Pentasa

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pentasa 500 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pentasa 500 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46186
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pentasa

®

500 mg depottabletter

Mesalazin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

læge middel, da den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Pentasa

3. Sådan skal du tage Pentasa

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pentasa depottabletter virker mod kronisk,

blødende betændelse i endetarmen og mod Crohn’s

sygdom.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at

tage Pentasa

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Pentasa hvis du

• er allergisk over for mesalazin, salicylater eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Pentasa

(angivet i afsnit 6).

• har en alvorlig lever- eller nyresygdom.

• har mavesår eller sår på tolvfinger

tarmen.

• har tendens til blødning fra hud- eller

slimhinder udover blødning fra tarmen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Pentasa hvis

• du er overfølsom over for sulfasalazin.

• din lever ikke fungerer normalt.

• dine nyrer ikke fungerer normalt.

• du tager medicin mod gigt eller smerter (NSAID).

• du tager medicin mod immunsygdomme

(azathioprin, 6-mercaptopurin, thioguanin).

• du har en dårlig lungefunktion (astma).

• du pludselig får kramper, mavesmerter, feber,

kraftig hovedpine og udslæt.

• du får almen sløjhed, bleghed, blødninger fra

hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til

betændelse (infektioner) især halsbetændelse

og feber pga. forandringer i blodet (for få røde

og hvide blodlegemer og blodplader).

Ved akutte symptomer såsom kramper, mave-

smerter, feber, kraftig hovedpine og udslæt, skal

du straks holde op med at tage Pentasa.

Det er vigtigt, at du er i kontrol hos din læge, når

du tager Pentasa.

Brug af anden medicin sammen med Pentasa

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Du øger risikoen for blodsygdomme, hvis du

samtidig med Pentasa tager medicin mod

immunsygdomme (azathioprin, 6-mercaptopurin,

thioguanin). Tal med din læge.

Vær opmærksom på at Pentasa kan nedsætte den

blodfortyndende virkning af warfarin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Pentasa efter

aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Pentasa efter

aftale med lægen.

Pentasa går over i modermælken, men det er ikke

sandsynligt, at det vil skade dit barn. Hvis spæd-

barnet udvikler diarré, bør amning stoppes. Tal

med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pentasa påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Pentasa

Tag altid Pentasa nøjagtigt efter lægens eller apot-

ekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Aktiv sygdom

Betændelse i tyktarmen: Op til 8 depottabletter

(4 g mesalazin) dagligt fordelt på flere doser.

Morbus Crohn: Op til 9 depottabletter

(4,5 g mesalazin) dagligt fordelt på flere doser.

Vedligeholdelsesdosis

Betændelse i tyktarmen: Normal dosis er 4 tablet-

ter (2 g mesalazin) én gang dagligt.

Morbus Crohn: Normal dosis er op til 9 tabletter

(4,5 g mesalazin) dagligt fordelt på flere doser.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Børn og unge over 6 år

Aktiv sygdom: Start med 30-50 mg/kg legems-

vægt/dag fordelt på flere doser. Maksimal dosering

er 75 mg/kg legemsvægt/dag fordelt på flere do-

ser. Total daglig dosering må ikke overskride 4 g.

Vedligeholdelsesdosis: Start med 15-30 mg/kg

legemsvægt/dag fordelt på flere doser. Total daglig

dosering må ikke overskride 2 g.

Generelt anbefales halv voksen dosis til børn under

40 kg og normal voksendosis til børn over 40 kg.

Følg altid lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Pentasa

bør ikke anvendes til patienter med nedsat

nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis din Morbus Crohn sygdom

ikke bliver bedre i løbet af 6 uger, eller du får det

værre, mens du er i langtidsbehandling.

12-2017

P085827-8

Du må ikke tygge depottabletten. Du kan dele

depottabletten eller røre den ud i vand eller juice

lige før du tager den. Det er vigtigt, at du tager

depottabletterne regelmæssigt og uden at springe

en dosis over for at få den bedste virkning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på,

hvad de enkelte har brug for. Ændring eller stop i

behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Pentasa

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Pentasa, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Pentasa

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Pentasa

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirk ninger, men ikke alle får bivirkninger.

Flere af bivirkningerne kan skyldes den oprindelige

tarmsygdom.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter.

• Betændelse i hjertemusklen, smerter i brystet,

feber, åndenød. Kontakt læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Voldsomme mavesmerter og feber pga.

betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge

eller skadestue.

• Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og

hævede ben pga. betændelse i hjertesækken.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter.

• Alvorlig påvirkning af blodet: Blødninger, blå

mærker efter stød, småblødninger i huden,

træthed, feber, vedvarende halsbetændelse eller

andre former for betændelse. Kontakt læge eller

skadestue.

• Påvirkning af leveren: Gulsot, træthed, for-

højede levertal. Kontakt lægen.

• Hoste med eller uden opspyt, feber og åndenød

pga. lungebetændelse. Kontakt lægen.

• Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og afta-

gende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt

læge eller skadestue.

• Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af

smerter over lænden, plumret eller blodig urin

pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

• Forhøjet hjernetryk: Voldsom hovedpine,

kvalme, opkastninger, langsom puls (set hos

unge i puperteten). Kontakt læge eller skade-

stue omgående.

• Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga.

tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

• Feber, træthed, smerter og hævelse af led,

muskelsmerter, udslæt på grund af bindevævs-

sygdom. Kontakt lægen.

• Forværring af tarmsygdommen. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

• Diarré, mavesmerter, kvalme, opkastning.

• Nældefeber, udslæt (evt. med rødmen).

• Hovedpine.

• Feber.

• Svimmelhed.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter.

• Øget følsomhed af huden for sollys.

• Luftafgang fra tarmen.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter.

• Feber pga. overfølsomhed mod Pentasa.

• Føleforstyrrelser i arme og ben.

• Forbigående hårtab.

• Smerter i muskler og led.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du

kontakte læge eller skadestue.

• Sæd med lavt antal sædceller (kaldet

oligospermi, forbigående).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Overfølsomhedsreaktioner.

Pentasa kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. lever- og

galdefunktionstest, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Pentasa utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Pentasa ved almindelig

temperatur.

Tag ikke Pentasa efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Pentasa indeholder:

– Aktivt stof: 500 mg mesalazin.

– Øvrige indholdsstoffer: Povidon, ethylcellulose,

mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat

og talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Pentasa er lysegrå til lysebrune, spættede runde

tabletter med delekærv, mærket ”500 mg” på den

ene side og ”Pentasa” på den anden.

Pakningsstørrelser

Pentasa fås i pakningsstørrelser á 100 og

300 depottabletter i blisterpakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Pentasa

er et registreret varemærke, der tilhører

Ferring B.V.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

december 2017.

23-2-2018

PENTASA (Mesalamine) Capsule [Shire US Manufacturing Inc.]

PENTASA (Mesalamine) Capsule [Shire US Manufacturing Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

11-5-2017

mesalamine, Pentasa, Rowasa, Asacol HD, Lialda, Canasa, Apriso, Delzicol

mesalamine, Pentasa, Rowasa, Asacol HD, Lialda, Canasa, Apriso, Delzicol

Title: mesalamine, Pentasa, Rowasa, Asacol HD, Lialda, Canasa, Apriso, DelzicolCategory: MedicationsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/11/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet