Permadoze Oral

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Permadoze Oral 1 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Permadoze Oral 1 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57819
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Permadoze Oral til dig

per son ligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Permadoze Oral

3. Sådan skal du tage Permadoze Oral

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Permadoze Oral indeholder B

-vitamin, som er

nødvendigt for nervesystemets funktion og for

dannelsen af røde blodlegemer.

Du kan tage Permadoze Oral til langtidsbehandling af

sygdommen perniciøs anæmi. Det er en alvorlig form

for blodmangel, som skyldes mangel på B

-vitamin.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER

AT TAGE PERMADOZE ORAL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doserings-

etiketten.

Tag ikke Permadoze Oral, hvis du:

• er overfølsom (allergisk) over for vitamin B

eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Permadoze Oral

(angivet i punkt 6).

• har en sjælden, arvelig sygdom i synsnerverne

kaldet Lebers hereditære synsnerveatrofi.

• har nedsat syn på grund af overdrevent tobaks- og

alkoholforbrug.

• har en sjælden sygdom i nervesystemet kaldet

tropisk ataktisk neuropati.

Brug af anden medicin sammen med Permadoze Oral

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

• p-piller.

• medicin mod alvorlige infektioner (aminoglycosider).

• medicin mod kronisk, blødende betændelse i

tarmen (aminosalicylsyre).

• medicin mod epilepsi (phenytoin).

• medicin mod diabetes (metformin).

• medicin mod infektion i øjet (chloramphenicol).

• medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin).

• medicin mod kaliummangel (kaliumsalte).

• medicin mod forhøjet blodtryk (methyldopa).

• medicin mod for meget mavesyre (fx omeprazol og

cimetidin).

Brug af Permadoze Oral sammen med mad og drikke

Du skal tage Permadoze Oral med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du

er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan tage Permadoze Oral under graviditet.

Amning

Permadoze Oral går over i modermælken, men det er

ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn.

Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Permadoze Oral påvirker ikke arbejdssikkerheden

eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE

PERMADOZE ORAL

Tag altid Permadoze Oral nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er 1 tablet dagligt.

Du skal tage Permadoze Oral med et glas vand.

05/2017

Indlægsseddel: Information til brugeren

Permadoze

Oral

1 mg filmovertrukne tabletter

cyanocobalamin

553709P002

Permadoze

Oral svarer til lægemidlet Betolvex

Permadoze

Betolvex

er registrerede varemærker, der tilhører Actavis Group PTC ehf.

Hvis du har taget for mange Permadoze Oral

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget flere Permadoze Oral, end der står i denne

information eller mere end lægen har fore skrevet (og

du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Permadoze Oral giver som regel ingen symptomer ved

overdosering.

Hvis du har glemt at tage Permadoze Oral

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis.

Hvis du holder op med at tage Permadoze Oral

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om. Ændring eller stop med

behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Allergiske reaktioner inklusive udslæt (nældefeber)

og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen.

Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan

det være livsfarligt. Ring 112.

• Feber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er

generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægs seddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddel styrelsen via de oplysninger,

der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Permadoze Oral utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Permadoze Oral efter den udløbsdato,

der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Permadoze Oral 1 mg filmovertrukne tabletter

indeholder:

– Aktivt stof: Cyanocobalamin 1 mg.

– Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, pregelatineret

stivelse, mikrokrystallinsk cellulose, magnesium-

stearat, stearinsyre, kartoffelstivelse, hypromellose,

macrogol 400, titandioxid (E171) og rød jernoxid

(E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Permadoze Oral er en rund, konveks, lyserød tablet

mærket CCO.

Permadoze Oral fås i pakningsstørrelsen 120 (2x60)

filmovertrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad,

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

maj 2017.

05/2017

20-3-2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 1, February-March 2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 1, February-March 2018

First-generation oral sedating antihistamines – use in children, Suvorexant (Belsomra) – next day effects, Desvenlafaxine (Pristiq) recommended dose, Miconazole and potential interaction with warfarin

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-3-2018

Remarks from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., as prepared for oral testimony before the U.S. House Committee on Energy and Commerce Subcommittee on Oversight and Investigations hearing “Examining U.S. Public Health Preparedness for and Response Effo

Remarks from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., as prepared for oral testimony before the U.S. House Committee on Energy and Commerce Subcommittee on Oversight and Investigations hearing “Examining U.S. Public Health Preparedness for and Response Effo

Commissioner remarks as prepared for testimony at the hearing “Examining U.S. Public Health Preparedness for and Response Efforts to Seasonal Influenza.”

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2018

La FDA actualiza las advertencias para los antibióticos que contienen fluoroquinolonas que se inyectan o se toman por vía oral debido a efectos secundarios discapacitantes

La FDA actualiza las advertencias para los antibióticos que contienen fluoroquinolonas que se inyectan o se toman por vía oral debido a efectos secundarios discapacitantes

[07-26-2016] La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó cambios a las etiquetas de medicamentos antibacterianos que contienen fluoroquinolonas para uso sistémico (es decir, que se toman por vía oral o se inyectan).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA updates warnings for oral and injectable fluoroquinolone antibiotics due to disabling side effects

FDA Drug Safety Communication: FDA updates warnings for oral and injectable fluoroquinolone antibiotics due to disabling side effects

[07-26-2016] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved changes to the labels of fluoroquinolone antibacterial drugs for systemic use (i.e., taken by mouth or by injection).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

VITAMIN B12 3000 (Cyanocobalamin) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN B12 3000 (Cyanocobalamin) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [Vedco, Inc.]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

B - 12 (Cyanocobalamin) Tablet [Marlex Pharmaceuticals Inc]

B - 12 (Cyanocobalamin) Tablet [Marlex Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ULTRACARE ORAL ANESTHETIC COOL MINT (Benzocaine) Gel [Ultradent Products, Inc]

ULTRACARE ORAL ANESTHETIC COOL MINT (Benzocaine) Gel [Ultradent Products, Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

CYANOCOBALAMIN Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

CYANOCOBALAMIN Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ROTARIX (Rotavirus Vaccine, Live, Oral) Kit [GlaxoSmithKline Biologicals SA]

ROTARIX (Rotavirus Vaccine, Live, Oral) Kit [GlaxoSmithKline Biologicals SA]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

B12 INJECT KIT (Cyanocobalamin) Kit [Oaklock, LLC]

B12 INJECT KIT (Cyanocobalamin) Kit [Oaklock, LLC]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

News and press releases: Updated measures for pregnancy prevention during retinoid use

News and press releases: Updated measures for pregnancy prevention during retinoid use

Warning on possible risk of neuropsychiatric disorders also to be included for oral retinoids

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-3-2018

VAXCHORA (Cholera Vaccine, Live, Oral) Kit [Paxvax, Inc.]

VAXCHORA (Cholera Vaccine, Live, Oral) Kit [Paxvax, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

Once-Daily 'Male Pill' Shows Promise in Early Study

Once-Daily 'Male Pill' Shows Promise in Early Study

An investigational oral synthetic androgen shows promise as a possible male contraceptive pill in a new month-long study.

US - RxList

15-3-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [CVS Pharmacy]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Butler Animal Health Supply LLC]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Butler Animal Health Supply LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

IODENT ORAL ANALGESIC (Benzocaine) Gel [United Exchange Corp.]

IODENT ORAL ANALGESIC (Benzocaine) Gel [United Exchange Corp.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

CYANOCOBALAMIN Injection [A-S Medication Solutions]

CYANOCOBALAMIN Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed