Pantoloc

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pantoloc 40 mg pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pantoloc 40 mg pulver til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19181
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Pantoloc

®

pulver til injektionsvæske, opløsning 40 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Pantoloc

til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Pantoloc

s virkning og hvad du skal bruge det til

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoloc

3. Sådan skal du tage Pantoloc

4. Bivirkninger

5. Sådan skal du opbevare Pantoloc

6. Yderligere oplysninger

1. Pantoloc

®

s virkning og hvad du skal bruge det til

Pantoloc

i.v. (intravenøs) bruges til at behandle syrerelaterede mave-tarmsygdomme.

Lægemidlet tilhører gruppen af syrepumpehæmmere, der virker ved at nedsætte

produktionen af mavesyre. Din læge har vurderet, at medicin beregnet til indsprøjtning i

øjeblikket er mere velegnet til dig end medicin i tabletform. Indsprøjtningerne vil, så snart

det er muligt, blive erstattet af tabletter.

Pantoloc

i.v. bruges til:

behandling af moderat til svær reflukssygdom pga. tilbageløb af mavesyre til spiserøret

mavesår

sår på tolvfingertarmen

Zollinger-Ellisons syndrom og andre tilstande med forhøjet produktion af mavesyre

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoloc

®

Tag ikke Pantoloc

®

:

hvis du er overfølsom over for pantoprazol eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer

hvis du samtidig er i behandling med medicin mod HIV (atazanavir)

Vær ekstra forsigtig med at tage Pantoloc

®

Hvis du har stærkt nedsat leverfunktion. Tal med lægen hvis du tidligere har haft

problemer med din lever.

Tal med lægen straks, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer: uventet

vægttab, gentagen opkastning, synkebesvær, blodigt opkast, bleghed og

svaghedsfornemmelse (blodmangel), blodig afføring.

Din læge kan beslutte at henvise dig til yderligere undersøgelse for at udelukke en

ondartet sygdom. Dette skyldes, at behandling med Pantoloc

kan lindre symptomer på

sådanne lidelser og dermed forsinke, at de opdages.

Pantoloc

kan påvirke resultatet af en blod- eller urinprøvekontrol.

Brug af anden medicin

Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at

justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder:

middel mod svamp (ketoconazol)

blodfortyndende medicin (warfarin eller phenprocoumon)

medicin mod HIV (atazanavir)

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det

gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid, tror du er gravid, eller hvis du ammer, bør du kun tage pantoprazol, hvis

din læge har vurderet, at behandlingen er nødvendig.

Erfaringen med brug af pantoprazol til gravide er begrænset, og det vides endnu ikke, om

pantoprazol bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pantoloc

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Pantoloc

®

Din læge eller sygeplejerske vil give dig medicinen som indsprøjtning 1 – 2 gange dagligt;

det tager 2 – 15 minutter pr. gang.

Behandling af moderat til svær reflukssygdom, mavesår eller sår på

tolvfingertarmen

Voksne: 40 mg (1 hætteglas) daglig.

Langtidsbehandling af Zollinger-Ellisons syndrom og andre tilstande med forhøjet

produktion af mavesyre

Voksne: 80 mg (2 hætteglas) daglig.

Din læge vil evt. senere justere din dosis afhængig af din mavesyreproduktion. Dosis kan

over kortere tid øges til mere end 4 hætteglas (160 mg) daglig. Hvis justeringen skal ske

hurtigt, bør en startdosis på 2 hætteglas (80 mg) være nok til, at mængden af mavesyre

sænkes tilstrækkeligt. Hvis du skal have mere end 80 mg daglig, vil indsprøjtningerne blive

givet i to lige store doser.

Børn: Pantoloc

injektionsvæske bør ikke bruges til børn under 18 år.

Ældre (over 65 år): Ældre bør ikke få indsprøjtet mere end 40 mg (1 hætteglas) daglig.

Nedsat nyrefunktion: Du bør ikke få indsprøjtet mere end 40 mg (1 hætteglas) daglig.

Nedsat leverfunktion: Hvis du har stærkt nedsat leverfunktion bør du ikke få indsprøjtet

mere end 20 mg (½ hætteglas) daglig.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring

eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har fået for mange Pantoloc

®

Da dosis er nøje overvåget af din læge eller sygeplejerske, er en overdosering højst

usandsynlig. Tegn på overdosering af Pantoloc

kendes ikke.

4. Bivirkninger

Pantoloc

kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Smerter i øvre del af maven, diaré, forstoppelse, luft i maven, hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Kvalme/opkastning, svimmelhed, synsforstyrrelser (sløret syn), allergisk reaktion som kløe

og udslæt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Hallucinationer (du ser og hører ting, der ikke er der) (alvorlig).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig beskadigelse af leveren medførende gulsot og risiko for leversvigt, alvorlige

hudreaktioner samt akutte alvorlige overfølsomhedsreaktioner (shock) og hævelser under

huden, især ved ansigt og hals (angioødem), ændring i blodets sammensætning (alvorlig),

nyrebetændelse (alvorlig).

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.

Ønsker du information om disse bivirkninger, kan du spørge lægen eller apoteket.

Fortæl lægen eller apoteket hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i

indlægssedlen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og

viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl lægen eller apoteket hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle

bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under ”bivirkninger” på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Sådan skal du opbevare Pantoloc

®

Opbevar Pantoloc

utilgængeligt for børn.

Opbevar Pantoloc

under 25 ºC i den originale yderpakning.

Brug ikke Pantoloc

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere oplysninger

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Pantoloc

®

pulver til injektionsvæske, opløsning 40 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof pantoprazol. De øvrige indholdsstoffer er

dinatriumedetatdihydrat og natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Pantoloc

pulver til injektionsvæske er et 10 ml klart hætteglas med hvidt til næsten hvidt

pulver. Hætteglasset er lukket med gummiprop og et aluminiumslåg.

Pantoloc

i.v. findes i pakningsstørrelser à 5 x 1 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed GmbH

Production site Singen

Robert-Bosch-Straße 8

D-78224 Singen

Tyskland

Hvis du får brug for Pantoloc

i andre lande, så spørg efter medicin, der indeholder

pantoprazol.

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret oktober 2007

Følgende oplysninger er kun tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Brugsvejledning

En brugsfærdig opløsning tilberedes ved at tilsætte 10 ml fysiologisk saltvand (9 mg/ml) til

pulveret i hætteglasset. Denne opløsning kan indgives direkte eller kan indgives efter

yderligere tilblanding af 100 ml fysiologisk saltvand (9 mg/ml) eller 5 % glucose

infusionsvæske.

Pantoloc

pulver til injektionsvæske må ikke opløses i eller blandes med andre

opløsninger end de her nævnte.

Tilberedt opløsning bør bruges med det samme, men kan opbevares i højst 12 timer ved

højst 25

Opbevar Pantoloc

pulver til injektionsvæske i.v. og tilberedt opløsning i original karton, da

lægemidlet er følsomt over for lys.

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-7-2018

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4345 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1098/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4344 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1013/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4343 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1097/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety