Pevisone

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pevisone 10+1 mg/g creme
 • Dosering:
 • 10+1 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pevisone 10+1 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 09279
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pevisone

®

1 mg/g + 10 mg/g creme

triamcinolonacetonid + econazolnitrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret Pevisone creme til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bemærk, at den seneste indlægsseddel for dette produkt er på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Pevisone creme

Sådan skal du bruge Pevisone creme

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Pevisone creme indeholder et binyrebarkhormon (triamcinolonacetonid) og et svampemiddel

(econazolnitrat), som virker mod betændelse, allergi og kløe.

Anvendelse

Du kan bruge Pevisone creme til behandling af eksem og svamp i huden.

Lægen kan have givet dig Pevisone creme for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE PEVISONE CREME

Brug ikke Pevisone creme

hvis du er allergisk

over for triamcinolonacetonid eller econazolnitrat eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis du har en hudlidelse med rødmen, røde betændte knopper og udvidede blodkar på

næsen og i huden omkring næsen (rosacea)

hvis du har eksem eller udslæt omkring munden

hvis du har meget uren hud (akne)

hvis du har en bestemt type hudsygdom såsom tuberkulose, skoldkopper eller herpes

simplex

hvis du har betændelse i huden på grund af bakterier eller virus

på et hudområde, hvor du for nylig er blevet vaccineret.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Pevisone creme

Pevisone creme er kun til udvortes brug. Undgå, at cremen kommer i kontakt med øjne eller

mund. Må ikke anvendes på åbne sår.

Stop behandlingen, hvis du får reaktioner, der tyder på overfølsomhed eller en kemisk

reaktion.

Cremen indeholder et binyrebarkhormon (triamcinolonacetonid), og derfor bør du være

forsigtig:

ved behandling af børn, som er mere følsomme end voksne overfor cremens øvrige

virkninger på kroppen og det kan være nødvendigt at afbryde behandlingen.

ved brug af cremen i ansigtet og især omkring øjnene. Gentagen og/eller langvarig

behandling med binyrebarkhormoner omkring øjnene kan give grå stær (med uskarpt

syn), øge trykket i øjnene eller øge risikoen for grøn stær (glaukom – med symptomer

såsom hovedpine, kvalme, nedsat syn og regnbuesyn).

ved brug i armhulen eller lysken, hvor hudområder let kan komme til at gnide mod

hinanden.

ved brug på større hudområder eller på beskadiget hud, under tætsiddende tøj eller

lufttætte bandager eller ved langvarig behandling, da det kan øge optagelsen af

lægemidlet.

eftersom behandling med binyrebarkhormoner også er forbundet med udtynding af hud

og skrøbelig hud, stribedannelse i huden (striae), blodfyldte røde hudforandringer f.eks.

på næsen, betændelsestilstande i huden omkring munden, akne, synlige små blodkar,

småblødninger i hud og slimhinder, øget hårvækst hos kvinder, forsinket sårheling og en

øget risiko for alvorlige hudinfektioner.

Brug af anden medicin sammen med Pevisone creme

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Det er især vigtigt, at du

fortæller det til lægen, hvis du samtidig får blodfortyndende medicin (såsom warfarin eller

acenocoumarol).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Pevisone creme. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer må cremen kun anvendes efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pevisone creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Pevisone creme indeholder benzoesyre (E210) og butylhydroxyanisol (E320)

Pevisone creme indeholder:

benzoesyre (E210), som virker let irriterende på hud, øjne og slimhinder

butylhydroxyanisol (E320), som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og

irritation af øjne og slimhinder.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE PEVISONE CREME

Brug altid Pevisone creme nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn

Smør Pevisone creme på huden i et tyndt lag 1 - 3 gange daglig.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Åbning af tuben

Skru hætten af.

Bryd tubens forsegling ved at vende hætten om og presse den mod tubens spids.

Hygiejniske forholdsregler:

Du skal altid vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du smører med

Pevisone creme.

Du skal sørge for, at de ting (håndklæde, vaskeklud), der kommer i kontakt med det

angrebne hudområde, ikke bliver brugt af andre.

Hvis du har brugt for meget Pevisone creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Pevisone creme, end

der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har brugt for meget Pevisone creme i lang tid, kan du få hudirritation, som forsvinder

igen, når du holder op med at bruge Pevisone creme.

Du kan optage så meget binyrebarkhormon gennem huden, at din krops egen produktion af

binyrebarkhormon kommer ud af balance.

Hvis du har glemt at bruge Pevisone creme

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Pevisone creme

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Brændende fornemmelse i huden, hudirritation, rødmen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

Overfølsomhed, udslæt (nældefeber) og hævelser, kontaktdermatitis, tynd hud, kløen,

afskalning af huden, strækmærker, små punktformede blødninger i hud og slimhinder,

smerte eller hævelse på applikationsstedet

Udslæt (nældefeber) og hævelser kan være alvorlige. Kontakt din læge. Hævelser i ansigt,

læber eller tunge kan være livstruende. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk

ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med

almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Pevisone creme utilgængeligt for børn.

Pevisone creme må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Brug ikke Pevisone creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pevisone, 10 mg/g + 1 mg/g, creme indeholder:

Aktive stoffer: triamcinolonacetonid 1 mg/g creme og econazolnitrat 10 mg/g creme.

Øvrige indholdsstoffer: benzoesyre (E210), pegoxol-7-stearat, oleoylmacrogolglycerider,

paraffinolie, butylhydroxyanisol (E320), dinatriumedetatdihydrat og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Tube med 15 g og 30 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

JANSSEN-CILAG A/S

Hammerbakken 19

3460 Birkerød

E-mail: jacdk@its.jnj.com

Fremstiller:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

B-2340 Beerse

Belgien

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2014