Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml 22,7 mg/ml peritonealdialysevæske
 • Dosering:
 • 22,7 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • peritonealdialysevæske
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml 22,7 mg/ml peritonealdialysevæske
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30919
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ml, peritonealdialysevæske

Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ml, peritonealdialysevæske

Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ml, peritonealdialysevæske

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Physioneal 40

Sådan bliver du behandlet med Physioneal 40

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Physioneal 40 er en peritonealdialysevæske. Den fjerner vand og affaldsprodukter fra blodet. Den

korrigerer også unormale niveauer af forskellige blodkomponenter. Physioneal 40 indeholder

forskellige niveauer af glucose (13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml eller 38,6 mg/ml). Jo højere koncentration af

glucose der er i opløsningen, desto større mængde vand vil der blive fjernet fra blodet.

Du kan få Physioneal 40 til behandling af:

enten akut eller kronisk nyresvigt

alvorlig vandretention

alvorlige forstyrrelser i syreholdigheden eller alkaliteten (pH) samt saltindholdet i blodet

visse typer af medicinforgiftning, hvor ingen anden behandling er mulig.

Physioneal 40 opløsning har en surhedsgrad (pH) tæt på dit blods. Derfor kan det være specielt

nyttigt, hvis du får indløbssmerter eller ubehag med andre mere syreholdige peritonealdialysevæsker.

2.

Det skal du vide om Physioneal 40

Din læge skal overvåge dig, første gang du bruger dette produkt.

Brug IKKE Physioneal 40

Hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Physioneal 40

(angivet i afsnit 6).

Hvis du har en defekt, der påvirker din bugvæg eller bughule, og som ikke kan udbedres eller

som øger risikoen for infektion.

Hvis du har et kendt tab af peritoneal funktion, der skyldes ardannelse på bughinden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Physioneal 40.

Vær særlig forsigtig:

Hvis du har alvorlige problemer med din bugvæg eller bughule. For eksempel hvis du har brok,

eller en kronisk infektion eller en betændelsestilstand, der påvirker dine tarme.

Hvis du har fået en transplantation af hovedpulsåren.

Hvis du lider af åndedrætsbesvær.

Hvis du får mavesmerter, feber eller bemærker uklar udløbsvæske, eller hvis der er partikler i

udløbsvæsken. Dette kan være et tegn på betændelse i bughinden (peritonitis) eller infektion.

Du skal straks kontakte din læge. Notér batchnummeret på poserne du har brugt og tag dem

med til lægen sammen med posen med dræn. Lægen vil afgøre, om behandlingen skal standses,

eller om der skal startes en korrigerende behandling. Hvis du for eksempel har en infektion, kan

lægen tage nogle prøver for at finde ud af, hvilket antibiotikum der er bedst. Indtil din læge ved,

hvilken infektion du har, kan lægen give dig antibiotika, som virker mod en lang række

forskellige bakterier. Dette kaldes bredspektret antibiotika.

Hvis du har et højt indhold af lactat i dit blod. Du har forhøjet risiko for lactatacidose, hvis:

du har meget lavt blodtryk

du har en infektion i dit blod

du har akut nyresvigt

du har en arvelig metabolisk sygdom

du tager metformin (medicin der bruges til at behandle diabetes)

du tager medicin til behanding af HIV, specielt medicin kaldet NRTI’er.

Hvis du har diabetes og bruger denne opløsning, skal dosis af den medicin der regulerer dit blodsukker

(f.eks. insulin) evalueres regelmæssigt. Især når peritonealdialysebehandlingen startes eller ændres,

kan det være nødvendigt at justere dosis af din diabetesmedicin.

Hvis du har allergi over for majsstivelse som kan føre til overfølsomhedsreaktioner, herunder en alvorlig

allergisk reaktion kaldet anafylaksi. Stop straks infusionen og dræn opløsningen fra bughulen.

Hvis du har et højt indhold af parathyreoideahormon i dit blod pga. nyresygdom. Det lave

indhold af calcium i Physioneal 40 kan forværre hyperparathyreoidisme. Din læge vil overvåge

dit blods indhold af parathyreoideahormon.

Du skal – eventuelt sammen med din læge – registrere din væskebalance og din vægt. Din læge

vil måle dine blodparametre regelmæssigt. Særligt salte (f. eks. hydrogencarbonat, kalium,

magnesium, calcium og fosfat), parathyreoideahormon og lipider.

Hvis du har et højt indhold af hydrogencarbonat i dit blod.

Med ikke at bruge mere væske, end din læge har ordineret. Symptomer på overinfusion er

udspiling af maven, følelse af mæthed og åndenød.

Din læge vil regelmæssigt kontrollere mængden af kalium i dit blod. Hvis det bliver for lavt kan

din læge give dig kaliumchlorid.

Forkert kobling eller primingrækkefølge kan resultere i infusion af luft i bughulen, som kan

give mavesmerter og/eller peritonitis.

Hvis du infunderer en ikke blandet opløsning, bør du straks dræne opløsningen og anvende en

ny blandet pose.

En sygdom, kaldet indkapslende peritoneal sklerose (EPS), er en kendt, sjælden komplikation

til peritonealdialysebehandling. Du skal – eventuelt sammen med din læge – være opmærksom

på denne mulige komplikation. EPS giver:

betændelse i din mave

fortykkelse af tarmene, hvilket kan give mavesmerter, udspiling af maven eller

opkastning. EPS kan være dødeligt.

Børn

Din læge vil vurdere ricisi og fordele ved at anvende denne medicin, hvis du er under 18 år.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug af anden medicin sammen med Physioneal 40

Fortæl altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Hvis du bruger anden medicin, kan det være nødvendigt, at din læge øger dosis af denne

medicin. Dette skyldes, at peritonealdialysebehandling øger udskillelsen af noget medicin.

Vær forsigtig hvis du bruger hjertemedicin kaldet hjerteglykosider (f.eks. digoxin). Du kan:

have brug for tilskud af kalium og calcium

udvikle uregelmæssig hjerterytme (arytmi)

din læge vil overvåge dig omhyggeligt under behandlingen, specielt dit kaliumniveau.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Lægen vil tage

stilling til, om denne behandling er egnet eller ikke egnet for dig.

Trafik og arbejdssikkerhed

Denne behandling kan give træthed, sløret syn eller svimmelhed. Du må ikke køre bil eller betjene

maskiner, hvis du er påvirket.

3.

Sådan bliver du behandlet med Physioneal 40

Physioneal 40 skal indgives i bughulen. Bughulen er hulrummet i din mave mellem din hud og

bughinden. Bughinden er den membran, som omgiver dine indre organer som dine tarme og lever.

Det må ikke indgives i en vene.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som anvist af sundhedspersonalet, der er specialiseret i

peritonealdialyse. Spørg lægen, hvis du ikke er sikker.

Hvis posen er beskadiget, skal du kassere den.

Hvor meget og hvor ofte

Din læge vil ordinere den relevante glucosestyrke og antallet af poser, du skal bruge hver dag.

Brug til børn og unge

Hvis du er under 18 år gammel, vil din læge omhyggeligt vurdere brugen af dette lægemiddel.

Hvis du holder op med at bruge Physioneal 40

Peritonealedialyse må kun afbrydes efter aftale med din læge. Hvis du ophører med behandlingen, kan

det have livstruende konsekvenser.

Indgivelsesmåde

Før brug,

Opvarm posen til 37 ºC. Brug den varmeplade, der er specielt beregnet til dette formål. Posen

må aldrig nedsænkes i vand. Der må aldrig bruges mikrobølgeovn til opvarmning af posen.

Brug aseptisk teknik gennem hele indgivelsen, som du har lært i din træning.

Før start på et skift skal du sikre, at du rengør dine hænder og det område hvor skiftet foretages.

Før yderposen åbnes, skal du tjekke, at det er den rigtige opløsning og mængde (volumen) samt

udløbsdatoen. Løft posen for at tjekke om den lækker (overskydende væske i yderposen). Brug

ikke posen, hvis du opdager, at den lækker.

Efter du har fjernet yderposen, skal du inspicere dialyseposen for utætheder ved at trykke på

den. Tjek at brudstiften mellem kamrene ikke er knækket. Hvis brudstiften allerede er knækket,

kasseres posen. Brug ikke posen hvis du opdager, at den lækker.

Kontrollér, at opløsningen er klar. Brug ikke posen, hvis opløsningen er uklar eller indeholder

partikler.

Før start på et skift skal du sikre dig, at alle koblinger er foretaget korrekt.

Bland indholdet i de to kamre grundigt ved at knække brudstiften mellem kamrene. Vent indtil

det øvre kammers indhold er løbet fuldstændigt ned i det nedre kammer. Bland forsigtigt ved at

trykke med begge hænder på det nedre kammers vægge.

Spørg din læge eller sundhedspersonalet, hvis du har spørgsmål eller tvivl omkring dette

produkt eller hvordan det bruges.

Brug kun hver pose én gang. Kassér ubrugt opløsning.

Opløsningen skal infunderes inden for 24 timer efter blanding.

Efter brug skal du kontrollere at den drænede væske ikke er grumset.

Forligelighed med anden medicin

Din læge kan ordinere anden medicin til indsprøjtning, der tilsættes direkte i Physioneal 40 posen. I

denne situation tilsættes medicinen via medicinporten, der befinder sig på det lille kammer, inden

brudstiften mellem kamrene knækkes. Brug produktet straks, efter at medicinen er tilsat. Spørg din

læge, hvis du er i tvivl.

Hvis du bruger flere Physioneal 40 poser, end du skal inden for 24 timer

Hvis du bruger for meget Physioneal 40 kan du opleve:

udspiling af maven

mæthedsfornemmelse og/eller

åndenød.

Kontakt straks din læge. Lægen vil vejlede dig med hensyn til, hvad du skal gøre.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har brugt mere Physioneal 40 end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl straks din læge eller dialyseafdeling, hvis du oplever en af følgende:

Hypertension (blodtryk der er højere end normalt)

Hævede ankler eller ben, opsvulmede øjne, kortåndethed eller smerter i brystet (hypervolæmi)

Mavesmerter

Kulderystelser (skælven/influenzalignende symptomer), feber

Bughindebetændelse (peritonitis)

Disse er alle alvorlige bivirkninger. Du kan have behov for omgående behandling.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller dialyseafdeling. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter )

Ændring i blodprøver:

stigning i calcium (hypercalciæmi)

fald i kalium (hypokaliæmi), som kan forårsage muskelsvaghed, kramper eller unormal

hjerterytme

Svaghed, træthed

Væskeansamling (ødem)

Vægtøgning

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter )

Nedsat væskeudskillelse ved dialyse

Besvimelse, svimmelhed eller hovedpine

Uklar udløbsvæske fra bughinden, mavesmerte

Peritonealblødning, pus, hævelse eller smerte omkring kateterudgangsstedet, katetertilstopning

Kvalme, tab af appetit, fordøjelsesbesvær, luftafgang fra tarmen, tørst, tør mund

Udspiling eller betændelse i maven, skuldersmerter, brok i bughulen (lyskeknude)

Ændring i blodprøver:

mælkeacidose

forhøjet kuldioxid

øget blodsukker (hyperglykæmi)

øgning i hvide blodlegemer (eosinofili)

Besvær med at sove

Lavt blodtryk (hypotension)

Hoste

Ømhed i muskler og knogler

Hævelse af ansigtet eller halsen

Udslæt

Andre bivirkninger forbundet med peritonealdialyseproceduren

Infektion omkring kateterudgangsstedet, katetertilstopning

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale emballage.

Må ikke opbevares ved temperaturer under 4 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonetiketten og på posen efter

forkortelsen

EXP

og symbolet

. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Bortskaf Physioneal 40 på den måde, som du har fået at vide i undervisningen.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Denne indlægsseddel indeholder ikke alle oplysninger om denne medicin. Spørg din læge, hvis du har

spørgsmål eller er i tvivl om noget.

Physioneal 40 indeholder

De aktive stoffer i den

blandede

peritonealdialysevæske er:

13,6 mg/ml

22,7 mg/ml

38,6 mg/ml

Glucosemonohydrat (g/l)

15,0

25,0

42,5

svarende til vandfri glucose (g/l)

13,6

22,7

38,6

Natriumchlorid (g/l)

5,38

Calciumchloriddihydrat (g/l)

0,184

Magnesiumchloridhexahydrat (g/l)

0,051

Natriumhydrogencarbonat (g/l)

2,10

Natrium (S)-lactatopløsning (g/l)

1,68

Øvrige indholdsstoffer er vand til injektionsvæsker og kuldioxid.

Sammensætningen i mmol/l i den

blandede

opløsning er:

13,6 mg/ml

22,7 mg/ml

38,6 mg/ml

Vandfri glucose (mmol/l)

75,5

Natrium (mmol/l)

Calcium (mmol/l)

Magnesium (mmol/l)

Chlorider (mmol/l)

Hydrogencarbonat (mmol/l)

Lactat (mmol/l)

1,25

0,25

Udseende og pakningsstørrelser

Physioneal 40 er en klar, farveløs, steril opløsning til peritonealdialyse.

Physioneal 40 leveres i en tokammer PVC pose. De to kamre er adskilt fra hinanden med en

permanent forsegling. Du må kun infundere Physioneal 40, når opløsningerne fra begge kamre er

fuldstændigt blandet.

Hver pose er pakket i en yderpose og leveres i en kasse.

Indhold

Antal enheder

pr. kasse

Produkttype

Koblingstype

1,5 l

5 / 6

Enkeltpose (APD)

skrue/spydkobling

1,5 l

5 / 6

Duopose (CAPD)

skrue/spyd/Lineo-kobling

2,0 l

4 / 5

Enkeltpose (APD)

skrue/spydkobling

2,0 l

4 / 5

Duopose (CAPD)

skrue/spyd/Lineo-kobling

2,5 l

4 / 5

Enkeltpose (APD)

skrue/spydkobling

2,5 l

4 / 5

Duopose (CAPD)

skrue/spyd/Lineo-kobling

Lineo-koblingen indeholder jod.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Baxter A/S

Tobaksvejen 2A

2860 Søborg

Fremstillere

Baxter Healthcare S.A.

Moneen Road

Castlebar

County Mayo - Irland

Baxter Healthcare Ltd.

Caxton Way

Thetford, Nordfolk

IP24 3SE

Storbritannien

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2017

Du kan finde produktresuméet (information til fagpersonale) for Physioneal 40 på

www.produktresume.dk.

17-4-2018

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

March 27, 2018: Compounding Pharmacy Owner Sentenced to Five Years in Prison for $10.5 Million Health Care Fraud

March 27, 2018: Compounding Pharmacy Owner Sentenced to Five Years in Prison for $10.5 Million Health Care Fraud

March 27, 2018: Compounding Pharmacy Owner Sentenced to Five Years in Prison for $10.5 Million Health Care Fraud

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

World’s Best Cheese Recalls l’Explorateur Soft Ripened Cheese Due to Possible Health Risk

World’s Best Cheese Recalls l’Explorateur Soft Ripened Cheese Due to Possible Health Risk

World’s Best Cheeses of Armonk, NY is recalling 22 cases of Formagerie de la Brie brand, l’Explorateur soft ripened cheese because it has the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrhea, Listeri...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-4-2018

Bob’s Red Mill Natural Foods, Inc. Voluntarily Recalls Organic Amaranth Flour (22 Oz.) Because of Possible Health Risk

Bob’s Red Mill Natural Foods, Inc. Voluntarily Recalls Organic Amaranth Flour (22 Oz.) Because of Possible Health Risk

Bob’s Red Mill Natural Foods is voluntarily recalling 2,099 cases of Organic Amaranth Flour (22 oz.), after recent testing revealed the presence of Salmonella in a single LOT of Organic Amaranth Flour (22 oz.) with a Sell By date of Nov. 26, 2015.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-3-2018

Target Corporation Issues a Voluntary Recall For a Variety of Frozen Products Sold at a Single Store on Oahu

Target Corporation Issues a Voluntary Recall For a Variety of Frozen Products Sold at a Single Store on Oahu

Target Corp. (NYSE: TGT) is voluntarily recalling a number of frozen items sold at a single Target store on Oahu located at 1450 Ala Moana Blvd., Honolulu, Hawaii. The products were not held at an appropriate temperature and may be contaminated by spoilage organisms or pathogens, which could lead to serious or life-threatening illness if consumed. The recall includes items listed here (Item Listlink)) that were sold on March 23, 2018 through March 27, 2018. No illnesses have been reported to date.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-3-2018

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

The authorization classifies integrated continuous glucose monitoring devices in class II and subjects them to certain criteria called special controls

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: Report

More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: Report

Title: More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: ReportCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-4-2018

Regulatory and procedural guideline: EudraVigilance release notes v.1.12

Regulatory and procedural guideline: EudraVigilance release notes v.1.12

This document lists and briefly describes the following areas for the releases of EVWEB starting with the release on 22 November 2017.

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-4-2018

Paget Disease of the Breast (Paget's Disease of the Nipple)

Paget Disease of the Breast (Paget's Disease of the Nipple)

Title: Paget Disease of the Breast (Paget's Disease of the Nipple)Category: Diseases and ConditionsCreated: 2/22/2006 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Public submissions on scheduling matters referred to the ACMS #22, ACCS #21 and Joint ACMS-ACCS #17 meetings held in November 2017

Public submissions on scheduling matters referred to the ACMS #22, ACCS #21 and Joint ACMS-ACCS #17 meetings held in November 2017

Public submissions on interim scheduling decisions for substances referred to the November 2017 ACMS/ACCS meetings are now available

Therapeutic Goods Administration - Australia

6-4-2018

T-27 (Water) Solution [DNA Labs, Inc.]

T-27 (Water) Solution [DNA Labs, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

TGA presentation: ARCS Regulatory Affairs Interest Area Meeting, 27 March 2018

TGA presentation: ARCS Regulatory Affairs Interest Area Meeting, 27 March 2018

Presentation slides from the update on recent TGA activities given at the ARCS webinar on 27 March 2018.

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-4-2018

T-22 (Quercus Robur Whole) Solution [DNA Labs, Inc.]

T-22 (Quercus Robur Whole) Solution [DNA Labs, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

U.S. Deaths From Infectious Diseases Decline, But Not Everywhere

U.S. Deaths From Infectious Diseases Decline, But Not Everywhere

Title: U.S. Deaths From Infectious Diseases Decline, But Not EverywhereCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/28/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-3-2018

Scientists Say They Discovered a 'New Organ' in the Body

Scientists Say They Discovered a 'New Organ' in the Body

Title: Scientists Say They Discovered a 'New Organ' in the BodyCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/28/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-3-2018

ADHD Tied to Brain Size Changes in Young Children

ADHD Tied to Brain Size Changes in Young Children

Title: ADHD Tied to Brain Size Changes in Young ChildrenCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/28/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-3-2018

Global Antibiotic Use Soars as Resistance Fears Rise

Global Antibiotic Use Soars as Resistance Fears Rise

Title: Global Antibiotic Use Soars as Resistance Fears RiseCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/28/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-3-2018

Human Error to Blame for Loss of Frozen Eggs/Embryos, Fertility Center Says

Human Error to Blame for Loss of Frozen Eggs/Embryos, Fertility Center Says

Title: Human Error to Blame for Loss of Frozen Eggs/Embryos, Fertility Center SaysCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/28/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-3-2018

With E-Cigs, Flavorings May Pose the Greatest Danger

With E-Cigs, Flavorings May Pose the Greatest Danger

Title: With E-Cigs, Flavorings May Pose the Greatest DangerCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/28/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-3-2018

E-Cig Ads May Prompt Teens to Take Up Tobacco Too

E-Cig Ads May Prompt Teens to Take Up Tobacco Too

Title: E-Cig Ads May Prompt Teens to Take Up Tobacco TooCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/28/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-3-2018

Smoking While Pregnant Could Harm Child's Breathing

Smoking While Pregnant Could Harm Child's Breathing

Title: Smoking While Pregnant Could Harm Child's BreathingCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/28/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-3-2018

MRI Sheds New Light on Brain Networks Tied to Autism

MRI Sheds New Light on Brain Networks Tied to Autism

Title: MRI Sheds New Light on Brain Networks Tied to AutismCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/28/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

Sports 'Sponsorships' Hawk Junk Food to Kids

Sports 'Sponsorships' Hawk Junk Food to Kids

Title: Sports 'Sponsorships' Hawk Junk Food to KidsCategory: Health NewsCreated: 3/26/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

Bug Spray-Doused Drug Overdoses on the Rise in Indianapolis

Bug Spray-Doused Drug Overdoses on the Rise in Indianapolis

Title: Bug Spray-Doused Drug Overdoses on the Rise in IndianapolisCategory: Health NewsCreated: 3/26/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

Anti-Vaccine Movement Affecting Kids With Autism

Anti-Vaccine Movement Affecting Kids With Autism

Title: Anti-Vaccine Movement Affecting Kids With AutismCategory: Health NewsCreated: 3/26/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

Hoverboard Injuries Speeding U.S. Kids to the ER

Hoverboard Injuries Speeding U.S. Kids to the ER

Title: Hoverboard Injuries Speeding U.S. Kids to the ERCategory: Health NewsCreated: 3/26/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

Theater Workers' Head Injuries Often Go Unreported

Theater Workers' Head Injuries Often Go Unreported

Title: Theater Workers' Head Injuries Often Go UnreportedCategory: Health NewsCreated: 3/26/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

Scientists Remove Alzheimer's Brain Plaques in Mice

Scientists Remove Alzheimer's Brain Plaques in Mice

Title: Scientists Remove Alzheimer's Brain Plaques in MiceCategory: Health NewsCreated: 3/26/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

Aging Can Be Tough to Swallow

Aging Can Be Tough to Swallow

Title: Aging Can Be Tough to SwallowCategory: Health NewsCreated: 3/26/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

Do E-Cigs Really Help Smokers Quit?

Do E-Cigs Really Help Smokers Quit?

Title: Do E-Cigs Really Help Smokers Quit?Category: Health NewsCreated: 3/26/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

Fetal Exposure to Epilepsy Drug Tied to Lower School Grades Later

Fetal Exposure to Epilepsy Drug Tied to Lower School Grades Later

Title: Fetal Exposure to Epilepsy Drug Tied to Lower School Grades LaterCategory: Health NewsCreated: 3/26/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

Health Tip: Care for Pierced Ears

Health Tip: Care for Pierced Ears

Title: Health Tip: Care for Pierced EarsCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

Health Tip: Understanding Testosterone Treatment

Health Tip: Understanding Testosterone Treatment

Title: Health Tip: Understanding Testosterone TreatmentCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

Reading With Your Toddler Boosts More Than Just Language Skills

Reading With Your Toddler Boosts More Than Just Language Skills

Title: Reading With Your Toddler Boosts More Than Just Language SkillsCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

Finding the Willpower to Lose Weight

Finding the Willpower to Lose Weight

Title: Finding the Willpower to Lose WeightCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

27-3-2018

Perjeta (Roche Registration GmbH)

Perjeta (Roche Registration GmbH)

Perjeta (Active substance: pertuzumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1961 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2547/T/36

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Ocrevus (Roche Registration GmbH)

Ocrevus (Roche Registration GmbH)

Ocrevus (Active substance: ocrelizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1951 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4043/T/1

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Translarna (PTC Therapeutics International Limited)

Translarna (PTC Therapeutics International Limited)

Translarna (Active substance: ataluren) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1967 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2720/II/39

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Steglujan (Merck Sharp and Dohme Limited)

Steglujan (Merck Sharp and Dohme Limited)

Steglujan (Active substance: ertugliflozin / sitagliptin) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)1966 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4313

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1953 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/797/II/127/G

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Isentress (Merck Sharp and Dohme Limited)

Isentress (Merck Sharp and Dohme Limited)

Isentress (Active substance: raltegravir) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1962 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/860/II/64

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Opdivo (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Opdivo (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Opdivo (Active substance: nivolumab) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1958 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3985/PSUSA/10379/201707

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Pixuvri (CTI Life Sciences Ltd)

Pixuvri (CTI Life Sciences Ltd)

Pixuvri (Active substance: pixantrone) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2018)1947 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2055/R/42

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Alofisel (TiGenix S.A.U.)

Alofisel (TiGenix S.A.U.)

Alofisel (Active substance: Darvadstrocel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)1955 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4258

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)1959 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Semglee (Mylan S.A.S.)

Semglee (Mylan S.A.S.)

Semglee (Active substance: Insulin glargine) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)1952 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4280

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Lamzede (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Lamzede (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Lamzede (Active substance: velmanase alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)1964 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3922

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Atrial Flutter (Symptoms, Causes, ECG, and Treatments)

Atrial Flutter (Symptoms, Causes, ECG, and Treatments)

Title: Atrial Flutter (Symptoms, Causes, ECG, and Treatments)Category: Diseases and ConditionsCreated: 2/23/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

27-3-2018

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

DOCTORRELIEF (Menthol) Patch [Biotanico Inc.]

DOCTORRELIEF (Menthol) Patch [Biotanico Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

LANBELLE EGF DUO MOISTURIZER (Glycerin) Gel [TAMLATAMANU Inc.]

LANBELLE EGF DUO MOISTURIZER (Glycerin) Gel [TAMLATAMANU Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hcl) Capsule [Topco Associates, LLC]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hcl) Capsule [Topco Associates, LLC]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

BUDESONIDE Inhalant [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE Inhalant [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

SILTUSSIN SA (Guaifenesin) Liquid [Lannett Company, Inc.]

SILTUSSIN SA (Guaifenesin) Liquid [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed