Pamol Flash

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pamol Flash 250 mg dispergible tabletter
 • Dosering:
 • 250 mg
 • Lægemiddelform:
 • dispergible tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pamol Flash 250 mg dispergible tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33217
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pamol

®

flash 250 mg dispergible tabletter

Paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Pamol

flash uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være

omhyggelig med at følge anvisningerne for Pamol

flash.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden for 3 dage.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkningen og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pamol

flash

3. Sådan skal du tage Pamol

flash

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pamol

flash er et smertestillende og febernedsættende lægemiddel, der indeholder

paracetamol. Det bruges til lindring af svage til moderate smerter samt virker

febernedsættende - f.eks. ved hovedpine, tandpine, influenza-lignende symptomer,

periodevis smerte og stivhed i kroppen.

Pamol

flash dispergible tabletter 250 mg er beregnet til børn, der vejer 13 - 50 kg (ca. 2 -

15 år). Se punkt 3.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Pamol

flash for noget andet, skal du altid følge

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pamol

®

flash

Tag ikke Pamol

®

flash hvis du:

er overfølsom over for paracetamol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer

har svært nedsat leverfunktion

har fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom), da denne medicin indeholder aspartam

Vær ekstra forsigtig med at tage Pamol

®

flash

Tal med lægen inden du tager Pamol

flash, hvis du:

vejer mindre end 50 kg

har nedsat leverfunktion

lider af kronisk alkoholisme

lider af fejlernæring

lider af dehydrering

har svært nedsat nyrefunktion

Denne medicin indeholder paracetamol. For at undgå overdosering bør du ikke samtidig

med Pamol

flash tage anden medicin, der indeholder paracetamol.

Den samlede mængde af paracetamol bør ikke overstige 80 mg/kg/dag for børn, der vejer

under 37 kg, og 3 g daglig for voksne og børn, der vejer over 38 kg. Se punktet Hvis du

har taget for mange Pamol

®

flash.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Inden du tager Pamol

flash, skal du fortælle lægen eller apoteket, hvis du tager følgende:

medicin mod urinsur gigt (probenecid)

smertestillende medicin (salicylamid)

medicin, der påvirker leverens funktion, som f.eks. carbamazepin, phenobarbital,

phenytoin, primidon (bruges mod epilepsi), rifampicin (antibakterielt), Perikon

(naturlægemiddel til lindring af mild til moderat depression)

medicin mod kvalme og opkastning (domperidon, metoclopramid)

medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin)

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin)

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid, bør du ikke tage paracetamol over længere tid, i høje doser eller i

kombination med andre lægemidler.

Du må gerne tage Pamol

flash i de anbefalede mængder, når du er gravid eller hvis du

ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pamol

flash påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Pamol

®

flash

Pamol

flash indeholder 30 mg aspartam (E 951), en fenylalaninkilde, som kan være

skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

Laboratorietest

Pamol

flash kan påvirke resultatet af en blod- eller urinprøvekontrol.

3. Sådan skal du tage Pamol

®

flash

Pamol

flash dispergible tabletter 250 mg er beregnet til børn, der vejer 13 - 50 kg (ca. 2 -

15 år).

Børn under 6 år: Tabletten skal opløses i en skefuld vand eller mælk (risiko for bitterhed

ved opløsning i juice), før den gives til barnet.

Børn over 6 år: Tabletten bør suttes; herefter vil tabletten hurtigt opløses i munden.

Den sædvanlige dosis er

Det er vigtigt at følge de anbefalede doseringer til børn (beregnet ud fra barnets

kropsvægt), og derfor anvende den mest oplagte styrke. Skønsmæssig angivelse af

sammenhæng mellem vægt og alder er givet som information.

Daglig anbefalet dosis er ca. 60 mg/kg fordelt på 4 eller 6 doser. Det vil sige ca. 15mg/kg

hver 6. time eller 10 mg/kg hver 4. time.

Børn:

13 - 20 kg (ca. 2 – 7 år): 1 tablet hver 6. time efter behov, maksimalt 4 tabletter i døgnet.

21 - 25 kg (ca. 6 – 10 år): 1 tablet hver 4. time efter behov, maksimalt 6 tabletter i døgnet.

26 - 40 kg (ca. 8 – 13 år): 2 tabletter hver 6. time efter behov, maksimalt 8 tabletter i

døgnet.

41 - 50 kg (ca. 12 – 15 år): 2 tabletter hver 4. time efter behov, maksimalt 12 tabletter i

døgnet.

Nedsat nyrefunktion:

Ved svært nedsat nyrefunktion bør intervallet mellem 2 doser være mindst 8 timer.

Hvis du har en fornemmelse af, at virkningen af Pamol

flash 250 mg er for stærk eller for

svag, skal du tale med lægen.

Til børn skal doseringen være jævnt fordelt, også om natten, helst med intervaller på 6

timer, ellers med intervaller på mindst 4 timer.

Følg dosis-instruktionerne for at undgå smerte- og feberudsving.

Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden for 3 dage.

Hvis du har taget for mange Pamol

®

flash

Stop din behandling og kontakt straks en læge.

Tegn på at du har taget for mange Pamol

flash optræder inden for de første 24 timer og

kan vise sig ved kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed, mavesmerter.

Selvom ovennævnte symptomer ikke opleves, bør læge eller skadestue straks kontaktes

ved overdosering på grund af risiko for forsinkede, alvorlige og varige leverskader.

Hvis du har glemt at tage Pamol

®

flash

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Pamol

flash kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Bivirkninger der kan optræde er:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Påvirkning af leveren (alvorlig).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Hudreaktioner: Udslæt med kløe, allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og

hud især ved ansigt og tunge eller vejrtrækningsbesvær (alvorlig).

Enkeltstående tilfælde: Blodsygdomme: Nedsat antal blodplader som resulterer i

Næseblod og blødning fra tandkødet. Nedsat antal hvide blodlegemer som resulterer i en

øget modtagelighed for infektioner.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Pamol

flash utilgængeligt for børn.

Brug ikke Pamol

flash efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Pamol

flash, hvis der er synlige tegn på, at tabletten har ændret udseende.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Pamol

®

flash 250 mg dispergible tabletter indeholder

Aktivt stof: Paracetamol 250 mg (som overtrukne paracetamol krystaller).

Øvrige indholdsstoffer: Butyleret methacrylatcopolymer, dispergeret polyacrylat 30%,

hydrofob kolloid vandfri silica (E 551), crospovidon (E 1202), magnesiumstearat (E 470b),

Smagsstof: Bananaroma.

Sødestoffer: Aspartam (E 951), mannitol (granuleret pulver) (E 421).

Udseende og pakningsstørrelser

Pamol

flash er en hvid, rund, hvælvet dispergibel tablet med en fordybning i midten og

duft af banan.

Pamol

flash findes i pakningsstørrelser à 12 og 24 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Fremstiller

Ethypharm

Z. I. de Saint-Arnoult

28170 Châteauneuf-en-Thymerais

Frankrig

&

Ethypharm

Chemin de La Poudrière

76120 Grand Quevilly

Frankrig

&

Nycomed Christiaens

Gentsesteenweg 615

1080 Brussel

Belgien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Finland: Pamol F

Frankrig: Paracetamol Prographarm

Italien: Tachipirina Flashtab

Portugal: Takipirina Flashtab

Spanien: Apiretal Flas

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2011.

14-8-2018

Koehler-Bright Star recalls WorkSafe 3-D cell flashlights

Koehler-Bright Star recalls WorkSafe 3-D cell flashlights

The flashlights are missing an encapsulation on the circuit board component which could allow the flashlight to ignite in an explosive environment, posing a burn hazard and risk of personal injury to the user or bystander.

Health Canada

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia