Oxynorm

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oxynorm 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Oxynorm 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33361
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

1 af 6

Indlægsseddel: Information til brugeren

OxyNorm

®

10 mg/ml

injektions- og infusionsvæske, opløsning

Oxycodonhydrochlorid

Læs denne information grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

OxyNorms virkning og hvad du får det for

Det skal du vide om OxyNorm.

Sådan bliver du behandlet med OxyNorm.

Bivirkninger.

Opbevaring.

Yderligere oplysninger.

1. OxyNorms virkning og hvad du får det for

OxyNorm tilhører den gruppe af medicin, som kaldes opioider. OxyNorm virker smertestillende.

Du kan få OxyNorm mod moderat til stærke smerter, når andre midler ikke er nok.

Lægen kan give dig OxyNorm for noget andet. Spørg lægen.

2. Det skal du vide om OxyNorm

Du må ikke få OxyNorm, hvis:

du er overfølsom (allergisk) over for oxycodon eller et af de øvrige indholdsstoffer.

du har alvorlig svækket vejrtrækning (med højt kuldioxid og/eller lavt ilt indhold i blodet).

du har rygelunger (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)).

du har hjertesygdom som følge af kronisk lungesygdom.

du har svær astma.

du har tarmslyng.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med OxyNorm

Du skal være opmærksom på, at:

du kan blive fysisk og psykisk afhængig af OxyNorm, og at virkningen af OxyNorm kan blive

nedsat efter lang tids brug.

OxyNorm kan undertrykke hosterefleksen.

Tal med lægen, inden du får OxyNorm, hvis du:

har for lavt stofskifte (myksødem). Du kan have brug for en lavere dosis.

har alvorlig nyre- eller leversygdom.

har alvorlig lungesygdom.

har nedsat funktion af binyrerne (Addisons sygdom).

er psykisk uklar på grund af en infektion.

har forstørret prostata.

2 af 6

har hallucinationer og vrangforestillinger pga. længerevarende overforbrug af alkohol.

du er afhængig af alkohol eller stoffer.

du har betændelse i bugspytkirtlen.

du har øget tryk i hjernen f.eks. ved hjernerystelse eller anden skade på hovedet.

du har lavt blodtryk.

er i eller inden for de sidste to uger har været i behandling for depression (MAO-hæmmere).

er over 65 år eller svagelig.

Oplys altid ved blod- eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med OxyNorm. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

beroligende medicin eller sovemedicin.

medicin mod psykoser (phenothiaziner, antipsykotika).

medicin mod depression (antidepressiva, MAO-hæmmere).

anden stærk smertestillende medicin.

Vær opmærksom på, at det ovenfor nævnte også kan gælde for medicin, som du har taget for nogle

dage siden, eller som du skal tage indenfor de næste dage.

Brug af OxyNorm

sammen med mad og drikke

Alkohol kan forstærke virkningen af OxyNorm, så du kan føle dig sløv og søvnig. Du må normalt

ikke drikke alkohol, hvis du føler dig sløv og søvnig, når du er i behandling med OxyNorm. Tal

med din læge.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun få OxyNorm efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke få OxyNorm, da OxyNorm går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at OxyNorm især i starten af

behandlingen og ved øgning af dosis virker sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken. Du må derfor ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller

ikke arbejde med værktøj eller maskiner.

Vigtige information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i OxyNorm

OxyNorm injektions- og infusionsvæske indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium per dosis,

det vil sige, den er i det væstentlige natriumfri.

3. Sådan bliver du behandlet med OxyNorm

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

3 af 6

Dosis bliver bestemt for hvert enkelt patient og er afhængig af dine smerter. Du vil normalt få

OxyNorm injektions- og infusionsvæske af en læge eller sygeplejerske.

For detaljer om håndtering, se afsnit 6, oplysninger til sundhedspersonale.

Hvis du har fået for meget OxyNorm

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget OxyNorm.

Du kan få symptomer som svækket vejrtrækning, søvnighed, små pupiller, slappe muskler, langsom

puls, lavt blodtryk, sløvhed og koma.

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du ikke har fået OxyNorm.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med OxyNorm. Du vil gradvis

få nedsat dosis for at undgå abstinenssymptomer som rastløshed, rindende øjne og næse, kraftig

sveden og urolig søvn.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

OxyNorm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Svækket vejrtrækning eller vejtrækningsbesvær, blåfarvning af læber og negle. Kontakt straks

læge eller sundhedspersonalet.

Kramper. Kontakt straks læge eller sundhedspersonalet.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktoid/anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.

Kontakt straks læge eller sundhedspersonalet.

Kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng. Kontakt læge eller

sundhedspersonalet.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 behandlede):

Forstoppelse. De fleste vil få forstoppelse, når de får OxyNorm. Lægen kan ordinere et

afføringsmiddel.

Kvalme eller opkastninger. Det vil normalt aftage efter nogle få dage. Lægen kan ordinere et

middel mod kvalme, hvis det er et problem.

Du kan føle dig mere søvnig end normalt, når du starter behandlingen med OxyNorm, eller når

dosis øges. Det aftager efter nogle dage.

Sløvhed, svimmelhed, hovedpine.

Kløe.

Almindelig – meget almindelig

bivirkninger

(det sker hos flere end 1 ud af 100 behandlede):

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.

Små pupiller.

4 af 6

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt straks læge eller sundhedspersonalet. Ring evt.

112.

Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Mathed, utilpashed.

Kraftesløshed og svaghed.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Mavesmerter, nedsat appetit, diaré, fordøjelsesbesvær, tør mund, luft i tarmene.

Vand i kroppen.

Udslæt.

Kraftig sveden, kulderystelser.

Humørsvingninger, opstemthed, angst, sløvhed og uforetagsomhed, evt. rastløshed.

Forvirring, nervøsitet.

Udvidelse af blodkar.

Svimmelhed, når du rejser dig op.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Rastløs uro, pludselige kortvarige irritationsudbrud.

Ufrivillige muskelsammentrækninger, rysten, nedsat følesans.

Kramper i urin og galdeveje.

Abstinenssymptomer som rastløshed, rindende øjne og næse, kraftig sveden og urolig søvn.

Synsforstyrrelser.

Nældefeber.

Hævede fødder, ankler og hænder.

Nedsat sexlyst, impotens.

Allergiske reaktioner.

Smagsforstyrrelser.

Tørst.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er

alvorligt.

Blod i urinen. Kontakt læge.

Epileptiske krampeanfald især hvis du har epilepsi eller tendens til krampeanfald.

Hukommelsestab, unormal tænkemåde.

Taleforstyrrelser.

Hjertebanken.

Besvimelse.

Synkebesvær, opstød.

Væskemangel, tør hud.

Udebleven menstruation.

Vægtændringer.

OxyNorm kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om ændringer i visse laboratorieprøver, som øget udskillelse af hormoner (ADH).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder

5 af 6

skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Opbevar OxyNorm utilgængeligt for børn.

Brug ikke OxyNorm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Opbevar uåbnede OxyNorm ampuller ved almindelig temperatur.

For åbnede ampuller, se afsnit 6, oplysninger til sundhedspersonale.

6.

Yderligere information

OxyNorm 10 mg/ml injektions- og infusionsvæske, opløsning indeholder

Aktivt stof: oxycodonhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: citronsyremonohydrat, natriumcitrat, natriumchlorid, vand til

injektionsvæsker.

OxyNorms udseende og pakningsstørrelse

Udseende:

OxyNorm 10 mg/ml injektions- og infusionsvæske er en klar, farveløs opløsning.

Pakningsstørrelse: 5 ampuller.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Norpharma A/S

Slotsmarken 15

2970 Hørsholm

Tlf: 45 17 48 00

Fax: 45 17 48 29

Fremstiller:

Bard Pharmaceuticals Ltd.

Cambridge Science Park

Milton Road, Cambridge CB4 0GW

England

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2008

®: OxyNorm er et registreret varemærke

6 af 6

Følgende oplysninger er kun til sundhedspersonale

Instruktioner for håndtering af medicinen

Prochlorperazin er kemisk uforligeligt med oxycodon.

OxyNorm injektions- og infusionsvæske ufortyndet eller fortyndet med vand til injektionsvæsker

viser ingen tegn på udfældning ved blanding med cyclizin i koncentrationer på 3 mg/ml eller

mindre og opbevaret i 24 timer ved stuetemperatur. Blanding af OxyNorm injektions- og

infusionsvæske med højere koncentrationer af cyclizin er ikke stabile og der kan ske udfældning.

Der er set udfældning ved samtidig fortynding med 0,9 % natriumchlorid og blanding af OxyNorm

injektions- og infusionsvæske med cyclizin. Derfor må 0,9 % natriumchlorid ikke anvendes til

fortynding, hvis OxyNorm injektions- og infusionsvæske skal blandes med cyclizin.

OxyNorm injektions- og infusionsvæske ufortyndet eller fortyndet med 0,9 % natriumchlorid eller

5 % glucose eller vand til injektionsvæsker er fysisk og kemisk stabil i 24 timer ved stuetemperatur

i kontakt med repræsentative mærker af polypropylen- og polycarbonatsprøjter, polyethylen- og

PVC-slanger samt PVC- og EVA-infusionsposer.

OxyNorm injektions- og infusionsvæske ufortyndet eller fortyndet til 1 mg/ml med de ovennævnte

infusionsvæsker og opbevaret i de forskellige udstyr, behøver ikke at blive beskyttet mod lys.

Ukorrekt behandling af den ufortyndede OxyNorm injektions- og infusionsvæske efter åbning af

ampullen eller af de fortyndede opløsninger kan påvirke produktets sterilitet.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme.

Anvendelse af andre opbevaringsbetingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige

24 timer ved 2-8 °C med mindre rekonstitutionen er udført under kontrollerede og validerede

aseptiske betingelser.

Normal dosering til voksne over 18 år

Følgende startdosis anbefales. Det kan være nødvendigt gradvist at øge dosis, hvis smertelindringen

er utilstrækkelig, eller hvis smerten øges betragteligt.

i.v. (bolus

:

Fortynd til 1 mg/ml med enten 0,9 % natriumklorid eller 5 % glucose infusionsvæske

eller vand til injektion. Bolusdosis på 1-10 mg indgives langsomt over 1-2 minutter.

Doser bør ikke gives oftere end hver 4. time.

i.v. (infusion):

Fortynd til 1 mg/ml med enten 0,9 % natriumklorid eller 5 % glucose infusionsvæske

eller vand til injektion. Startdosis bør være på 2 mg/time.

i.v. (PCA):

Fortynd til 1 mg/ml med enten 0,9 % natriumklorid eller 5 % glucose infusionsvæske

eller vand til injektion. Bolusdosis på 0,03 mg/kg bør indgives med en lock-out tid på 5 minutter.

s.c. (bolus):

Anvendes ufortyndet. Startdosis bør være på 5 mg, som kan gentages hver 4. time, hvis

det er nødvendigt.

s.c. (infusion):

Anvendes ufortyndet eller om nødvendigt fortyndet med enten 0,9 % natriumklorid

eller 5 % glucose infusionsvæske eller vand til injektion. Til ikke tidligere opioidbehandlede

patienter bør startdosis være på 7,5 mg daglig. Dosis kan gradvist titreres til opretholdelse af

symptomkontrol.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-4-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed