Permadoze Oral

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Permadoze Oral 1 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Permadoze Oral 1 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53751
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Permadoze Oral.

3. Sådan skal du tage Permadoze Oral.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Permadoze Oral indeholder B

-vitamin, som er nødvendigt for ner-

vesystemets funktion og for dannelsen af røde blodlegemer.

• Du kan tage Permadoze Oral til behandling af sygdommen perni-

ciøs anæmi. Det er en alvorlig form for blodmangel, som skyldes

mangel på B

-vitamin.

Lægen kan have givet dig Permadoze Oral for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Permadoze Oral

Tag ikke Permadoze Oral

• hvis du er allergisk over for B

-vitamin, eller et af de øvrige ind-

holdsstoffer i Permadoze Oral (angivet i punkt 6).

• hvis du har en sjælden, arvelig sygdom i synsnerverne kaldet Lebers

heredi-tære synsnerveatrofi.

• hvis du har nedsat syn på grund af overdrevent tobaks- og alkohol-

forbrug.

• hvis du har en sjælden sygdom i nervesystemet kaldet tropisk atak-

tisk neuropati.

Brug af anden medicin sammen med Permadoze Oral

Tal med din læge, hvis du tager:

• P-piller

• medicin mod alvorlige infektioner (aminoglycosider)

• medicin mod kronisk, blødende betændelse i tarmen eller tuberku-

lose (aminosalicylsyre)

• medicin mod epilepsi (phenytoin)

• medicin mod diabetes (metformin)

• medicin mod øjenbetændelse (chloramphenicol)

• medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin)

• medicin mod kaliummangel (kaliumsalte)

• medicin mod forhøjet blodtryk (methyldopa)

• medicin mod for meget mavesyre (fx omeprazol og cimetidin)

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Permadoze Oral sammen med mad og drikke og

alkohol

Du skal tage Permadoze Oral med et glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Du kan tage Permadoze Oral under graviditet.

Amning:

• Permadoze Oral går over i modermælken, men det er ikke sandsyn-

ligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Permadoze Oral påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Permadoze Oral

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er

1 tablet dagligt.

Tag altid Permadoze Oral nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har taget for mange Permadoze Oral

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere-

Permadoze Oral, end der står her, eller flere end lægen har foreskre-

vet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering.

Hvis du har glemt at tage Permadoze Oral

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Permadoze Oral

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Feber

• Nældefeber.

• Udslæt / hududslæt, eksem.

• Allergiske reaktioner inklusive hudreaktioner og udslæt (nælde-

feber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er

hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring

112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web-

sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Permadoze Oral utilgængeligt for børn.

• Du kan opbevare Permadoze Oral ved almindelig temperatur.

• Tag ikke Permadoze Oral efter den udløbsdato, der står på paknin-

gen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsda-

toen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

Indlægsseddel: Information til brugeren

PERMADOZE ORAL

1 mg filmovertrukne tabletter

Cyanocobalamin

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssed-

len. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Permadoze

Oral til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme sympto-

mer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

91537-001-01

Document: 91537-01 Version: 1 Approved by: han, 2014-08-26 09:46:27 Activated by: han, 2014-08-26 09:46:56

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Permadoze Oral, 1 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof:

Cyanocobalamin.

Øvrige indholdsstoffer:

Mannitol, pregelatineret stivelse, mikrokrystallinsk cellulose, mag-

nesiumstearat, stearinsyre, kartoffelstivelse, hypromellose, macrogol

400, titandioxid (E171), erythrosin (E127), gul jernoxid (E172), quino-

lingult (E104).

Pakningsstørrelser:

Permadoze Oral 1 mg fås i pakninger med 120 (2 x 60) tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Permadoze Oral også som Betolvex.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2014

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

915370101

Document: 91537-01 Version: 1 Approved by: han, 2014-08-26 09:46:27 Activated by: han, 2014-08-26 09:46:56

20-3-2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 1, February-March 2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 1, February-March 2018

First-generation oral sedating antihistamines – use in children, Suvorexant (Belsomra) – next day effects, Desvenlafaxine (Pristiq) recommended dose, Miconazole and potential interaction with warfarin

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-3-2018

Remarks from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., as prepared for oral testimony before the U.S. House Committee on Energy and Commerce Subcommittee on Oversight and Investigations hearing “Examining U.S. Public Health Preparedness for and Response Effo

Remarks from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., as prepared for oral testimony before the U.S. House Committee on Energy and Commerce Subcommittee on Oversight and Investigations hearing “Examining U.S. Public Health Preparedness for and Response Effo

Commissioner remarks as prepared for testimony at the hearing “Examining U.S. Public Health Preparedness for and Response Efforts to Seasonal Influenza.”

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2018

La FDA actualiza las advertencias para los antibióticos que contienen fluoroquinolonas que se inyectan o se toman por vía oral debido a efectos secundarios discapacitantes

La FDA actualiza las advertencias para los antibióticos que contienen fluoroquinolonas que se inyectan o se toman por vía oral debido a efectos secundarios discapacitantes

[07-26-2016] La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó cambios a las etiquetas de medicamentos antibacterianos que contienen fluoroquinolonas para uso sistémico (es decir, que se toman por vía oral o se inyectan).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA updates warnings for oral and injectable fluoroquinolone antibiotics due to disabling side effects

FDA Drug Safety Communication: FDA updates warnings for oral and injectable fluoroquinolone antibiotics due to disabling side effects

[07-26-2016] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved changes to the labels of fluoroquinolone antibacterial drugs for systemic use (i.e., taken by mouth or by injection).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-4-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ANTISEPTIC ORAL RINSE (Cetylpyridinium Chloride) Mouthwash [Sage Products LLC]

ANTISEPTIC ORAL RINSE (Cetylpyridinium Chloride) Mouthwash [Sage Products LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN B12 3000 (Cyanocobalamin) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN B12 3000 (Cyanocobalamin) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [Vedco, Inc.]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

B - 12 (Cyanocobalamin) Tablet [Marlex Pharmaceuticals Inc]

B - 12 (Cyanocobalamin) Tablet [Marlex Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ULTRACARE ORAL ANESTHETIC COOL MINT (Benzocaine) Gel [Ultradent Products, Inc]

ULTRACARE ORAL ANESTHETIC COOL MINT (Benzocaine) Gel [Ultradent Products, Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

CYANOCOBALAMIN Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

CYANOCOBALAMIN Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ROTARIX (Rotavirus Vaccine, Live, Oral) Kit [GlaxoSmithKline Biologicals SA]

ROTARIX (Rotavirus Vaccine, Live, Oral) Kit [GlaxoSmithKline Biologicals SA]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

B12 INJECT KIT (Cyanocobalamin) Kit [Oaklock, LLC]

B12 INJECT KIT (Cyanocobalamin) Kit [Oaklock, LLC]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

News and press releases: Updated measures for pregnancy prevention during retinoid use

News and press releases: Updated measures for pregnancy prevention during retinoid use

Warning on possible risk of neuropsychiatric disorders also to be included for oral retinoids

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-3-2018

VAXCHORA (Cholera Vaccine, Live, Oral) Kit [Paxvax, Inc.]

VAXCHORA (Cholera Vaccine, Live, Oral) Kit [Paxvax, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

Once-Daily 'Male Pill' Shows Promise in Early Study

Once-Daily 'Male Pill' Shows Promise in Early Study

An investigational oral synthetic androgen shows promise as a possible male contraceptive pill in a new month-long study.

US - RxList

15-3-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [CVS Pharmacy]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Butler Animal Health Supply LLC]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Butler Animal Health Supply LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

IODENT ORAL ANALGESIC (Benzocaine) Gel [United Exchange Corp.]

IODENT ORAL ANALGESIC (Benzocaine) Gel [United Exchange Corp.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed