Panodil

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Panodil 1000 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1000 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Panodil 1000 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16743
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Panodil

1 g filmovertrukne tabletter

paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Panodil til dig personligt. Lad derfor være med at give Panodil til andre.

Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Panodils virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil

Sådan skal du tage Panodil

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Panodil

Yderligere oplysninger

Panodil virker smertestillende og febernedsættende.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel-

og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Lægen kan have givet dig Panodil til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Tag ikke Panodil, hvis:

du er overfølsom over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer

du har meget dårlig lever.

1.

Panodils virkning og hvad du skal bruge det til

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil

Vær ekstra forsigtig med at tage Panodil

Advarsel

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke

om overdosering, bør du straks kontakte læge.

Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol er der risiko for

overdosering.

Tal med lægen inden du tager Panodil, hvis:

du har dårlig lever.

du har nedsat nyrefunktion.

du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed (anoreksi)

eller fejlernæring. Du skal evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.

har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse) eller hvis smerterne varer længere end 3

dage.

Vær opmærksom på følgende

Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode kan

du få nyreskader med risiko for nyresvigt.

Hvis du tager Panodil mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og

hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Panodil. Det kan have

betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler

samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).

medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Panodil

regelmæssigt og gennem længere tid.

Vær opmærksom på

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Panodil mindst 1 time før

eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen.

Brug af Panodil sammen med mad og drikke

Du kan tage Panodil i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Panodil, tabletter med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan tage Panodil under graviditet.

Amning

Du kan amme, selv om du tager Panodil.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Panodil påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Tag altid Panodil nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

1 tablet på 1000 mg 3-4 gange dagligt. Højst 4 tabletter (4000 mg) dagligt. I enkelte tilfælde kan ½

tablet på 1000 mg 3-4 gange dagligt være tilstrækkeligt.

Børn

Dosis afhænger af barnets vægt.

Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Dog aldrig mere end 4 tabletter (4000 mg) dagligt.

Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg vil dosis maksimalt være 1500 mg i døgnet, dvs. ½ tablet på 1000 mg

højst 3 gange dagligt.

Hvis du har taget for mange Panodil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Panodil, tabletter, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Tag pakningen med.

En større dosis Panodil end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader.

3.

Sådan skal du tage Panodil

Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven.

Du får umiddelbart ikke nogen symptomer (de kommer normalt først efter et par dage). Selvom du

ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade.

Det er vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10

timer efter indtagelsen).

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastninger, ømhed/smerter i maven, utilpashed,

gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I

værste fald vil du efter ca. 3 døgn miste bevidstheden og dø af leversvigt.

Hvis du har glemt at tage Panodil

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Panodil kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kontakt læge eller skadestue.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. Kan blive

alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes. Kontakt læge.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Nældefeber.

Forhøjede levertal.

Forhøjet serum kreatinin (mål for nyrefunktionen).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser.) Kan

være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal

du kontakte læge.

4.

Bivirkninger

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk

Opbevar Panodil utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Panodil over 25

Brug ikke Panodil efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Panodil 1 g filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: paracetamol.

Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, pregelatineret stivelse, povidon, kaliumsorbat, talcum,

stearinsyre, hypromellose, triacetin.

Panodils udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Panodil 1 g er en hvide, filmovertrukne, ovale tabletter med delekærv på begge sider og mærket

”PAN 1G” på den ene side.

Pakningsstørrelser

100 filmovertrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline

Consumer Healthcare A/S

Arne Jacobsens Allé 15

2300 København S

Tlf: 44 86 86 86

E-mail: info.dk@gsk.com

Fremstiller

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Irland.

6.

Yderligere oplysninger

Denne indlægsseddel blev senest revideret i januar 2010

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia