OxyNorm Dispersa

Primær information

 • Handelsnavn:
 • OxyNorm Dispersa 5 mg smeltetabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • smeltetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • OxyNorm Dispersa 5 mg smeltetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40537
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

1

8

Indlægsseddel: Information til brugeren

OxyNorm Dispersa

®

5 mg, 10 mg og 20 mg

smeltetabletter

oxycodonhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret OxyNorm Dispersa til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her (se afsnit 4).

Den seneste version af denne indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage OxyNorm Dispersa

Sådan skal du tage OxyNorm Dispersa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

OxyNorm Dispersa tilhører den gruppe af medicin, som kaldes opioider (morfika). OxyNorm

Dispersa virker smertestillende.

Du kan tage OxyNorm Dispersa ved moderate til stærke smerter, når andre midler ikke er nok.

Tabletterne virker i 6 timer.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage OxyNorm Dispersa

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke OxyNorm Dispersa, hvis:

du er overfølsom (allergisk) over for oxycodon eller et af de øvrige indholdsstoffer i

OxyNorm Dispersa (angivet i afsnit 6)

du har alvorlig svækket vejrtrækning (med højt kuldioxid og/eller lavt iltindhold i blodet)

du har rygerlunger (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL))

du har hjertesygdom som følge af kronisk lungesygdom

du har svær astma

du har tarmslyng.

2

8

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på, at:

du kan blive afhængig af OxyNorm Dispersa.

virkningen af OxyNorm Dispersa kan blive nedsat efter lang tids brug.

OxyNorm Dispersa kan undertrykke hosterefleksen.

den største risiko ved overdosering med opioider er risiko for svækket vejrtrækning.

brat ophør med behandlingen i løbet af et døgn kan medføre abstinenssymptomer (se afsnit

4), som kan forværres i løbet af de følgende tre døgn.

Tal med lægen inden behandling med OxyNorm Dispersa hvis du:

har for lavt stofskifte (myksødem). Du kan have behov for en lavere dosis.

har nedsat nyre- eller leverfunktion

har alvorlig lungesygdom

har nedsat funktion af binyrerne (Addisons sygdom)

er psykisk uklar på grund af en infektion

har forstørret prostata

har galdeblære eller galdevejs problemer

har hallucinationer og vrangforestillinger pga. længerevarende overforbrug af alkohol

er eller har været afhængig af alkohol eller stoffer

har epilepsi eller lider af krampeanfald

har betændelse i bugspytkirtlen

har øget tryk i hjernen f.eks. ved hjernerystelse eller anden skade på hovedet

har lavt blodtryk

er i eller inden for de sidste to uger har været i behandling for depression (MAO-hæmmere)

er over 65 år eller svagelig.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du tager OxyNorm Dispersa.

Oplys altid ved blod- eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med OxyNorm Dispersa. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med OxyNorm Dispersa

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Risikoen for bivirkninger øges, hvis du tager OxyNorm Dispersa sammen med lægemidler der

påvirker hjernens funktion. Bivirkningerne kan i disse tilfælde også forstærkes. For eksempel kan

træthed/døsighed eller vejrtrækningsproblemer forværres.

Eksempler på lægemidler, der påvirker hjernens funktion er:

anden stærkt smertestillende medicin

beroligende medicin eller sovemedicin

medicin mod depression (antidepressiva, MAO-hæmmere)

medicin mod allergi eller kvalme (antihistaminer, antiemetika)

medicin mod psykoser (phenothiaziner, antipsykotika).

Hvis du tager OxyNorm Dispersa samtidigt med lægemidler der forebygger blodpropper (coumarin

antikoagualent, for eksempel warfarin), kan blodets evne til at størkne (koagulere) øges eller

mindskes. Det kan være nødvendigt at justere dosis af OxyNorm Dispersa.

3

8

Nogle lægemidler kan øge effekten af OxyNorm Dispersa, og en mindre dosis kan derfor være

nødvendig:

nogle typer antibiotika (såsom clarithromycin, erythromycin eller telithromycin)

medicin mod svampeinfektioner (såsom ketoconazol, voriconazol, itraconazol eller

posaconazol)

medicin til behandling af HIV (proteasehæmmere)

medicin mod mavesår, fordøjelsesbesvær eller halsbrand (cimetidin).

Nogle lægemidler kan mindske effekten af OxyNorm Dispersa, og en dosisøgning kan derfor være

nødvendig:

medicin til behandling af tuberkulose (rifampicin)

medicin til behandling af krampeanfald og bestemte smertetilstande (carbamazepin)

medicin til behandling af epileptiske anfald (phenytoin)

naturlægemidlet perikon (også kendt som Hypericum perforatum).

Vær opmærksom på, at det ovenfor nævnte også kan gælde for medicin, som du har taget for nogle

dage siden, eller som du skal tage indenfor de næste dage.

Brug af OxyNorm Dispersa

sammen med mad, drikke og alkohol

OxyNorm Dispersa kan tages sammen med eller uden mad.

Du bør ikke drikke grapefrugtjuice når du er i behandling med OxyNorm Dispersa, da det kan

ændre virkningen af OxyNorm Dispersa.

Alkohol kan forstærke virkningen af OxyNorm Dispersa, så du kan føle dig sløv og søvnig. Du må

normalt ikke drikke alkohol, hvis du føler dig sløv og søvnig, når du er i behandling med OxyNorm

Dispersa. Tal med din læge.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager OxyNorm Dispersa.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage OxyNorm Dispersa efter aftale med lægen. Bør så vidt muligt

ikke anvendes under graviditet.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage OxyNorm Dispersa, da OxyNorm Dispersa går over i mælken. Tal

med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant, da OxyNorm Dispersa især i begyndelsen af

behandlingen og ved øgning af dosis virker sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken. Du må derfor ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller

ikke arbejde med værktøj eller maskiner.

OxyNorm Dispersa indeholder saccharose og aspartam

OxyNorm Dispersa indeholder saccharose, som er en sukkerart. Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

OxyNorm Dispersa indeholder aspartam, som er en fenylalaninkilde. Kan være skadelig for patienter

med phenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

4

8

3.

Sådan skal du tage OxyNorm Dispersa

Tag altid OxyNorm Dispersa nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Smeltetabletten skal placeres i munden, hvor den hurtigt opløses, før den synkes.

Sådan udtages en tablet af blisterpakningen:

Tryk

ikke

tabletten gennem folien, da dette kan skade tabletten (se Figur 1)

Frigør en tabletlomme ved forsigtigt at rive langs den perforerede linje på blisterpakningen (se

Figur 2)

Træk folien ved at starte med hjørnet markeret med en pil (se Figur 3)

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år, som ikke tidligere er behandlet med opioider, kan starte med 5 mg hver

6. time.

Nogle kan have behov for at starte med en større dosis. Lægen vil ordinere den dosis, der er

nødvendig til dine smerter. Tal med lægen, hvis du stadig har smerter, mens du får OxyNorm

Dispersa.

Ældre

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn under 12 år

OxyNorm Dispersa

bør ikke anvendes til børn under 12 år, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med

behandling af børn under 12 år. Tal med lægen.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange OxyNorm Dispersa

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere OxyNorm Dispersa, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen

med.

Du kan få symptomer som svækket vejrtrækning, søvnighed, små pupiller, slappe muskler, langsom

puls, lavt blodtryk, vand i lungerne, sløvhed og koma.

I svære tilfælde kan en overdosering føre til dødsfald.

Hvis du har glemt at tage OxyNorm Dispersa

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Den næste dosis tages 6

timer senere. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig

dobbelt dosis.

5

8

Hvis du holder op med at tage OxyNorm Dispersa

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med OxyNorm Dispersa.

Lægen vil fortælle dig, hvordan du skal nedsætte dosis gradvist, så du undgår ubehagelige

virkninger.

Ved brat ophør med behandlingen kan du få abstinenssymptomer som rastløshed, angst,

hjertebanken, rysten eller kraftig sveden.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

OxyNorm Dispersa kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Som for andre stærkt smertestillende lægemidler er der risiko for, at du kan blive afhængig af

OxyNorm Dispersa efter lang tids brug. Det kan også være, at virkningen aftager (dette giver som

regel ingen problemer ved behandling af stærke smerter).

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Svækket vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring på

grund af tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke kendt

(frekvens kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktoid/anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.

Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer)

Forstoppelse. Lægen kan ordinere et afføringsmiddel.

Kvalme eller opkastninger. Det vil normalt aftage efter nogle få dage. Lægen kan ordinere et

middel mod kvalme, hvis det er et problem.

Du kan føle dig mere søvnig end normalt, når du starter med at tage tabletterne, eller når

dosis øges. Det aftager som regel efter nogle dage.

Døsighed, sløvhed, svimmelhed, hovedpine

Kløe

Almindelige – meget almindelige

(kan påvirke flere end 1 ud af 100 personer)

Små pupiller

Almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Rysten

Svedtendens

Mathed, træthed

Søvnlignende sløvhedstilstand

Kraftesløshed og svaghed

Mavesmerter, nedsat appetit, diaré, tør mund, sure opstød/halsbrand

6

8

Udslæt

Kraftig sveden, kulderystelser

Humørsvingninger, angst, uforetagsomhed, evt. rastløshed, forvirring, nervøsitet, unormal

tænkemåde, søvnløshed, opstemthed

Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående

stilling pga. lavt blodtryk.

Ikke almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Rastløs uro, følelsesudsving med utilfredshed og irritation, følelsesladet

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Ufrivillige muskelsammentrækninger, nedsat følelse ved berøring

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.

Kramper i urin- og galdeveje

Abstinenssymptomer som rastløshed, rindende øjne og næse, kraftig sveden og urolig søvn

(se afsnit 3 ”Hvis du holder op med at tage OxyNorm Dispersa”).

Synsnedsættelse, synsforstyrrelser

Nældefeber

Blodtryksfald

Hævede fødder, ankler og hænder

Vand i kroppen. Kontakt lægen.

Nedsat sexlyst, impotens, nedsat produktion af testosteron

Smagsforstyrrelser, synkebesvær, opstød, tørst, fordøjelsesbesvær, luftafgang fra tarmen

Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring.

Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.

Tør hud

Utilpashed

Nedsat virkning af medicinen

Hjertebanken

Hukommelsestab. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk

er alvorligt.

Lavt blodtryk

Taleforstyrrelser

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle

andre tilfælde ring 112.

Sjældne

(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Blod i urinen. Kontakt lægen.

Epileptiske krampeanfald, især hvis du har epilepsi eller tendens til krampeanfald.

Vægtændringer

Overfølsomhed

Ikke kendt

(frekvens kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga.

galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

Galdeophobning i leveren

Udebleven menstruation

Forværring af smertetilstand

Caries

Abstinenssymptomer hos nyfødte

7

8

OxyNorm Dispersa kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som øget udskillelse af hormoner (ADH) eller i

meget sjældne tilfælde forhøjede levertal.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar OxyNorm Dispersa utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare OxyNorm Dispersa ved almindelig temperatur.

Tag ikke OxyNorm Dispersa efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

OxyNorm Dispersa 5 mg, 10 mg og 20 mg smeltetabletter indeholder

Det aktive indholdsstof er oxycodonhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: er saccharose, majsstivelse, polyacrylat 30 % dispergeret, hypromellose,

mannitol, siliciumdioxid, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, aspartam (E951), spearmint

flavour (indeholder maltodextrin), magnesiumstearat.

Udseende

5 mg: Hvid til grålighvid, rund, flad tablet mærket O på den ene side og 5 på den anden.

10 mg: Hvid til grålighvid, rund, flad tablet mærket O på den ene side og 10 på den anden.

20 mg:

Hvid til grålighvid, rund, flad tablet mærket O på den ene side og 20 på den anden.

Pakningsstørrelser

OxyNorm Dispersa findes i blister med 28, 56 og 98 smeltetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Norpharma A/S

Frydenlundsvej 30

8

8

2950 Vedbæk

Tlf. 45 17 48 00

Fremstiller

Mundipharma DC B.V.

Leusderend 16

3832 RC Leusden

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret i juni 2016.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed