Phenergan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10097
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

11502044-01

11502044-00

30.05.07

Alcorcón (PC)

1-200358

200358-1

157 x 210 mm

A2 - 05.12.2006

A1 - 29.09.2006

8 pt

Pantone Reflex Blue

Phenergan 25 mg. 100 comp.

DINAMARCA (DGN)

Phenergan

®

25 mg filmovertrukne tabletter

Promethazin. Hydrochlorid.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Phenergan uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Phenergan.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

- Spørg på apoteket, hvis der er mere du vil vide.

- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Phenergans virkning og hvad du skal anvende det til

2. Det skal du vide, før du begynder at anvende Phenergan

3. Sådan skal du anvende Phenergan

4. Bivirkninger

5. Sådan opbevarer du Phenergan

6. Yderligere oplysninger

1. PHENERGANS VIRKNING OG HVAD DU SKAL ANVENDE DET TIL

Phenergan indeholder et antihistamin, som virker mod symptomer på transportsyge og allergi samt søvnløshed.

Phenergan virker også mod nældefeber, høfeber, irriterede næseslimhinder ved allergi og transportsyge.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE PHENERGAN

Anvend ikke Phenergan

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for promethazin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

- til børn under 2 år.

Vær ekstra forsigtig med at anvende Phenergan

Tal med lægen, før du anvender Phenergan, hvis du har grøn stær eller for højt tryk i øjet, mavesår, forsnævring af

tolvfingertarmen, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata) eller forsnævret blærehals, hvis du

lider af søvnapnø (kortvarige perioder om natten, hvor du ikke trækker vejret), astma, bronkitis eller udvidelse af

bronkierne, ved alvorlig hjertearteriesygdom, epilepsi, lever- eller nyresvigt, abnorm muskeltræthed (myasthenia gravis)

samt hjernesygdomme.

Phenergan bør ikke anvendes til børn under 2 år. Bør ikke anvendes til børn og unge med tegn og symptomer på Reye’s

syndrom (akut hjernelidelse af ukendt årsag).

Hvis du skal have lavet en hudpriktest (allergitest), skal du ikke anvende Phenergan i mindst 48 timer inden testen, på

grund af risiko for falsk negativt resultat.

Phenergan kan give nedsat tåreflod og problemer for kontaktlinsebrugere.

Du skal undgå stærkt sollys, så længe du anvender Phenergan.

Anvendelse af anden medicin

Du kan anvende Phenergan sammen med anden medicin, men tal først med lægen, hvis du er i behandling med:

- Medicin mod angst, spænding og uro

- Nervemedicin

- Sovemedicin

- Medicin mod depression (MAO-hæmmere)

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du anvender anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept.

Hvis du anvender Phenergan, kan det indvirke på enkelte graviditetstests og give falsk negativt eller positivt resultat.

Anvendelse af Phenergan sammen med mad og drikke

Du kan anvende Phenergan sammen med mad og drikke. Vær opmærksom på at Phenergan kan forstærke virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du anvender nogen form for medicin.

Graviditet: Du kan anvende Phenergan under graviditet, men ikke i de sidste 2 uger inden fødslen på grund af risiko for

irritabilitet og ophidselse hos den nyfødte.

Amning: Hvis du ammer, må du ikke anvende Phenergan.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Phenergan virker sløvende, og at det kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Phenergan

Phenergan tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du anvender denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du

ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU ANVENDE PHENERGAN

Dosering

Mod transportsyge

Voksne og børn over 15 år: 25 mg 30-60 minutter før afrejse

Børn: Bør ikke anvendes til børn under 15 år.

Mod overfølsomhed (allergi)

Voksne og børn over 15 år: 25 mg 2-4 gange daglig

Børn: Bør ikke anvendes til børn under 15 år.

Mod søvnløshed

Voksne 25 mg til natten

Børn: Må ikke anvendes til børn.

Børn

Phenergan bør ikke anvendes til børn under 2 år.

Phenergan tabletter 25 mg kan ikke anvendes til børn, idet tabletterne ikke kan deles, så den nøjagtige dosis opnås. Du

kan i stedet anvende Phenergan oral opløsning 1 mg/ml, tal med din læge.

Du må ikke anvende Phenergan i mere end 7 dage uden at kontakte lægen.

Hvis du har anvendt for mange Phenergan tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har anvendt flere Phenergan tabletter, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Symptomer

overdosering

være

døsighed,

svimmelhed,

højere

doser

overstadighed.

Forvirring,

bevidsthedssløring, hallucinationer, angst, hurtig puls, udvidelse af pupillen, mundtørhed, uro, shock, kramper.

Hvis du har glemt at anvende Phenergan

Hvis du er kommet til at springe en dosis over, fortsætter du bare med den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Phenergan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

Mellem 1 og 10 ud af 100 kan opleve døsighed og mundtørhed, ved længere tids anvendelse af Phenergan kan denne

mundtørhed give huller i tænderne og skader i mundens slimhinde.

Ikke almindelige bivirkninger

Mellem 1 og 10 ud af 1000 kan opleve svimmelhed, rastløshed, hovedpine, mareridt, træthed, desorientering, øjentørhed,

forstyrrelser i evnen til at se skarpt, forstoppelse samt manglende evne til at tømme blæren.

Sjældne bivirkninger

Mellem 1 og 10 ud af 10.000 kan opleve sløret syn, gulsot, ændringer i blodets sammensætning samt en alvorlig form for

blodmangel (hæmolytisk anæmi), der kan vise sig ved træthed, hudblødninger og infektioner. Søg straks læge.

Meget sjældne bivirkninger

Mindre end 1 ud af 10.000 kan opleve nældefeber, udslæt, kløe, overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludselige hududslæt,

åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue, ring eventuelt 112.

Desuden kan følgende bivirkninger forekomme:

Muskelkramper, tic-lignende trækninger i ansigt, hjertebanken, unormal hjerterytme, for lavt blodtryk (tendens til

besvimelse), appetitmangel, maveirritation, overfølsomhed af huden for lys.

Småbørn er modtagelige for bivirkninger fra nervesystemet, mens andre børn kan blive hyperaktive. Ældre er specielt

modtagelige overfor ovennævnte bivirkninger fra nervesystemet og forvirring.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her i informationen,

således at bivirkningerne kan blive indberettet til lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under BIVIRKNINGER på lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.

5. SÅDAN OPBEVARER DU PHENERGAN

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Phenergan efter den udløbsdato, der står på pakningen, Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Phenergan indeholder

- Aktivt stof: promethazinhydrochlorid 25 mg.

- Øvrige indholdsstoffer: Lactose, majsstivelse, magnesiumstearat, povidon, hypromellose, makrogol 3350, og indigotin (E 132).

Phenergans udseende og pakningsstørrelse

Phenergan filmovertrukne tabletter er runde, lyseblå, hvælvede og med skrå kant, mærket ”PN” på den ene side og ”25” på

den anden. Phenergan tabletter 25 mg forhandles i tabletglas á 100 stk.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: sanofi-aventis Denmark A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Danmark.

Fremstiller: Aventis Pharma S.A., Auda de Leganés 62, 28925 Alcorcon, Spanien.

Denne indlægsseddel blev senest godkendt Marts/2007

11502044-01

11502044-01

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

4-4-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Major Pharmaceuticals]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Carilion Materials Management]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Liberty Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Liberty Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Actavis Pharma, Inc.]

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

PROMETHAZINE HCL (Promethazine Hydrochloride) Injection [Wockhardt USA LLC.]

PROMETHAZINE HCL (Promethazine Hydrochloride) Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Paddock Laboratories, LLC]

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [Paddock Laboratories, LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Syrup [Proficient Rx LP]

DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Syrup [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PHENADOZ (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [X-GEN Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [X-GEN Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [A-S Medication Solutions]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [BluePoint Laboratories]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

PROMETHAZINE (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE (Promethazine Hydrochloride) Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Suppository [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceutical Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Preferred Pharmaceutical Inc.]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Clinical Solutions Wholesale]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Clinical Solutions Wholesale]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Syrup [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Syrup [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Aug 21, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Unit Dose Services]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

11-7-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Jul 11, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Proficient Rx LP]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed