Palladon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Palladon 2,6 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 2,6 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Palladon 2,6 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32125
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

1 af 6

Indlægsseddel: Information til brugeren

Palladon

®

1,3 mg og 2,6 mg hårde kapsler

Hydromorphonhydrochlorid.

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Palladon til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Palladons virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at tage Palladon

Sådan skal du tage Palladon

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Palladon

Yderligere oplysninger

1.

Palladons virkning og hvad du skal bruge det til

Palladon

er et smertestillende middel, der påvirker de områder i hjernen, som registrerer smerter.

Du kan bruge Palladon ved stærke smerter, når andre midler ikke er nok.

Lægen kan have givet dig Palladon til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Palladon

Tag ikke Palladon, hvis:

du er overfølsom over for hydromorphon, andre stærke smertestillende midler (opioider) eller

et af de øvrige indholdsstoffer.

du har alvorlig svækket vejrtrækning med blåfarvning af læber og negle.

du er i koma.

du har akutte mavesmerter.

din tarmfunktion er lammet eller gået i stå (tarmslyng).

du har alvorlig kronisk sygdom i luftvejene eller svær astma.

du er i eller inden for de sidste 14 dage har været i behandling for depression (MAO-

hæmmere).

du har stærkt nedsat leverfunktion.

Vær ekstra forsigtig med at tage Palladon

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af Palladon,

og at virkningen af Palladon

kan være nedsat efter lang tids brug.

Tal med lægen inden du tager Palladon, hvis du:

har for lavt stofskifte (myxødem).

har stærkt nedsat nyrefunktion.

har stærkt nedsat leverfunktion.

har kramper.

er afhængig af alkohol.

har hallucinationer og vrangforestillinger på grund af længerevarende overforbrug af alkohol.

er psykisk uklar på grund af en infektion.

er sløv eller din hjerne fungerer dårligt.

2 af 6

har svær skævhed af rygsøjlen (kyfoskoliose).

har nedsat funktion af binyrerne (Addison’s sygdom).

har betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber.

har nedsat blodtryk på grund af blodtab eller mangel på væske.

har forstørret prostata.

har urinrørsforsnævring.

har forhøjet tryk i hjernen på grund af slag i hovedet eller af anden årsag har stærk hovedpine

og opkastninger.

har kronisk forstoppelse.

er ældre.

er i behandling med anden smertestillende medicin (opioider), da dosis måske skal nedsættes.

Kontakt straks læge, hvis:

du får svækket vejrtrækning med blåfarvning af læber og negle.

du får afføringsstop med kvalme, opkastninger og mavesmerter, da behandlingen så skal

ophøre.

Oplys altid ved operation, blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med

Palladon. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Hvis du skal opereres i rygmarven (chordotomi), i maven eller andet må du ikke tage

hydromorphon i 24 timer før operationen. Hvis du skal have hydromorphon efter operationen, skal

dosis nedsættes.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nyligt. Dette

gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke

vitaminer og mineraler.

Du må ikke tage Palladon sammen med alkohol, da alkohol forstærker Palladons virkning.

Du må ikke få medicin til behandling af misbrug (buprenorphin, nalbupren eller petazocin) samtidig

med Palladon, da dette kan nedsætte virkningen af Palladon og give abstinenssymptomer.

Fortæl det til lægen, hvis du tager:

eller inden for de sidste 14 dage har taget medicin mod depression (MAO-hæmmere,

antidepressiva).

medicin mod kvalme.

sovemedicin.

beroligende medicin.

medicin mod sindslidelser.

medicin mod allergi (antihistaminer).

anden medicin mod stærke smerter (opioider).

eller skal have bedøvelse i forbindelse med operation.

Brug af Palladon sammen med mad og drikke

Du kan tage Palladon kapsler i forbindelse et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du kan tage kapslerne hele med et glas vand eller de kan åbnes og indholdet drysses på mad.

Du må ikke drikke alkohol, når du tager Palladon. Alkohol kan forstærke virkningen af Palladon, og

gøre dig sløv og søvnig.

3 af 6

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Palladon efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Palladon

efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må ikke arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Palladon især i begyndelsen af

behandlingen og ved øgning af dosis kan virke sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Palladon

Palladon indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager Palladon, hvis lægen har fortalt dig, at du

ikke kan tåle visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Palladon

Tag altid Palladon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Du kan tage kapslerne hele med et glas vand eller de kan åbnes og indholdet drysses på halvfast

mad (puré, syltetøj, yoghurt) og indtages lige efter.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 12 år med stærke smerter, som ikke tidligere er behandlet med opioider kan

starte med 1 kapsel på 1,3 mg hver 4. time. Voksne og børn over 12 år, som er i behandling med

opioider, kan starte med en dosis, der svarer til den tidligere daglige dosis. Lægen vil ordinere den

dosis, der er nødvendig til dine smerter. Hvis smerten stiger eller smertelindringen er utilstrækkelig

kan det være nødvendigt med en gradvis øgning af dosis. Tal med lægen, hvis du stadig har smerter,

mens du behandles med Palladon.

Ældre: Palladon kapsler er ikke undersøgt i ældre. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg

lægens anvisninger.

Børn under 12 år: Du må kun bruge Palladon 1,3 mg og 2,6 mg hårde kapsler til børn efter lægens

anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Palladon kapsler er ikke undersøgt i patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Palladon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har flere Palladon, end der står i denne

information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tak pakningen med.

Du kan få symptomer som meget små pupiller, svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og

negle, lavt blodtryk og langsom puls. I svære tilfælde kredsløbssvigt og dyb koma, som kan føre til

død.

Hvis du har glemt at tage Palladon

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Palladon

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Palladon.

4 af 6

Han vil fortælle dig, hvordan du skal nedsætte dosis gradvist, så du undgår ubehagelige virkninger.

Ved brat ophør med behandlingen kan du få abstinenssymptomer som rastløshed, uro, nervøsitet,

søvnløshed, ufrivillige bevægelser og mavebesvær.

Spørg din læge eller apotek, hvis der er noget du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

Bivirkninger

Palladon kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle (afhængig af dosis). Ring 112.

Voldsom hovedpine og besvimelse eller bevidstløshed pga. øget tryk i kraniet. Ring 112.

Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Overfølsomhedsreaktioner. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos mindre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Hævelse af tunge, læber og ansigt; det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.

Kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 100 behandlede):

Små pupiller.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Manglende appetit.

Forvirring, talebesvær, humørsvingninger, ligegyldighed, mareridt.

Muskelkramper.

Kraftesløshed og svaghed.

Kulderystelser, hævede fødder, ankler og hænder.

Svimmelhed, søvnighed, sløvhed, nedsat hukommelse, uklarhed.

Diaré, forstoppelse.

Mundtørhed, kvalme, opkastning.

Udslæt, kløe, øget sveden, rødmen i ansigtet.

Hedeture.

Abstinenssymptomer i form af rastløshed, uro, nervøsitet, søvnløshed, ufrivillige bevægelser

og mavebesvær.

Nedsat sexlyst, impotens.

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop, akut trang til at skulle af med vandet.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er

alvorligt.

Hallucinationer. Kan være alvoligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Vrangforstillinger, truende evt. voldelig adfærd. Kan være alvorligt. Tal med lægen.

Langsom puls, hjertebanken.

Kortåndethed.

Ufrivillige muskelbevægelser, manglende evne til at styre bevægelser.

Ledsmerter, hævede led.

Kramper i urin- og galdevejene.

5 af 6

Misfarvning af urinen, hyppig vandladning, unormal lugt af urinen.

Besvimelse, rystelser, snurrende eller prikkende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Smagsforstyrrelser, hovedpine, manglende koncentration.

Synsforstyrrelser som sløret syn, dobbeltsyn, ufrivillige øjenbevægelser.

Ringen eller susen for ørerne.

Øget appetit.

Mavesmerter, fordøjelsesbesvær, oppustet mave, luftafgang fra tarmen.

Hæmorrhoider.

Eksem, nældefeber.

Feber, smerter, utilpashed, influenzalignende symptomer, ubehag i brystet, gangbesvær.

Pludselige kortvarige irritationsudbrud, opstemthed, gråd.

Nedsat virkning af medicinen.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Galdestenssmerter, anfaldsvise mavesmerter.

Vægttab.

Afhængighed af medicinen.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos mindre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Høje doser kan medføre forstærket smertefølelse og kramper, som ikke forsvinder ved at øge

dosis. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Palladon kan desuden give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, som øget udskillelse af hormonet (ADH), der mindsker

udskillelsen af urin, stigning i hjertefrekvens, forhøjede levertal (leverprøver) og forhøjet

enzymdannelse i bugspytkirtlen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive

bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsen netsted:

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk

5.

Sådan opbevarer du Palladon

Palladon skal opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Palladon ved temperaturer over 25° C. Opbevar Palladon i original emballage.

Tag ikke Palladon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Yderligere oplysninger

Palladon 1,3 mg og 2,6 mg hårde kapsler indeholder:

Aktivt stof: hydromorphonhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose.

Kapsel: Gelatine, natriumlaurylsulfat

Farvestoffer: Erythrosin (E127), titandioxid (E171), jernoxid (E172)

Palladons udseende og pakningsstørrelser:

1,3 mg kapsel:

Mat orange kapsel med klar, farveløs hætte, mærket HNR1.3

2,6 mg kapsel:

Klar, farveløs kapsel med mat rød hætte, mærket HNR2.6

6 af 6

Kapslerne findes i pakninger med 56 kapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Norpharma A/S, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm

Fremstiller:

Bard Pharmaceuticals Ltd., Cambridge CB4 0GW, England

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til indehaveren af

markedsføringstilladelsen.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2008

®

:

Palladon er et registreret varemærke

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety