Piperacillin/Tazobactam "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Piperacillin/Tazobactam "Sandoz" 2 g+250 mg pulver til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2 g+250 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Piperacillin/Tazobactam "Sandoz" 2 g+250 mg pulver til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39467
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g

pulver til infusionsvæske, opløsning

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g/0,5 g

pulver til infusionsvæske, opløsning

piperacillin/tazobactam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Sådan skal du bruge Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Piperacillin tilhører den gruppe lægemidler, der kaldes ”bredspektrede penicillinantibiotika”. Det kan

slå mange forskellige bakterier ihjel. Tazobactam kan forebygge, at visse resistente bakterier overlever

virkningen af piperacillin. Det betyder, at flere typer af bakterier bliver slået ihjel, når piperacillin og

tazobactam gives sammen.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz anvendes hos voksne og unge til at behandle bakterieinfektioner,

herunder infektioner i lungerne, urinvejene (nyrer og blære), maven, huden eller blodet.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz kan anvendes til at behandle bakterieinfektioner hos patienter med

lavt antal hvide blodlegemer (nedsat modstandsdygtighed over for infektioner).

Piperacillin/Tazobactam Sandoz anvendes til børn i alderen 2-12 år til at behandle infektioner i maven

såsom blindtarmsbetændelse, bughindebetændelse (infektion af væsken i mavens organer og deres

membraner) samt betændelse i galdeblæren. Piperacillin/Tazobactam Sandoz kan anvendes til at

behandle bakterieinfektioner hos patienter med lavt antal hvide blodlegemer (nedsat

modstandsdygtighed over for infektioner).

Ved visse alvorlige infektioner kan lægen overveje at bruge Piperacillin/Tazobactam Sandoz sammen

med andre antibiotika.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Brug ikke Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

hvis du er allergisk over for piperacillin eller tazobactam eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Piperacillin/Tazobactam Sandoz angivet i afsnit 6

hvis du er allergisk over for antibiotika kendt som penicilliner, cefalosporiner eller andre

betalaktamase-hæmmere, da du kan være overfølsom over for Piperacillin/Tazobactam Sandoz.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken før du bruger Piperacillin/Tazobactam Sandoz:

hvis du har allergier. Hvis du har flere allergier, skal du huske at sige det til lægen eller en

anden sundhedsfaglig person, inden du får dette lægemiddel.

hvis du har diarré før behandlingen, eller hvis du får diarré under eller efter behandlingen. I så

tilfælde skal du straks fortælle det til lægen eller en anden sundhedsfaglig person. Brug ikke

nogen former for medicin mod diarré uden først at have talt med din læge

hvis du har et lavt kaliumniveau i blodet. Din læge vil måske tjekke din nyrefunktion, inden du

tager dette lægemiddel, og kan tage regelmæssige blodprøver under behandlingen.

hvis du har nyre- eller leverproblemer eller er i hæmodialyse. Din læge vil måske tjekke din

nyrefunktion, inden du tager dette lægemiddel, og kan tage regelmæssige blodprøver under

behandlingen.

hvis du tager visse andre lægemidler (kaldet antikoagulantia), som hindrer for hurtig

blodstørkning (se også ”Brug af anden medicin sammen med Piperacillin/Tazobactam Sandoz”

i denne indlægsseddel), eller hvis du får uventet blødning under behandlingen. I så tilfælde skal

du straks fortælle det til lægen eller en anden sundhedsfaglig person.

hvis du får kramper under behandlingen. I så tilfælde skal du fortælle det til lægen eller en

anden sundhedsfaglig person.

hvis du tror, at du har fået en ny infektion, eller at en eksisterende infektion er blevet forværret.

I så tilfælde skal du fortælle det til lægen eller en anden sundhedsfaglig person.

Børn under 2 år

Piperacillin/tazobactam frarådes til børn under 2 år, da der ikke findes tilstrækkelige data om

sikkerheden og effekten.

Brug af anden medicin sammen med Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle lægemidler kan påvirke effekten af piperacillin og tazobactam og omvendt.

Disse omfatter:

medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan øge den tid, det tager for piperacillin og

tazobactam at forlade din krop.

medicin, der fortynder dit blod, eller som anvendes til at behandle blodpropper (f.eks. heparin,

warfarin eller acetylsalicylsyre).

medicin, der får dine muskler til at slappe af under en operation. Fortæl det til lægen, hvis du

skal i fuld bedøvelse.

methotrexat (et lægemiddel, der bruges til at behandle kræft, gigt eller psoriasis). Piperacillin og

tazobactam kan øge den tid, det tager for methotrexat at forlade din krop.

medicin, der sænker kaliumniveauet i blodet (f.eks. tabletter, der øger vandladningen, eller visse

lægemidler mod kræft).

medicin, der indeholder de andre antibiotika tobramycin eller gentamycin. Fortæl lægen, hvis

du har nyreproblemer.

Indvirkning på laboratorieprøver

Fortæl det til lægen eller laboratoriepersonalet, at du tager Piperacillin/Tazobactam Sandoz, hvis du

skal aflevere en blod- eller urinprøve.

Graviditet og amning

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller en anden sundhedsfaglig person til råds, før du får dette lægemiddel.

Din læge vil beslutte, om Piperacillin/Tazobactam Sandoz er den rette behandling for dig.

Piperacillin og tazobactam kan overføres til en baby i livmoderen eller gennem modermælken. Hvis

du ammer, vil din læge beslutte, om Piperacillin/Tazobactam Sandoz er den rette behandling for dig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brugen af Piperacillin/Tazobactam Sandoz forventes ikke at påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til

at færdes sikkert i trafikken.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g indeholder

4,72 mmol (109 mg) natrium.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g/0,5 g indeholder

9,44 mmol (217 mg) natrium.

Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du bruge Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Din læge eller en anden sundhedsfaglig person vil give dig denne medicin som en infusion (et drop i

30 minutter) i en af dine blodårer. Den dosis medicin, du får, afhænger af, hvad du behandles for, din

alder, og om du har nyreproblemer eller ej.

Voksne og unge på 12 år og derover

Den sædvanlige dosis er 4 g/0,5 g piperacillin/tazobactam indgivet hver 6.-8. time, og dosis indgives i

en blodåre (direkte ind i blodbanen).

Børn på 2-12 år

Den sædvanlige dosis hos børn med maveinfektioner er 100 mg/12,5 mg piperacillin/tazobactam pr.

kg legemsvægt indgivet hver 8. time, og dosis indgives i en blodåre (direkte ind i blodbanen). Den

sædvanlige dosis hos børn med lavt antal hvide blodlegemer er 80 mg/10 mg piperacillin/tazobactam

pr. kg legemsvægt indgivet hver 6. time, og dosis indgives i en blodåre (direkte ind i blodbanen).

Din læge beregner dosis ud fra dit barns vægt, men den enkelte dosis vil ikke overstige 4 g/0,5 g

Piperacillin/Tazobactam Sandoz.

Du vil blive behandlet med Piperacillin/Tazobactam Sandoz, indtil tegnene på infektion er helt

forsvundet (5-14 dage).

Patienter med nyreproblemer

Din læge kan blive nødt til at nedsætte din dosis af Piperacillin/Tazobactam Sandoz, eller give dig

medicinen mindre hyppigt. Din læge kan også teste dit blod for at sikre, at du bliver behandlet med

den rette dosis, især hvis du har taget medicinen i længere tid.

Hvis du har fået for meget Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Da Piperacillin/Tazobactam Sandoz bliver indgivet af en læge eller en anden sundhedsfaglig person,

er det usandsynligt, at du får en forkert dosis. Hvis du alligevel oplever bivirkninger såsom kramper,

eller hvis du tror, at du har fået for meget, skal du straks informere din læge.

Kontak lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Piperacillin/Tazobactam Sandoz

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at få Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Hvis du tror, at du mangler at få en dosis Piperacillin/Tazobactam Sandoz, skal du straks fortælle det

til din læge eller en anden sundhedsfaglig person.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt en læge omgående

, hvis du får en eller flere af disse potentielt farlige bivirkninger af

Piperacillin/Tazobactam Sandoz:

Piperacillin/Tazobactam Sandoz´ alvorlige bivirkninger er (med hyppigheden angivet i

parentes):

alvorligt hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom (ikke kendt), toksisk epidermal nekrolyse

(sjælden)), som starter på kroppen som rødlige afgrænsede pletter eller runde plamager ofte med

en blære i midten. Andre symptomer er sår i munden, i svælget, i næsen, på arme og ben eller

kønsorganer samt øjenbetændelse (røde og hævede øjne). Udslættet kan udvikle sig til mange

blærer og hudafskalning og kan være livstruende.

hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre dele af kroppen (ikke kendt)

stakåndethed, hvæsen eller vejrtrækningsbesvær (ikke kendt)

alvorligt udslæt eller nældefeber (ikke almindelig), kløe eller udslæt på huden (almindelig)

gulfarvning af øjne eller hud (ikke kendt)

beskadigede blodlegemer (tegn herpå omfatter: forpustet, når du ikke forventer det, rød eller

brun urin (ikke almindelig), næseblod (sjælden) og blå mærker (ikke kendt), alvorligt fald i

antallet af hvide blodlegemer (sjælden))

svær eller vedvarende diarré ledsaget af feber eller svækkelse (sjælden)

Tal med lægen eller andet sundhedspersonale, hvis en eller flere af

følgende

bivirkninger bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede):

diarré

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

gærsvampinfektion

fald i antallet af blodplader og røde blodlegemer

øget tid til blodstørkning

unormalt laboratorietestresultat (positiv direkte antiglobulin test)

nedsat mængde af protein i blodet

hovedpine, søvnløshed

mavesmerter, opkastning, kvalme, forstoppelse, mavebesvær

øget mængde af leverenzymer i blodet

unormale blodprøveresultater for nyrerne

feber, reaktion på indsprøjtningsstedet

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

fald i antallet af hvide blodlegemer

fald i kaliumniveauet i blodet, fald i niveauet af blodsukker

lavt blodtryk, betændelse i blodårerne (føles som ømhed eller rødme i det berørte område),

rødme i huden

øget mængde af bilirubin (et blodpigments nedbrydningsprodukt)

led- og muskelsmerter

kulderystelser

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):

slimhindebetændelse i munden

Bivirkninger, hvis hyppighed ikke er kendt

(kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data):

øget antal blodplader

leverbetændelse

nyresvigt, nyrebetændelse.

Piperacillinbehandling er blevet forbundet med en øget forekomst af feber og udslæt hos patienter med

cystisk fibrose.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Pulver:

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Rekonstitueret/opløst lægemiddel: Se afsnittet “Følgende oplysninger er kun til læger og

sundhedspersonale” sidst i denne indlægsseddel.

Kun til engangsbrug. Overskydende opløsning bortskaffes.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Piperacillin/Tazobactam Sandoz

indeholder

Aktive stoffer:

De aktive stoffer er piperacillin (som natriumsalt) og tazobactam (som natriumsalt).

2 g/0,25 g: 1 hætteglas indeholder 2 g piperacillin (som natriumsalt) og 0,25 g tazobactam (som

natriumsalt).

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

4 g/0,5 g: 1 hætteglas eller flaske indeholder 4 g piperacillin (som natriumsalt) og 0,5 g

tazobactam (som natriumsalt).

Øvrige indholdsstoffer:

Dette lægemiddel indeholder ikke andre indholdsstoffer end de aktive stoffer.

Udseende og pakningstørrelse

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g er et hvidt til offwhite pulver til infusionsvæske,

opløsning, som er pakket i hætteglas. Hætteglassene er pakket i æsker. Hver æske indeholder 1, 5, 10,

12 eller 50 hætteglas. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g/0,5 g er et hvidt til offwhite pulver til infusionsvæske, som er

pakket i hætteglas eller glasflasker. Hætteglassene eller flaskerne er pakket i æsker. Hver æske

indeholder 1, 5, 10, 12 eller 50 hætteglas eller glasflasker. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Østrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

AT: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

BE: Piperacilline/tazobactam Sandoz

DK: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

EE: Piperazillin/Tazobactam Sandoz

FI: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

FR: PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ

HU: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

IE: Piperin

IT: Piperacillina e Tazobactam Sandoz

LV: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

LT: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

NL: Piperacilline/Tazobactam Sandoz

NO: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

PL: Piperacillin/Tazobactam Sandoz

PT: Piperacilina + Tazobactam Sandoz

SK: Piperacilin comp. Sandoz

ES: Piperacilina/Tazobactam Sandoz

SE: Piperazillin/Tazobactam Sandoz

GB: Piperacillin/Tazobactam

Denne indlægsseddel blev senest revideret 24. november 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Efter rekonstituering (og fortynding):

Efter rekonstituering er der påvist kemisk og fysisk stabilitet efter åbning i 24 timer ved 20-25° C og i

48 timer ved 2-8° C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes med det samme.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Anvendelse af andre opbevaringsbetingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer

ved 2-8º

C, medmindre rekonstitueringen/fortyndingen er sket under kontrollerede og validerede

aseptiske forhold.

Brugervejledning

Piperacillin/Tazobactam Sandoz indgives som intravenøs infusion (drop over 30 minutter).

Intravenøs anvendelse

Rekonstituér hvert hætteglas med den mængde solvens, der er angivet i tabellen nedenfor, idet der

anvendes en af de forligelige solvenser til rekonstituering. Omrystes, indtil pulveret er opløst. Ved

konstant rysten sker rekonstitueringen typisk inden for 3 minutter (oplysninger vedrørende håndtering

er angivet nedenfor).

Indhold af hætteglas

Mængde af solvens*, der skal tilsættes

hætteglasset

2 g/0,25 g (2 g piperacillin og 0,25 tazobactam)

10 ml

4 g/0,5 g (4 g piperacillin og 0,5 g tazobactam)

20 ml

*Forligelige solvenser til rekonstituering:

Vand til injektionsvæsker;

9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridopløsning i vand til injektionsvæsker;

50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning i vand til injektionsvæsker;

50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning i 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridopløsning.

Den rekonstituerede opløsning bør udtrækkes af hætteglasset med en sprøjte. Når rekonstitueringen er

gennemført som beskrevet, vil det udtrukne indhold i sprøjten indeholde den mærkede mængde

piperacillin og tazobactam.

Den rekonstituerede opløsning kan yderligere fortyndes til den ønskede mængde (f.eks. 50 ml til 150

ml) med et af følgende forligelige solvenser:

9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridopløsning i vand til injektionsvæsker;

50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning i vand til injektionsvæsker;

60 mg/ml (6 %) dextranopløsning (dextran af grad 40) i 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridopløsning.

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes eller administreres med aminoglykosider. Blandingen af

betalaktam-antibiotika med et aminoglykosid

in vitro

, kan medføre væsentlig inaktivering af

aminoglykosidet.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz bør ikke blandes med andre stoffer i en sprøjte eller infusionsflaske,

da forligeligheden ikke er fastlagt.

Piperacillin/tazobactam

skal administreres via et infusionssæt, der er adskilt fra andre lægemidler,

medmindre der er påvist forligelighed.

På grund af kemisk ustabilitet må piperacillin/tazobactam ikke anvendes sammen med opløsninger,

der kun indeholder natriumhydrogencarbonat.

Ringer-laktatopløsning (Hartmanns) er ikke forligelig med piperacillin/tazobactam.

Piperacillin/tazobactam bør ikke tilsættes blodprodukter eller albumin-hydrolysater.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

15-3-2018

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Zosyn (piperacillin and tazobactam for injection) are antibiotics used to treat bacterial infections. Flagyl and Zosyn are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Zosyn is a combination of a penicillin-class antibacterial and a beta-lactamase inhibitor.

US - RxList

21-12-2017

SULFACETAMIDE SODIUM Solution [Sandoz Inc.]

SULFACETAMIDE SODIUM Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Sandoz Inc]

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, For Solution [Mylan Institutional LLC]

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, For Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

AMPICILLIN (Ampicillin Sodium) Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc]

AMPICILLIN (Ampicillin Sodium) Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Hospira, Inc]

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Hospira, Inc]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

DIVALPROEX SODIUM DELAYED RELEASE (SPRINKLE) (Divalproex Sodium) Capsule [Sandoz Inc.]

DIVALPROEX SODIUM DELAYED RELEASE (SPRINKLE) (Divalproex Sodium) Capsule [Sandoz Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

NAFCILLIN SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc]

NAFCILLIN SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

31-8-2017

AMPICILLIN (Ampicillin Sodium) Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

AMPICILLIN (Ampicillin Sodium) Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

Updated Date: Aug 31, 2017 EST

US - DailyMed

15-5-2017

piperacillin and tazobactam (Zosyn)

piperacillin and tazobactam (Zosyn)

Title: piperacillin and tazobactam (Zosyn)Category: MedicationsCreated: 3/2/2005 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/15/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet