Pectyl Brystdråber "DAK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pectyl Brystdråber "DAK" 1,7+51,5+1,2 mg/ml oral opløsning
 • Dosering:
 • 1,7+51,5+1,2 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pectyl Brystdråber "DAK" 1,7+51,5+1,2 mg/ml oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07163
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pectyl

®

Brystdråber DAK

oral opløsning

Opium/campher/lakridsekstrakt

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Pectyl Brystdråber DAK til dig personligt. Lad derfor være med at

give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pectyl Brystdråber DAK

Sådan skal du tage Pectyl Brystdråber DAK

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Pectyl Brystdråber DAK er et hostestillende lægemiddel. Du kan tage Pectyl Brystdråber

DAK ved:

irritationshoste, hvor andre lægemidler ikke virker

hoste ved alvorlige sygdomme

Lægen kan have givet dig Pectyl Brystdråber DAK for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PECTYL

®

BRYSTDRÅBER DAK

Tag ikke Pectyl

®

Brystdråber DAK :

hvis du er overfølsom (allergisk) over for opium, campher, lakrids eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

hvis du har stærkt nedsat vejrtrækningsfunktion.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Pectyl

®

Brystdråber DAK

Da Pectyl Brystdråber DAK indeholder alkohol, må børn, gravide og ammende kvinder

samt patienter med epilepsi eller leversygdomme kun tage Pectyl Brystdråber DAK efter

aftale med lægen.

Pectyl Brystdråber DAK kan være afhængighedsskabende.

Tal med lægen, inden du tager Pectyl Brystdråber DAK, hvis du har:

nedsat hjertefunktion

alvorlig nyrelidelse

alvorlig leverlidelse

epilepsi

alkoholproblemer

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

sovemedicin

beroligende medicin

medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)

Pectyl Brystdråber DAK indeholder alkohol. Du må ikke tage Pectyl Brystdråber DAK, hvis

du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen.

Brug af Pectyl

®

Brystdråber DAK sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Pectyl Brystdråber DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke

nødvendigt

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Pectyl Brystdråber DAK efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Pectyl Brystdråber DAK, da Pectyl Brystdråber DAK går

over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Pectyl Brystdråber

DAK virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Pectyl

®

Brystdråber DAK

Pectyl Brystdråber DAK indeholder saccharose (sukker). Kontakt lægen før du tager

denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Pectyl Brystdråber DAK indeholder 34 vol% alkohol, det vil sige op til 1,3 g alkohol pr.

dosis. Det svarer til 34 ml øl (5 vol%) eller 14 ml vin (12 vol %) pr. dosis.

Pectyl Brystdråber DAK er skadelig for alkoholikere.

Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med

epilepsi eller leversygdomme efter aftale med lægen. Tal med din læge, hvis du har fået at

vide, at du ikke tåler alkohol.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE PECTYL

®

BRYSTDRÅBER DAK

Tag altid Pectyl Brystdråber DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 5 ml 2 - 5 gange daglig.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger

Børn:

Du må ikke bruge Pectyl Brystdråber DAK til børn.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Anvend vedlagte målebæger.

Hvis du har taget for meget Pectyl

®

Brystdråber DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Pectyl Brystdråber

DAK, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være sløvhed, åndedrætsbesvær eller -ophør, dyb

bevidstløshed, svimmelhed, forvirring, hukommelsestab, kvalme, opkastning, kolik,

hovedpine, varmefølelse, delirium, muskelsammentrækninger, epileptiske kramper,

forhøjet blodtryk, muskelsvaghed, nedsat hjertefunktion og muskelsygdom (myopati),

forhøjet blodsukker og væskeophobninger.

Hvis du har glemt at tage Pectyl

®

Brystdråber DAK

Hvis du har glemt en dosis Pectyl

Brystdråber DAK, så tag den så snart du kommer i

tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis Pectyl

Brystdråber DAK, så spring

den glemte dosis Pectyl

Brystdråber DAK over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Pectyl Brystdråber DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Forstoppelse og oppustethed

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000behandlede):

Ikke alvorlige: allergiske reaktioner,døsighed, kvalme, opkastning, svimmelhed, små

pupiller, synsforstyrrelser, irritation i mave og tarm, hududslæt, nældefeber, besvær med

at lade vandet, feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (Erythema multiforme).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig: Ændring i hjerterytmen og nedsat hjertefunktion, svækket vejrtrækning,

overfølsomhedsreaktioner (pludseligt hududslæt, vejrtrækningsbesvær, besvimelse),

epileptiske krampeanfald, dyb bevidstløshed, delirium.

Ikke alvorlig: Højt blodsukker, afhængighed, hovedpine, hukommelsestab, forvirring,

muskelssammentrækninger, varmefølelse, anfaldsvise mavesmerter, muskelsvaghed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevar Pectyl Brystdråber DAK utilgængeligt for børn.

Brug ikke Pectyl Brystdråber DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen. Aflever

altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pectyl

®

Brystdråber DAK oral opløsning indeholder:

De virksomme indholdsstoffer i 1 ml Pectyl Brystdråber DAK er 1,2 mg campher, 51,5 mg

lakridsekstrakt og 1,7 mg opium.

De øvrige indholdsstoffer er ammoniakopløsning, 96 % ethanol, renset vand, benzoesyre

og glycerol.

Sødestof: Saccharose.

Smagsstoffer: Anisolie og fennikelolie.

Udseende og pakningsstørrelser:

Pectyl

Brystdråber DAK oral opløsning er en klar eller næsten klar, sortbrun opløsning med

lugt af lakrids og campher.

Pectyl

Brystdråber DAK findes i 300 og 500 ml oral opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Pharma AS

Solbærveien 5

N-2409 Elverum

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2011