Pectyl Stærke Brystdråber "DAK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pectyl Stærke Brystdråber "DAK" 2,7+1,8 mg/ml oral opløsning
 • Dosering:
 • 2,7+1,8 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pectyl Stærke Brystdråber "DAK" 2,7+1,8 mg/ml oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07164
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pectyl

®

Stærke Brystdråber DAK oral opløsning

Opium/campher

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Pectyl Stærke Brystdråber DAK til dig personligt. Lad derfor være

med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pectyl Stærke Brystdråber DAK

Sådan skal du tage Pectyl Stærke Brystdråber DAK

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Pectyl Stærke Brystdråber DAK er et hostestillende lægemiddel. Du kan tage Pectyl

Stærke Brystdråber DAK ved:

irritationshoste, hvor andre lægemidler ikke virker

hoste ved alvorlige sygdomme

Lægen kan have givet dig Pectyl Stærke Brystdråber DAK for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PECTYL

®

STÆRKE BRYSTDRÅBER DAK

Tag ikke Pectyl

®

Stærke Brystdråber DAK :

hvis du er overfølsom (allergisk) over for opium, campher, eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

hvis du har stærkt nedsat vejrtrækningsfunktion.

Vær ekstra forsigtig med at tage Pectyl

®

Stærke Brystdråber DAK

Da Pectyl Stærke Brystdråber DAK indeholder alkohol, må børn, gravide og ammende

kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme kun tage Pectyl Stærke

Brystdråber DAK efter aftale med lægen.

Pectyl Stærke Brystdråber DAK kan være afhængighedsskabende.

Tal med lægen, inden du tager Pectyl Stærke Brystdråber DAK, hvis du har:

nedsat hjertefunktion

alvorlig nyrelidelse

alvorlig leverlidelse

epilepsi

alkoholproblemer

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

sovemedicin

beroligende medicin

medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)

Pectyl Stærke Brystdråber DAK indeholder alkohol. Du må ikke tage Pectyl Stærke

Brystdråber DAK, hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod

betændelse). Tal med lægen.

Brug af Pectyl

®

Stærke Brystdråber DAK sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Pectyl Stærke Brystdråber DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke

nødvendigt

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Pectyl Stærke Brystdråber DAK efter aftale med

lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Pectyl Stærke Brystdråber DAK, da Pectyl Stærke

Brystdråber DAK går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Pectyl Stærke

Brystdråber DAK virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Pectyl

®

Stærke

Brystdråber DAK

Pectyl Stærke Brystdråber DAK indeholder saccharose (sukker). Kontakt lægen før du

tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Pectyl Stærke Brystdråber DAK indeholder 43 vol% alkohol, det vil sige op til 1,7 g alkohol

pr. dosis. Det svarer til 43 ml øl (5 vol%) eller 18 ml vin (12 vol %) pr. dosis.

Pectyl Stærke Brystdråber DAK er skadelig for alkoholikere.

Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med

epilepsi eller leversygdomme efter aftale med lægen. Tal med din læge, hvis du har fået at

vide, at du ikke tåler alkohol.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE PECTYL

®

STÆRKE BRYSTDRÅBER DAK

Tag altid Pectyl Stærke Brystdråber DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 5 ml 2 - 5 gange daglig.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger

Børn:

Du må ikke bruge Pectyl Stærke Brystdråber DAK til børn.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Anvend vedlagte målebæger.

Hvis du har taget for meget Pectyl

®

Stærke Brystdråber DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Pectyl Stærke

Brystdråber DAK, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas.

Symptomer på overdosering kan være sløvhed, åndedrætsbesvær eller -ophør, dyb

bevidstløshed, svimmelhed, forvirring, hukommelsestab, kvalme, opkastning, kolik,

hovedpine, varmefølelse, delirium, muskelsammentrækninger, epileptiske kramper,

forhøjet blodsukker.

Hvis du har glemt at tage Pectyl

®

Stærke Brystdråber DAK

Hvis du har glemt en dosis Pectyl

Stærke Brystdråber DAK, så tag den så snart du

kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis Pectyl

Stærke

Brystdråber DAK, så spring den glemte dosis Pectyl

Stærke Brystdråber DAK over. Tag

aldrig dobbelt dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Pectyl Stærke Brystdråber DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Forstoppelse og oppustethed

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000behandlede):

Ikke alvorlige: allergiske reaktioner, døsighed, kvalme, opkastning, svimmelhed, små

pupiller, synsforstyrrelser, irritation i mave og tarm, hududslæt, nældefeber, besvær med

at lade vandet, feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (Erythema multiforme).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig: Ændring i hjerterytmen og nedsat hjertefunktion, svækket vejrtrækning,

overfølsomhedsreaktioner (pludseligt hududslæt, vejrtrækningsbesvær, besvimelse),

epileptiske krampeanfald, dyb bevidstløshed, delirium.

Ikke alvorlig: Højt blodsukker, afhængighed, hovedpine, hukommelsestab, forvirring,

muskelssammentrækninger, varmefølelse, anfaldsvise mavesmerter, muskelsvaghed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevar Pectyl Stærke Brystdråber DAK utilgængeligt for børn.

Brug ikke Pectyl Stærke Brystdråber DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pectyl

®

Stærke Brystdråber DAK oral opløsning indeholder:

De virksomme indholdsstoffer i 1 ml Pectyl Stærke Brystdråber DAK er 1,8 mg campher

og 2,7 mg opium.

De øvrige indholdsstoffer er 96% ethanol, renset vand, benzoesyre og glycerol.

Sødestof: Saccharose.

Smagsstof: Anisolie.

Udseende og pakningsstørrelser:

Pectyl

Stærke Brystdråber DAK oral opløsning er en klar, lys, gulbrun opløsning med lugt

af lakrids og campher.

Pectyl

Stærke Brystdråber DAK findes i 100 og 300 ml oral opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Pharma AS

Solbærveien 5

N-2409 Elverum

Hardu yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2012