Pentasa

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pentasa 1 g suppositorier
 • Dosering:
 • 1 g
 • Lægemiddelform:
 • suppositorier
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pentasa 1 g suppositorier
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35996
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pentasa

®

.

3. Sådan skal du tage Pentasa

®

.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Pentasa

suppositorier virker mod kronisk, blødende betændelse i

endetarmen.

Lægen kan have givet dig Pentasa

for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Pentasa

®

Tag ikke Pentasa

®

• hvis du er allergisk over for mesalazin eller et af de øvrige indholds-

stoffer i Pentasa

(angivet i punkt 6.).

• hvis du er allergisk over for andre salicylater, f.eks. acetylsalicylsyre

(et middel mod smerter).

• hvis du har en alvorlig nedsat lever- eller nyrefunktion.

• hvis du har mavesår eller sår på tolvfingertarmen.

• hvis du har tendens til blødning fra hud- eller slimhinder udover

blødning fra tarmen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Pentasa

®

hvis

• du er overfølsom over for sulfasalazin.

• din lever ikke fungerer normalt.

• dine nyrer ikke fungerer normalt.

• du tager medicin mod gigt eller smerter (NSAID).

• du tager medicin mod immunsygdomme (azathioprin).

• du behandles med 6-mercaptopurin eller thioguanin (kemoterapi,

anvendes til at behandle blodkræft (leukæmi)).

• du har en lungesygdom, især astma.

• du er i behandling med medicin, der forhindrer blodet i at størkne

(medicin mod blodpropper eller blodfortyndende medicin).

• du pludselig får kramper, mavesmerter, feber, kraftig hovedpine og

udslæt. I disse tilfælde skal du straks holde op med at bruge Pen-

tasa

Det er vigtigt, at du er i kontrol hos din læge, når du tager Pentasa

suppositorier.

Mens du er i behandling med denne medicin, vil din læge normalt

tage blodprøver og urinprøver for at kontrollere din nyrefunktion,

specielt i starten af behandlingen.

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vek-

selvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.

Brug af anden medicin sammen med Pentasa

®

Du øger risikoen for blodsygdomme, hvis du samtidig med Pentasa

tager medicin mod immunsygdomme (azathioprin, 6-mercaptopurin,

thioguanin). Tal med din læge.

Vær opmærksom på at Pentasa

kan nedsætte den blodfortyndende

virkning af warfarin.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun tage Pentasa

efter aftale med lægen.

• Der er rapporteret om blodsygdomme hos nyfødte af mødre, der

benyttede dette præparat.

Amning:

• Hvis du ammer, må du kun tage Pentasa

efter aftale med lægen.

Den nyfødte vil måske udvikle allergiske reaktioner efter amning,

f.eks. diaré. Du bør stoppe med at amme, hvis spædbarnet udvikler

diaré. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pentasa

påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden

eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Pentasa

®

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 suppositorium (1 g) 1-2 gange dagligt.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn:

Der er begrænset erfaring, samt dokumentation af virkning, i forbin-

delse med behandling af børn. Tal med lægen.

Nedsat nyrefunktion:

Pentasa

bør ikke anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Tag altid Pentasa

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Brugsanvisning

Før man anvender Pentasa

suppositorier, bør man vaske sine hæn-

der grundigt.

Indføringen af et suppositorium sker lettest, når man ligger ned eller

sidder foroverbøjet.

1. Toiletbesøg anbefales umiddelbart før brug af suppositoriet.

2. Med en finger føres suppositoriet så langt op i endetarmen

som muligt.

4. Hvis suppositoriet er vanskeligt at indføre, kan du fugte det med

vand eller fugtighedscreme.

5. Hvis suppositoriet glider ud før der er gået 10 minutter, kan du

indføre et nyt.

Hvis du har taget for mange Pentasa

®

Der er begrænset erfaring med overdosering. Kontakt lægen, ska-

destuen eller apoteket, hvis du har taget flere Pentasa

, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag

pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Pentasa

®

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Pentasa

®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

PENTASA

®

1 g suppositorier

Mesalazin

94539-001-01

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssed-

len. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Pentasa

dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben pga.

betændelse i hjertesækken og betændelse i hjertemusklen. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirt-

len. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger

i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blo-

det. Kontakt lægen.

• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå

mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetæn-

delse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide

blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

• Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter

bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de bløde partier i kraniet

hos spædbørn (Spændte fontaneller). Ses hos unge i puberteten.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald /

Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kontakt

læge eller skadestue.

• Akut forværring af symptomerne diaré, slim og blødning fra ende-

tarmen pga. tyktarmsbetændelse (colitis). Kontakt lægen.

• Leverbetændelse, gulsot og hudkløe, skrumpelever pga. skadelig

påvirkning af leveren, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt

læge eller skadestue.

• Udslæt på kinderne, feber og utilpashed pga. bindevævsreaktion.

Kontakt lægen.

• Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over læn-

den, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller

skadestue.

• Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion

pga. nedsat nyrefunktion/akut nyresvigt. Kontakt læge eller skade-

stue.

• Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i

ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade. Kontakt læge eller

skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Hovedpine, svimmelhed.

• Diaré, mavesmeter, kvalme, opkastning.

• Udslæt (inklusive nældefeber og rødt udslæt).

• Feber.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Svimmelhed.

• Luftafgang fra tarmen.

• Øget følsomhed af huden for lys.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbe-

tændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodle-

gemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge

eller skadestue.

• Bleghed og træthed pga. blodmangel.

• Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse.

• Lægemiddelinduceret feber (drug fever).

• Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser,

evt. smerter i hænder og fødder.

• Åndenød / åndedrætsbesvær. Tal med lægen.

• Hoste.

• Feber, hoste og opspyt pga. lungebetændelse.

• Hårtab.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

• Muskelsmerter, ledsmerter.

• Misfarvning af urin.

• Lav sædkvalitet (kaldet oligospermi, forbigående).

Hyppigheden er ikke kendt:

• Overfølsomhedsreaktioner.

Pentasa

kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mær-

ker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver,

f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale,

når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web-

sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Pentasa

utilgængeligt for børn.

• Du kan opbevare Pentasa

ved almindelig temperatur.

• Tag ikke Pentasa

efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis

pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den

sidste dag i den anførte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Pentasa

®

, 1 g, suppositorier indeholder:

Aktivt stof:

Mesalazin.

Øvrige indholdsstoffer:

Magnesiumstearat, talcum, povidon og macrogol 6000.

Pakningsstørrelser:

Pentasa

fås i:

Pentasa

1 g i pakninger med 28 eller 30 suppositorier.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2015

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700