Pancillin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pancillin 1,5 Mill. IE filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1,5 Mill. IE
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Pancillin 1,5 Mill. IE filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55029
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pancillin® 500.000 IE, filmovertrukne tabletter

Pancillin® 1.000.000 IE, filmovertrukne tabletter

Pancillin® 1.500.000 IE, filmovertrukne tabletter

Phenoxymethylpenicillinkalium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pancillin

3. Sådan skal du tage Pancillin

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pancillin

er et antibiotikum af penicillintypen. Pancillin

virker

på bakterier, ved at hindre opbygningen af bakteriernes væg, så

bakterierne ødelægges. Pancillin

virker f.eks. mod øvre- og nedre

luftvejsinfektioner, hud- og bindevævsinfektioner.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pancillin®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering

end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Pancillin

• hvis du er allergisk over for

phenoxymethylpenicillinkalium eller et af de øvrige

indholdsstoffer

i Pancillin

(angivet i afsnit 6).

• hvis du er allergisk over for penicillin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pancillin

, hvis du

• lider af allergi eller har astma.

• tager p-piller.

• er allergisk over for anden medicin mod betændelse

(cefalosporiner og andre beta-lactamantibiotika).

• har nedsat nyrefunktion.

Kontakt straks lægen, hvis du får

• pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedræts-

besvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse. Hvis disse

symptomer opstår inden for minutter til timer, skal du straks ringe

112, da dette kan være livsfarligt.

• langvarig eller blodig diarré, når du bruger eller har brugt

Pancillin

. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse

(pseudomembranøs colitis).

• vedvarende diarré eller opkastning.

Vær opmærksom på følgende

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du

er i behandling med Pancillin

. Det kan have betydning for

prøveresultaterne.

Så længe du får Pancillin

, skal du have undersøgt blod og lever-

og nyrefunktion regelmæssigt.

Langvarig brug kan resultere i vækst af ikke-følsomme

mikroorganismer inklusiv svampe.

Brug af anden medicin sammen med Pancillin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin

• mod urinsyregigt (probenecid, sulfinpyrazon).

• mod psoriasis, leddegigt og visse kræftsygdomme (methotrexat).

• mod infektioner (tetracykliner, sulfonamider eller chloramphenicol).

• mod tyfus (oral vaccine).

Brug af Pancillin

sammen med mad og drikke

Du kan tage Pancillin

sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan tage Pancillin

under graviditet.

Amning

Du kan tage Pancillin

, selvom du ammer.

Pancillin

går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt,

at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pancillin

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Pancillin

®

indeholder kalium

Pancillin

500.000 IE indeholder 0,9 mmol (33 mg) kalium pr. tablet.

Pancillin

, 1.000.000 IE, indeholder 1,7 mmol (66 mg) kalium pr.

tablet.

Pancillin

, 1.500.000 IE, indeholder 2,6 mmol (100 mg) kalium pr.

tablet.

Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt,

skal du tage hensyn hertil.

3. Sådan skal du tage Pancillin®

Tag altid Pancillin

nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

500.000-1 mill. IE (330-660 mg) daglig 2-4 gange daglig.

Brug til børn og unge under 18 år

Ca. 75.000 IE/kg/døgn (Ca. 50 mg/kg/døgn) fordelt på 2-4 doser.

Behandlingen varer i 5-10 dage efter aftale med lægen.

Tabletterne har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletterne,

så de er nemme at sluge. Tabletterne kan ikke deles i to lige store

dele.

Pancillin

fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke

nødvendigvis kan bruge dine filmovertrukne tabletter til alle de

anførte doseringer.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Pancillin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af

Pancillin

, end der står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, mavesmerter,

diarré, forstyrrelser i saltbalancen, sløret bevidsthed, ufrivillige

muskelsammentrækninger, kramper, dyb bevidstløshed (koma),

nyresvigt og ændringer i blodets sammensætning og surhedsgrad.

01-2016

P377207-5

Hvis der opstår andre symptomer bør risikoen for en allergisk

reaktion overvejes.

Hvis du har glemt at tage Pancillin

Hvis du har glemt en dosis Pancillin

, så tag den så snart du kommer

i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis Pancillin

, så

spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Pancillin

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale

med lægen. Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter

behandling med Pancillin® er stoppet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 1.000 patienter.

• Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens

øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/

shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter.

• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå

mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især hals-

betændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og

hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

• Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

• Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og

åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget,

er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald /

Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Blodtryksfald inkl. alarmerende shock. Ring 112.

• Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

• Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over

lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge

eller skadestue. Kontakt læge eller skadestue.

• Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i

blodet. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

100 patienter.

• Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. udslæt, kløe, nældefeber.

• Kvalme, opkastning, spisevægring.

• Fordøjelsesbesvær, mavesmerter, luft i maven og diarré.

• Slimhindebetændelse, specielt i mundhulen (betændelse i tungen,

mundbetændelse).

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 1.000 patienter.

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

• Smerter i leddene.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det

være livsfarligt. Ring 112.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter.

• Sortfarvning af tungen.

• Midlertidig mundtørhed som kan øge risikoen for huller i

tænderne. Hvis du tager Pancillin

i mere end 2-3 uger, skal du

passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne.

Tal med din tandlæge.

• Smagsforstyrrelser.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og

uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du

kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

• Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og

smerter. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være

eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især

halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide

blodlegemer. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du

kontakte læge eller skadestue.

• Kuldegysninger.

• Vand i kroppen. Kontakt lægen.

• Smerter i leddene.

• Høj grad af eller total udmattelse.

• Positiv direkte Coomb’s test (en antiglobulintest til påvisning af

antistoffer mod røde blodlegemer)

Pancillin

kan herudover give bivirkninger, som du normalt

ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse

laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale,

når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Pancillin

utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Pancillin

ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar Pancillin

i original emballage, da det er følsomt for

fugt.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen

efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pancillin

®

indeholder:

Aktivt stof: Phenoxymethylpenicillinkalium.

Øvrige indholdsstoffer: Talcum, povidon, macrogol 6000,

maltodextrin, hypromellose, magnesiumstearat, titandioxid (E 171),

saccharinnatrium, pebermynteolie.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Pancillin

500.000 IE er hvide/cremefarvede, runde filmovertrukne

tabletter.

Pancillin

1.000.000 IE er hvide/cremefarvede, aflange,

filmovertrukne tabletter med delekærv på begge sider.

Pancillin

1.500.000 IE er hvide/cremefarvede, aflange,

filmovertrukne tabletter med delekærv på begge sider.

Pakningsstørrelser

Pancillin® 500.000 IE fås i pakningsstørrelser á 20 og 30 stk.

Pancillin® 1.000.000 IE fås i pakningsstørrelser á 12, 24, 36 og

108 stk.

Pancillin

1.500.000 IE fås i pakningsstørrelser á 24 og 36 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Pancillin

er et registreret varemærke, der tilhører Sandoz A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2016