Pravafenix

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pravafenix
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pravafenix
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • litauisk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • LIPIDŲ PAKEISTI AGENTŲ
 • Terapeutisk område:
 • Dislipidemijos
 • Terapeutiske indikationer:
 • Pravafenix yra skirtas gydyti didelės-vainikinių-širdies-ligos (IŠL)-rizikos suaugusiems pacientams su mišria dislipidemija, būdingas aukšto trigliceridų ir žemas HDL-cholesterol (C), kurių MTL-C koncentracija yra tinkamai kontroliuojama, o dėl per gydymas su pravastatino 40 mg monoterapija.
 • Produkt oversigt:
 • Revision: 4

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Įgaliotas
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/001243
 • Autorisation dato:
 • 13-04-2011
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/001243
 • Sidste ændring:
 • 31-03-2019

Offentlige vurderingsrapport

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/340904/2011

EMEA/H/C/001243

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Pravafenix

pravastatinas / fenofibratas

Šis dokumentas yra Pravafenix Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame

paaiškinama, kaip Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) įvertinęs vaistą priėmė

nuomonę, kuria rekomenduoja suteikti Pravafenix rinkodaros teisę ir pateikia jo vartojimo

rekomendacijas.

Kas yra Pravafenix?

Pravafenix yra vaistas, kurio sudėtyje yra veikliųjų medžiagų pravastatino ir fenofibrato. Jis tiekiamas

žalios ir gelsvai žalios spalvos kapsulėmis, kuriose yra 40 mg pravastatino ir 160 mg fenofibrato.

Kam vartojamas Pravafenix?

Vaistu Pravafenix gydomi didelės širdies ligos rizikos grupei priskiriami suaugusieji, kurių kraujyje

esančio mažo tankio lipoproteinų (MTL arba vadinamojo blogojo) cholesterolio kiekis jau

kontroliuojamas taikant gydymą vienu pravastatinu, tačiau kuriems vis tiek reikia gerinti cholesterolio

koncentraciją ir mažinti trigliceridų (riebalų rūšis) kiekį kraujyje.

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą.

Kaip vartoti Pravafenix?

Prieš pradėdamas gydymą Pravafenix, gydytojas visų pirma turėtų ištirti visas galimas cholesterolio ir

trigliceridų kiekio nukrypimo nuo normos priežastis ir paskirti pacientui tinkamą dietą.

Rekomenduojama dozė yra viena kapsulė per parą, kurią reikia išgerti valgant vakarienę. Šį vaistinį

preparatą visuomet reikėtų vartoti su maistu, nes iš tuščio skrandžio jis absorbuojamas lėčiau. Siekiant

įvertinti, kaip vaistinis preparatas veikia, reikėtų nuolat tikrinti paciento kraują. Jeigu per tris gydymo

mėnesius nepasireiškia pakankamas vaistinio preparato poveikis, gydytojas gydymą turėtų nutraukti.

Kaip veikia Pravafenix?

Veikliosios Pravafenix medžiagos pravastatinas ir fenofibratas veikia skirtingai, o vartojamos kartu jos

turi papildomą poveikį.

Pravastatinas priskiriamas prie vadinamųjų statinų. Jis mažina bendrą cholesterolio kiekį kraujyje

blokuodamas 3-hidroksi-3-metil-glutaril-kofermento A (HMG-CoA) – kepenyse esančio fermento, kuris

dalyvauja cholesterolio gamyboje – veikimą. Kadangi kepenims cholesterolis būtinas tulžies gamybai,

sumažėjus cholesterolio kiekiui kraujyje, kepenų ląstelės pradeda gaminti receptorius, kurios ištrauka

cholesterolį iš kraujo, dar labiau sumažindamos jo kiekį. Taip iš kraujo ištraukiamas MTL arba

vadinamasis blogasis cholesterolis.

Fenofibratas yra PPAR agonistas. Jis aktyvina vadinamąjį peroksisomų proliferatoriaus aktyvuotą

receptorių, kuris dalyvauja skaidant su maistu gaunamus riebalus, ypač trigliceridus. Suaktyvinus

receptorius, riebalai skaidomi greičiau, o tai padeda išvalyti kraują nuo cholesterolio ir trigliceridų.

Kaip buvo tiriamas Pravafenix?

Kadangi pravastatinas ir fenofibratas naudojami medicinoje ne vienus metus, bendrovė pateikė ne tik

atliktų savo tyrimų rezultatus, bet ir moksline literatūra pagrįstą informaciją.

Bendrovė atliko vieną pagrindinį tyrimą, kuriame lygino Pravafenix ir vieno pravastatino poveikį 248

didelės širdies ligos rizikos grupei priskiriamiems pacientams, kuriems nustatyta cholesterolio ir

trigliceridų kiekio nukrypimų nuo normos. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo cholesterolio

(išskyrus didelio tankio lipoproteinų (DTL) arba vadinamąjį gerąjį cholesterolį) kiekio sumažėjimas po

12 savaičių.

Kokia Pravafenix nauda nustatyta tyrimuose?

Atlikus pagrindinį tyrimą, nustatyta, kad Pravafenix veiksmingesnis už vieną pravastatiną siekiant

sumažinti ne DTL cholesterolio kiekį. Ne DTL cholesterolio kiekis Pravafenix vartojusių pacientų

kraujyje sumažėjo vidutiniškai maždaug 14 proc., o vartojusių vieną pravastatiną – 6 proc.

Kokia rizika siejama su Pravafenix vartojimu?

Dažniausi gydymo preparatu Pravafenix šalutiniai reiškiniai (nustatyti 1–10 pacientų iš 100) yra pilvo

tempimas (išsipūtimas), pilvo skausmas, vidurių užkietėjimas, viduriavimas, burnos džiūvimas,

dispepsija (rėmuo), eruktacija (raugėjimas), dujų kaupimasis, pykinimas, nemalonus jausmas pilve,

vėmimas ir padidėjusi kepenų fermentų koncentracija kraujyje. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie

kuriuos pranešta gydant Pravafenix, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje.

Pravafenix negalima vartoti žmonėms, kurie gali būti itin jautrūs (alergiški) veikliosioms medžiagoms

arba kitai sudėtinei vaisto medžiagai. Pravafenix draudžiama vartoti pacientams iki 18 metų arba

pacientams, kuriems nustatyta sunkių kepenų veiklos sutrikimų, vidutinių arba sunkių inkstų veiklos

sutrikimų, alergija šviesai arba fototoksinės reakcijos (šviesos poveikio sukeliama alerginė reakcija

arba odos pažeidimas) taikant gydymą fibratais arba ketoprofenu. Šį preparatą taip pat draudžiama

vartoti pacientams, kurie serga tulžies pūslės liga, lėtiniu arba ūminiu pankreatitu (kasos uždegimu)

arba kuriems buvo diagnozuota miopatija (raumenų sutrikimai) arba rabdomiolizė (raumenų pluoštų

irimas) po gydymo statinu arba fibratu. Preparatą

draudžiama vartoti nėščioms arba žindančioms

moterims.

Pravafenix

EMA/340904/2011

Pravafenix

EMA/340904/2011

Kodėl Pravafenix buvo patvirtintas?

CHMP peržiūrėjo leidiniuose paskelbtus naujus duomenis apie statinų ir fenofibrato derinio teikiamą

naudą. Komitetas taip pat atkreipė dėmesį, kad Pravafenix daugiausiai naudos teikia tiems pacientams,

kurių kraujyje esančių trigliceridų kiekis padidėjęs, o DTL cholesterolio – sumažėjęs. Todėl komitetas

nusprendė, kad Pravafenix teikiama nauda yra didesnė už jo keliamą riziką gydant šiai grupei

priskiriamus pacientus ir rekomendavo suteikti jo rinkodaros teisę.

Kita informacija apie Pravafenix

Europos Komisija 2011 m. Balandžio 14 d. bendrovei „Laboratoires SMB s. a.“ suteikė visoje Europos

Sąjungoje galiojančią Pravafenix rinkodaros teisę. Rinkodaros teisė suteikta penkeriems metams, po

kurių ji gali būti atnaujinta.

Išsamų Pravafenix EPAR galima rasti agentūros interneto svetainėje ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Daugiau informacijos apie gydymą

Pravafenix galima rasti pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba gauti iš gydytojo ar vaistininko.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2011-02.

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERI

STIKŲ SANTRAUKA

1.

VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Pravafenix 40 mg/160 mg kietosios kapsulės.

2.

KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 40 mg pravastatino natrio druskos ir 160 mg fenofibrato.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 19 mg laktozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.

FARMACINĖ FORMA

Kietoji kapsulė.

Kietoji kapsulė, kurią sudaro šviesiai žalios spalvos korpusas ir gelsvai žalios spalvos gaubtelis ir

kurioje yra blyškiai smėlinės spalvos vaškinės masės ir tabletė.

4.

KLINIKINĖ INFORMACIJ

A

4.1

Terapinės indikacijos

Pravafenix skiriamas papildomai kartu su dieta ir kitomis nefarmakologinėmis priemonėmis (pvz.,

fiziniu krūviu, kūno svorio mažinimu) gydyti nuo mišrios hiperlipidemijos suaugusius pacientus,

priskiriamus didelės kardiovaskulinės rizikos grupei, siekiant sumažinti trigliceridų ir padidinti didelio

tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolio kiekį, kai mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolio

kiekis tinkamai kontroliuojamas vartojant vien 40 mg pravastatino.

4.2

Dozavimas ir vartojimo metodas

Prieš pradedant gydymą Pravafenix, reikia įsitikinti, kad nėra kombinuotą dislipidemiją sukeliančių

antrinių priežasčių, ir pacientams reikia skirti įprastą dietą cholesterolio ir trigliceridų kiekiui mažinti,

kurios reikia laikytis gydymo metu.

Dozavimas

Rekomenduojama dozė yra viena kapsulė per parą. Reikia toliau laikytis prieš pradedant terapiją

nustatytų mitybos apribojimų.

Terapijos poveikį reikia stebėti matuojant lipidų kiekį pacientų kraujo serume. Paprastai pradėjus

gydymą Pravafenix, lipidų kiekis kraujo serume sparčiai sumažėja, tačiau, jeigu per tris mėnesius

nepasireiškia tinkamas poveikis, gydymą šiuo preparatu reikia nutraukti.

Specialios populiacijos

Senyvo amžiaus pacientai

(nuo 65 metų)

Sprendimą, ar pradėti gydymą Pravafenix, reikia priimti įvertinus pacientų inkstų funkciją (žr. 4.4

skyrių „Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai“). Duomenų apie Pravafenix saugumą vyresniems kaip 75

metų pacientams nedaug, todėl gydant šiuos pacientus reikia imtis atsargumo priemonių.

Inkstų

funkcijos sutrikimas

Pacientams, kuriems nustatyta lengvų inkstų veiklos sutrikimų, koreguoti preparato dozę nebūtina.

Pravafenix negalima vartoti pacientams, kuriems nustatyta vidutinio sunkumo arba sunkių inkstų

funkcijos sutrikimų (kai kreatinino klirensas < 60 ml/min) (žr. 4.3 skyrių).

Pacientams, kuriems diagnozuotas lengvas inkstų funkcijos sutrikimas, dozės koreguoti nereikia.

Kepenų

funkcijos sutrikimas

Pravafenix nerekomenduojama vartoti pacientams, kuriems nustatyta vidutinio sunkumo kepenų

veiklos sutrikimų, ir negalima vartoti pacientams, turintiems sunkių kepenų funkcijos sutrikimų (žr.

4.3 skyrių). Pacientams, kuriems nustatytas lengvas kepenų funkcijos sutrikimas, vaistinio preparato

dozės koreguoti nereikia.

Vaikams (jaunesni kaip

18 metų)

Pravafenix netinka vartoti vaikams (jaunesniems kaip 18 metų) mišrios dislipidemijos indikacijai (žr.

4.3 skyrių).

Vartojimo metodas

Vartoti per burną.

Rekomenduojama dozė yra viena kapsulė per parą, kurią reikia vartoti vakarienės metu. Nevalgius

Pravafenix prasčiau absorbuojamas, todėl šį preparatą visada reikia vartoti su maistu (žr. 4.5 ir 5.2

skyrius).

4.3

Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Sunkus kepenų veiklos sutrikimas, įskaitant bilijinę cirozę, arba aktyvi kepenų liga, įskaitant dėl

nepaaiškinamos priežasties nuolat padidėjusius kepenų veiklos tyrimų rodiklius (įskaitant

padidėjusį transaminazių aktyvumą kraujo serume), daugiau kaip 3 kartus viršijančius viršutinę

normos ribą (VNR) (žr. 4.4 skyrių).

Vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų).

Vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas (kai apskaičiuotas kreatinino klirensas

< 60 ml/min.).

Gydymo fibratais arba ketoprofenu metu pasireiškusi alergija šviesai arba fototoksinė reakcija.

Tulžies pūslės liga (žr. 4.4 skyrių).

Lėtinis arba ūminis pankreatitas, išskyrus sunkios hipertrigliceridemijos sukeltą ūminį pankreatitą

(žr. 4.4 skyrių).

Nėštumo ir žindymo laikotarpis (žr. 4.6 skyrių).

Gydant statinais ir (arba) fibratais, pacientui buvo diagnozuota miopatija ir (arba) rabdomiolizė,

arba taikant ankstesnį gydymą statinais patvirtinta padidėjusi, daugiau kaip 5 kartus VNR

viršijanti, kreatinfosfokinazės (KFK) koncentracija (žr. 4.4 skyrių).

4.4

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Farmakokinetinės Pravafenix savybės ne visiškai tokios pat kaip kartu vartojamų esamų monoterapijų,

kai šie preparatai vartojami su riebiu maistu arba nevalgius. Pacientams, kurie gydomi kartu

vartojamais atskirais fenofibrato ir pravastatino vaistiniais preparatais, negalima pereiti prie gydymo

Pravafenix (žr. 5.2 skyrių).

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Kaip ir kitos lipidų kiekį mažinančios medžiagos, pravastatinas arba fenofibratas siejami su mialgija,

miopatija ir, labai retai, rabdomiolize su antriniu inkstų nepakankamumu arba be jo. Rabdomiolizė yra

ūminė skeleto raumenų liga, kuri gali sukelti mirtį ir išsivystyti bet kuriame gydymo etape ir kuria

sergant prasideda masinis raumenų irimas, susijęs su dideliu KFK aktyvumo padidėjimu (paprastai 30

arba 40 kartų viršija VNR), kuris lemia mioglobinuriją.

Toksinio poveikio raumenims rizika padidėja kartu vartojant fibratą ir 3-hidroksi-3-metil-glutaril-

kofermento A (

HMG-CoA

) reduktazės inhibitorių. Jeigu pacientui pasireiškia nepaaiškinami su

raumenimis susiję simptomai, pvz., raumenų skausmas arba jautrumas, raumenų silpnumas arba

mėšlungis, visais atvejais būtina apsvarstyti miopatijos galimybę. Tokiais atvejais reikia ištirti KFK

aktyvumą paciento kraujyje (žr. toliau).

Dėl šios priežasties prieš pradedant gydymą reikia atidžiai įvertinti galimą Pravafenix naudos ir rizikos

santykį ir reikia stebėti, ar pacientams nepasireiškia toksinio poveikio raumenims požymiai. Dėl tam

tikrų polinkį lemiančių veiksnių, pvz., vyresnio kaip 70 metų amžiaus, inkstų veiklos sutrikimo,

kepenų veiklos sutrikimo, hipotirozės, pacientui praeityje pasireiškusio statino arba fibrato sukelto

toksinio poveikio raumenims, paciento arba jo šeimos narių sergamumo paveldimais raumenų

sutrikimais ar piktnaudžiavimo alkoholiu, toksinio poveikio raumenims rizika gali padidėti, todėl prieš

pradedant kombinuotą terapiją šių pacientų populiacijoje, reikia atlikti KFK tyrimus (žr. toliau).

Pravastatino negalima kartu skirti su sisteminio poveikio fuzido rūgštimi. Buvo pranešimų apie

rabdomiolizę (įskaitant keletą mirčių) pacientams, vartojusiems šį derinį (žr. 4.5 skyrių). Pacientams,

kuriems būtina vartoti sisteminio poveikio fuzido rūgštį, gydymą statinu reikia nutraukti fuzido

rūgšties vartojimo laikotarpiu. Pacientams reikia patarti, kad nedelsdami kreiptųsi medicininės

pagalbos, jeigu jiems pasireikš kokie nors raumenų silpnumo, skausmo arba jautrumo simptomai.

Gydymą statinu galima vėl pradėti praėjus septynioms dienoms po paskutinės fuzido rūgšties dozės.

Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai reikia ilgalaikio gydymo fuzido rūgštimi, pvz., sunkių infekcijų

gydymo atveju, poreikį kartu skirti pravastatiną ir fuzido rūgštį reiktų svarstyti kiekvienu atveju

atskirai ir atidžiai prižiūruint gydytojui.

Prieš pradedant gydymą

Prieš pradedant terapiją, reikia ištirti KFK aktyvumą paciento kraujyje. Be to, gydymo pradžioje

nustatytas KFK aktyvumas gali būti naudingas kaip orientyras, jeigu šis rodmuo padidėtų vėlesniame

kombinuotos terapijos etape. KFK tyrimo duomenis reikia aiškinti atsižvelgiant į kitus galimus

veiksnius, kurie gali sukelti laikiną raumenų pažeidimą, pvz., intensyvią mankštą arba raumenų

traumą, o prireikus reikia pakartoti šį tyrimą.

Jeigu gydymo pradžioje KFK aktyvumas yra reikšmingai padidėjęs (daugiau kaip 5 kartus viršija

VNR), praėjus 5–7 dienoms KFK tyrimą reikia pakartoti. Patvirtinus ankstesnius tyrimų rezultatus,

gydymo negalima pradėti (žr. 4.3 skyrių).

Gydymo metu

Rekomenduojama pirmuosius 12 kombinuotos terapijos mėnesių sistemingai, kas 3 mėn., tikrinti KFK

aktyvumą paciento kraujyje, vėliau, pasibaigus šiam pradiniam laikotarpiui, KFK tyrimas atliekamas

gydytojo nuožiūra.

Pacientams reikia patarti nedelsiant pranešti apie nepaaiškinamą raumenų skausmą, jautrumą,

silpnumą arba mėšlungį. Tokiais atvejais reikia ištirti KFK aktyvumą paciento kraujyje.

Nustačius ir patvirtinus ženkliai padidėjusį KFK aktyvumą (daugiau kaip 5 kartus viršijantį VNR),

Pravafenix terapiją reikia nutraukti. Galimybę nutraukti gydymą reikia apsvarstyti ir pasireiškus

sunkiems su raumenimis susijusiems simptomams ir jeigu tai sukelia nepatogumų kasdienėje veikloje

(nepaisant to, koks KFK aktyvumas). Jeigu tokiems pacientams įtariama paveldima raumenų liga, iš

naujo pradėti Pravafenix terapiją nerekomenduojama.

Gauta pranešimų (jie buvo labai reti) apie su imuninėmis reakcijomis siejamą nekrozuojančią

miopatiją (SIRSNM), kuri pasireiškė taikant gydymą kai kuriais statinais arba po jo. Klinikiniai

SIRSNM požymiai –tai nuolatinis proksimalinių raumenų silpnumas ir padidėjęs kreatino kinazės

aktyvumas serume,kurie net ir nutraukus gydymą statinu neišnyksta.

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Kaip ir vartojant kitus lipidų kiekį mažinančius vaistinius preparatus, kai kuriems pravastatinu arba

fenofibratu gydomiems pacientams nustatytas nedidelis transaminazių kiekio padidėjimas. Daugumai

pacientų kepenų transaminazių kiekis sumažėjo iki gydymo pradžioje nustatyto kiekio nenutraukus

gydymo.

Rekomenduojama pirmuosius 12 gydymo mėnesių KFK aktyvumą paciento kraujyje tikrinti kas

3 mėn., vėliau, pasibaigus šiam pradiniam laikotarpiui, KFK tyrimas atliekamas gydytojo nuožiūra.

Ypatingą dėmesį reikia skirti pacientams, kurių kraujyje padidėja transaminazių aktyvumas, ir, jeigu

aspartataminotransferazės (AST) ir alaninaminotransferazės (ALT) kiekis 3 kartus viršija VNR ir

nemažėja, šiems pacientams taikomą terapiją reikia nutraukti.

Atsargumo priemonių reikia imtis Pravafenix skiriant pacientams, kuriems anksčiau buvo diagnozuota

kepenų liga arba kurie vartoja daug alkoholio.

Pankreatitas

Gauta pranešimų apie pacientams, vartojusiems fenofibratą arba pravastatiną, diagnozuotą pankreatitą

(žr. 4.3 skyrių). Šiuos ligos atvejus galėjo lemti nepakankamas preparato veiksmingumas gydant

pacientus, sergančius sunkia hipertrigliceridemija, tiesioginis vaistinio preparato poveikis arba tai

galėjo būti antrinis reiškinys, kurį sukėlė tulžies latakuose susiformavęs akmuo arba nuosėdos, dėl

kurių užsikimšo bendrasis tulžies latakas.

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

Pravafenix negalima vartoti esant vidutinio sunkumo arba sunkiems inkstų veiklos sutrikimams (4.3

skyrius).

Kreatinino klirenso tyrimą rekomenduojama atlikti pradedant gydymą, pirmuosius 12 kombinuotos

terapijos mėnesių sistemingai kas 3 mėn., o vėliau, pasibaigus šiam laikotarpiui, gydytojo nuožiūra.

Jeigu kreatinino klirensas < 60 ml/min., gydymą reikia nutraukti.

Intersticinė plaučių liga

Gydant kai kuriais statinais, ypač taikant ilgalaikę terapiją, buvo pranešta apie išimtinius intersticinės

plaučių ligos atvejus (žr. 4.8 skyrių). Pacientams gali pasireikšti dispnėja, sausas kosulys ir bendros

sveikatos būklės pablogėjimas (nuovargis, svorio mažėjimas ir karščiavimas). Įtarus, kad pacientui

galėjo išsivystyti intersticinė plaučių liga, Pravafenix terapiją reikia nutraukti.

Cholelitiazė

Vartojant fenofibratą, gali padidėti į tulžį išskiriamo cholesterolio kiekis, o tai gali lemti cholelitiazę.

Įtarus cholelitiazę, reikia ištirti tulžies pūslę. Nustačius tulžies akmenų, gydymą Pravafenix reikia

nutraukti.

Venų tromboembolijos reiškiniai

Atliekant tyrimą FIELD, nustatytas statistiškai reikšmingas plaučių embolijos atvejų paplitimo

padidėjimas (0,7 % – placebo grupėje, ir 1,1 % – fenofibrato grupėje; p=0,022) ir statistiškai

nereikšmingas giliųjų venų trombozės atvejų skaičiaus padidėjimas (1,0 % (48 iš 4 900 pacientų) –

placebo grupėje ir 1,4 % (67 iš 4 895 pacientų) – fenofibrato grupėje; p=0,074). Padidėjusi venų

trombozės reiškinių rizika gali būti susijusi su padidėjusiu homocisteino kiekiu (trombozės rizikos

veiksniu) ir kitais nenustatytais veiksniais. Šio reiškinio klinikinė svarba neaiški. Todėl gydant

pacientus, kuriems buvo diagnozuota plaučių embolija, reikia imtis atsargumo priemonių.

Cukrinis diabetas

Kai kurie įrodymai leidžia manyti, kad statinų klasės preparatai didina gliukozės kiekį kraujyje ir kai

kuriems pacientams, turintiems didelę būsimo diabeto riziką, gali sukelti hiperglikemiją, kurios atveju

reikalinga tinkama diabeto priežiūra. Tačiau šią riziką kompensuoja kraujagyslių pažeidimų rizikos

sumažėjimas vartojant statinus ir todėl tai neturėtų būti priežastis nutraukti gydymą statinais. Riziką

turintys pacientai (alkio metu gliukozės kiekis nuo 5,6 mmol/l iki 6,9 mmol/l, KMI>30 kg/m2,

padidėjęs trigliceridų kiekis, hipertenzija) turi būti stebimi ir kliniškai, ir atliekant biocheminius

tyrimus, remiantis nacionalinėmis gairėmis.

Laktozė

Šiame vaistiniame preparate yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems

nustatytas retas paveldimas sutrikimas - galaktozės netoleravimas,

Lapp

laktazės stygius arba

gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Oficialių Pravafenix sąveikos tyrimų neatlikta, tačiau atliekant klinikinius tyrimus pacientams tuo pat

metu vartojant veikliąsias medžiagas, jokia nenumatyta sąveika nepasireiškė. Toliau pateikiama turima

informacija apie pavienes veikliąsias medžiagas (fenofibratą ir pravastatiną).

Su pravastatinu susijusi sąveika

Kolestiraminas ir kolestipolis

Pravastatiną vartojant kartu su šiomis medžiagomis, jo biologinis prieinamumas sumažėjo maždaug

40–50 %. Pravastatiną išgėrus valandą prieš vartojant kolestiraminą arba po to praėjus keturioms

valandoms arba valandą prieš vartojant kolestipolį, kliniškai reikšmingo pravastatino biologinio

prieinamumo arba gydomojo poveikio sumažėjimo nenustatyta.

Ciklosporinas

Kartu vartojant pravastatiną ir ciklosporiną, pravastatino sisteminė ekspozicija padidėja maždaug 4

kartus. Tačiau kai kuriems pacientams pravastatino ekspozicija gali dar labiau padidėti.

Rekomenduojama stebėti pacientų, kurie vartoja šį vaistinių preparatų derinį, klinikinius ir

biocheminius rodiklius.

Citochromo P450 metabolizuojami vaistiniai preparatai

Citochromo P450 sistemos fermentai nemetabolizuoja pravastatino iki kliniškai reikšmingo lygio.

Todėl nekintamą pravastatino vartojimo režimą galima papildyti vaistiniais preparatais, kuriuos

metabolizuoja citochromo P450 sistema, arba kurie yra jos inhibitoriai, nesukeliant reikšmingų

pravastatino koncentracijos kraujo plazmoje pokyčių, kurių nustatyta vartojant kitus statinus.

Reikšmingos farmakokinetinės sąveikos su pravastatinu nenustatyta ištyrus kelis vaistinius preparatus,

būtent tuos preparatus, kurie yra CYP3A4 substratai ir (arba) inhibitoriai, pvz., diltiazemą, verapamilį,

itrakonazolą, ketokonazolą, proteazės inhibitorius, greipfrutų sultis, ir CYP2C9 inhibitoriai (pvz.,

flukonazolą).

Atliekant vieną iš dviejų pravastatino ir eritromicino sąveikos tyrimų, nustatytas statistiškai

reikšmingas pravastatino ploto po kreive (AUC) (70 %) ir didžiausios koncentracijos (C

) (121 %)

padidėjimas. Atliekant panašų tyrimą su klaritromicinu, nustatytas statistiškai reikšmingas AUC

(110 %) ir C

(127 %) padidėjimas. Nors tai buvo nedideli pokyčiai, pravastatiną skiriant kartu su

eritromicinu arba klaritromicinu, reikia imtis atsargumo priemonių.

Fuzido rūgštis

Pravastatino ir fuzido rūgšties tarpusavio sąveika gali padidinti rabdomiolizės riziką. Miopatijos,

įskaitant rabdomiolizę, rizika gali padidėti, kai sisteminio poveikio fuzido rūgštis skiriama kartu su

statinais. Kartu skiriant šį derinį gali padidėti abiejų medžiagų koncentracija plazmoje. Šios sąveikos

mechanizmas (ar jis būtų farmakodinaminis, ar farmakokinetinis, ar abu) dar nežinomas. Buvo

pranešimų apie rabdomiolizę (įskaitant keletą mirčių) šį derinį vartojusiems pacientams.

Jei būtina gydyti fuzido rūgštimi, gydymą pravastatinu reikia nutraukti fuzido rūgšties vartojimo

laikotarpiu. Taip pat žr. 4.4 skyrių. .

Kiti vaistiniai preparatai

Atliekant sąveikos tyrimus, pravastatiną skiriant kartu su acetilsalicilo rūgštimi, antacidiniais

vaistiniais preparatais (skiriamais valandą prieš vartojant pravastatiną), nikotino rūgštimi arba

probukoliu, statistiškai reikšmingų biologinio įsisavinamumo skirtumų nenustatyta.

Su fenofibratu susijusi sąveika

Tulžies rūgštis surišanti derva

Tulžies rūgštis surišančios dervos dažnai mažina vaistinių preparatų absorbciją, todėl kai dervos

skiriamos kartu su fenofibratu, šį preparatą reikia vartoti valandą prieš vartojant dervas arba po to

praėjus 4–6 val., kad jos nestabdytų fenofibrato absorbcijos.

Geriamieji antikoaguliantai

Fenofibratas stiprina geriamųjų antikoaguliantų poveikį ir gali padidinti nukraujavimo riziką.

Rekomenduojama gydymo pradžioje sumažinti antikoaguliantų dozę maždaug trečdaliu, o vėliau

prireikus ją laipsniškai koreguoti, atsižvelgiant į tarptautinio normalizuoto santykio (angl.

International Normalised Ratio

, INR) tyrimo rezultatus. Todėl šis vaistinių preparatų derinys

nerekomenduojamas.

Ciklosporinas

Fenofibratą vartojant kartu su ciklosporinu buvo nustatyta sunkių laikino inkstų veiklos pažeidimo

atvejų. Todėl būtina atidžiai stebėti šių pacientų inkstų veiklą, o smarkiai pasikeitus laboratoriniams

parametrams – nutraukti gydymą fenofibratu.

Sąveika su maistu

Pravafenix reikia vartoti su maistu, kadangi maistas didina fenofibrato biologinį įsisavinamumą (žr.

4.2 ir 5.2 skyrius).

Atliekant visus klinikinius tyrimus, pacientams buvo nurodyta vartoti Pravafenix kasdien vakarienės

metu ir toliau laikytis prieš pradedant terapiją nustatytų mitybos apribojimų. Dabartiniai saugumo ir

veiksmingumo duomenys sukaupti preparatą vartojant su maistu ir laikantis mitybos apribojimų, todėl

Pravafenix rekomenduojama vartoti su maistu. (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

4.6

Vaisingumas,

nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Pravafenix

Duomenų apie pravastatino ir fenofibrato derinio poveikį nėščiosioms nėra. Šio derinio toksinio

poveikio reprodukcijai tyrimų neatlikta. Galima rizika žmonėms nežinoma. Todėl, atsižvelgiant į tai,

kad nėštumo laikotarpiu negalima vartoti pravastatino, vartoti Pravafenix nėščiosioms taip pat

negalima (žr. 4.3 skyrių).

Pravastatino natrio druska

Pravastatino negalima vartoti nėštumo laikotarpiu, ir vaisingo amžiaus moterims jo galima skirti tik

jeigu tikimybė, kad šios pacientės pastos yra nedidelė ir jos buvo informuotos apie galimą riziką.

Vaisingo amžiaus moterims rekomenduojama imtis ypatingų atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti,

kad jos gerai suvokia su nėštumo laikotarpiu taikoma pravastatino terapija susijusią galimą riziką.

Jeigu pacientė planuoja pastoti arba pastojo, reikia nedelsiant pranešti apie tai gydytojui ir nutraukti

gydymą pravastatinu dėl galimo pavojaus vaisiui.

Fenofibratas

Duomenų apie fenofibrato poveikį nėščiosioms nėra. Atlikus tyrimus su gyvūnais, teratogeninio

poveikio nenustatyta. Toksinis poveikis embrionui nustatytas skiriant patelėms toksiškas preparato

dozes (žr. 5.3 skyrių). Galima rizika žmonėms nežinoma.

Žindymas

Pravafenix

Pravafenix poveikio gyvūnams laktacijos laikotarpiu tyrimų neatlikta. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad

žindymo laikotarpiu negalima vartoti pravastatino, vartoti Pravafenix žindyvėms taip pat negalima (žr.

4.3 skyrių).

Pravastatino natrio druska

Su motinos pienu išsiskiria nedidelis pravastatino kiekis, todėl žindymo laikotarpiu pravastatino

vartoti negalima (žr. 4.3 skyrių).

Fenofibratas

Fenofibratas išsiskiria su žiurkių patelių pienu.

Duomenų apie fenofibrato ir (arba) jo metabolitų išsiskyrimą su motinos pienu nėra.

Vaisingumas

Atliekant fenofibrato ir pravastatino toksinio poveikio reprodukcijai tyrimus, šių preparatų poveikio

vaisingumui nenustatyta (žr. 5.3 skyrių).

Duomenų apie fenofibrato ir pravastatino derinio poveikį vaisingumui nėra.

4.7

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Pravafenix gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Tačiau

vairuojant transporto priemones arba valdant mechanizmus, reikia atsižvelgti į tai, kad gydymo metu

gali pasireikšti svaigulys ir regėjimo sutrikimai.

4.8

Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Vartojant

Pravafenix

dažniausiai

užregistruotos

nepageidaujamos

reakcijos

buvo

padidėjęs

transaminazių aktyvumas ir virškinimo sistemos sutrikimai.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Klinikinių tyrimų metu Pravafenix vartojo daugiau kaip 1 566 pacientų. Paprastai pasireiškė lengvos ir

laikinos nepageidaujamos reakcijos.

Nepageidaujamos reakcijos priskirtos tam tikroms dažnio kategorijoms, atsižvelgiant į tai, kiek

pacientų jos pasireiškė: labai dažnos (≥ 1 iš 10), dažnos (nuo ≥ 1 iš 100 iki < 1 iš 10), nedažnos (nuo

≥ 1 iš 1 000 iki < 1 iš 100), retos (nuo ≥ 1 iš 10 000 iki < 1 iš 1 000), labai retos (< 1 iš 10 000).

Organų sistemų klasė

Nepageidaujama reakcija

Dažnis

Imuninės sistemos

sutrikimai

Padidėjusio jautrumo reakcijos

nedažnai

Metabolizmo ir mitybos

sutrikimai

Sunkesnės formos cukrinis diabetas, nutukimas.

nedažnai

Psichikos sutrikimai

Miego sutrikimas, įskaitant nemigą ir košmarus.

nedažnai

Nervų sistemos

sutrikimai

Svaigulys, galvos skausmas, parestezija.

nedažnai

Širdies sutrikimai

Smarkus širdies plakimas.

nedažnai

Virškinimo trakto

sutrikimai

Vidurių išpūtimas, pilvo skausmas, skausmas viršutinėje pilvo

dalyje, vidurių užkietėjimas, viduriavimas, burnos džiūvimas,

dispepsija, raugėjimas, dujų kaupimasis, pykinimas, nemalonus

jausmas pilve, vėmimas.

dažnai

Kepenų, tulžies pūslės

ir latakų sutrikimai

Padidėjęs transaminazių aktyvumas

dažnai

Kepenų skausmas, padidėjęs gama gliutamiltransferazės

aktyvumas.

nedažnai

Odos ir poodinio

audinio sutrikimai

Niežulys, urtikarija.

nedažnai

Skeleto, raumenų,

jungiamojo audinio ir

kaulų sutrikimai

Artralgija, nugaros skausmas, padidėjęs kreatinfosfokinazės

aktyvumas kraujyje, raumenų mėšlungis, raumenų ir skeleto

skausmas, mialgija, skausmingos galūnės.

nedažnai

Inkstų ir šlapimo takų

sutrikimai

Padidėjęs kreatinino kiekis kraujyje, sumažėjęs inkstų kreatinino

klirensas, padidėjęs inkstų kreatinino klirensas, inkstų

nepakankamumas.

nedažnai

Bendrieji sutrikimai ir

vartojimo vietos

pažeidimai

Astenija, nuovargis, į gripą panašūs simptomai.

nedažnai

Tyrimai

Padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, padidėjęs trigliceridų

kiekis kraujyje, padidėjęs mažo tankio lipoproteinų kiekis, svorio

padidėjimas.

nedažnai

Kai kurių nepageidaujamų reiškinių aprašymas

Skeleto raumenys

. Pranešimų apie smarkiai ir nuolat padidėjusį kreatinfosfokinazės (KFK) aktyvumą

buvo nedaug. Atliekant klinikinius tyrimus, reikšmingai padidėjęs kreatinfosfokinazės koncentracija

nustatyta 1,92 % Pravafenix gydytų pacientų. Kliniškai reikšmingai padidėjęs kreatinfosfokinazės

aktyvumas (≥ 5 kartus viršijantis VNR, <

10 kartų viršijantis VNR, be su raumenimis susijusių

simptomų) nustatyta 0,38 % Pravafenix gydytų pacientų. Kliniškai reikšmingas padidėjimas (KFK ≥

10 kartų viršijo VNR, be su raumenimis susijusių simptomų) nustatyta 0,06 % Pravafenix gydytų

pacientų (žr. 4.4 skyrių).

Kepenų reakcijos. Pranešimų apie smarkiai ir nuolat padidėjusį transaminazių aktyvumą kraujo

serume buvo nedaug. Atliekant klinikinius tyrimus, reikšmingai padidėjęs transaminazių aktyvumas

kraujo serume (ALT ir (arba) AST ≥ 3 X VNR, <

5 X VNR) nustatytas 0,83 % Pravafenix gydytų

pacientų. Kliniškai reikšmingas transaminazių aktyvumo kraujo serume padidėjimas (ALT ir (arba)

AST ≥ 5 X VNR) nustatytas 0,38 % Pravafenix gydytų pacientų (žr. 4.4 skyrių).

Papildoma informacija apie pavienes fiksuotų dozių derinio veikliąsias medžiagas

Pravafenix sudėtyje yra pravastatino ir fenofibrato. Su vaistinių preparatų, kuriuose yra pravastatino

arba fenofibrato, vartojimu susijusios papildomos nepageidaujamos reakcijos, kurios buvo nustatytos

atliekant klinikinius tyrimus ir po preparato pateikimo rinkai ir kurios gali pasireikšti vartojant

Pravafenix, išvardytos toliau. Nepageidaujamų reiškinių dažnio kategorijos grindžiamos informacija,

pateikta ES patvirtintose pravastatino ir fenofibrato preparato charakteristikų santraukose.

Sistemų organų klasė

Nepageidaujama reakcija

(fenofibratas)

Nepageidaujama reakcija

(pravastatinas)

Dažnis

Kraujo ir limfinės

sistemos sutrikimai

Sumažėjusi hemoglobino

koncentracija, sumažėjęs

baltųjų kraujo kūnelių

skaičius.

retai

Nervų sistemos

sutrikimai

Nuovargis ir galvos

svaigimas (

vertigo

retai

Periferinė polineuropatija

labai dažnai

Akių sutrikimai

Regėjimo sutrikimas (įskaitant

neryškų vaizdą ir vaizdo

dvejinimąsi akyse) .

nedažnai

Kraujagyslių sutrikimai

Tromboembolija (plaučių

embolija, giliųjų venų

trombozė)*.

nedažnai

Kvėpavimo sistemos,

krūtinės ląstos ir

tarpuplaučio sutrikimai

Intersticinė pneumopatija

dažnis

nežinomas

Kepenų, tulžies pūslės

ir latakų sutrikimai

Cholelitiazė

nedažnai

Gelta, žaibinė kepenų nekrozė.

labai retai

Gelta, cholelitiazės

komplikacijos (pvz.,

dažnis

nežinomas

cholecistitas, cholangitas,

tulžies kolika ir pan.).

Odos ir poodinio

audinio sutrikimai

Odos bėrimas, galvos odos ir

(arba) plaukų anomalijos

(įskaitant alopeciją).

nedažnai

Alopecija, jautrumo šviesai

reakcijos.

retai

Skeleto, raumenų,

jungiamojo audinio ir

kaulų sutrikimai

Raumenų sutrikimas (pvz.,

miozitas, raumenų

silpnumas).

nedažnai

Rabdomiolizė, kuri gali būti

susijusi su ūminiu inkstų

nepakankamumu, pasireiškus

mioglobinurijai, miopatija (žr. 4.4

skyrių); miozitas, polimiozitas.

Pavieniai su sausgyslėmis

susijusių sutrikimų atvejai, kartais

komplikacijos dėl sausgyslių

įplyšimo.

labai retai

Rabdomiolizė

Su imuninėmis reakcijomis

siejama nekrozuojanti miopatija

(žr. 4.4 skyrių).

dažnis

nežinomas

Inkstų ir šlapimo takų

sutrikimai

Šlapinimosi sutrikimai (įskaitant

dizuriją, padažnėjusį šlapinimąsi,

padažnėjusį poreikį šlapintis

naktį).

nedažnai

Lytinės sistemos ir

krūties sutrikimai

Lytinės funkcijos

sutrikimas.

Lytinės funkcijos sutrikimas

nedažnai

Bendrieji sutrikimai

Nuovargis

nedažnai

Tyrimai

Padidėjusi šlapalo

koncentracija.

retai

*Atliekant tyrimą FIELD (atsitiktinės atrankos, placebu kontroliuojamą fenofibrato tyrimą), kuriame

dalyvavo 9 795 II tipo cukriniu diabetu sergantys pacientai, fenofibratą vartojusių pacientų grupėje

nustatytas statistiškai reikšmingai didesni pankreatito atvejų skaičius, palyginti su pacientais, kuriems

skirtas placebas (0,8 % plg. su 0,5 %; p = 0,031). Atliekant tą patį tyrimą, nustatytas statistiškai

reikšmingai didesnis plaučių embolijos atvejų skaičius (0,7 % placebo grupėje ir 1,1 % fenofibrato

grupėje; p = 0,022) ir statistiškai nereikšmingai didesnis venų trombozės atvejų skaičius (placebo

grupėje: 1,0 % [48 iš 4 900 pacientų], o fenofibrato grupėje: 1,4 % [67 iš 4 895 pacientų]; p = 0,074).

Vartojant kai kuriuos statinus, pranešta apie šiuos nepageidaujamus reiškinius:

naktinius košmarus

atminties praradimą;

depresiją;

išimtinius intersticinės plaučių ligos atvejus, ypač taikant ilgalaikę terapiją (žr. 4.4 skyrių);

cukrinį diabetą: dažnis priklauso nuo rizikos veiksnių buvimo ar nebuvimo (alkio metu gliukozės

kiekis ≥ 5,6 mmol/l, KMI>30 kg/m2, padidėjęs trigliceridų kiekis, hipertenzija).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai

leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi

pranešti

apie

kokias

įtariamas

nepageidaujamas

reakcijas

naudodamiesi

priede

nurodyta

nacionaline pranešimo sistema.

4.9

Perdozavimas

Perdozavus vaistinio preparato, reikia taikyti simptominį gydymą ir pagalbines priemones.

Pravastatinas

Tais perdozavimo atvejais, apie kuriuos pranešta, pacientams nepasireiškė jokių simptomų ir

nenustatyta jokių laboratorinių tyrimų rezultatų nukrypimų nuo normos. Specifinis preparato antidotas

nežinomas. Įtarus, kad pacientas perdozavo, reikia paskirti simptominį gydymą ir prireikus taikyti

tinkamas pagalbines priemones.

Fenofibratas

Specifinis preparato antidotas nežinomas. Įtarus, kad pacientas perdozavo, reikia paskirti simptominį

gydymą ir prireikus taikyti tinkamas pagalbines priemones. Fenofibrato negalima pašalinti iš

organizmo taikant hemodializę.

5.

FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1

Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – lipidų kiekį modifikuojančios medžiagos, HMG CoA reduktazės inhibitoriai

kartu su kitomis lipidų kiekį modifikuojančiomis medžiagomis, ATC kodas – C10BA03.

Farmakodinaminis poveikis

Pravafenix sudėtyje yra fenofibrato ir pravastatino, kurių veikimo mechanizmai skiriasi ir kurie turi

papildomą poveikį – mažina lipidų kiekį kraujo serume. Toliau pateikiama informacija apie pavienių

Pravafenix veikliųjų medžiagų farmakodinamines ir farmakokinetines savybes.

Fenofibratas

Fenofibratas yra fibro rūgšties darinys, kurio lipidų kiekį modifikuojančios medžiagos poveikis

žmogaus organizme pasireiškia aktyvinant peroksisomų proliferatoriaus aktyvuotą alfa tipo receptorių

(angl.

Peroxisome Proliferator Activated Receptor type alpha

, PPARα). Iš fenofibrato poveikio

lipoproteinų frakcijoms tyrimų matyti, kad vartojant fenofibratą, MTL ir labai mažo tankio

lipoproteinų (LMTL) cholesterolio kiekis mažėja. DTL cholesterolio kiekis dažnai padidėja. MTL ir

LMTL trigliceridų kiekis mažėja. Apskritai, fenofibratas mažina mažo ir labai mažo tankio

lipoproteinų ir didelio tankio lipoproteinų santykį.

Klinikinės praktikos metu nustatytos fenofibrato lipidų kiekį mažinančios medžiagos savybės

paaiškintos atlikus

in vivo

tyrimus su transgeninėmis pelės ir žmogaus hepatocitų kultūromis,

aktyvinant peroksisomų proliferatoriaus aktyvuotą α tipo receptorių (PPARα). Veikiant šiam

mechanizmui, fenofibratas didina trigliceridų pripildytų dalelių lipolizę ir šalinimą iš kraujo plazmos,

aktyvindamas lipoproteinų lipazę ir slopindamas apoproteino C-III gamybą. Aktyvinant PPARα taip

pat skatinama aktyvesnė apoproteinų A-I, A-II ir DTL cholesterolio sintezė.

Yra duomenų, kad gydymas fibratais gali sumažinti išeminės širdies ligos reiškinių pasireiškimą, bet

nenustatyta, kad jie sumažintų bendrąjį mirtingumą taikant pirminę ar antrinę širdies ir kraujagyslių

ligos prevenciją.

ACCORD (angl.

Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes

) lipidų tyrimas buvo atsitiktinių

imčių placebu kontroliuojamas tyrimas, kuriame dalyvavo 5 518 pacientų, sergančių 2 tipo cukriniu

diabetu, kurių gydymas simvastatinu buvo papildytas fenofibratu. Gydymas fenofibratu ir simvastatinu

neparodė jokių reikšmingų skirtumų, palyginti su gydymu vien simvastatinu pagal nemirtino miokardo

infarkto, nemirtino insulto ir mirties dėl širdies bei kraujagyslių patologijos sudėtines pirmines

vertinamąsias baigtis (santykinė rizika [SR] 0,92, 95 % PI 0,79–1,08, p = 0,32 ; absoliutus rizikos

sumažėjimas: 0,74 %). Iš anksto apibrėžtame dislipidemija sergančių pacientų pogrupyje, kuris

apibūdinamas kaip pacientai, kurių pradinio vertinimo metu DTL-C tertilė buvo mažiausia (≤ 34 mg/dl

arba 0,88 mmol/l), o trigliceridų (TG) tertilė buvo didžiausia ( ≥ 204 mg/dl arba 2,3 mmol/l), gydymas

fenofibratu ir simvastatinu sąlygojo 31 % santykinį sumažėjimą, palyginti su gydymu vien

simvastatinu pagal sudėtines pirmines vertinamąsias baigtis (santykinė rizika [SR] 0,69, 95 % PI 0,49–

0,97, p = 0,03 ; absoliutus rizikos sumažėjimas: 4,95 %). Kita iš anksto apibrėžto pogrupio analizė

parodė statistiškai reikšmingą gydymo pagal lytį sąveiką (p = 0,01), kuri rodo galimą vyrų gydymo

vaistinių preparatų deriniu naudą (p = 0,037), bet potencialiai didesnę pirminių vertinamųjų baigčių

riziką moterims, gydytoms vaistinių preparatų deriniu, palyginti su gydymu vien simvastatinu

(p = 0,069). To nebuvo nustatyta pirmiau minėtame dislipidemija sergančių pacientų pogrupyje, bet

nebuvo ir aiškių duomenų apie naudą dislipidemija sergančioms moterims, gydytoms fenofibratu ir

simvastatinu, taip pat negalima atmesti galimo kenksmingo poveikio šiame pogrupyje galimybės.

Šlapimo rūgšties koncentracija plazmoje padidėja maždaug 20 % hiperlipidemija sergančių pacientų

(ypač sergančiųjų IV tipo liga) kraujo plazmoje. Fenofibratas skatina šlapimo rūgšties išsiskyrimą su

šlapimu, todėl teikia papildomos naudos tokiems pacientams.

Pravastatinas

Pravastatinas yra konkurencinis 3-hidroksi-3-metil-glutaril-kofermento A (

HMG-CoA

) reduktazės –

fermento, kuris katalizuoja ankstyvą greitį reguliuojantį cholesterolio biosintezės etapą – inhibitorius,

kuris lipidų kiekį mažina dviem būdais. Pirma, dėl grįžtamo ir specifinio konkurencinio HMG-CoA

reduktazės slopinimo, pravastatinas šiek tiek slopina intraceliulinio cholesterolio sintezę. Tai lemia

mažo tankio lipoproteinų receptorių skaičiaus padidėjimą ląstelės paviršiuje ir aktyvesnį per

receptorius vykstantį apykaitoje esančio MTL cholesterolio katabolizmą ir klirensą.

Antra, pravastatinas slopina mažo tankio lipoproteinų gamybą, slopindamas LMTL cholesterolio

(MTL cholesterolio pirmtako) sintezę kepenyse.

Ir sveikų žmonių, ir hipercholesterolemija sergančių pacientų organizme pravastatinas mažina šias su

lipidais susijusias vertes: bendrą cholesterolį, MTL cholesterolio, apolipoproteino B, LMTL

cholesterolio ir trigliceridų kiekį, o DTL cholesterolio ir apolipoproteino A kiekį didina.

Pravafenix

Pravastatinas ir fenofibratas papildo vienas kito poveikį. Pravastatinas yra veiksmingesnis mažinant

MTL cholesterolio kiekį ir bendrą cholesterolį, tačiau jo poveikis trigliceridų ir DTL cholesteroliui

nedidelis, o fenofibratas yra labai veiksmingas mažinant trigliceridų ir didinant DTL cholesterolio

kiekį, tačiau menkai veikia MTL cholesterolį. Be to, fibratais galima koreguoti MTL cholesterolio

dalelių dydį ir tankį bei slopinti jų aterogeninį poveikį.

Taip pat nustatyta, kad kartu vartojami fibratai ir statinai sąveikaudami didina transkripcinį PPAR

receptorių aktyvumą.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Atlikti keturi daugiacentriai tyrimai, kuriuose tirta Pravafenix 40 mg/160 mg, pravastatino 40 mg dozė

arba simvastatino 20 mg dozė; 3 tyrimai apėmė 12 savaičių trukmės atsitiktinės atrankos, dvigubai

aklo, veikliąja medžiaga kontroliuojamo tyrimo laikotarpį ir papildomą atviro tyrimo etapą, ir atliktas

vienas 24 savaičių trukmės atviras tyrimas.

Į šiuos tyrimus iš viso buvo įtraukti 1 637 pacientai iš Europos ir JAV, kurių gydymas pravastatino

40 mg monoterapija arba simvastatino 20 mg doze buvo nepakankamai veiksmingas.

Atliekant pagrindinį europinį daugiacentrį 64 savaičių trukmės klinikinį tyrimą, kuris apėmė 12

savaičių trukmės atsitiktinės atrankos, dvigubai aklo, dvigubai placebu kontroliuojamo, 2 tyrimo

grupių paralelinio tyrimo laikotarpį, 248 mišria dislipidemija sergantys ir didelės kraujagyslių ligų

rizikos grupei priskiriami pacientai atsitiktinės atrankos būdu buvo priskirti vienai iš dviejų gydymo

grupių – Pravafenix 40 mg/160 mg arba pravastatino 40 mg grupei. Atsitiktinėje atrankoje dalyvavo

tik tie pacientai, kurie per 8 gydymo 40 mg pravastatino doze (1 tabletė kartą per parą) savaites,

nepasiekė Nacionalinės švietimo cholesterolio klausimais programos (angl.

National Cholesterol

Education Program

, NCEP) Suaugusiųjų gydymo grupės (angl.

Adult Treatment Panel

, ATP III)

gairėse nustatytų NCEP ATP III tikslinių MTL cholesterolio ir trigliceridų kiekio rodiklių (MTL

>100 mg/dl; TG >150 mg/dl). Pacientai, kurie vartojo Pravafenix 40 mg/160 mg, buvo lyginami su

pacientais, vartojusiais pravastatino 40 mg dozę: vartojant Pravafenix, ne DTL cholesterolio, MTL

cholesterolio ir trigliceridų kiekis reikšmingai sumažėjo, o DTL cholesterolio kiekis reikšmingai

padidėjo, labiau nei vartojant pravastatino 40 mg dozę (lentelė).

Vidutinis procentinių dydžių pokytis nuo gydymo pradžios iki 12

-

os savaitės

Pravafenix 40 mg/160

mg arba pravastatino 40 mg doze kartą per parą gydytų pacientų tyrimo

rezultatai

Pravafenix

40 mg/160 mg

= 120

PRAVASTATINAS

40 mg

= 119

Pravafenix plg. su

PRAVASTATINU

vidurkis (%)

vidurkis (%)

p-vertė

Ne DTL

cholesterolis

(mg/dl)

-14,1

1,78

-6,1

1,79

0,0018

cholesterolis

(mg/dl)

-11,7

1,75

-5,9

1,76

0,019

DTL cholesterolis

(mg/dl)

+6,5

1,12

+2,3

1,13

0,0089

Trigliceridai

(mg/dl)

-22,6

4,37

-2,0

4,39

0,0010

Bendrasis

cholesterolis

(mg/dl)

-9,9

1,37

-4,4

1,38

0,006

Apo A

(g/L)

+5,5

0,99

+2,8

0,97

0,058

Apo B (g/L)

-12,6

1,57

-3,8

1,53

<0,0001

Apo B/Apo A

-16,3

1,66

-6,0

1,61

<0,0001

Fibrinogenas

(g/L)

-8,8

1,80

+1,4

1,75

<0,0001

Didelio jautrumo

C reaktyvusis

baltymas (mg/L)

-1,1

0,61

+0,6

0,70

0,003

Pacientų skaičius

Vidutinis procentinio dydžio pokytis (mažiausias kvadratinis vidurkis

standartinė paklaida) nuo

gydymo pradžios (rodikliai matuojami po 8 gydymo pravastatino 40 mg doze savaičių ir praėjus

papildomam 12 savaičių gydymo Pravafenix 40 mg/160 mg arba pravastatino 40 mg doze

laikotarpiui).

Porinė p-vertė reikšminga, jeigu <0,05.

Pravafenix 40 mg/160 mg poveikis patvirtintas JAV atlikus panašų daugiacentrį 64 savaičių trukmės

tyrimą, kuris apėmė 12 savaičių trukmės atsitiktinės atrankos, dvigubai aklo tyrimo etapą ir kurio metu

Pravafenix 40 mg/160 mg poveikis buvo lyginamas su fenofibrato 160 mg monoterapijos ir

pravastatino 40 mg monoterapijos poveikiu mišria dislipidemija sergantiems pacientams. Tyrimo metu

taip pat nustatyta, kad Pravafenix 40 mg/160 mg poveikis pagrindiniams lipidų parametrams yra

naudingesnis nei pravastatino 40 mg ir fenofibrato 160 mg monoterapijos.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra nereikalauja įsipareigoti pateikti rezultatų tyrimų, atliktų su Pravafenix

visuose vaikų pogrupiuose, pagal lipoproteinų metabolizmo sutrikimų ir kitų hiperlipidemijų

indikacijas (žr. 4.2 skyriuje informaciją apie vartojimą vaikams).

5.2

Farmakokinetinės savybės

Fenofibratą vartojant kartu su pravastatinu, kliniškai reikšmingos farmakokinetinės sąveikos

nenustatyta.

Absorbcija

Atlikus vienos dozės tyrimą, nustatyta, kad Pravafenix yra biologiškai lygiavertis kartu vartojamiems

fenofibratui ir pravastatinui. Tačiau kelių dozių tyrimo rezultatai parodė, kad šis preparatas nėra

biologiškai lygiavertis, nes jo sudėtyje esančio fenofibrato biologinis įsisavinamumas po kelių dozių

sumažėja 20 %. Tai lemia suvalgyto patiekalo riebalų koncentracija.

Todėl fiksuotų dozių derinio (Pravafenix) negalima laikyti lygiaverčiu laisvai kartu vartojamiems

vienos sudedamosios dalies vaistiniams preparatams fenofibratui ir pravastatinui.

Farmakokinetinis preparato tyrimas atliktas pacientams išgėrus vieną Pravafenix dozę, pavalgius ir

nevalgius. Iš šio tyrimo rezultatų matyti, kad maistas turi įtakos fiksuotų dozių derinio absorbcijos

greičiui ir mastui. Nevalgiusiems pacientams suvartojus vieną fenofibrato ir pravastatino derinio

(160/40 mg) dozę, fenofibro rūgšties biologinis įsisavinamumas yra mažesnis. Fenofibro rūgšties

AUCt, AUC

ir Cmax (esminiai įverčiai) sumažėja 30,94 %, 10,9 % ir 68,71 %.

Nevalgiusiems pacientams suvartojus vieną tiriamojo preparato (fenofibrato/pravastatino 160/40 mg)

dozę, pravastatino biologinis įsisavinamumas yra didesnis nei suvartojus vieną šio preparato dozę po

valgio. AUC∞, AUCt ir Cmax padidėja 111,88 %, 114,06 % ir 115,28 %. Atsižvelgiant į kelių

preparatų su fenofibratu charakteristikas, šį fiksuotą derinį rekomenduojama vartoti su maistu, nes

fenofibrato biologinis įsisavinamumas yra didesnis jį vartojant su maistu, o pravastatino, kaip lipidų

kiekį mažinančios medžiagos, veiksmingumas nesikeičia.

Pravastatinas

Pravastatinas vartojamas aktyvia forma per burną. Jis greitai absorbuojamas; didžiausia jo

koncentracija kraujo serume susidaro praėjus 1–1,5 val. nuo vaisto išgėrimo. Paprastai absorbuojama

34 % per burną suvartotos preparato dozės; absoliutus biologinis šio preparato įsisavinamumas –

17 %.

Virškinimo trakte esantis maistas mažina preparato biologinį įsisavinamumą, tačiau pravastatino, kaip

cholesterolio kiekį mažinančio preparato, poveikis yra toks pat ir pacientui pavalgius, ir nevalgius.

Organizmui absorbavus pravastatiną, 66 % šios medžiagos metabolizuojamos pirmojo prasiskverbimo

per kepenis, kurios yra pagrindinė pravastatino veikimo vieta ir pagrindinė cholesterolio sintezės ir

MTL cholesterolio klirenso vieta, metu. Atlikus

in vitro

tyrimus įrodyta, kad pravastatinas patenka į

hepatocitus, o kitose ląstelėse jo įsisavinama gerokai mažiau. Atsižvelgiant į šį svarbų pravastatino

metabolizmą pirmo prasiskverbimo per kepenis metu, jo koncentracijos kraujo plazmoje reikšmė

siekiant numatyti šio preparato poveikį lipidų kiekiui tėra labai nedidelė.

Pravastatino koncentracija kraujo plazmoje proporcinga suvartotai preparato dozei.

Fenofibratas

Didžiausia koncentracija kraujo plazmoje (C

) susidaro praėjus 4–5 val. nuo vaisto išgėrimo. Taikant

nepertraukiamą gydymą, preparato koncentracija visų pacientų kraujo plazmoje išlieka stabili.

Fenofibrato absorbcija padidėja preparatą vartojant su maistu. Maisto poveikis preparatui priklauso

nuo riebalų koncentracijos: kuo daugiau lipidų, tuo fenofibrato biologinis įsisavinamumas didesnis.

Pasiskirstymas

Pravastatinas

Maždaug 50 % apykaitoje esančio pravastatino susijungia su kraujo plazmos baltymais. Jo

pasiskirstymo tūris yra maždaug 0,5 l/kg. Nedidelis pravastatino kiekis patenka į motinos pieną.

Fenofibratas

Fenofibro rūgštis stipriai jungiasi su kraujo plazmos baltymu albuminu (daugiau kaip 99 %).

Biotransformacija ir pašalinimas

Pravastatinas

Citochromas P450 reikšmingai nemetabolizuoja pravastatino; šis preparatas nėra nei P-glikoproteino

substratas, nei jo inhibitorius, o veikia kaip kitų transporto baltymų substratas.

Preparatą vartojant per burną, 20 % pradinės dozės pašalinama iš organizmo su šlapimu, o 70 % – su

išmatomis. Geriamojo pravastatino pusinės eliminacijos iš kraujo plazmos laikas yra 1,5–2 val.

Preparatą vartojant į veną, 47 % šio preparato dozės pašalinama iš organizmo per inkstus, o 53 % – su

tulžimi ir biotransformacijos būdu. Pagrindinis pravastatino skilimo produktas yra 3-α-hidroksi

izomerinis metabolitas. Šis metabolitas turi nuo vienos dešimtosios iki vienos keturiasdešimtosios

pirminio junginio HMG-CoA reduktazės inhibitoriaus poveikio.

Pravastatino sisteminis klirensas yra 0,81 l/h/kg ir inkstų klirensas – 0,38 l/h/kg, o tai rodo tubulinę

preparato sekreciją.

Fenofibratas

Nepakitusio fenofibrato kraujo plazmoje nėra; pagrindinis joje esantis metabolitas – fenofibro rūgštis.

Daugiausia šios vaisto išsiskiria su šlapimu. Beveik visas vaistas pašalinamas iš organizmo per 6

dienas. Daugiausia fenofibrato išskiriama fenofibro rūgšties ir jos gliukuronido konjugato forma.

Vyresnio amžiaus pacientų populiacijoje, bendras tikrasis fenofibro rūgšties plazmos klirensas

nesikeičia. Fenofibro rūgšties pusinės eliminacijos iš kraujo plazmos laikas yra maždaug 20 val.

Suvartojus vieną šio preparato dozę ir taikant nepertraukiamą gydymą atlikti kinetikos tyrimai parodė,

kad jis nesikaupia organizme. Fenofibro rūgšties negalima pašalinti iš organizmo taikant hemodializę.

5.3

Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Kartu vartojamų pravastatino ir fenofibrato saugumas įvertintas atlikus tyrimus su žiurkėmis. Šių kartu

vartojamų preparatų tyrimo toksikologiniai duomenys buvo panašūs į duomenis, gautus pravastatiną ir

fenofibratą vartojant atskirai.

Pravastatinas

Atsižvelgiant į įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo ir toksinio poveikio

reprodukcijai tyrimų duomenis, pacientams šis preparatas nekelia jokios kitos rizikos, išskyrus

susijusią su preparato farmakologiniu veikimo mechanizmu.

Iš kartotinių dozių tyrimų matyti, kad pravastatinas gali sukelti įvairaus sunkumo lygio toksinį poveikį

kepenims ir miopatiją; apskritai, realus poveikis šiems audiniams pasireiškė tik vartojant 50 ir daugiau

kartų didžiausią dozę, kurią galima skirti žmogui (mg/kg), viršijančias preparato dozes. Atlikus

in

vitro

in vivo

genetinės toksikologijos tyrimus, galimo mutageniškumo įrodymų nenustatyta. Atlikus

2 metų trukmės pravastatino kancerogeniškumo tyrimą su pelėmis, nustatyta, kad vartojant

pravastatino 250 ir 500 mg/kg per parą dozes (> 310 kartų viršijančias didžiausią dozę, kurią galima

skirti žmogui (mg/kg), statistiškai reikšmingai padidėjo hepatoceliulinės karcinomos atvejų paplitimas

tarp pelių patinėlių ir patelių ir plaučių adenomos atvejų paplitimas tarp pelių patelių. Atlikus 2 metų

trukmės kancerogeniškumo tyrimą su žiurkėmis, nustatyta, kad vartojant 100 mg/kg per parą dozę

(125 kartus viršijančią didžiausią dozę, kurią galima skirti žmogui (mg/kg), statistiškai reikšmingai

padidėjo hepatoceliulinės karcinomos atvejų paplitimas tarp žiurkių patinėlių.

Fenofibratas

Atlikus ilgalaikio fenofibrato toksiškumo tyrimus, nepavyko gauti jokios svarbios informacijos apie

šio preparato toksinį poveikį. Fenofibrato mutageniškumo tyrimų rezultatai buvo neigiami. Ištyrus

žiurkes ir peles, kurioms buvo skiriamos didelės šio preparato dozės, nustatyta kepenų naviko atvejų,

kuriuos galima paaiškinti peroksisomų proliferacija. Šie pokyčiai būdingi tik smulkiems graužikams,

ištyrus kitų rūšių gyvūnus, šių pokyčių nenustatyta. Tai neturi jokios įtakos preparato vartojimui

gydant žmones.

Atlikus tyrimus su pelėmis, žiurkėmis ir triušiais, teratogeninio poveikio nenustatyta. Toksinis

poveikis embrionui nustatytas skiriant patelėms toksiškas preparato dozes. Vartojant dideles preparato

dozes, pailgėjo gyvūnų gestacijos laikotarpis ir pasireiškė sunkumų vedant vaikus. Poveikio

vaisingumui požymių nenustatyta.

6.

FARMACINĖ INFORMACIJ

A

6.1

Pagalbinių

medžiagų sąrašas

Kapsulės turinys

Laktozė monohidratas

Mikrokristalinė celiuliozė

Askorbilo palmitatas

Povidonas K29-32

Karboksimetilkrakmolo natrio druska

Magnio stearatas

Talkas

Triacetinas

Natrio-vandenilio karbonatas

Makrogolgliceridų laureatai tipas 1500

Hidroksipropilceliuliozė

Makrogolis 20 000

Kapsulės apvalkalas

Želatina

Indigokarminas

Juodasis geležies oksidas

Titano dioksidas

Geltonasis geležies oksidas

6.2

Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3

Tinkamumo laikas

Poliamido, aliuminio, PVC/aliuminio lizdinių plokštelių

2 metai.

Didelio tankio polietileno buteliukai

3 metai.

6.4

Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5

Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Poliamido, aliuminio, PVC/aliuminio lizdinių plokštelių pakuotės po 30, 60 ir 90 kietųjų kapsulių.

Matiniai baltos spalvos didelio tankio polietileno buteliukai po 14, 30, 60 ir 90 kietųjų kapsulių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6

Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.

REGISTRUOTOJAS

Laboratoires SMB s.a.

Rue de la Pastorale, 26-28

B-1080 Brussels

Belgija

Tel. +32 (2) 411 48 28

Faksas +32 (2) 411 28 28

8.

REGISTRACIJOS

PAŽYMĖJIMO NUME

RIS (-IAI)

EU/1/11/679/001-007

9.

REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2011 m. balandžio mėn.-14 d.

Paskutinio perregistravimo data

10.

TEKSTO PERŽIŪROS DAT

A

Naujausią išsamią informaciją apie šį vaistinį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto

svetainėje http://www.ema.europa.eu.

II PRIEDAS

A.

GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-

I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B.

TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

C.

KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

REGISTRUOTOJUI

D.

SĄLYGOS AR APRIBOJIM

AI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM

VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

A. GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-

I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

SMB Technology s.a.

rue du Parc Industriel 39

B-6900 Marche en Famenne

Belgija

B.

TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Receptinis vaistinis preparatas.

C.

KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

REGISTRUOTOJUI

Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai

Šio vaistinio preparato periodiškai atnaujinamo saugumo protokolo pateikimo reikalavimai išdėstyti

Direktyvos 2001/83/EB 107c straipsnio 7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąraše

EURD

sąraše), kuris skelbiamas Europos vaistų tinklalapyje.

D.

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI

SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO

PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Rizikos valdymo planas (RVP)

Registruotojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai

aprašyti registracijos bylos 1.8.2 modulyje pateiktame RVP ir suderintose tolesnėse jo versijose.

Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas

:

pareikalavus Europos vaistų agentūrai

;

kai keičiama rizikos valdymo sistema, ypač gavus naujos informacijos, kuri gali lemti didelį

naudos ir rizikos santykio pokytį arba pasiekus svarbų (farmakologinio budrumo ar rizikos

mažinimo) etapą.

Jei sutampa PASP ir atnaujinto RVP teikimo datos, jie gali būti pateikiami kartu.

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ DĖŽUTĖ

1.

VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Pravafenix 40 mg/160 mg kietosios kapsulės

pravastatinas / fenofibratas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-

Ų) KIEKIS (

-IAI)

Kiekvienoje kapsulėje yra 40 mg pravastatino natrio druskos ir 160 mg fenofibrato.

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato. Daugiau informacijos galite rasti pakuotės lapelyje.

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 kietųjų kapsulių

60 kietųjų kapsulių

90 kietųjų kapsulių

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (

-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-

ŪS) ĮSPĖJIMAS (

-AI) (JEI REIKIA)

8.

TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.

SPECIALIOS LAIKYMO S

ĄLYGOS

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO

PRIEMONĖS DĖL NESUVA

RTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEK

Ų

TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.

REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Laboratoires SMB s.a.

rue de la Pastorale, 26-28

B-1080 Brussels

Belgija

12.

REGISTRACIJOS

PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/679/001 30 kietųjų kapsulių

EU/1/11/679/002 60 kietųjų kapsulių

EU/1/11/679/003 90 kietųjų kapsulių

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Pravafenix

MINIMALI INFORMACIJA ANT

LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ

JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1.

VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Pravafenix 40 mg/160 mg kietosios kapsulės

Pravastatinas/fenofibratas

2.

REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

3.

TINKAMUMO LAIKAS

4.

SERIJOS NUMERIS

5.

KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT

VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKŲ DĖŽUTĖS

1.

VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Pravafenix 40 mg/160 mg kietosios kapsulės

pravastatinas / fenofibratas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-

Ų) KIEKIS (

-IAI)

Kiekvienoje kapsulėje yra 40 mg pravastatino natrio druskos ir 160 mg fenofibrato.

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato. Daugiau informacijos galite rasti pakuotės lapelyje.

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 kietųjų kapsulių

30 kietųjų kapsulių

60 kietųjų kapsulių

90 kietųjų kapsulių

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (

-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-

ŪS) ĮSPĖJIMAS (

-AI) (JEI REIKIA)

8.

TINKAMUMO LAIKAS

9.

SPECIALIOS LAIKYMO S

ĄLYGOS

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO

PRIEMONĖS DĖL NES

UVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEK

Ų

TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.

REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Laboratoires SMB s.a.

rue de la Pastorale, 26-28

B-1080 Brussels

Belgija

12.

REGISTRACIJOS

PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/679/007 14 kietųjų kapsulių

EU/1/11/679/004 30 kietųjų kapsulių

EU/1/11/679/005 60 kietųjų kapsulių

EU/1/11/679/006 90 kietųjų kapsulių

13.

SERIJOS NUMERIS

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Pravafenix

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

14 IR

30 KIETŲJŲ

KAPSULIŲ BUTELIUKAS

1.

VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Pravafenix 40 mg/160 mg kietosios kapsulės

Pravastatinas/fenofibratas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-

Ų) KIEKI

S (-IAI)

Kiekvienoje kapsulėje yra 40 mg pravastatino natrio druskos ir 160 mg fenofibrato.

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato.

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 kietųjų kapsulių

30 kietųjų kapsulių

5.

VARTOJI

MO METODAS IR BŪDAS (

-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-

ŪS) ĮSPĖJIMAS (

-AI) (JEI REIKIA)

8.

TINKAMUMO LAIKAS

9.

SPECIALIOS LAIKYMO S

ĄLYGOS

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO

PRIEMONĖS DĖL NESUVA

RTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEK

Ų

TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.

REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Laboratoires SMB s.a.

rue de la Pastorale, 26-28

B-1080 Brussels

Belgija

12.

REGISTRACIJOS

PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/679/007 14 kietųjų kapsulių

EU/1/11/679/004 30 kietųjų kapsulių

13.

SERIJOS NUMERIS

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

60

IR 90 KIETŲJŲ

KAPSULIŲ BUTELIUKAI

1.

VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Pravafenix 40 mg/160 mg kietosios kapsulės

Pravastatinas/fenofibratas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-

Ų) KIEKIS (

-IAI)

Kiekvienoje kapsulėje yra 40 mg pravastatino natrio druskos ir 160 mg fenofibrato.

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato. Daugiau informacijos galite rasti pakuotės lapelyje.

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

60 kietųjų kapsulių

90 kietųjų kapsulių

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (

-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA L

AIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-

ŪS) ĮSPĖJIMAS (

-AI) (JEI REIKIA)

8.

TINKAMUMO LAIKAS

9.

SPECIALIOS LAIKYMO S

ĄLYGOS

10.

SPECIALIOS ATSARG

UMO PRIEMONĖS DĖL NE

SUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEK

Ų

TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.

REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Laboratoires SMB s.a.

rue de la Pastorale, 26-28

B-1080 Brussels

Belgija

12.

REGISTRACIJOS

PAŽYMĖJIMO NUMERIS

(-AI)

EU/1/11/679/005 60 kietųjų kapsulių

EU/1/11/679/006 90 kietųjų kapsulių

13.

SERIJOS NUMERIS

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

B. PAKUOTĖS LAP

ELIS

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Pravafenix 40 mg/160 mg

kietosios kapsulės

Pravastatinas/fenofibratas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti

(net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje

Kas yra Pravafenix ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Pravafenix

Kaip vartoti Pravafenix

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Pravafenix

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Pravafenix ir kam jis vartojamas

Jums paskirtas vaistas pavadinimu Pravafenix. Jo sudėtyje yra dviejų veikliųjų medžiagų –

pravastatino ir fenofibrato. Abi medžiagos yra cholesterolio ir lipidų kiekį keičiantys vaistai.

Pravafenix skiriamas kartu su nedidelio kaloringumo dieta suaugusiesiems

Siekiant sumažinti vadinamojo blogojo cholesterolio (mažo tankio lipidų (MTL) cholesterolio)

kiekį jų kraujyje. Šis vaistas taip veikia mažindamas bendrą cholesterolio ir riebalinių medžiagų,

vadinamų trigliceridais, kiekį kraujyje.

Siekiant padidinti vadinamojo gerojo cholesterolio (didelio tankio lipidų (DTL) cholesterolio)

kiekį.

reikia

žinoti apie cholesterolį

ir trigliceridus?

Cholesterolis yra viena iš kelių jūsų kraujyje esančių riebalų rūšių. Bendrą cholesterolį sudaro

daugiausia MTL ir DTL cholesterolis.

MTL cholesterolis dažnai vadinamas bloguoju cholesteroliu, kadangi jis gali kauptis ant arterijų

sienelių ir suformuoti plokšteles. Bėgant laikui šios plokštelės gali užkimšti jūsų arterijas. Dėl to gali

sulėtėti arba sustoti kraujo tekėjimas į gyvybiškai svarbius organus, kaip antai širdį ir smegenis.

Užblokavus kraujo tekėjimą kraujagyslėmis, žmogų gali ištikti širdies smūgis arba insultas.

DTL cholesterolis dažnai vadinamas geruoju cholesteroliu, kadangi jis neleidžia „blogajam“

cholesteroliui kauptis arterijose ir apsaugo žmogų nuo širdies ligos.

Trigliceridai yra dar viena jūsų kraujyje esančių riebalų rūšis. Dėl trigliceridų gali padidėti širdies

veiklos sutrikimų rizika.

Iš pradžių daugelis nejaučia jokių su cholesteroliu susijusių sutrikimų požymių. Jūsų gydytojas gali

ištirti kraujyje esantį cholesterolį atlikdamas paprastą kraujo tyrimą. Kad galėtumėte sekti

cholesterolio kiekį kraujyje, reguliariai lankykitės pas savo gydytoją.

Pravafenix jums skiriamas, jei esate suaugęs asmuo, kuriam rizika susirgti širdies ligomis yra

padidėjusi, ir reikia gerinti cholesterolio ir trigliceridų riebalų kiekį jūsų kraujyje ir „blogojo“

cholesterolio kiekis tinkamai kontroliuojamas skiriant tik pravastatiną (statiną, vaistą cholesterolio

kiekiui mažinti).

2.

Kas žinotina prieš vartojant Pravafenix

Pravafenix vartoti negalima

Jeigu yra alergija fenofibratui, pravastatinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos

išvardytos 6 skyriuje).

Jeigu sergate kepenų liga.

Jeigu jums mažiau nei 18 metų.

Sergate inkstų liga.

Taikant gydymą fibratais (lipidų kiekį keičiančiais vaistais) arba ketoprofenu (vaistu nuo

uždegimo, kurį galima vartoti per burną arba tepti ant odos esant raumenų ir kaulų sutrikimams

ir vartoti per burną sergant podagra arba esant mėnesinių skausmui), jums pasireiškė alergija

šviesai (alerginė reakcija, kurią sukelia saulės šviesa arba ultravioletiniai spinduliai) arba

fototoksinės reakcijos (saulės šviesos arba ultravioletinių spindulių sukeltas odos pažeidimas).

Sergate tulžies pūslės liga.

Sergate pankreatitu (kasos uždegimu, kuris sukelia pilvo skausmą).

Esate nėščia arba žindote.

Taikant gydymą vaistais cholesterolio kiekiui kontroliuoti, vadinamaisiais statinais (pvz.,

simvastatinu, atorvastatinu, pravastatinu arba rozuvastatinu) arba fibratais (pvz., fenofibratu

arba bezafibratu), jums pasireiškė su raumenimis susijusių sutrikimų.

Jeigu jums tinka bent vienas iš pirmiau nurodytų teiginių, Pravafenix vartoti negalima. Jeigu abejojate,

prieš vartodami Pravafenix pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jeigu turite arba turėjote sveikatos sutrikimų, prieš pradėdami vartoti Pravafenix, turite apie tai

pasakyti savo gydytojui.

Pasakykite savo gydytojui apie visas savo ligas, įskaitant alergijas.

Pasakykite savo gydytojui, jeigu suvartojate didelius alkoholio kiekius (jei išgeriate daugiau už

rekomenduojamą paros kiekį; jei nesate tikri, klauskite gydytojo ar vaistininko) arba kada nors

sirgote kepenų liga, taip pat žr. skyrių „Pravafenix vartojimas su maistu ir gėrimais“ toliau.

Prieš jums pradedant vartoti Pravafenix, gydytojas turėtų atlikti kraujo tyrimą. Tai daroma siekiant

įsitikinti, kad jūsų kepenų ir inkstų veikla nesutrikusi.

Jūsų gydytojas taip pat gali norėti atlikti kraujo tyrimus jūsų kepenų veiklai patikrinti, jums

pradėjus vartoti Pravafenix.

Jeigu pasireikštų nepaaiškinamas raumenų skausmas, jautrumas arba silpnumas, nedelsdami kreipkitės

į gydytoją. Tai būtina, nes retais atvejais tai gali būti sunkių raumenų sutrikimų, įskaitant raumenų

audinio irimą, kuris gali pakenkti inkstams, požymiai ir labai retais atvejais tai gali sukelti mirtį.

Taip pat pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jeigu jaučiate nuolatinį raumenų silpnumą. Šiam

sutrikimui diagnozuoti ir gydyti gali prireikti papildomų tyrimų ir vaistų.

Kai kuriems pacientams kyla didesnė raumenų audinio irimo rizika. Pasakykite savo gydytojui, jeigu

jums tinka bent vienas iš šių teiginių:

Yra kepenų arba inkstų veiklos sutrikimų.

Yra skydliaukės sutrikimų.

Jums daugiau kaip 70 metų.

Taikant gydymą vaistais cholesterolio kiekiui mažinti, pvz., statinu arba fibratu, jums kada nors

pasireiškė raumenų sutrikimų.

Jūs vartojate arba per pastarąsias 7 dienas vartojote arba Jums buvo skirtas vaistas nuo bakterijų

sukeltos infekcijos, vadinamas fuzido rūgštimi.

Jūs arba artimas jūsų kraujo giminaitis serga paveldimu raumenų sutrikimu.

Turite su alkoholiu susijusių problemų (nuolat išgeriate didelį alkoholio kiekį).

Prieš vartodami Pravafenix, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu jums pasireiškia sunkus

kvėpavimo nepakankamumas, pvz., turite kvėpavimo sutrikimų, įskaitant nepaliaujamą sausą kosulį,

pablogėjo jūsų bendra savijauta, pvz., jaučiate nuovargį, sumažėjo svoris ir (arba) dūstate arba

karščiuojate.

Jeigu jaučiate bent vieną iš šių simptomų, nebevartokite Pravafenix ir praneškite apie tai savo

gydytojui.

Jeigu Jūs sergate diabetu arba Jums yra diabeto išsivystymo rizika, vartojant šį vaistą, Jūsų gydytojas

atidžiai Jus stebės. Diabeto išsivystymo rizika tikėtina, jei Jūsų kraujyje yra padidėjęs cukraus ir

riebalų kiekis, turite antsvorį ir padidėjusį kraujospūdį.

Vaikams ir paaugliams

Jei jums mažiau nei 18 metų, jūs negalite vartoti Pravafenix.

Kitų

vaistai ir Pravafenix

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui

arba vaistininkui. Svarbu, kad informuotumėte savo gydytoją, jeigu jau esate gydomi bent vienu iš šių

vaistų:

Tulžies rūgštis surišančiomis dervomis kolestiraminu/kolestipoliu (cholesterolio kiekį

mažinančiu vaistu), kadangi turi poveikį Pravafenix veikimui.

Ciklosporinu (vaistu, kuris dažnai skiriamas pacientams po organų persodinimo).

Vaistais nuo kraujo krešulių susidarymo, pvz., varfarinu, fluindionu, fenprokumonu arba

acenokumaroliu (antikoaguliantais).

Antibiotiku, pvz., eritromicinu arba klaritromicinu, kuriuo gydomos bakterijų sukeliamos

infekcijos.

Fuzido rūgštis: nevartokite fuzido rūgšties (vaisto, skirto gydyti bakterijų sukeltas infekcijas),

kai vartojate šį vaistą. Taip pat žr. šio lapelio 4 skyrių.

Pravafenix vartojimas su maistu,

gėrimais

ir alkoholiu

Pravafenix visada vartojamas su maistu, kadangi nepavalgius Pravafenix absorbuojamas

prasčiau.

Turėtumėte vartoti kuo mažiau alkoholio. Jeigu turite abejonių dėl alkoholio kiekio, kurį galite

išgerti vartodamas šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju.

Jeigu abejojate šiuo klausimu, laikykitės savo gydytojo nurodymų.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, mėginate pastoti arba manote, kad galite būti nėščia, vartoti Pravafenix negalima.

Jeigu planuojate pastoti arba pastojote, nedelsdama apie tai praneškite savo gydytojui. Dėl galimo

pavojaus vaisiui gydymą šiuo vaistu būtina nutraukti.

Jeigu žindote, vartoti Pravafenix negalima.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Pravafenix paprastai neturi įtakos gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus. Jeigu jums pasireikštų

svaigulys, vaizdas taptų neaiškus arba imtų dvejintis akyse, prieš sėsdami už vairo arba valdydami

mechanizmus, įsitikinkite, kad galite tai daryti tinkamai.

Pravafenix

sudėtyje yra laktozės

Pravafenix sudėtyje yra cukraus, kuris vadinamas laktoze. Jeigu jūsų gydytojas yra sakęs, kad

netoleruojate kai kurių rūšių cukraus, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, pasitarkite su gydytoju.

3.

Kaip vartoti Pravafenix

Pravafenix visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba

vaistininką.

Prieš pradėdami vartoti Pravafenix, turite laikytis dietos cholesterolio kiekiui sumažinti.

Vartodami Pravafenix turite toliau laikytis šios dietos.

Įprasta preparato dozė yra viena kapsulė, vartojama kasdien vakarienės metu. Nurykite kapsulę

užsigerdami vandeniu. Svarbu, kad šias kapsules vartotumėte su maistu, nes jos bus ne tokios

veiksmingos, jeigu jas vartosite nepavalgę.

Jeigu gydytojas jums paskyrė Pravafenix kartu su kolestiraminu arba kitomis tulžies rūgštis

surišančiomis dervomis (cholesterolio kiekį mažinančiais vaistais), išgerkite Pravafenix valandą prieš

vartodami dervą arba po to praėjus 4–6 val. Tai būtina, nes kolestiraminas ir kitos tulžies rūgštis

surišančios dervos dažnai slopina vaistų absorbciją, jeigu jie vartojami pernelyg trumpu intervalu, ir

gali stabdyti Pravafenix absorbciją. Jeigu vartojate priemones nuo virškinimo sutrikimų (skrandžio

sultims neutralizuoti), išgerkite Pravafenix dar po valandos.

Pavartojus per didelę Pravafenix dozę

Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistinininką.

Pamiršus pavartoti Pravafenix

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę; tiesiog įprastu laiku kitą dieną

išgerkite įprastą Pravafenix kiekį.

Nustojus vartoti Pravafenix

Nenustokite vartoti Pravafenix, nepasitarę su savo gydytoju.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Toliau išvardyti du

svarbūs šalutiniai reiškiniai, kuriems pasireiškus reikės nedelsiant imtis

veiksmų.

Jeigu pasireikštų nepaaiškinamas raumenų skausmas ar mėšlungis, jautrumas arba silpnumas,

nedelsdami apie tai pasakykite savo gydytojui. Tai būtina, nes labai retais atvejais (pasireiškia mažiau

kaip 1 vartotojui iš 10 000) tai gali būti sunkių raumenų sutrikimų, įskaitant raumenų audinio irimą,

kuris gali pakenkti inkstams, požymiai ir labai retais atvejais tai gali sukelti mirtį.

Staigios sunkios alerginės reakcijos, įskaitant veido, lūpų, liežuvio ir trachėjos patinimą, kuris gali

smarkiai apsunkinti kvėpavimą. Tai yra labai reta nepageidaujama reakcija, kuri gali būti sunki. Jeigu

tai nutiktų, nedelsdami apie tai pasakykite savo gydytojui.

Kitas šalutinis poveikis

Dažni šalutiniai reiškiniai (pasireiškia mažiau kaip 1 vartotojui iš 10)

Šalutinis poveikis virškinimo sistemai: skrandžio arba žarnyno sutrikimai (pilvo skausmas,

pykinimas, vėmimas, viduriavimas ir dujų kaupimasis, vidurių užkietėjimas, burnos džiūvimas,

skausmas viršutinėje pilvo dalyje su pilvo išpūtimu (dispepsija), raugėjimas (eruktacija).

Šalutinis poveikis kepenims: padidėjęs transaminazių aktyvumas kraujo serume.

Nedažni šalutiniai reiškiniai (pasireiškia mažiau kaip1 vartotojui iš 100)

Širdies plakimo sutrikimas (smarkus širdies plakimas), kraujo krešulių susiformavimas venose

(giliųjų venų trombozė) ir kraujo krešulių užblokuotos plaučių arterijos (plaučių embolija).

Išbėrimas, odos bėrimas, niežėjimas, dilgėlinė arba reakcijos į saulės šviesą ar ultravioletinius

spindulius (jautrumo šviesai reakcijos), galvos odos ir plaukų anomalijos (įskaitant plikimą).

Šalutinis poveikis nervų sistemai: svaigulys (svyravimo pojūtis), galvos skausmas, miego

sutrikimai (įskaitant neramų miegą ir košmarus), dilgčiojimo pojūtis (parestezija).

Raumenų ir sąnarių skausmas (mialgija, artralgija), nugaros skausmas, kai kurių raumenų

veiklos laboratorinių kraujo tyrimų rodiklių pakitimai.

Regėjimo sutrikimas, pvz., neryškus arba besidvejinantis vaizdas.

Inkstų veiklos sutrikimai (tyrimais nustatoma padidėjusi arba sumažėjusi tam tikrų fermentų

koncentracija organizme), šlapimo pūslės veiklos sutrikimai (skausmingas arba dažnas

šlapinimasis, poreikis šlapintis naktį), lytinės funkcijos sutrikimai.

Nuovargis, silpnumas, į gripą panašūs simptomai.

Padidėjęs jautrumas.

Padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, padidėjęs trigliceridų kiekis kraujyje, padidėjęs MTL

kiekis, padidėjęs gama gliutamiltransferazės (įvairių kepenų fermentų) aktyvumas, kepenų

skausmas (skausmas viršutinėje dešinėje pilvo pusėje su nugaros skausmu arba be jo), svorio

padidėjimas.

Nutukimas.

Raumenų uždegimas (miozitas), raumenų mėšlungis ir silpnumas.

Dilgčiojimas ir nutirpimas (periferinė polineuropatija).

Reti šalutiniai reiškiniai (pasireiškia mažiau kaip 1 vartotojui iš 1 000)

Hemoglobino (deguonį pernešančio kraujo pigmento) koncentracijos ir leukocitų (baltųjų kraujo

kūnelių) skaičiaus sumažėjimas.

Labai reti

šalutiniai reiškiniai (pasireiškia mažiau nei 1 vartotojui iš 10 000)

Kepenų uždegimas (hepatitas), kuris gali pasireikšti odos ir akių baltymų pageltimu (gelta),

pilvo skausmu ir niežėjimu.

Raumenų irimas (rabdomiolizė), keli su sausgyslėmis susijusių sutrikimų atvejai, kartais

komplikacijos dėl sausgyslių įplyšimo.

Šalutinis poveikis, kurio dažnis nežinomas (

negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis

):

Nuolatinis raumenų silpnumas.

Kartu vartojant kai kuriuos statinus (tokio pat tipo kaip pravastatinas cholesterolio kiekį

mažinančius vaistus) g

alintys pasireikšti šalutiniai reiškiniai

Atminties praradimas

Depresija

Kvėpavimo sutrikimai, įskaitant nepaliaujamą kosulį ir (arba) dusulį ar karščiavimą.

Cukrinis diabetas: tai labiau tikėtina, jei Jūsų kraujyje yra padidėjęs cukraus ir riebalų kiekis,

turite antsvorį ir padidėjusį kraujospūdį. Vartojant šį vaistą, Jūsų gydytojas Jus stebės.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba

vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta

nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau

informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.

kaip laikyti pravafenix

Šį vaistą laikykite vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės ir (arba) buteliuko po „Tinka iki“ ir „EXP“ nurodytam tinkamumo

laikui pasibaigus, Pravafenix vartoti negalima.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti

nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

pakuotės turinys ir

kita informacija

Pravafenix sudėtis

Veikliosios medžiagos yra fenofibratas ir pravastatinas. Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra

40 mg pravastatino natrio druskos ir 160 mg fenofibrato.

Pagalbinės medžiagos:

kapsulės turinys: laktozė monohidratas, mikrokristalinė celiuliozė, askorbilo palmitatas,

povidonas, karboksimetilkrakmolo natrio druska, magnio stearatas, talkas, triacetinas,

natrio-vandenilio karbonatas, makrogolgliceridų lauratai, hidroksipropilceliuliozė,

makrogolis 20 000.

kapsulės apvalkalas

:

želatina, indigokarminas (E132), juodasis geležies oksidas (E172),

titano dioksidas (E171), geltonasis geležies oksidas (E172).

Pravafenix išvaizda ir kiekis pakuotėje

Kietosios želatinos kapsulės, kurias sudaro gelsvai žalios spalvos gaubtelis ir šviesiai žalios spalvos

korpusas, kuriame yra blyškiai smėlinės spalvos vaškinės masės ir tabletė. Kapsulės tiekiamos

poliamido, aliuminio, PVC/aliuminio lizdinių plokštelių pakuotėse po 30, 60 arba 90 kapsulių arba

matiniuose baltos spalvos plastiko buteliukuose po 14, 30, 60 arba 90 kapsulių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas

turėtojas

Gamintojas

Laboratoires SMB s.a.

SMB Technology s.a.

Rue de la Pastorale, 26-28

Rue du Parc Industriel 39

B-1080 Brussels

B-6900 Marche en Famenne

Belgija

Belgija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

België/Belgique/Belgien

Laboratoires SMB S.A.

Tél/Tel: + 32.2.411.48.28.

Lietuva

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

България

Synapsis Bulgaria Ltd

Teл.: + 359.2.444.24.94

Luxembourg/Luxemburg

Laboratoires SMB S.A.

Tél/Tel: + 32.2.411.48.28.

Česká republika

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Magyarország

Laboratoires SMB S.A.

Tel.: + 32.2.411.48.28.

Danmark

Laboratoires SMB S.A.

Tlf: + 32.2.411.48.28.

Malta

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Deutschland

Galephar Pharma GmbH

Tel: +49 7164 66 26

Nederland

Galephar B.V.

Tel: +31 71 562 15 02

Eesti

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Norge

Laboratoires SMB S.A.

Tlf: + 32.2.411.48.28.

Ελλάδα

Angelini Pharma Hellas SA

Τηλ: +30 210 62 69 200

Österreich

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

España

Lacer S.A.

Tel: +34 934 46 53 00

Polska

Laboratoires SMB S.A.

Tel.: + 32.2.411.48.28.

France

Laboratoires SMB S.A.

Tél: + 32.2.411.48.28.

Portugal

Tecnimede Sociedade

Técnico-Medicinal S.A.

Tel: +351 21 041 41 00

Hrvatska

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

România

Solartium Group S.r.l.

Tel: +40 21 211 71 83

Ireland

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Slovenija

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Ísland

Laboratoires SMB S.A.

Sími: + 32.2.411.48.28.

Slovenská republika

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Italia

Abiogen Pharma S.p.A.

Tel: +39 050 3154 101

Suomi/Finland

Laboratoires SMB S.A.

Puh/Tel: + 32.2.411.48.28.

Κύπρος

Synapsis Trading Limited

Τηλ: +30 210 67 26 260

Sverige

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Latvija

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

United Kingdom

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas

Naujausią išsamią informaciją apie šį vaistą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje

http://www.ema.europa.eu/.