Paraghurt

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Paraghurt tabletter
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Paraghurt tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 00745
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Information om Paraghurt

®

tabletter

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen

Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du

altid følge vejledningerne i denne information.

Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.

Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

I denne information er der oplysninger om

Virkning og anvendelse

Vigtig information som du skal læse, før du tager Paraghurt

Sådan skal du tage Paraghurt

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Paraghurt

tabletter er hvide, runde tabletter.

Det aktive stof i Paraghurt

, Streptococcus faecium, er en mælkesyreproducerande

bakterie, som danner mælkesyre. Paraghurt

medvirker til at få de normale bakterier tilbage

i tarmen.

Du kan bruge Paraghurt

til forebyggelse og behandling af diaré, f.eks. i forbindelse med

rejser eller diaré opstået under behandling med antibiotika.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, inden du tager Paraghurt

®

Tag ikke Paraghurt

®

hvis:

du er overfølsom over for det aktive indholdsstof eller et eller flere af de øvrige

hjælpestoffer i Paraghurt

Brug af Paraghurt

®

sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Paraghurt

sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige hjælpestoffer i Paraghurt

®

Paraghurt

indeholder lactose Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan tage Paraghurt

under graviditet.

Amning:

Du kan amme, selv om du tager Paraghurt

Trafik- og arbejdssikkerhed

Paraghurt

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet,

naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Hvis du tager Paraghurt

mens du er i behandling med antibiotika, skal der gå 2-3 timer

mellem du tager antibiotika og Paraghurt

, da mælkesyrebakterierne bliver ødelagt af

antibiotika.

3. Sådan skal du tage Paraghurt

®

Dosering

Voksne og børn over 2 år:

6-8 tabletter daglig fordelt på 2-3 doser.

Børn under 2 år:

Du må kun bruge Paraghurt

til børn under 2 år efter lægens anvisning.

Du kan tygge tabletterne eller synke dem hele med et glas vand.

Har du taget for mange Paraghurt

®

?

Der er ingen symptomer på overdosering. Du skal blot fortsætte med at tage Paraghurt

som anført på pakningen.

Har du glemt at tage Paraghurt

®

Hvis du har glemt at tage Paraghurt

, skal du tage næste dosis som planlagt.

4. Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger ved brug af Paraghurt

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300

København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Paraghurt

utilgængeligt for børn.

Brug ikke Paraghurt

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Paraghurt

®

indeholder:

Det aktive indeholdsstof i Paraghurt

er frysetørret kultur af Streptococcus faecium, og

hver tablet indeholder minimum 1 million bakterier.

De øvrige hjælpesstoffer er: Lactose, hydroxystearin, gelatine, karamelessens; talcum og

magnesiumstearat.

Pakningsstørrelse:

60, 100, 2 x 100 i tabletbeholder (metalrør).

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant

Actavis Nordic A/S

c/o Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Fremstiller

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-87

220 Hafnarfjordur

Island

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2017

30-7-2018

UBAC (Laboratorios Hipra, S.A.)

UBAC (Laboratorios Hipra, S.A.)

UBAC (Active substance: Streptococcus uberis vaccine (inactivated)) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5152 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4595

Europe -DG Health and Food Safety