Pantoloc

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pantoloc 40 mg pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pantoloc 40 mg pulver til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19181
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Pantoloc

®

pulver til injektionsvæske, opløsning 40 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Pantoloc

til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Pantoloc

s virkning og hvad du skal bruge det til

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoloc

3. Sådan skal du tage Pantoloc

4. Bivirkninger

5. Sådan skal du opbevare Pantoloc

6. Yderligere oplysninger

1. Pantoloc

®

s virkning og hvad du skal bruge det til

Pantoloc

i.v. (intravenøs) bruges til at behandle syrerelaterede mave-tarmsygdomme.

Lægemidlet tilhører gruppen af syrepumpehæmmere, der virker ved at nedsætte

produktionen af mavesyre. Din læge har vurderet, at medicin beregnet til indsprøjtning i

øjeblikket er mere velegnet til dig end medicin i tabletform. Indsprøjtningerne vil, så snart

det er muligt, blive erstattet af tabletter.

Pantoloc

i.v. bruges til:

behandling af moderat til svær reflukssygdom pga. tilbageløb af mavesyre til spiserøret

mavesår

sår på tolvfingertarmen

Zollinger-Ellisons syndrom og andre tilstande med forhøjet produktion af mavesyre

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoloc

®

Tag ikke Pantoloc

®

:

hvis du er overfølsom over for pantoprazol eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer

hvis du samtidig er i behandling med medicin mod HIV (atazanavir)

Vær ekstra forsigtig med at tage Pantoloc

®

Hvis du har stærkt nedsat leverfunktion. Tal med lægen hvis du tidligere har haft

problemer med din lever.

Tal med lægen straks, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer: uventet

vægttab, gentagen opkastning, synkebesvær, blodigt opkast, bleghed og

svaghedsfornemmelse (blodmangel), blodig afføring.

Din læge kan beslutte at henvise dig til yderligere undersøgelse for at udelukke en

ondartet sygdom. Dette skyldes, at behandling med Pantoloc

kan lindre symptomer på

sådanne lidelser og dermed forsinke, at de opdages.

Pantoloc

kan påvirke resultatet af en blod- eller urinprøvekontrol.

Brug af anden medicin

Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at

justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder:

middel mod svamp (ketoconazol)

blodfortyndende medicin (warfarin eller phenprocoumon)

medicin mod HIV (atazanavir)

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det

gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid, tror du er gravid, eller hvis du ammer, bør du kun tage pantoprazol, hvis

din læge har vurderet, at behandlingen er nødvendig.

Erfaringen med brug af pantoprazol til gravide er begrænset, og det vides endnu ikke, om

pantoprazol bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pantoloc

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Pantoloc

®

Din læge eller sygeplejerske vil give dig medicinen som indsprøjtning 1 – 2 gange dagligt;

det tager 2 – 15 minutter pr. gang.

Behandling af moderat til svær reflukssygdom, mavesår eller sår på

tolvfingertarmen

Voksne: 40 mg (1 hætteglas) daglig.

Langtidsbehandling af Zollinger-Ellisons syndrom og andre tilstande med forhøjet

produktion af mavesyre

Voksne: 80 mg (2 hætteglas) daglig.

Din læge vil evt. senere justere din dosis afhængig af din mavesyreproduktion. Dosis kan

over kortere tid øges til mere end 4 hætteglas (160 mg) daglig. Hvis justeringen skal ske

hurtigt, bør en startdosis på 2 hætteglas (80 mg) være nok til, at mængden af mavesyre

sænkes tilstrækkeligt. Hvis du skal have mere end 80 mg daglig, vil indsprøjtningerne blive

givet i to lige store doser.

Børn: Pantoloc

injektionsvæske bør ikke bruges til børn under 18 år.

Ældre (over 65 år): Ældre bør ikke få indsprøjtet mere end 40 mg (1 hætteglas) daglig.

Nedsat nyrefunktion: Du bør ikke få indsprøjtet mere end 40 mg (1 hætteglas) daglig.

Nedsat leverfunktion: Hvis du har stærkt nedsat leverfunktion bør du ikke få indsprøjtet

mere end 20 mg (½ hætteglas) daglig.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring

eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har fået for mange Pantoloc

®

Da dosis er nøje overvåget af din læge eller sygeplejerske, er en overdosering højst

usandsynlig. Tegn på overdosering af Pantoloc

kendes ikke.

4. Bivirkninger

Pantoloc

kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Smerter i øvre del af maven, diaré, forstoppelse, luft i maven, hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Kvalme/opkastning, svimmelhed, synsforstyrrelser (sløret syn), allergisk reaktion som kløe

og udslæt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Hallucinationer (du ser og hører ting, der ikke er der) (alvorlig).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig beskadigelse af leveren medførende gulsot og risiko for leversvigt, alvorlige

hudreaktioner samt akutte alvorlige overfølsomhedsreaktioner (shock) og hævelser under

huden, især ved ansigt og hals (angioødem), ændring i blodets sammensætning (alvorlig),

nyrebetændelse (alvorlig).

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.

Ønsker du information om disse bivirkninger, kan du spørge lægen eller apoteket.

Fortæl lægen eller apoteket hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i

indlægssedlen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og

viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl lægen eller apoteket hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle

bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under ”bivirkninger” på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Sådan skal du opbevare Pantoloc

®

Opbevar Pantoloc

utilgængeligt for børn.

Opbevar Pantoloc

under 25 ºC i den originale yderpakning.

Brug ikke Pantoloc

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere oplysninger

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Pantoloc

®

pulver til injektionsvæske, opløsning 40 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof pantoprazol. De øvrige indholdsstoffer er

dinatriumedetatdihydrat og natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Pantoloc

pulver til injektionsvæske er et 10 ml klart hætteglas med hvidt til næsten hvidt

pulver. Hætteglasset er lukket med gummiprop og et aluminiumslåg.

Pantoloc

i.v. findes i pakningsstørrelser à 5 x 1 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed GmbH

Production site Singen

Robert-Bosch-Straße 8

D-78224 Singen

Tyskland

Hvis du får brug for Pantoloc

i andre lande, så spørg efter medicin, der indeholder

pantoprazol.

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret oktober 2007

Følgende oplysninger er kun tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Brugsvejledning

En brugsfærdig opløsning tilberedes ved at tilsætte 10 ml fysiologisk saltvand (9 mg/ml) til

pulveret i hætteglasset. Denne opløsning kan indgives direkte eller kan indgives efter

yderligere tilblanding af 100 ml fysiologisk saltvand (9 mg/ml) eller 5 % glucose

infusionsvæske.

Pantoloc

pulver til injektionsvæske må ikke opløses i eller blandes med andre

opløsninger end de her nævnte.

Tilberedt opløsning bør bruges med det samme, men kan opbevares i højst 12 timer ved

højst 25

Opbevar Pantoloc

pulver til injektionsvæske i.v. og tilberedt opløsning i original karton, da

lægemidlet er følsomt over for lys.

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

COLISTIMETHATE (Colistimethate Sodium) Injection [Xellia Pharmaceuticals ApS]

COLISTIMETHATE (Colistimethate Sodium) Injection [Xellia Pharmaceuticals ApS]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed