Prednisolon "DAK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Prednisolon "DAK" 2,5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 2,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Prednisolon "DAK" 2,5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07442
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Prednisolon DAK 2,5 mg, 5 mg og 25 mg tabletter

prednisolon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Prednisolon DAK

til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Prednisolon DAK

Sådan skal du tage Prednisolon DAK

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Prednisolon er et binyrebarkhormon (glukokortikoid). Prednisolon påvirker immunforsvaret,

betændelsestilstande og allergiske sygdomme.

Prednisolon DAK tabletter bruges i en lang række tilfælde, hvor binyrebarkhormon virker,

f.eks. ved leddegigt, visse blodsygdomme og betændelse i selve blodårerne, andre

bindevævssygdomme, astma, overfølsomhedssygdomme, visse nyresygdomme,

sygdomme i mave-tarmkanalen, visse kræftsygdomme, sygdomme i immunforsvaret og

efter transplantationer.

Lægen kan have givet dig Prednisolon DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PREDNISOLON DAK

Tag ikke Prednisolon DAK, hvis du:

er overfølsom over for prednisolon eller et af de øvrige indholdsstoffer

har en udbredt svampeinfektion, bortset fra lokale svampeinfektioner f.eks. i huden

eller i mundhulen.

Vær ekstra forsigtig med at tage Prednisolon DAK

Tal med lægen inden du tager Prednisolon DAK, hvis du har:

sukkersyge, da du kan få øget behov for insulin eller anden medicinsk behandling

for lavt stofskifte

skrumpelever

virusinfektion i øjet (herpes simplex)

mavesår, alvorlig tarmsygdom med tendens til blødning eller betændelse i tyktarmen

en nyligt overstået tarmoperation

en feberfremkaldende infektion

tuberkulose eller hvis du har haft tuberkulose

forhøjet blodtryk eller nedsat hjertefunktion

knogleskørhed

ekstrem muskeltræthed (myasthenia gravis)

lymfekræft (lymfoide tumorer)

humørsvingninger eller psykotiske tendenser, idet disse kan forværres

Du skal være opmærksom på følgende:

kontakt lægen hvis du får problemer med synet (specielt hos børn). Ved

længerevarende behandling kan der opstå grå stær (især hos børn) og grøn stær

(forhøjet tryk i øjet) med risiko for skade på synsnerven samt risiko for infektion med

svamp eller virus i øjet. Lægen vil evt. kontrollere dit syn, hvis du behandles gennem

længere tid

fortæl altid lægen at du er i behandling med prednisolon, hvis du skal vaccineres

du skal undgå at blive smittet med skoldkopper eller mæslinger så længe du behandles

med Prednisolon DAK. Hvis du alligevel udsættes for smitte, skal du kontakte lægen.

Dette er særlig vigtigt ved behandling af børn

længerevarende behandling med prednisolon kan nedsætte udviklingen og væksten

hos nyfødte og børn

Prednisolon kan nedsætte frugtbarheden hos mænd

kontakt lægen, hvis du får en infektion. Prednisolon kan skjule tegn på infektion, og

infektionen kan blive værre. Du kan endvidere lettere få en infektion under

behandlingen, fordi kroppens naturlige modstandskraft er nedsat

lægen kan anbefale en saltfattig og kaliumrig diæt, da predinisolon kan påvirke din salt-

og kaliumbalance.

behandling med Prednisolon kan have en negativ virkning på den måde, kalcium

omsættes i dine knogler. Derfor skal du afklare risikoen for knogleskørhed (knogletab

og –brud) med din læge, specielt hvis du har familiemedlemmer der tidligere har haft

knoglebrud, hvis du ikke dyrker motion regelmæssigt, hvis du er kvinde i

overgangsalderen eller har overstået overgangsalderen, eller hvis du er ældre.

Oplys altid at du er i behandling med prednisolon, hvis du skal opereres.

Hvis du skal behandles med prednisolon i længere tid, bør du bære et kort, som fortæller,

hvornår behandlingen begyndte, hvilken dosis du tager, hvilket lægemiddel du er i

behandling med samt navnet på den læge eller afdeling, som har ordineret behandlingen.

Dette kort skal sikre, at du får tilført glukokortikoider, hvis du bliver indlagt eller kommer ud

for en alvorlig ulykke, og du ikke selv er i stand til at oplyse, at du er i denne behandling.

Du skal have kortet på dig op til 1 år efter afsluttet behandling.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med prednisolon.

Prednisolon står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner.

Prednisolon DAK kan påvirke blodsukkermålinger.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Fortæl din læge,

hvis du tager:

medicin, der bruges i forbindelse med organtransplantation (ciclosporin)

medicin mod epilepsi og kramper (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital)

medicin mod tuberkulose (rifampicin)

blodfortyndende og smertestillende lægemidler (acetylsalicylsyre og NSAID)

p-piller

visse typer af vanddrivende medicin (ikke-kaliumbesparende)

hjertemedicin (digoxin)

medicin mod svampeinfektion (amphotericin B)

medicin mod infektion (fluoroquinoloner)

medicin mod sukkersyge

celledræbende medicin (mod kræft) og medicin mod visse gigtlidelser (methotrexat)

muskelafslappende medicin

medicin mod psykiske lidelser (quetiapin)

lakrids (for eksempel i hostesaft)

Brug af Prednisolon DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Prednisolon DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Tag

tabletten med rigelig væske.

Graviditet og amning

Spørg din lægen eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Prednisolon DAK, Tal med lægen.

Langtidsbehandling med Prednisolon har medført let nedsat fødselsvægt. Sent i

graviditeten er brug af Prednisolon forbundet med risiko for bivirkninger som øget risiko for

infektioner og nedsat binyrebarkfunktion hos fostre.

Amning

Du kan tage Prednisolon DAK, selv om du ammer. Følg lægens anvisning. Da prednisolon

udskilles i modermælken, er det ved længerevarende behandling vigtigt, at

sundhedsplejersken/lægen nøje følger dit barns vækst og binyrebarkfunktion.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Prednisolon DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Prednisolon DAK

Prednisolon DAK indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PREDNISOLON DAK

Tag altid Prednisolon DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Tag tabletten med rigelig væske. Tabletten kan deles eller knuses.

Den sædvanlige dosis er

Prednisolon er doseret specielt til dig, og er afhængig af din sygdom.

Har du taget for mange Prednisolon DAK?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Prednisolon DAK, end

der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen

med.

Akut overdosering med prednisolon medfører ingen kendte symptomer. Hyppig dosering

over en længere periode kan fremkalde Cushings syndrom (måneansigt og øget

fedtmængde på mave og nakke). Dette forsvinder efter afsluttet behandling.

Har du glemt at tage Prednisolon DAK?

Har du glemt en dosis Prednisolon DAK, så tag den så snart du kommer i tanke om det.

Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig

dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Prednisolon DAK

Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal du have

en mindre dosis, skal nedtrapning ske langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører

eller din dosis bliver sat stærkt ned, kan du få en række ubehagelige symptomer som

feber, led- og muskelsmerter og dårlig almentilstand. Den sygdom, du fik Prednisolon DAK

for, kan blusse voldsomt op.

4. BIVIRKNINGER

Prednisolon DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Bivirkningerne afhænger af dosis og behandlingens varighed. De fleste bivirkninger

forsvinder, når behandlingen ophører og bliver sædvanligvis mindre udtalte, hvis dosis

bliver mindre.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Alvorlige: Forhøjet tryk i øjnene, som kan give hovedpine, kvalme og regnbuesyn;

lungebyld hos personer med lungekræft; væksthæmning hos børn.

Ikke alvorlige: Øget risiko for infektioner; sløring eller forværring af eksisterende

infektionssygdomme; tegn på nedsat binyrebarkfunktion (hovedpine, kvalme, svimmelhed,

anoreksi, svaghed, følelsesmæssige forandringer, apati, uhensigtsmæssige reaktioner på

stress); knogleskørhed ved længerevarende behandling (kan blive alvorlig);

muskelsvaghed (ved høje doser); grå stær (uklart syn) ved længerevarende behandling;

sukkersyge; øget sukkerindhold i blodet (hos personer med sukkersyge).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Alvorlige: Forværring af eksisterende nedsat hjertefunktion; psykose

Ikke alvorlige: Påvirkninger i huden i form af røde streger, pletter, karsprængninger, sår,

udslæt på kroppen og i ansigtet; Cushings syndrom (måneansigt og øget fedtmængde på

kroppen - ved fortsat behandling med høje doser); for lavt kalium i blodet, som viser sig

ved svaghed, nedsat muskelkraft og forstyrrelser i hjerterytmen (kan blive alvorligt);

manglende menstruation hos fertile kvinder; nedsat udskillelse af salt og væskeophobning

i kroppen; opstemthed; depression; forhøjet blodtryk; forværrede symptomer ved

tarmbetændelse; øget svedtendens; natlig vandladning; nedsat sårheling; trøske; mund-

eller hudsvamp.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Mavesår og blødning fra mave-tarmkanalen eller hul på tarmen; forandring af

knoglemassen; åndedrætsbesvær på grund af svækket åndedrætsmuskulatur.

Ikke alvorlige: Allergiske reaktioner; sukkersyge (lave doser); søvnløshed;

humørsvingninger; ændringer i personlighed; mani; hallucinationer; urinsten.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Øget risiko for blodpropper;

Ikke alvorlige: Hukommelsessvigt; dannelse af fedtvæv i rygsøjlen; forstyrrelser i

stofskiftet; grøn stær efter længerevarende behandling; nedsat reaktion på hudtest;

sprængte sener.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: For højt blodsukker med sløret bevidsthed eller bevidstløshed; anfald hos

personer med ikke kendt epilepsi; forhøjet tryk i hjernen (især hos børn); sygdom i

hjertemuskulaturen med åndenød, trykken for brystet og tendens til væske i kroppen;

betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber efter længerevarende

og højdosis behandling; alvorlig hudlidelse med blæreformet udslæt og betændelse i

huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-

Johnson syndrom); tumorlysesyndrom (ved kræftsygdom); reaktionsløs/stiv tilstand i

kroppen (katatonisk stupor).

Ikke alvorlige: Øjenforandringer; betændelse i sener (akilles og knæskal); udstående øjne

(langvarig behandling); forhøjet produktion af biskjoldbruskkirtelhormoner

(hyperparathyroidisme); anfald af porfyri (sjælden arvelig stofskiftesygdom); halsbrand og

forværring af eksisterende mavesår.

Prednisolon DAK kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til.

Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forandringer i mængden af

hvide blodlegemer og blodplader, for lavt kalium i blodet og forhøjet kolesterol, triglycerid

og lipoprotein. Det kan hos enkelte udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Prednisolon DAK skal opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Prednisolon DAK ved almindelig temperatur. Brug ikke medicinen efter

den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6 . YDERLIGERE OPLYSNINGER

Prednisolon DAK 2,5 mg, 5 mg og 25 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Prednisolon.

Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat

(E 470b) og talcum (E 553b).

Prednisolon DAK 2,5 mg indeholder desuden farvestoffet indigotin I (E 132).

Udseende og pakningsstørrelser

Prednisolon DAK 2,5 mg er en lyseblå tablet med delekærv på den ene side.

Prednisolon DAK 5 mg og 25 mg er hvide tabletter med delekærv på den ene side.

Prednisolon DAK 2,5 mg findes i pakningsstørrelser à 100 stk.

Prednisolon DAK 5 mg findes i pakningsstørrelser à 25 og 100 stk.

Prednisolon DAK 25 mg findes i pakningsstørrelser à 10 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2012

22-10-2018

Promise Pharmacy Issues Voluntary Nationwide Recall of Prednisolone and Gatifloxacin Ophthalmic Solution 1%/0.5% Sterile Due to Small Particulate Floating in the Solution

Promise Pharmacy Issues Voluntary Nationwide Recall of Prednisolone and Gatifloxacin Ophthalmic Solution 1%/0.5% Sterile Due to Small Particulate Floating in the Solution

Promise Pharmacy is voluntarily recalling one lot of Prednisolone and Gatifloxacin Ophthalmic Solution 1%/0.5% sterile, 3ml vials, to the patient consumer level. The product has been found to have unidentified small particulate floating in the solution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, is investigating a multi-state outbreak of Salmonella Sandiego illnesses linked to Spring Pasta Salad sold at Hy-Vee locations in Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota, and Wisconsin.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

WEST DES MOINES, Iowa (July 17, 2018) — Hy-Vee, Inc., based in West Des Moines, Iowa, is voluntarily recalling its Hy-Vee Spring Pasta Salad due to the potential that it may be contaminated with Salmonella. The potential for contamination was brought to Hy-Vee’s attention last night when approximately 20 illnesses in Minnesota, South Dakota, Nebraska and Iowa were potentially linked back to customers consuming the salad. The voluntary recall includes Hy-Vee Spring Pasta Salads in both 1 pound (16 oz.) an...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Mbandaka Infections Likely Linked to Kellogg’s Honey Smacks Cereal

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Mbandaka Infections Likely Linked to Kellogg’s Honey Smacks Cereal

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, are investigating a multistate outbreak of Salmonella Mbandaka illnesses that may be linked to Kellogg’s Honey Smacks cereal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.