Pantoprazol "Takeda"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pantoprazol "Takeda" 20 mg enterotabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • enterotabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pantoprazol "Takeda" 20 mg enterotabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42042
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Information for Pantoprazol Nycomed 20 mg

Denne information findes i 2 udgaver.

Hvis du har købt en pakning med op til 28 tabletter, skal du læse den

information, der starter på side 3 (korttidsbehandling).

Hvis du har købt en pakning med flere end 28 tabletter, som er

ordineret af din læge, skal du læse informationen, der starter fra side 8

(langtidsbehandling).

Venlig hilsen Nycomed

Pantoprazol Nycomed 20 mg

Pakninger under 28 stk.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pantoprazol ”Nycomed” 20 mg enterotabletter

Pantoprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Pantoprazol ”Nycomed” uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være

omhyggelig med at følge anvisningerne for Pantoprazol ”Nycomed”.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 2 uger.

Du bør ikke tage Pantoprazol ”Nycomed” i mere end 4 uger uden at kontakte lægen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol ”Nycomed”

Sådan skal du tage Pantoprazol ”Nycomed”

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Pantoprazol ”Nycomed” indeholder det aktive stof pantoprazol, som blokerer den ”pumpe”, der

producerer mavesyre. Dermed reduceres mængden af syre i din mave.

Pantoprazol ”Nycomed” bruges til korttidsbehandling af reflukssymptomer (f.eks. halsbrand og sure

opstød) hos voksne.

Refluks er tilbageløb af syre fra maven til spiserøret, som kan blive betændt og smertefuldt. Det kan

give symptomer som smertefuld brændende fornemmelse i brystet, som stiger op i halsen (halsbrand)

og giver en sur smag i munden (sure opstød).

Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun en dags behandling

med Pantoprazol ”Nycomed”, dog er denne medicin ikke beregnet til at give øjeblikkelig lindring. Det

kan være nødvendigt at tage tabletter i 2-3 dage i træk for at lindre symptomerne.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PANTOPRAZOL

”NYCOMED”

Tag ikke Pantoprazol ”Nycomed”

hvis du er overfølsom (allergisk) over for pantoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

(Indholdsstofferne er angivet under pkt. 6 ”Pantoprazol ”Nycomed” indeholder”).

hvis du tager medicin, som indeholder atazanavir (til behandling af HIV-infektion)

Vær ekstra forsigtig med at tage Pantoprazol ”Nycomed”

Tal med lægen først

hvis du er blevet behandlet for halsbrand eller fordøjelsesbesvær uafbrudt i mere end 4 uger

hvis du er over 55 år og daglig tager medicin uden recept mod fordøjelsesbesvær

hvis du er over 55 år og har nye symptomer eller symptomer, der for nyligt har ændret sig.

hvis du tidligere har haft et mavesår eller har fået foretaget en maveoperation

hvis du har leverproblemer eller gulsot (gulfarvning af huden og øjnene)

hvis du regelmæssigt tager til læge på grund af alvorlige sygdomme eller lidelser

hvis du skal have fortaget en endoskopi eller en udåndingstest kaldet C-urea.

Fortæl det straks til lægen før eller efter du har taget medicinen, hvis du oplever nogle af følgende

symptomer, som kan være et tegn på en anden, mere alvorlig, sygdom:

uventet vægttab (som ikke er relateret til diæt eller et motionsprogram)

opkastning, især ved gentagelse

blodigt opkast, dette kan ses som mørkt kaffegrums i dit opkast

du opdager blodig afføring, som kan være sort eller tjærefarvet

synkebesvær eller smerte i forbindelse med synkning

du ser bleg ud eller føler dig sløj (blodmangel)

brystsmerter

mavesmerter

kraftig og/eller vedvarende diaré, da Pantoprazol ”Nycomed” er forbundet med en let øget

risiko for infektiøs diaré

Din læge kan beslutte at henvise dig til yderligere undersøgelser.

Fortæl lægen, at du tager denne medicin, hvis du skal have taget en blodprøve.

Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun en dags behandling

med Pantoprazol ”Nycomed”, dog er denne medicin ikke beregnet til at give øjeblikkelig lindring.

Du skal ikke tage det som en forebyggende behandling.

Hvis du gennem den seneste tid har lidt af halsbrand- eller fordøjelsesbesværsymptomer, skal du

huske at gå til læge regelmæssigt.

Brug af anden medicin

Pantoprazol ”Nycomed” kan medføre, at andre lægemidler ikke virker ordentligt. Fortæl det til lægen

eller apoteket, hvis du tager medicin som indeholder nogle af følgende aktive stoffer:

itraconazol eller ketoconazol (bruges ved svampeinfektion)

warfarin og phenprocoumon (medicin som virker blodfortyndende og forebygger blodpropper).

Du skal muligvis have taget flere blodprøver.

atazanavir (bruges til behandling af HIV-infektion). Du må ikke tage Pantoprazol ”Nycomed”,

hvis du tager atazanavir.

Tag ikke Pantoprazol ”Nycomed” samtidig med anden medicin, som begrænser mængden af syre i din

mave, så som andre syrepumpehæmmere (omeprazol, lansoprazol eller rabeprazol) eller en H

antagonist (f.eks. ranitidin, famotidin).

Du må gerne tage Pantoprazol ”Nycomed” samtidig med syreneutraliserende medicin (f.eks.

magaldrat, alginsyre, natriumbicarbonat, aluminiumhydroxid, magnesiumcarbonat eller kombinationer

heraf), hvis det er nødvendigt.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Pantoprazol ”Nycomed” sammen med mad og drikke

Tabletter skal synkes hele med væske inden et måltid.

Graviditet og amning

Tag ikke Pantoprazol ”Nycomed”, hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller ammer.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du oplever bivirkninger som svimmelhed og synsforstyrrelser, bør du ikke føre motorkøretøjer

eller betjene maskiner.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE PANTOPRAZOL ”NYCOMED”

Tag altid Pantoprazol ”Nycomed” nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

En tablet daglig. Overskrid ikke den anbefalede daglige dosis på 20 mg pantoprazol.

Du bør tage denne medicin i mindst 2-3 dage i træk. Stop med at tage Pantoprazol ”Nycomed”, når du

er symptomfri. Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun en

dags behandling med Pantoprazol ”Nycomed”, men denne medicin har ikke til hensigt at give

øjeblikkelig lindring.

Du skal kontakte lægen, hvis du ikke oplever symptomlindring efter 2 hele ugers behandling med

medicinen.

Tag ikke Pantoprazol ”Nycomed” tabletter i mere end 4 uger uden at kontakte lægen.

Tag tabletten på samme tid hver dag før et måltid. Tabletten skal synkes hel og med væske. Du må

ikke tygge eller knuse tabletten.

Børn og unge

Pantoprazol ”Nycomed” bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Hvis du har taget for mange Pantoprazol ”Nycomed” enterotabletter

Fortæl det strakt til lægen eller apoteket. Tag om muligt din medicin og denne indlægsseddel med. Der

er ingen kendte symptomer på overdosering.

Hvis du har glemt at tage Pantoprazol ”Nycomed”

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis næste dag

til sædvanlig tid.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Pantoprazol ”Nycomed” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kan forekomme indenfor bestemte hyppigheder, og er defineret som følgende:

meget almindelige: påvirker flere end 1 ud af 10 patienter

almindelige: påvirker mellem 1 og 10 ud af 100 patienter

ikke almindelige: påvirker mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter

sjældne: påvirker mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter

meget sjældne: påvirker færre end 1 ud af 10.000 patienter

ikke kendt: hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data.

Fortæl det straks til lægen eller kontakt skadestuen på det nærmeste hospital, hvis du får nogle af

følgende alvorlige bivirkninger. Hold straks op med at tage medicinen, men tag denne indlægsseddel

og/eller tabletterne med.

Alvorlige allergiske reaktioner (sjældne): Overfølsomhedsreaktioner, såkaldte anafylaktiske

reaktioner, anafylatisk shock og angioødem. Typiske symptomer er: Hævelse af ansigt, læber,

mund, tunge og/eller hals, hvilket kan give problemer med at synke eller trække vejret, udslæt

(nældefeber), alvorlig svimmelhed med hurtig hjertebanken og kraftige svedeture.

Alvorlige hudreaktioner (hyppighed ikke kendt): Udslæt med hævelse, blæredannelse eller

afskalning af huden, nedbrydning af huden og blødning omkring øjne, næse, mund eller

kønsdele og hurtig forværring af din almene helbredstilstand, eller eksem ved udsættelse for

sollys.

Andre alvorlige reaktioner (hyppighed ikke kendt): Gulfarvning af hud og øjne (på grund af

alvorlig leverskade) eller nyreproblemer så som smertefuld vandladning og smerter i den nedre

del af ryggen kombineret med feber.

Almindelige bivirkninger: Hovedpine; smerter i øvre del af maven; forstoppelse; diaré og

luftafgang fra tarmen.

Ikke almindelige bivirkninger:

Svimmelhed; kvalme, opkastning; allergiske reaktioner i form af kløe, udslæt og eksem,;

synsforstyrrelser så som sløret syn.

Sjældne bivirkninger:

Mundtørhed; ledsmerter; depression; hallucinationer, desorientering og forvirring (specielt hos

patienter som i forvejen har haft disse symptomer).

Meget sjældne bivirkninger og bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Muskelsmerter; hævelse af hænder og fødder; forhøjet kropstemperatur; nedsat natriumindhold i

blodet; nedsat antal blodplader i blodet, hvilket kan medføre at du lettere bløder eller får blå

mærker; nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket kan øge tendensen til betændelse; forhøjede

værdier af fedt i blodet eller forøgede leverenzymtal (kan ses i blodprøver); udvikling af bryster

hos mænd.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Pantoprazol ”Nycomed” ved almindelig temperatur.

Brug ikke Pantoprazol ”Nycomed” efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pantoprazol ”Nycomed” indeholder:

Aktivt stof: Pantoprazol. Hver tablet indeholder 20 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).

Øvrige indholdsstoffer:

Kerne: Natriumcarbonat, vandfrit; mannitol (E 421), crospovidon, povidon K90,

calciumstearat.

Overtræk: hypromellose, povidon K25, titandioxid (E 171), gul jernoxid (E 172),

propylenglycol, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), natriumlaurilsulfat,

polysorbat 80, triethylcitrat.

Blæk til prægning: Shellac; rød, sort og gul jernoxid (E 172); koncentreret

ammoniakopløsning.

Udseende og pakningsstørrelser

Enterotabletterne er gule, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med ”P20” på den ene

side.

Pantoprazol ”Nycomed” findes i aluminium/aluminium-blister med eller uden kartonforstærkning.

Pakningerne indeholder 7, 10, 14, 15, 24 eller 28 enterotabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed GmbH

Production site Oranienburg

Lehnitzstraße 70-98

D-16515 Oranienburg

Tyskland

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Pantoprazol ”Nycomed”, skal du henvende dig til

indehaveren af markedsføringstilladelsen på info@nycomed.dk.

Nyeste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2011

_________________________________________________________________________________

Pantoprazol Nycomed 20 mg

Pakninger over 28 stk.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pantoprazol Nycomed, 20 mg, enterotabletter

Pantoprazol (som natriumsesquihydrat)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Pantoprazol Nycomed til dig personligt. Lad derfor være med at give

Pantoprazol Nycomed til andre, selvom de har de samme symptomer, som du har

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol Nycomed

Sådan skal du tage Pantoprazol Nycomed

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Pantoprazol Nycomed 20 mg enterotabletter

bruges til at behandle syrerelaterede mave-

tarmsygdomme. Lægemidlet tilhører gruppen af selektive protonpumpehæmmere, som virker ved at

nedsætte produktionen af mavesyre.

Pantoprazol Nycomed 20 mg enterotabletter bruges til:

behandling af mild reflukssygdom, der skyldes tilbageløb af mavesyre til spiserøret (med eller

uden betændelse i spiserøret) og af symptomer som f.eks. halsbrand, sure opstød og synkesmerter,

der er forbundet med sygdommen.

langtidsbehandling af betændelse i spiserøret samt til forebyggelse af tilbagefald af

spiserørsbetændelse i forbindelse med tilbageløb af mavesyre.

forebyggelse af mavesår og sår på tolvfingertarmen hos patienter, der har behov for samtidig,

fortsat behandling med visse typer af smertestillende lægemidler samt visse gigtmidler af NSAID-

gruppen (f.eks. ibuprofen).

Lægen kan have givet dig Pantoprazol Nycomed for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PANTOPRAZOL NYCOMED

Tag ikke Pantoprazol Nycomed 20 mg enterotabletter

hvis du er overfølsom over for pantoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer (se under pkt. 6).

hvis du samtidig er i behandling med atazanavir (medicin mod HIV).

Vær ekstra forsigtig med at tage Pantoprazol Nycomed 20 mg enterotabletter

hvis du har stærkt nedsat leverfunktion. Tal med lægen hvis du tidligere har haft problemer med

din lever. Lægen vil måle din leverfunktion oftere, især hvis du er i langtidsbehandling med

Pantoprazol Nycomed 20 mg enterotabletter. Behandlingen vil eventuelt blive afbrudt helt.

hvis du har brug for behandling med smertestillende medicin af typen NSAID over længere tid

og har fået Pantoprazol Nycomed 20 mg enterotabletter fordi du dermed har forøget risiko for at

få mave-tarmproblemer.

Enhver øget risiko bliver vurderet i forhold til hver enkelt patient, hvor f.eks.din alder (hvis du

er ældre end 65 år), tidligere mavesår/sår på tolvfingertarn eller mave-tarmblødninger vil blive

taget med i betragtning.

hvis du i forvejen har lavt indhold af B

-vitamin i kroppen eller har risiko for at få B

-vitamin-

mangel og skal tage pantoprazol i lang tid. Pantoprazol kan, som andre syreblokerende

præparater, hæmme optagelsen af B

-vitamin.

Tal straks med lægen, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer:

uventet vægttab

gentagen opkastning

synkebesvær

blodigt opkast

bleghed og svaghedsfornemmelse (blodmangel)

blodig afføring

Din læge kan beslutte at henvise dig til yderligere undersøgelse for at udelukke en ondartet sygdom.

Dette skyldes, at pantoprazol kan maskere symptomer på kræft og derved forsinke en korrekt

diagnose. Hvis dine symptomer fortsætter på trods af din behandling, vil yderligere undersøgelser

blive overvejet.

Hvis du er i behandling med Pantoprazol Nycomed 20 mg enterotabletter i mere end 1 år, vil din læge

sandsynligvis indkalde dig til regelmæssig kontrol. Du skal holde øje med alle nye eller uventede

symptomer og fortælle det når du kommer til lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Anden medicin kan ændre virkningen af Pantoprazol Nycomed, eller Pantoprazol Nycomed kan ændre

virkningen af anden medicin. Tal derfor med din læge, hvis du tager:

medicin mod svamp (ketoconazol)

blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon). Du kan have brug for yderligere kontrol.

medicin mod HIV (atazanavir). Atazanavir må ikke bruges sammen med pantoprazol.

Brug af Pantoprazol Nycomed sammen med mad og drikke

Tag Pantoprazol Nycomed med rigelig væske før et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Erfaringen med brug af pantoprazol til gravide er begrænset. Det vides endnu ikke, om pantoprazol

passerer over i modermælken.

Hvis du er gravid, tror at du er gravid eller hvis du ammer, bør du kun tage pantoprazol, hvis din læge

har vurderet fordelen for dig er større end den potentielle risiko for dit barn eller ufødte barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pantoprazol Nycomed påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE PANTOPRAZOL NYCOMED

Tag altid Pantoprazol Nycomed 20 mg enterotabletter nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så

spørg lægen eller på apoteket.

Hvornår og hvordan skal du tage Pantoprazol Nycomed 20 mg enterotabletter?

Tag enterotabletten hel med rigelig væske før et måltid. Du må ikke tygge eller dele tabletten.

Med mindre din læge har oplyst andet er den sædvanlige dosis følgende:

Voksne og unge over 12 år:

Behandling af mild reflukssygdom, der skyldes tilbageløb af mavesyre til spiserøret (med eller uden

betændelse i spiserøret) og af symptomer som f.eks. halsbrand, sure opstød og synkesmerter forbundet

hermed.

1 tablet daglig.

Lindring af symptomerne opnås som regel efter 2 - 4 ugers behandling – eventuelt først efter

yderligere 4 ugers behandling. Din læge vil fortælle, hvor lang tid du skal fortsætte behandlingen.

Hvis symptomerne vender tilbage, kan der behandles med 1 tablet daglig ved behov.

Langtidsbehandling og forebyggelse af tilbagevendende betændelse i spiserøret

1 tablet daglig.

Hvis sygdommen vender tilbage, kan dosis fordobles, og du kan i stedet tage 1 Pantoprazol Nycomed

40 mg enterotablet. Efter opheling af spiserøret, kan dosis igen sættes ned til 1 tablet (20 mg) daglig.

Voksne:

Forebyggelse af sår i mave-tarmkanalen hos personer, som er i længerevarende behandling med

smertestillende medicin (NSAID).

1 tablet daglig.

Særlige patientgrupper:

Nedsat leverfunktion: Hvis du har svært nedsat leverfunktion bør du ikke tage mere end 1 tablet (20

mg) daglig.

Børn: Bør ikke bruges til børn under 12 år.

Hvis du har taget for mange Pantoprazol Nycomed enterotabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Pantoprazol Nycomed, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Pantoprazol Nycomed.

Hvis du har glemt at tage Pantoprazol Nycomed

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste normale dosis på

sædvanlig tid.

Hvis du holder op med at tage Pantoprazol Nycomed

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Pantoprazol Nycomed.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Pantoprazol Nycomed kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop behandlingen hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger, og ring 112 eller søg

omgående læge eller skadestue.

Alvorlige allergiske reaktioner som viser sig ved hævet tunge og/eller hals, synkebesvær,

nældefeber, vejrtrækningsbesvær, allergiske reaktion med hævelser i ansigtet (Quinckes

ødem/angioødem), kraftig svimmelhed med hurtig hjertebanken og øget svedtendens.

Alvorlige hudreaktioner som ses ved blæredannelser og hurtig forringelse af din almene tilstand,

nedbrydning af hud/væv (inkl. mindre blødninger) i øjne, næse, mund/læber eller kønsdele (Stevens-

Johnsons syndrom, Lyell-syndrom) og lysfølsomhed.

Disse bivirkninger er meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).

Andre kendte bivirkninger er:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Smerter i den øvre del af maven, diarré, forstoppelse, øget luftafgang fra endetarmen, hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Svimmelhed, sløret syn, utilpashed, opkastning, allergisk reaktion som kløe og udslæt på huden.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Mundtørhed, ledsmerter, depression, hallucinationer, desorientering og forvirring,

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Forhøjet kropstemperatur, muskelsmerter, rødmen i huden og andre hudforandringer, betændelse i

nyrer, svær leverskade som kommer til udtryk ved gullig hud og gulfarvning af det hvide i øjnene

(gulsot), hævede hænder og fødder.

Meget sjældne bivirkninger identificeret ved blodprøver og andre test

nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer, hvilket kan medføre flere infektioner, feber, ondt i

halsen, sår i munden eller kuldegysninger.

nedsættelse af antallet af blodplader, hvilket kan medføre øget tendens til blødninger og blå

mærker.

højere tal for leverenzymer og triglycerider (en type fedtstof i blodet).

Husk at de forventede fordele ved din medicin sædvanligvis vil være større end risikoen for alvorlige

bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Pantoprazol Nycomed 20 mg enterotabletter efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Denne medicin kræver ikke specielle opbevaringsbetingelser.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pantoprazol Nycomed 20 mg, enterotabletter indeholder:

Det virksomme indholdsstof er pantoprazol. En tablet indeholder 20 mg pantoprazol (som natrium-

sesquihydrat).

De øvrige indholdsstoffer er calciumstearat, crospovidon (E 1220), hypromellose (E 464), mannitol (E

421), methacrylsyre-ethylacrylat-copolymer (1:1), natriumcarbonat (E 500), natriumlaurilsulfat,

polysorbat 80 (E 433), povidon K25 (E 1201), povidon K90 (E 1201), propylenglykol (E 1520) og

triethylcitrat (E 1505) og blæk til print på tabletten (shellak, rød, sort og gul jernoxid (E 172),

koncentreret ammoniakopløsning),

Farvestoffer: Gul jernoxid (E 172), titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Pantoprazol Nycomed 20 mg enterotabletter er gule, ovale, buede, filmovertrukne enterotabletter

påtrykt ”P20” på den ene side.

Pakninger: Beholder

(høj densitet polyethylen beholder med lav densitet polyethylen låg) og

blistre (ALU/ALU blister) uden kartonforstærkning og ALU/ALU blister med kartonforstærkning

(kartonlomme).

Pantoprazol Nycomed 20 mg enterotabletter findes i pakningsstørrelser à, 30, 48, 56, 60, 84, 90, 98,

100, 112 og 168 stk.

Hospitalspakninger findes i pakningsstørrelser à 50, 56, 84, 90, 112, 140, 140 (10x14 eller 5x28), 500,

700 (5x140), 280 (20x14 eller 10x28) stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Oranienburg GmbH

Lehnitzstrasse 70-98

D-16515 Oranienburg

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EUs medlemslande under følgende navne:

Belgien: Pantomed PantoNycomed, ZurcamedDanmark: Pantoprazol Nycomed,

Luxembourg: Pantomed, PantoNycomed, Zurcamed

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed

Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Nyeste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev senest revideret den 03/2011

4-7-2018

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4345 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1098/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4344 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1013/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4343 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1097/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety