Piperacillin/Tazobactam "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Piperacillin/Tazobactam "Sandoz" 2 g+250 mg pulver til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2 g+250 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Piperacillin/Tazobactam "Sandoz" 2 g+250 mg pulver til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39467
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g

pulver til infusionsvæske, opløsning

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g/0,5 g

pulver til infusionsvæske, opløsning

piperacillin/tazobactam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Sådan skal du bruge Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Piperacillin tilhører den gruppe lægemidler, der kaldes ”bredspektrede penicillinantibiotika”. Det kan

slå mange forskellige bakterier ihjel. Tazobactam kan forebygge, at visse resistente bakterier overlever

virkningen af piperacillin. Det betyder, at flere typer af bakterier bliver slået ihjel, når piperacillin og

tazobactam gives sammen.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz anvendes hos voksne og unge til at behandle bakterieinfektioner,

herunder infektioner i lungerne, urinvejene (nyrer og blære), maven, huden eller blodet.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz kan anvendes til at behandle bakterieinfektioner hos patienter med

lavt antal hvide blodlegemer (nedsat modstandsdygtighed over for infektioner).

Piperacillin/Tazobactam Sandoz anvendes til børn i alderen 2-12 år til at behandle infektioner i maven

såsom blindtarmsbetændelse, bughindebetændelse (infektion af væsken i mavens organer og deres

membraner) samt betændelse i galdeblæren. Piperacillin/Tazobactam Sandoz kan anvendes til at

behandle bakterieinfektioner hos patienter med lavt antal hvide blodlegemer (nedsat

modstandsdygtighed over for infektioner).

Ved visse alvorlige infektioner kan lægen overveje at bruge Piperacillin/Tazobactam Sandoz sammen

med andre antibiotika.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Brug ikke Piperacillin/Tazobactam Sandoz:

hvis du er allergisk over for piperacillin eller tazobactam eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i afsnit 6).

hvis du er allergisk over for antibiotika kendt som penicilliner, cefalosporiner eller andre

betalaktamase-hæmmere, da du kan være overfølsom over for Piperacillin/Tazobactam Sandoz.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Piperacillin/Tazobactam Sandoz:

hvis du har allergier. Hvis du har flere allergier, skal du huske at sige det til lægen eller en

anden sundhedsfaglig person, inden du får dette lægemiddel.

hvis du har diarré før behandlingen, eller hvis du får diarré under eller efter behandlingen. I så

tilfælde skal du straks fortælle det til lægen eller en anden sundhedsfaglig person. Brug ikke

nogen former for medicin mod diarré uden først at have talt med din læge.

hvis du har et lavt kaliumniveau i blodet. Din læge vil måske tjekke din nyrefunktion, inden du

tager dette lægemiddel, og kan tage regelmæssige blodprøver under behandlingen.

hvis du har nyre- eller leverproblemer eller er i hæmodialyse. Din læge vil måske tjekke din

nyrefunktion, inden du tager dette lægemiddel, og kan tage regelmæssige blodprøver under

behandlingen.

hvis du tager visse andre lægemidler (kaldet antikoagulantia), som hindrer for hurtig

blodstørkning (se også ”Brug af anden medicin sammen med Piperacillin/Tazobactam Sandoz”

i denne indlægsseddel), eller hvis du får uventet blødning under behandlingen. I så tilfælde skal

du straks fortælle det til lægen eller en anden sundhedsfaglig person.

hvis du får kramper under behandlingen. I så tilfælde skal du fortælle det til lægen eller en

anden sundhedsfaglig person.

hvis du tror, at du har fået en ny infektion, eller at en eksisterende infektion er blevet forværret.

I så tilfælde skal du fortælle det til lægen eller en anden sundhedsfaglig person.

Børn under 2 år

Piperacillin/tazobactam frarådes til børn under 2 år, da der ikke findes tilstrækkelige data om

sikkerheden og effekten.

Brug af anden medicin sammen med Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle lægemidler kan påvirke effekten af piperacillin og tazobactam og omvendt.

