højt, kan der i sjældne tilfælde forekomme en permanent hjerneskade. Deres læge kan undersøge blodet for at se, hvor meget

phenytoin De har i blodet, og kan ændre deres dosis.

Pludselig hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær, hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber, udslæt eller klør (spredt over hele kroppen), da det kan være

tegn på en overfølsomhedsreaktion.

Andre bivirkninger er:

Virkning på nervesystemet: Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser, usikker gang, usikre bevægelser, rysten, unormal koordination af bevægelser, sløret tale,

forvirring, tab af følesans i tungen, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelseshed i huden, døsighed, svimmelhed, snurrende eller gyngende

fornemmelse (vertigo), søvnløshed, nervøsitet, muskelsitren, hovedpine, kramper, unormale tanker, humørsvinginger.

Virkning på huden: hududslæt, herunder mæslingelignende reaktioner, som er milde.

Virkning på mave-tarmkanalen: kvalme, opkast og forstoppelse, appetitændringer, mundtørhed.

Virkning på blod-og lymfesystem: hævede kirtler.

Virkning på lever og nyrer: betændelse i nyrer og lever, leverskader (ses som gulfarvning af hud og det hvide i øjnene).

Virkning på hænder, ansigt og krop: ændringer i hænder, så det bliver svært at rette fingrene ud, ændringer i ansigtstræk, forstørrelse af læber og tandkød,

øget eller unormalt hårvækst på kroppen eller i ansigtet, tab af energi eller styrke, kulderystelser, muskelsmerter eller muskelsvaghed.

Virkning på øjne eller øre: ringen for ørerne, høretab, dobbeltsyn, sløret syn.

Virkning på laboratorieresultater: øget sukker i blodet (glucose) eller fald i indhold af kalk, folinsyre og D-vitamin i blodet. Hvis De ikke får nok D-

vitamin fra Deres kost eller sollys, kan De måske lide af knoglesmerter eller brud.

Virkning på åndedrætssystemet: vejrtrækningsbesvær, lungehindebetændelse.

Virkning på immunsystemet: problemer med kroppens forsvar mod infektioner, betændelse i blodårevæggen.

Virkning på hjertet og blodomløbet: lavt blodtryk, hævelser i blodkarrene, langsommere hjerteslag. Deres blodtryk kan måske falde, når De får Pro-

Epanutin indsprøjtet for hurtigt i en blodåre, eller hvis De får en for høj dosis.

Virkning på knoglerne: Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med Deres læge

eller apotekspersonalet hvis De er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.

Virkning på injektionsstedet: Smerter eller reaktioner på injektionsstedet, midlertidig kløe, brænden, varme eller prikken i lysken kan af og til forekomme

under eller kort tid efter indsprøjtning af Pro-Epanutin i blodåren. Deres læge kan nedsætte hastigheden af indsprøjtningen af Pro-Epanutin eller midlertidigt

stoppe indsprøjtningen af Pro-Epanutin, hvis De føler disse fornemmelser.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller sundhedspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevaring af Pro-Epanutin vil ikke være Deres ansvar.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab ved 2

C. Det ufortyndede produkt kan opbevares ved stuetemperatur (8

C-25

C) i op til 24 timer. Efter åbning skal ubrugt opløsning

kasseres.

Opløsninger med synlig misfarvning eller partikler må ikke anvendes.

Brug ikke Pro-Epanutin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pro-Epanutin indeholder:

1 ml Pro-Epanutin indeholder 75 mg fosphenytoindinatrium, hvilket svarer til 50 mg phenytoinnatrium (50 mg PÆ).

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker, trometamol (som buffer), saltsyre (til justering af pH til 8,6-9,0).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Pro-Epanutin er en klar, farveløs til lys gul steril opløsning.

Pakningsstørrelser

Pro-Epanutin koncentrat til infusion/injektionsvæske, opløsning findes i små glasflasker (hætteglas) på 2 ml eller 10 ml.

Hvert hætteglas på 10 ml indeholder 750 mg fosphenytoindinatrium svarende til 500 mg PÆ.

Hvert hætteglas på 2 ml indeholder 150 mg fosphenytoindinatrium svarende til 100 mg PÆ.

Findes i kartoner med:

5 hætteglas på 2 ml injektionsvæske, opløsning

10 hætteglas på 2 ml injektionsvæske, opløsning

25 hætteglas på 2 ml injektionsvæske, opløsning

10 kartoner med 5 hætteglas (= 50 hætteglas) på 2 ml injektionsvæske, opløsning

5 hætteglas på 10 ml injektionsvæske, opløsning

10 hætteglas på 10 ml injektionsvæske, opløsning

5 kartoner med 5 hætteglas (= 25 hætteglas) på 10 ml injektionsvæske, opløsning

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup

Fremstiller

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgien.

Denne indlægsseddel blev sidst opdateret i december 2016.

DOSERINGSHJÆLP

til Pro-Epanutin (fosphenytoin) ved status epilepticus

til børn fra 5 år og ældre

Der er set dødsfald på grund af medicineringsfejl med Pro-Epanutin

MÅ IKKE administreres til børn under 5 år.

Brugsanvisning: Denne doseringshjælp er udarbejdet for at hjælpe dig med at administrere en bolusdosis af

fosphenytoin. Brug formlerne og/eller se doseringstabellen nedenfor for at fastsætte en passende dosering på

baggrund af patientens vægt.

KUN TIL BØRN FRA 5 ÅR OG DEROVER

Der henvises til produktresumeet for alle ordineringsoplysninger.

Administration af bolusdosis

1. Bolusdosis af fosphenytoin er 15 mg phenytoinnatriumækvivalenter (PÆ) per

kilogram (15 mg PÆ/kg) administreret som en enkeltdosis ved intravenøs (i.v.)

infusion. Intramuskulær administration anbefales ikke.

• Anbefalet i.v. infusionshastighed er 2 til 3 mg PÆ/kg/min. Må ikke overstige 3 mg

PÆ/kg/min.

• Til i.v. infusion skal dosis fortyndes i en opløsning med 5 % glukose eller 0,9 %

natriumklorid.

2. Det er vigtigt at overvåge EKG, blodtryk og respiration under og efter infusionen af

fosphenytoin (især i de første 30 minutter efter administration). Genoplivningsudstyr

skal være tilgængeligt.

3. For patienter med nyre- eller leversygdom, skal man overveje en lavere bolusdosis

og/eller infusionshastighed (10 % - 25 % reduktion). Det er nødvendigt med

omhyggelig, klinisk overvågning.

SØRG FOR, AT DER ADMINISTRERES DEN

KORREKTE DOSIS FOSPHENYTOIN

BEMÆRK AT:

1. Hvert 10 ml hætteglas indeholder

500 mg PÆ. PÆ = phenytoinnatrium-

ækvivalenter.

2. Fosphenytoin skal altid ordineres og

udleveres i mg PÆ.

Se tabellen nedenfor for infusionstider.

BEMÆRK VENLIGST: DENNE DOSERINGSHJÆLP ER KUN TIL AKUT BEHANDLING AF STATUS EPILEPTICUS.

Se produktresuméet for vejledning om vedligeholdelses dosering.

Bolusdoser, fortynding og infusionstider per patientvægt i kg.

Bolusdosis*

(mg PÆ)

er lig med

Patientvægt

(kg)

ganget med

15

mg PÆ/kg

*Kan kræve, at man åbner mere end ét hætteglas. Se

oplysningerne på pakken.

Før i.v. administration tilsættes opløsningsmiddel i en

mængde, som er lig med mængden for bolusdosis af

fosphenytoin i ml.

Bolusdosis af

fosphenytoin

(ml)

er lig med

Bolusdosis

(mg PÆ)

divideret med

50

mg PÆ/ml

Brug venligst nedenstående tabel til at bekræfte alle dine

beregninger.

Minimuminfusionstid

§

er lig med

For patienter ≤ 50 kg: 5 minutter

ELLER

For patienter > 50 kg: Bolusdosis (mg PÆ)/150 mg

PÆ/min

Overvåg under og efter

infusion

lnfusionstiden er kritisk

pga. risikoen for

kardiovaskulære hændelser.

DOSERINGSHJÆLP

til Pro-Epanutin (fosphenytoin)

ved status epilepticus

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 750 mg

fosphenytoindinatrium svarende til 500 mg

phenytoinnatrium (50 mg PÆ/ml)

(INDLÆGSSEDDEL/PLAKAT)

LÆS VENLIGST

BØRN FRA 5 ÅR OG ÆLDRE

Patientvægt (kg)

Bolusdosis af fosphenytoin

Volumen, der skal

anvendes til

fortynding (ml)

Minimuminfusionstid

(min.)

mg phenytoinnatrium-

ækvivalenter (mg PÆ)

ml fosphenytoin

Nødvendigt antal

hætteglas

13,2

1 helt + 1 delvis

13,2

12,9

1 helt + 1 delvis

12,9

12,6

1 helt + 1 delvis

12,6

12,3

1 helt + 1 delvis

12,3

1 helt + 1 delvis

11,7

1 helt + 1 delvis

11,7

11,4

1 helt + 1 delvis

11,4

11,1

1 helt + 1 delvis

11,1

10,8

1 helt + 1 delvis

10,8

10,5

1 helt + 1 delvis

10,5

10,2

1 helt + 1 delvis

10,2

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

1 delvis

Se Administration af bolusdosis ovenover for patienter, der vejer < 17 kg eller > 44 kg.

Der henvises til produktresumeet for alle ordineringsoplysninger.

PAA000000

DOSERINGSHJÆLP

til Pro-Epanutin (fosphenytoin) ved status epilepticus

kun til voksne

Der er set dødsfald på grund af medicineringsfejl med Pro-Epanutin

Brugsanvisning: Denne doseringshjælp er udarbejdet for at hjælpe dig med at administrere en bolusdosis af fosphenytoin. Brug formlerne

og/eller se doseringstabellen nedenfor for at fastsætte en passende dosering på baggrund af patientens vægt.

KUN DOSERING TIL VOKSNE

Der henvises til produktresumeet for alle ordineringsoplysninger.

Administration af bolusdosis

1. Administrer 15 mg phenytoinnatriumækvivalenter (PÆ) per kilogram (15 mg PÆ/kg)

som en enkeltdosis ved intravenøs (i.v.) infusion.

• Til i.v. infusion skal dosis fortyndes i en opløsning med 5 % glukose eller i en

opløsning med 0,9 % natriumklorid.

• Infusionshastigheden må ikke overstige 150 mg PÆ/min for voksne.

2. Det er vigtigt at overvåge EKG, blodtryk og respiration under og efter infusionen af

fosphenytoin (især i de første 30 minutter efter administration). Genoplivningsudstyr

skal være tilgængeligt.

3. For ældre patienter og patienter med nyre- eller leversygdom, skal man overveje en

lavere bolusdosis og/eller infusionshastighed (10 % - 25 % reduktion). Det er

nødvendigt med omhyggelig, klinisk overvågning.

SØRG FOR, AT DER ADMINISTRERES DEN KORREKTE DOSIS

FOSPHENYTOIN

BEMÆRK AT:

1.

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 500 mg

PÆ. PÆ = phenytoinnatrium-

ækvivalenter.

2.

Fosphenytoin skal altid ordineres og

udleveres i mg PÆ.

Se tabellen nedenfor for infusionstider.

BEMÆRK VENLIGST: DENNE DOSERINGSHJÆLP ER KUN TIL AKUT BEHANDLING AF STATUS EPILEPTICUS.

Se produktresuméet for vejledning om vedligeholdelsesdosering.

Bolusdoser, fortynding og infusionstider per patientvægt i kg.

Bolusdosis*

(mg PÆ)

er lig med

Patientvægt

(kg)

ganget med

15

mg PÆ/kg

*Bolusdosis kan kræve, at man åbner mere end ét

hætteglas. Se oplysningerne på pakken.

Før i.v. administration tilsættes opløsningsmiddel i en

mængde, som er lig med mængden for bolusdosis af

fosphenytoin i ml.

Bolusdosis af

fosphenytoin

(ml)

er lig med

Bolusdosis

(mg PÆ)

divideret med

50

mg PÆ/ml

Brug venligst nedenstående tabel til at bekræfte alle dine

beregninger.

Minimuminfusionstid

§

(min.)

er lig med

Bolusdosis

(mg PÆ)

divideret med

150

mg PÆ/min.

Overvåg under og efter

infusion

§

lnfusionstiden er kritisk

pga. risikoen for kardio-

vaskulære hændelser.

DOSERINGSHJÆLP

til Pro-Epanutin (fosphenytoin)

ved status epilepticus

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 750 mg fosphenytoindinatrium

svarende til 500 mg phenytoinnatrium (50 mg PÆ/ml).

(INDLÆGSSEDDEL/PLAKAT)

LÆS VENLIGST

VOKSEN

Patientvægt (kg)

Bolusdosis af fosphenytoin

Volumen, der

skal anvendes til

fortynding (ml)

Minimuminfusions

tid (min.)

mg phenytoinnatrium-

ækvivalenter

(mg PÆ)

ml fosphenytoin

Nødvendigt antal

hætteglas

1.800

36,0

3 hele + 1 delvis

36,0

1.785

35,7

3 hele + 1 delvis

35,7

1.770

35,4

3 hele + 1 delvis

35,4

1.755

35,1

3 hele + 1 delvis

35,1

1.740

34,8

3 hele + 1 delvis

34,8

1.725

34,5

3 hele + 1 delvis

34,5

1.710

34,2

3 hele + 1 delvis

34,2

1.695

33,9

3 hele + 1 delvis

33,9

1.680

33,6

3 hele + 1 delvis

33,6

1.665

33,3

3 hele + 1 delvis

33,3

1.650

33,0

3 hele + 1 delvis

33,0

1.635

32,7

3 hele + 1 delvis

32,7

1.620

32,4

3 hele + 1 delvis

32,4

1.605

32,1

3 hele + 1 delvis

32,1

1.590

31,8

3 hele + 1 delvis

31,8

1.575

31,5

3 hele + 1 delvis

31,5

1.560

31,2

3 hele + 1 delvis

31,2

1.545

30,9

3 hele + 1 delvis

30,9

1.530

30,6

3 hele + 1 delvis

30,6

1.515

30,3

3 hele + 1 delvis

30,3

1.500

30,0

3 hele

30,0

1.485

29,7

2 hele + 1 delvis

29,7

1.470

29,4

2 hele + 1 delvis

29,4

1.455

29,1

2 hele + 1 delvis

29,1

1.440

28,8

2 hele + 1 delvis

28,8

1.425

28,5

2 hele + 1 delvis

28,5

1.410

28,2

2 hele + 1 delvis

28,2

1.395

27,9

2 hele + 1 delvis

27,9

1.380

27,6

2 hele + 1 delvis

27,6

1.365

27,3

2 hele + 1 delvis

27,3

1.350

27,0

2 hele + 1 delvis

27,0

1.335

26,7

2 hele + 1 delvis

26,7

1.320

26,4

2 hele + 1 delvis

26,4

1.305

26,1

2 hele + 1 delvis

26,1

1.290

25,8

2 hele + 1 delvis

25,8

1.275

25,5

2 hele + 1 delvis

25,5

1.260

25,2

2 hele + 1 delvis

25,2

1.245

24,9

2 hele + 1 delvis

24,9

1.230

24,6

2 hele + 1 delvis

24,6

1.215

24,3

2 hele + 1 delvis

24,3

1.200

24,0

2 hele + 1 delvis

24,0

1.185

23,7

2 hele + 1 delvis

23,7

1.170

23,4

2 hele + 1 delvis

23,4

1.155

23,1

2 hele + 1 delvis

23,1

1.140

22,8

2 hele + 1 delvis

22,8

1.125

22,5

2 hele + 1 delvis

22,5

1.110

22,2

2 hele + 1 delvis

22,2

1.095

21,9

2 hele + 1 delvis

21,9

1.080

21,6

2 hele + 1 delvis

21,6

1.065

21,3

2 hele + 1 delvis

21,3

1.050

21,0

2 hele + 1 delvis

21,0

1.035

20,7

2 hele + 1 delvis

20,7

1.020

20,4

2 hele + 1 delvis

20,4

1.005

20,1

2 hele + 1 delvis

20,1

19,8

1 helt + 1 delvis

19,8

19,5

1 helt + 1 delvis

19,5

19,2

1 helt + 1 delvis

19,2

18,9

1 helt + 1 delvis

18,9

18,6

1 helt + 1 delvis

18,6

18,3

1 helt + 1 delvis

18,3

18,0

1 helt + 1 delvis

18,0

17,7

1 helt + 1 delvis

17,7

17,4

1 helt + 1 delvis

17,4

17,1

1 helt + 1 delvis

17,1

16,8

1 helt + 1 delvis

16,8

16,5

1 helt + 1 delvis

16,5

16,2

1 helt + 1 delvis

16,2

15,9

1 helt + 1 delvis

15,9

15,6

1 helt + 1 delvis

15,6

15,3

1 helt + 1 delvis

15,3

15,0

1 helt + 1 delvis

15,0

14,7

1 helt + 1 delvis

14,7

14,4

1 helt + 1 delvis

14,4

14,1

1 helt + 1 delvis

14,1

13,8

1 helt + 1 delvis

13,8

13,5

1 helt + 1 delvis

13,5

13,2

1 helt + 1 delvis

13,2

Se Administration af bolusdosis ovenover for patienter, der vejer <44 kg eller >120 kg.

PAA000000PAA000000

Der henvises til produktresumeet for alle ordineringsoplysninger.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

25-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

Tegretol vs. Depakote

Tegretol vs. Depakote

Tegretol (carbamazepine) and Depakote (divalproex sodium) are anticonvulsants used to treat seizure and bipolar disorder. Tegretol is also used to treat nerve pain such as trigeminal neuralgia and diabetic neuropathy. Depakote is also used to treat migraine headaches.

US - RxList

23-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed