Pancillin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pancillin 1,5 Mill. IE filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1,5 Mill. IE
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Pancillin 1,5 Mill. IE filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15249
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Side 1 af 6

Pancillin® and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pancillin

500.000 IE, 1 mill. IE og 1,5 mill. IE filmovertrukne tabletter

phenoxymethylpenicillinkalium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pancillin

Sådan skal du tage Pancillin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pancillin er et antibiotikum af penicillintypen. Pancillin virker på bakterier, ved at hindre

opbygningen af bakteriens væg, så bakterien ødelægges.

Du kan få Pancillin mod betændelse i f.eks. huden, bindevæv, bihuler, øre, hals, bronkier og

lunger.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pancillin

Tag ikke Pancillin:

hvis du er allergisk over for phenoxymethylpenicillinkalium eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du er allergisk over for penicillin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pancillin:

hvis du lider af allergi eller har astma.

hvis du er allergisk over for anden medicin mod betændelse (cefalosporiner).

hvis du har nedsat nyrefunktion.

Side 2 af 6

Pancillin® and

are registered trademarks of Novartis

Kontakt straks lægen, hvis du får:

Pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt,

læber og hals og besvimelse. Hvis disse symptomer opstår inden for minutter til timer, skal

du straks ringe 112, da dette kan være livsfarligt.

Langvarig eller blodig diarré, når du bruger eller har brugt Pancillin. Dette kan være tegn

på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).

Vedvarende diarré eller opkastning.

Vær opmærksom på følgende:

Ved længere tids behandling bør din læge kontrollere din lever- og nyrefunktion samt

undersøge, om der er ændringer i blodets sammensætning ved en blodprøvekontrol.

Ved længere tids behandling kan der opstå superinfektioner af ikke-følsomme

mikroorganismer.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Pancillin.

Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Pancillin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

Urinsyregigt (probenecid eller sulfinpyrazon).

Psoriasis, leddegigt og visse kræftsygdomme (methotrexat).

Infektioner (tetracykliner, erythromycin, sulfonamider eller chloramphenicol).

Tyfus (oral vaccine).

Brug af Pancillin sammen med mad og drikke

Du kan tage Pancillin sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan tage Pancillin under graviditet.

Amning

Du kan tage Pancillin, selvom du ammer. Pancillin går over i modermælken, men det er ikke

sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pancillin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Pancillin indeholder kalium

Pancillin 500.000 IE indeholder 0,9 mmol (33 mg) kalium pr. tablet.

Pancillin 1.000.000 IE indeholder 1,7 mmol (66 mg) kalium pr. tablet.

Pancillin 1.500.000 IE indeholder 2,6 mmol (100 mg) kalium pr. tablet.

Side 3 af 6

Pancillin® and

are registered trademarks of Novartis

Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn til dette.

3. Sådan skal du tage Pancillin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Det er vigtigt, at du gennemfører hele den af lægen foreskrevne behandling.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

500.000 IE til 1 mill. IE 2-4 gange daglig.

Den samlede daglige dosis afhænger af, hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning.

Brug til børn

Dosis afhænger af barnets vægt og hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.

Drik et glas væske samtidig med indtagelsen.

Hvis du har taget for meget Pancillin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Pancillin, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomerne på overdosering kan være: kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, forstyrrelser i

saltbalancen, sløret bevidsthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, kramper, dyb bevidstløshed

(koma), nyresvigt og ændringer i blodets sammensætning og surhedsgrad.

Hvis du har glemt at tage Pancillin

Hvis du har glemt en dosis Pancillin, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart

skal tage den næste dosis Pancillin, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Pancillin

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Kontakt straks lægen,

hvis du igen føler dig syg, efter behandling med Pancillin er stoppet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Side 4 af 6

Pancillin® and

are registered trademarks of Novartis

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge

eller skadestue.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Ring 112, da dette kan være

livsfarligt.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der

kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt.

Ring 112.

Hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød/vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Almen sløjhed, bleghed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber

pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge

eller skadestue.

Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig

urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet. Kontakt lægen.

Ikke-alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. udslæt, kløe, nældefeber.

Kvalme, opkastning, spisevægring, fordøjelsesbesvær, mavesmerter, luft i maven, diaré.

Betændelse i tungen, mundbetændelse.

Hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Ledsmerter.

Feber, udslæt i ansigt, på arme og ben.

Udslæt (nældefeber) og hævelser.

Feber.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Sort tunge, midlertidig mundtørhed og smagsforstyrrelse.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.

Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt, smerter, kuldegysninger,

hævelser, ledsmerter, eller udmattelse.

Side 5 af 6

Pancillin® and

are registered trademarks of Novartis

Feber pga. overfølsomhed mod Pancillin.

Pancillin kan give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver og ændringer i blodets sammensætning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25 grader. Opbevares i den originale emballage, da det er

følsomt for fugt,

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pancillin filmovertrukne tabletter 500.000 IE, 1 mill. IE og 1,5 mill. IE indeholder:

Aktivt stof: phenoxymethylpenicillinkalium henholdsvis 500.000 IE (330 mg), 1 mill. IE (660 mg)

og 1,5 mill. IE (990 mg).

Øvrige indholdsstoffer: talcum, povidon, macrogol 6000, maltodextrin, hypromellose,

magnesiumstearat, titandioxid (E 171), saccharinnatrium, pebermynteolie.

Udseende

Pancillin 500.000 IE er hvide/cremefarvede, runde filmovertrukne tabletter.

Pancillin 1 mill. IE er hvide/cremefarvede, aflange filmovertrukne tabletter med delekærv på

begge sider.

Pancillin 1,5 mill. IE er hvide/cremefarvede, ovale filmovertrukne tabletter med delekærv på

begge sider.

Pakningsstørrelser

Pancillin 500.000 IE: Blisterpakning indeholdende 20 stk. og 30 stk.

Pancillin 1 mill. IE: Blisterpakning indeholdende 10 stk., 20 stk., 24 stk., 30 stk., 36. stk. og 100

stk.

Side 6 af 6

Pancillin® and

are registered trademarks of Novartis

Pancillin 1,5 mill. IE: Blisterpakning indeholdende 10 stk., 20 stk. og 30 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.

Fremstiller

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Østrig.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Maj 2016