Disse omfatter:

medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan øge den tid, det tager for piperacillin og

tazobactam at forlade din krop.

medicin, der fortynder dit blod, eller som anvendes til at behandle blodpropper (f.eks. heparin,

warfarin eller acetylsalicylsyre).

medicin, der får dine muskler til at slappe af under en operation. Fortæl det til lægen, hvis du

skal i fuld bedøvelse.

methotrexat (et lægemiddel, der bruges til at behandle kræft, gigt eller psoriasis). Piperacillin og

tazobactam kan øge den tid, det tager for methotrexat at forlade din krop.

medicin, der sænker kaliumniveauet i blodet (f.eks. tabletter, der øger vandladningen, eller visse

lægemidler mod kræft).

medicin, der indeholder de andre antibiotika tobramycin eller gentamycin. Fortæl det til lægen,

hvis du har nyreproblemer.

Indvirkning på laboratorieprøver

Fortæl lægen eller laboratoriepersonalet, at du tager Piperacillin/Tazobactam Sandoz, hvis du skal

aflevere en blod- eller urinprøve.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller en anden sundhedsfaglig person til råds, før du får dette lægemiddel.

Din læge vil beslutte, om Piperacillin/Tazobactam Sandoz er den rette behandling for dig.

Piperacillin og tazobactam kan overføres til en baby i livmoderen eller gennem modermælken. Hvis

du ammer, vil din læge beslutte, om Piperacillin/Tazobactam Sandoz er den rette behandling for dig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brugen af Piperacillin/Tazobactam Sandoz forventes ikke at påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til

at færdes sikkert i trafikken.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g indeholder

4,72 mmol (109 mg) natrium.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g/0,5 g indeholder

9,44 mmol (217 mg) natrium.

Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du bruge Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Din læge eller en anden sundhedsfaglig person vil give dig denne medicin som en infusion (et drop i

30 minutter) i en af dine blodårer.

Dosis

Den dosis medicin, du får, afhænger af, hvad du behandles for, din alder, og om du har nyreproblemer

eller ej.

Voksne og unge på 12 år og derover

Den sædvanlige dosis er 4 g/0,5 g piperacillin/tazobactam indgivet hver 6.-8. time, og dosis indgives i

en blodåre (direkte ind i blodbanen).

Børn på 2-12 år

Den sædvanlige dosis hos børn med maveinfektioner er 100 mg/12,5 mg piperacillin/tazobactam pr.

kg legemsvægt indgivet hver 8. time, og dosis indgives i en blodåre (direkte ind i blodbanen). Den

sædvanlige dosis hos børn med lavt antal hvide blodlegemer er 80 mg/10 mg piperacillin/tazobactam

pr. kg legemsvægt indgivet hver 6. time, og dosis indgives i en blodåre (direkte ind i blodbanen).

Din læge beregner dosis ud fra dit barns vægt, men den enkelte dosis vil ikke overstige 4 g/0,5 g

Piperacillin/Tazobactam Sandoz.

Du vil blive behandlet med Piperacillin/Tazobactam Sandoz, indtil tegnene på infektion er helt

forsvundet (5-14 dage).

Patienter med nyreproblemer

Din læge kan blive nødt til at nedsætte din dosis af Piperacillin/Tazobactam Sandoz, eller give dig

medicinen mindre hyppigt. Din læge kan også teste dit blod for at sikre, at du bliver behandlet med

den rette dosis, især hvis du skal tage medicinen i længere tid.

Hvis du har fået for meget Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Da Piperacillin/Tazobactam Sandoz bliver indgivet af en læge eller en anden sundhedsfaglig person,

er det usandsynligt, at du får en forkert dosis. Hvis du alligevel oplever bivirkninger såsom kramper,

eller hvis du tror, at du har fået for meget, skal du straks informere din læge.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Piperacillin/Tazobactam Sandoz

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at få Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Hvis du tror, at du mangler at få en dosis Piperacillin/Tazobactam Sandoz, skal du straks fortælle det

til din læge eller en anden sundhedsfaglig person.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt en læge omgående

, hvis du får en eller flere af disse potentielt farlige bivirkninger af

Piperacillin/Tazobactam Sandoz:

De alvorlige bivirkninger af Piperacillin/Tazobactam Sandoz er (med hyppigheden angivet i

parentes):

alvorligt hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom, bulløs dermatitis (ikke kendt), toksisk

epidermal nekrolyse (sjælden)), som starter på kroppen som rødlige afgrænsede pletter eller

runde plamager ofte med en blære i midten. Andre symptomer er sår i munden, i svælget, i

næsen, på arme og ben eller kønsorganer samt øjenbetændelse (røde og hævede øjne). Udslættet

kan udvikle sig til mange blærer eller hudafskalning og kan være livstruende.

alvorlig allergisk sygdom, som kan være dødelig (lægemiddelreaktion med eosinofili og

systemiske symptomer), og som kan berøre huden og vigtigst af alt andre organer under huden,

såsom nyrerne og leveren (ikke kendt)

en hudsygdom (akut generaliseret eksantematøs pustulose), der er ledsaget af feber, og som

viser sig som en masse bittesmå væskefyldte blærer på store områder med hævet og rød hud

(ikke kendt)

hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre dele af kroppen (ikke kendt)

stakåndethed, hvæsen eller vejrtrækningsbesvær (ikke kendt)

alvorligt udslæt eller nældefeber (ikke almindelig), kløe eller udslæt på huden (almindelig)

gulfarvning af øjne eller hud (ikke kendt)

beskadigede blodlegemer (tegn herpå omfatter: forpustet, når du ikke forventer det, rød eller

brun urin (ikke almindelig), næseblod (sjælden) og små blå mærker (ikke kendt), alvorligt fald i

antallet af hvide blodlegemer (sjælden))

svær eller vedvarende diarré ledsaget af feber eller svækkelse (sjælden)

Tal med lægen eller andet sundhedspersonale, hvis en eller flere af

følgende

bivirkninger bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede):

diarré

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

gærsvampinfektion

fald i antallet af blodplader og røde blodlegemer eller blodpigment/hæmoglobin, unormalt

laboratorietestresultat (positiv direkte antiglobulintest), forlænget blodstørkningstid (forlænget

aktiveret partiel tromboplastintid)

nedsat mængde af protein i blodet

hovedpine, søvnløshed

mavesmerter, opkastning, kvalme, forstoppelse, mavebesvær

øget mængde af leverenzymer i blodet

unormale blodprøveresultater for nyrerne

feber, reaktion på indsprøjtningsstedet

hududslæt, kløe

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

fald i antallet af hvide blodlegemer (leukopeni), forlænget blodstørkningstid (forlænget

protrombintid)

fald i kaliumniveauet i blodet, fald i niveauet af blodsukker

lavt blodtryk, betændelse i blodårerne (føles som ømhed eller rødme i det berørte område),

rødme i huden

øget mængde af bilirubin (et blodpigments nedbrydningsprodukt)

hudreaktioner med rødme, dannelse af hudlæsioner, nældefeber

led- og muskelsmerter

kulderystelser

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):

kraftigt fald i antallet af hvide blodlegemer, næseblod

alvorlig infektion i tyktarmen, betændelse i mundens slimhinde

afskalning af hudens øverste lag over hele kroppen (toksisk epidermal nekrolyse)

Bivirkninger, hvis hyppighed ikke er kendt

(kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data):

allergisk reaktion og alvorlig allergisk reaktion

nedsat nyrefunktion og nyreproblemer

en lungesygdom, hvor der er et øget antal eosinofilocytter (en type af hvide blodlegemer) i

lungerne

Piperacillinbehandling er blevet forbundet med en øget forekomst af feber og udslæt hos patienter med

cystisk fibrose.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Uåbnede hætteglas/flasker:

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Rekonstitueret/opløst lægemiddel: Se afsnittet “Følgende oplysninger er tiltænkt læger og

sundhedspersonale” sidst i denne indlægsseddel.

Kun til engangsbrug. Overskydende opløsning bortskaffes.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Piperacillin/Tazobactam Sandoz

indeholder:

Aktive stoffer:

De aktive stoffer er piperacillin og tazobactam.

2 g/0,25 g: 1 hætteglas indeholder 2 g piperacillin (som piperacillinnatrium) og 0,25 g

tazobactam (som tazobactamnatrium).

4 g/0,5 g: 1 hætteglas eller flaske indeholder 4 g piperacillin (som piperacillinnatrium) og 0,5 g

tazobactam (som tazobactamnatrium).

Øvrige indholdsstoffer:

Dette lægemiddel indeholder ikke andre indholdsstoffer end de aktive stoffer.

Udseende og pakningstørrelser

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g er et hvidt til offwhite pulver til infusionsvæske,

opløsning, som er pakket i hætteglas. Hætteglassene er pakket i æsker.

Pakningsstørrelser: 1, 5, 10, 12 og 50 hætteglas.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g/0,5 g er et hvidt til offwhite pulver til infusionsvæske, opløsning,

som er pakket i hætteglas eller glasflasker. Hætteglassene eller flaskerne er pakket i æsker.

Pakningsstørrelser: 1, 5, 10, 12 og 50 hætteglas/flasker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Østrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

AT: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

BE: Piperacilline/tazobactam Sandoz

DK: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

EE: Piperazillin/Tazobactam Sandoz

FI: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

FR: PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ

HU: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

IE: Piperin

IT: Piperacillina e Tazobactam Sandoz

LV: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

LT: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

NL: Piperacilline/Tazobactam Sandoz

NO: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

PL: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

PT: Piperacilina + Tazobactam Sandoz

SK: Piperacilin comp. Sandoz

ES: Piperacilina/Tazobactam Sandoz

SE: Piperazillin/Tazobactam Sandoz

GB: Piperacillin/Tazobactam

Denne indlægsseddel blev senest ændret 20. december 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Efter rekonstituering (og fortynding):

Efter rekonstituering er der påvist kemisk og fysisk stabilitet efter åbning i 24 timer ved 20-25° C og i

48 timer ved 2-8° C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes med det samme, når først det er åbnet.

Hvis produktet ikke anvendes med det samme, er anvendelse af andre opbevaringsbetingelser inden

brugen på brugerens eget ansvar og må normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8º

C, medmindre

rekonstitueringen/fortyndingen er sket under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Brugervejledning

Piperacillin/Tazobactam Sandoz indgives som intravenøs infusion (drop over 30 minutter).

Intravenøs anvendelse

Rekonstituér hvert hætteglas/hver flaske med den mængde solvens, der er angivet i tabellen nedenfor,

idet der anvendes en af de forligelige solvenser til rekonstituering. Omrystes, indtil pulveret er opløst.

Ved konstant rysten sker rekonstitueringen typisk inden for 3 minutter (oplysninger vedrørende

håndtering er angivet nedenfor).

Indhold af hætteglas/flaske

Mængde af solvens*, der skal tilsættes

hætteglasset/flasken

2 g/0,25 g (2 g piperacillin og 0,25 tazobactam)

10 ml

4 g/0,5 g (4 g piperacillin og 0,5 g tazobactam)

20 ml

*Forligelige solvenser til rekonstituering:

Vand til injektionsvæsker;

9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridopløsning i vand til injektionsvæsker;

50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning i vand til injektionsvæsker;

50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning i 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridopløsning.

Den rekonstituerede opløsning bør udtrækkes af hætteglasset med en sprøjte. Når rekonstitueringen er

gennemført som beskrevet, vil det udtrukne indhold i sprøjten indeholde den mærkede mængde

piperacillin og tazobactam.

Den rekonstituerede opløsning kan yderligere fortyndes til den ønskede mængde (f.eks. 50 ml til 150

ml) med et af følgende forligelige solvenser:

9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridopløsning i vand til injektionsvæsker;

50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning i vand til injektionsvæsker;

60 mg/ml (6 %) dextranopløsning (dextran af grad 40) i 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridopløsning.

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes eller administreres med aminoglykosider. Blandingen af

betalaktam-antibiotika med et aminoglykosid

in vitro

kan medføre væsentlig inaktivering af

aminoglykosidet.

Piperacillin/tazobactam bør ikke blandes med andre stoffer i en sprøjte eller infusionsflaske, da

forligeligheden ikke er fastlagt.

Piperacillin/tazobactam

skal administreres via et infusionssæt, der er adskilt fra andre lægemidler,

medmindre der er påvist forligelighed.

På grund af kemisk ustabilitet må piperacillin/tazobactam ikke anvendes sammen med opløsninger,

der kun indeholder natriumhydrogencarbonat.

Ringer-laktatopløsning (Hartmanns) er ikke forligelig med piperacillin/tazobactam.

Piperacillin/tazobactam bør ikke tilsættes blodprodukter eller albumin-hydrolysater.

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 g Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Vials Contain Particulate Matter

Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 g Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Vials Contain Particulate Matter

Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 g by AuroMedics Pharma: Recall: Exposure to particulate matter may result in local irritation/swelling or more serious outcomes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Zerbaxa (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Zerbaxa (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Zerbaxa (Active substance: ceftolozane / tazobactam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3914 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3772/T/17

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Zerbaxa (Merck Sharp and Dohme Limited)

Zerbaxa (Merck Sharp and Dohme Limited)

Zerbaxa (Active substance: ceftolozane / tazobactam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2997 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety